option

CH 561-580

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
CH 561-580

Description:
Chémia

Author:
Domcsi
(Other tests from this author)

Creation Date:
04/05/2021

Category:
Others

Number of questions: 11
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Geometrické izoméry: 2-butén (but-2-én) 1-butén (but-1-én) 1,2-dichlóretén 5-chlórpropén 1,2-dibrómpropán Kyselina buténdiová Kyselina butándiová Kyselina 9-oktadecénová.
Izoméry cis-trans tvorí: 2-pentén (pent-2-én) 1-chlór-1-propén (1-chlórprop-1-én 1,3,5-hexatrién (hexa-1,3,5-trién) 1-pentén (pent-1-én) Propén 3-hexén (hex-3-én) 2-hexén (hex-2-én) 2-metyl-2-butén (2-metylbut-2-én).
Zlúčenina s chirálnym atómom uhlíka v molekule je: Kyselina vínna Alanín Kyselina 2-aminopropánová Kyselina jablčná 3-metylhexán Dihydroxyacetón 3-metylcyklohexén 1-bróm-1-chlóretén.
Zlúčenina s chirálnym atómom uhlíka je: Kyselina mliečna Serín Kyselina 2-hydroxypropánová Glyceraldehyd Kyselina citrónová 1-bróm-1-fenyletán 1-bróm-2-fenyletán 2-brómbután.
Ktoré z uvedených zlúčenín sú opticky aktívne: Kyselina mliečna Kyselina citrónová 2-metyl-1-butanol (2-metyl-bután-1-ol) 2-metylpropán Dihydroxyacetón Glyceraldehyd 2,2-dibrómpropán 1,2-dibrómpropán.
Kyselina citrónová: Patrí medzi opticky aktívne zlúčeniny Obsahuje v molekule asymetrický atóm uhlíka Má v molekule tri karboxylové skupiny Patrí medzi hydroxykyseliny Je významným intermediátorom metabolizmu Tvorí soli citrany (citráty) V organizme vzniká v Krebsovom cykle V citrátovom cykle vzniká kondenzáciou acetyl-KoA s kyselinou oxáloctovou.
Ktoré z uvedených dvojíc zlúčenín sú tautoméry: CH3-O-CH3 a CH3-CH2OH CH2=CH-OH a CH3-CHO CH3-CHO a CH2=CH-CH2-OH CH3-COOH a CH2=CH-OH 2-hydroxy-6-oxopyrimidín a 2,6-dioxopyrimidín Uracil a tymín 2,6,8-trihydroxypurín a 2,6,8-trioxopurín 2-amino-6-hydroxypurín a 2-amino-6-oxopurín.
Alkadiény sú uhľovodíky: Ktoré majú všeobecný vzorec rovnaký ako alkíny Ktoré majú všeobecný vzorec CnH2n S dvoma dvojitými väzbami v molekule Medzi ktoré patrí 1,3-butadién (buta-1,3-dién) Medzi ktoré patrí izoprén Medzi ktoré patrí chloroprén Medzi ktoré patrí 2-metyl-1,3-butadién (2-metylbuta-1,3-dién) Medzi ktoré patrí 1,3-hexadién (hexa-1,3-dién).
Alkíny sú uhľovodíky: Ktoré dávajú adičné reakcie So všeobecným vzorcom CnH2n-2 S trojitou väzbou v molekule Ktoré vytvárajú homologický rad Reaktívnejšie ako alkány Nenasýtené Citlivé voči oxidácii Ktoré s kovmi tvoria acetylidy.
Alkyly, R- : Sú jednoväzbové skupiny Sa odvodzujú od alkánov odtrhnutím jedného atómu vodíka Majú všeobecný vzorec CnH2n+1 Sú napríklad metyl a propyl Nazývajú sa tiež aryly Sú fenyl a naftyl Sú formyl a acetyl Sú benzyl a benzoyl.
Izoprénové jednotky sú prítomné v molekulách látok: Acylpyrínu Vitamínu A Skvalénu Prírodného kaučuku Vitamínu E Vitamínu K Vitamínu C Biotínu.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests