Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONCHE ZSU 750-800

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
CHE ZSU 750-800

Description:
Chémia LF SZU

Author:
R
(Other tests from this author)

Creation Date:
14/04/2024

Category:
Science

Number of questions: 10
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
751. Vnútorný anhydrid vznika: z dvoch molekul kyseliny mravcej z jednej molekuly kyseliny maleinovej z jednej molekuly kyseliny tereftalovej z jednej molekuly kyseliny jantarovej .
752. 1 mol anhydridu karboxylovej kyseliny vznikne z: 2 molov kyseliny ftalovej 2 molov kyseliny etanovej 1 molu kyseliny malonovej 2 molov kyseliny adipovej .
753. Kyselina p-aminobenzoova : je súčasťou vitaminu kyseliny listovej pôsobí na regeneráciu a syntezu červených krviniek je rastovym faktorom niektorých mikroorganizmov podporuje tvorbu a ukladanie lipidov do tukovych tkaniv .
754. Sťavelan vapenaty: ma vzorec (COOH)2Ca je zlozkou oblickovych kamenov ma vzorec Ca(COO)2 je ester kyseliny šťavelovej .
755. O kyseline štavelovej neplati: vznika oxidaciou metantiolu redukcia dava 1,2-etandiol je biela krystalicka latka neobsahuje chiralny uhlik .
756. Kyselinu mravciu a octovu rozlisime: Biuretovou reakciou jodoformovou reakciou reakciou s oxidacnym cinidlom, lebo redukcne ucinky ma len kyselina mravcia reakciou s oxidacnym cinidlom, lebo redukcne ucinky ma len kyselina octova .
757. Všeobecný vzorec R-CO-O-CO-R zodpoveda: esteru diketonu anhydridu organickemu peroxidu .
758. Adiciou vody na kyselinu akrylovu vznika kyselina: jablčná mliecna pyrohroznova 2-hydroxypropanova .
759. Karboxylovu kyselinu obvykle pripravime: kyslou hydrolyzou esterov oxidaciou primarneho alkoholu do druheho stupna hydrolyzou triacylglycerolu v kyslom prostredí oxidaciou ketonov .
760. Kyselina etanova: vzniká v prírode kvasenim sacharidov priemyselne sa vyraba oxidaciou butanu v prítomnosti katalyzátora Bezvodná (100%) tuhne pri 16°C na látku, preto sa koncentrovana kyselina octova nazýva,,ladová " v laboratórnych podmienkach sa pripravuje redukciou acetaldehydu .
Report abuse Consent Terms of use