Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONDýchací ústrojí

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Dýchací ústrojí

Description:
anatomie zápočet

Author:
Péťa
(Other tests from this author)

Creation Date:
02/01/2016

Category:
Languages

Number of questions: 30
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Na mechanismu vdechu (inspiriu) se podileji: pouze bránice jen pomocné dýchací svaly bránice a zevni mezižebemi svaly bránice a vnitrni mezizeberni svaly.
Mezi horní dýchací cesty patří: nosni dutina a hltan (cavitas nasi et pharyngis) nosni dutina a hrtan (cavitas nasi et laryngis) ústní dutina a hltan (cavitas oris et pharyngis) nosní a ústní dutina (cavitas nasi et cavitas oris) .
Mezi dolni dýchaci cesty patří: a) hltan (pharynse), hintan (arynx) a prúdušnice (trachea) b) hrtan, prudušaice a průdušky (bronchi) c) prudušky a plice (bronchi et pulmones) d) prúdušky, plice a alveoly (bronchi, pulmones et alveoli) hltan (pharynse), hintan (arynx) a prúdušnice (trachea) hrtan, prudušnice a průdušky (bronchi) prudušky a plice (bronchi et pulmones) prúdušky, plice a alveoly (bronchi, pulmones et alveoli).
čichová oblast nosní sliznice se smyslovými buňkami leží: v celé dutině nosni v dolni části dutiny nosni ve stropu nosni dutiny ve vedlejších nosních dutinách.
Hrtan (larynx) je uložen: v dolni části krku vzadu na predni straně krku a je kryt dolnimi svaly jazylky na predni straně krku a je kryt hornimi svaly jazylky za jicnem .
Hlasové vazy (ligamenta vocalia) probíhaji od: štitné chnupavky k hlasivkovým chrupavkám hlasivkových chrupavek k hrtanové přiklopce štitné chnupavky k prstencové chrupavce prstencové chrupavky k hlasivkovým chnupavkám.
Hlasová štěrbina je při vdechu: otevřena zavřena její šíře nezávisí na dýcháni je otevřena jen jeji pravá polovina.
Tracheotomie je: a) vyměti trachey b) napojení trachey a laryngu c) vytvoření komunikace dutiny trachey se zevnčjškem d) spojení trachey ajienu vyněti trachey napojení trachey na laryngu vytvoření komunikace dutiny trachey se zevnějškem spojení trachey a jicnu.
Průdušnice (trachea) navazuje na: hltan (pharynx) jícen (oesophagus) nosohltan (nasopharynx) hrtan (larynx).
Horní úsek průdušnice (trachea) začíná od: chrupavky štitné chrupavek hlasivkových dolní části hltanu chrupavky prstencové .
Hrudni úsek průdušnice (trachea) probihá: ai s bomim mezihrudi (mediastinu) dolnim mezihrudí zadním mezihnudi :tecház z homiho do zadního mezihnidi v horním mezihrudí (mediastinu) v dolnim mezihrudí v zadním mezihnudi přechází z honiho do zadního mezihrudi .
Stavební a funkční jednotkou plicní tkáně je: bronchomediastinální segment plicní lalůček bronchopulmonální segment konečná část vetveni bronchů.
Poplicnice a pohrudnice (pleura visceralis et parietalis) jsou: od sebe zcela oddeleny přehćházejí v sebe na hrudni stěně přechazeji v sebe v plicním hilu přecházejí v sebe na velkých cévách hrudniku .
Pohrudnični (pleuralní) dutina je: štěrbina mezi pohnudnici a poplicnici štěrbinamezi pohrudnici a stenou hrudni štěrbina mezi povrchem plic a jejich obalem štěrbina mezi pohnudnici a mediastinem .
Mezihrudi (mediastinum) je: prostor mezi oběma pleurálními dutinami, hrudni kosti a páteři prostor mezi pleuralní dutinou a stěnou hrudni dutina mezi sternem a srdcem dutina mezi srdcem a páteří.
Havním vdechovým svalem je: trapézový sval bránice přímý břišní sval malý prsní sval.
Vstup do hrtanu uzavírá: hltanová přiklopka čípek hrtanová příklopka kruhový svěrač.
K výměně dýchacich plynů dochází: v dýchacích úsecich průdušek v mizních cévách plic v průdušnici v plicních sklípcich (alveolech) .
Automatické dýchání je řízeno především z: dýchaciho ústředi v hrudní míše dýchacího ústředi v prodloužené miše receptorů v postrannich mozkových komorách XII. hlavového nervu.
Funkční plieni oběh zajištuje: výměnu dýchacích plynů mezi krvi a vzduchem výživu plicní tkáne odtok lymfy z plic nasáváni a vypuzováni vzduchu z plic .
Automatické dýchání je řízeno z dechového centra uloženého: na spodině IV. komory v retikulámi formaci prodloužené michy v hypotalamu v kůře mozkové .
Klidový výdech je zajištován: stahem zádových svalů pružnosti plicní tkáně hmotnosti hrudni stěny pružnosti hrudni stěny.
Poplicnice (pleura) kryje: jen vnitřni stranu hrudníku jen plice vnitřmi stěnu hnudniku a plice je duplikaturou osrdečníku (perikardu) .
Pohrudniční dutiny (cavitates pleurales) jsou: vzduchotěsně uzavřené prostory prostory mezi pravou a levou plici otevřený prostor mezi plici a hnudni stenou prostory mezi plicemi a srdcem .
V pohrudnični (pleurilní dutine) je tlak: stejný jako atmosferický tlak nižší než atmosférický tlak vyšší než atmosferický tlak kolisa podle vnějšího atmosferického tlaku .
Pneumothorax je termín označující: výšenou vzdušnost plic patologickou komunikaci mezi pleuralni Sterbinou a vnějškem nebo mezi pleuralni Sterbinou a plicí přetlak v pohrudniční dutině zvetšení pohnudnični dutiny .
Lining complex je důležitý pro: rozepětí alveolů tvorbu retikulámiho vaziva tvorbu plicního skeletu pro resorbci prašných buněk .
Lining complex je produkován: pneumocyty alveoly pruduškami buňka retikulárniho vaziva.
Plicní skelet je: elastická struktura nesouci krevni a lymfatické cévy pevná struktura plice omezujici struktura pro pohyby plic základní jednotka plicní tkáně.
Prútok krve plicemi je realizován: jen z prave predsine z pravé a levé komory větvemi plicni tepny a plicnimi žilami z plicních žil.
Report abuse Terms of use