Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONdějinky médií

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
dějinky médií

Description:
nějaké otázky k testu na dějiny muni

Author:
AVATAR

Creation Date:
24/05/2023

Category:
Others

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
systém organizované kultury využívající již znalost písma, spojitost s náboženstvím a mytologií.
masová kultura s dominantní rolí médií a tisku.
na dosah našeho hlasu.
2 účely vzniku písma.
zrod písma předcházejícího řeckému a poté latince (znakové písmo) OSTROV.
jméno novin ve Starým Římě, psány na na dřevěné tabule umístěné na Kapitolu, zavedl je Caesar.
na vápnem potřené stěny byly barvami malovany volební hesla, soukromé vyhlášky apod. předchůdci plakátů.
posel ve Starém Římě.
šéf poštovní stanice (Řím).
trojí dělení komunikace ve vrcholném středověku.
inkvizice - zpřísnění trestů, upalování.
rozšiřovatelé informační výměny . byly centralizování a synchronizovaní - každý rok měli sraz.
v jaké zemi byla založena jízdní pošta (založil Ludvík XI).
co se stalo v roce 1557.
z čeho vyrobit litery?.
z čeho je tiskářská čerň.
experimentální železnice, nejprve koňská .
1830 Liverpool-Manchester - průlom, lokomotiva...? koho.
námořní doprava - kolesový parník ROK a KDO.
kdo vynalezl v 17. století dalekohled?.
křídlový telegraf (přenos informací na velkou vzdálenost, zprávy šifrované) 1 signál za 2 minuty KDO.
kdo prokázal existenci elektromagnetických vln?.
obrázkové sdělení rozkládáno na pixely KDO.
bezobslužný datový přenos textových zpráv prostřednictvím telefonních linek, používaly je zpravodajské agentury. CO.
zařízení pro přenos statického obrazu pomocí telefonní linky čte psaný text nebo obrázek z papíru, rozkládá jej na body (pixely) a pošlel jej v binární formě pomocí telefonní linky na jiný faxový přístroj. ten zprávu přijme a vytiskne její kopii.
zavedení jednotného času v národním kontextu.
kdy byla mezinárodní poledníková konference, kdy byl svět rozplátkován na 24 čas. pásem, mezníkem 180. poledník.
první zpravodajská agentura (francie) ROK a JMÉNO.
popud ke vzniku - americko-mexická válka o Texas - lačnost obyvatel po informacích MEDIUM.
původně firma obchodující s burzovními informacemi, lačnost po zprávách o krymské válce, britská MÉDIUM.
rozdělení zpravodajských agentur z hlediska jejich vlastnictví.
kdy nahrazuje papír pergamen.
co používali v Itálii za techniku, dominantní v Evropě.
snaha o modifikaci síta, vodního lisu - zušlechtění papíru, zvětšení stránky, o trošku kvalitnější papír STOLETÍ.
ruční nabírání nahrazeno strojem - první mechanizace ROK a JMÉNO.
hledání náhrady za bavlnu, už se nemohl dělat z bavlněných hadrů (pokus o vyrábění papíru ze slámy - nekvalitní).
privilegium na výrobu papíru z hadrů s obsahem 50-60% dřevitého vlákna (prosadilo se o 20 let později) ROK a JMÉNO.
co bylo jako hlavní surovina při výrob+ papíru v poslední třetině 19. století.
vynález rychlolisu kdy.
kovový tiskařský tis + úprava pákového mechanismu, dlouhodobě jediná úprava Gutenbergerova procesu ROK a KDO.
dvoubarevné tiskařské stroje ROK.
J.C. McDonald a John Calverley - první rotační tiskařský stroj.
sazba v dlouhém 19.století LINOTYPE rok a kdo.
sazba v 19. století MONOTYPE rok a kdo.
AUTOTYPIE rok a kdo.
nepřímý tisk z plochy, neboť jeho tisknoucí a netisknoucí místa na rozdíl od ostatních principů tisku jsou v jedné výškové úrovni. začátek 20.století.
publicistické letáky - cílem názorově ovlivňovat adresáty (nábožensko-konfesijní konflikty) .
předstupeň periodicity, zpravodajské kroniky vydávané k veletrhům.
centrum obchodu se zprávami - 17.-18. století.
začátek komercializace kdy.
Report abuse Consent Terms of use