option
My Daypo

Dejiny kultury na procviceni

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Dejiny kultury na procviceni

Description:
Testove otazky k procviceni

Author:
xy
(Other tests from this author)

Creation Date:
24/05/2011

Category:
Others

Number of questions: 171
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Urcete autora vybraného díla Feidiás Feidiás Myrón Práxitelés.
Urcete autora vybraného díla Alfred Jarry Václav Havel Albert Camus Percy bysshe Shelley.
Urcete autora vybraného díla Aischylos Aischylos Vergilius Hesiodos.
Urcete autora vybraného díla Kazimír Malevic Rembrant Van Rijn Quido Reni Caravaggio.
Urcete autora vybraného díla Claude Monet Édouard Manet Hieronymus Bosch Giotto.
Urcete autora vybraného díla Geoffrey Chaucer Jean Racine Giovanni Boccaccio Moliére.
Urcete autora vybraného díla Lev Nikolajevic Tolstoj Honore de Balzac Gustav Flaubert Charles Dickens.
Urcete autora vybraného díla Gabriela Preissova Ladislav Stroupeznicky Karel Havlicek Borovsky bratri Mrstnikove.
Urcete autora vybraného díla Gunter Grass Gabriel Garcia Marquez John Steinbeck Ernest Hemingway.
Urcete autora vybraného díla Bohuslav balbin Josef Jungmann Frantisek Palacky Pavel Josef Safarik.
Urcete autora vybraného díla Fjodor Michajlovic Dostojevksij Lev Nikolajevic Tolstoj Ivan Turgenev Fjodor Michajlovic Dostojevksij.
Seradte chronologicky Kosmova Kronika ceska Dantova Bozska Komedie Karlstejn.
Seradte chronologicky Vestonicka Venuse Stonehenge u Salisbury kresby v jeskyne Altamira.
Seradte chronologicky cyklus maleb Poslední soud, zdobící vatikánskou Sixtinskou kapli Drama Romeo a Julie Píse o Nibelunzích.
Seradte chronologicky Vlastni zivotopis Sinuhetuv Epos o Gilgamesovi Rgveda.
Seradte chronologicky Slávy dcera Gulliverovy cesty Kritika praktického rozumu.
Seradte chronologicky Na vlnáchTSF opera Aida socha sv. Václava na koni na Václavském námestí v Praze.
Seradte chronologicky Figarova svatba Ztracený ráj román Chrám Matky Boží v Paríži.
Kdo je autorem opery Figarova svatba? Wolfgang Amadeus Mozart Bedrich Smetana Antonín Dvorák Ludwig van Beethoven.
Kdo je autorem opery Prodaná nevesta? Wolfgang Amadeus Mozart Bedrich Smetana Antonín Dvorák Ludwig van Beethoven.
Kdo je autorem opery Rusalka? Wolfgang Amadeus Mozart Bedrich Smetana Antonín Dvorák Ludwig van Beethoven.
Kdo je autorem opery Fidelio? Wolfgang Amadeus Mozart Bedrich Smetana Antonín Dvorák Ludwig van Beethoven.
Kdo je režisérem filmu Ostre sledované vlaky?.
Kdo je autorem obrazu Vrány nad obilným polem?.
Kdo je autorem obrazu Otahi a Odkud pricházíme? Co jsme? Kam jdeme?.
Kdo je autorem obrazu Slecny z Avignonu?.
Kdo je autorem obrazu Burláci na Volze?.
Kdo je autorem cyklu maleb Poslední soud?.
Kdo je autorem obrazu Zrození Venuše?.
Kdo je autorem obrazu Sixtinská madona?.
Kdo je autorem sochy sv. Václava na koni na Václavském námestí?.
Kdo je ceským predstavitelem L'Art Nouveau?.
Kdo je autorem obrazu Rozplývající se cas?.
Kdo je autorem obrazu Absint?.
Kdo je autorem obrazu Žena v lenošce a Tri muzikanti?.
Mezi predstavitele surrealismu patrí: André Breton Vavrinec z Brezové Salvador Dalí Matyáš z Arrasu.
Autorem díla Pantomima ci Abeceda je:.
Seradte chronologicky Manetuv obraz Snídane v tráve Tancící dum Na západní fronte klid.
Kdy byl vydán první manifest poetismu? 1919 1920 1924 1929.
Hrdinský epos Aeneis napsal: Ovidius Petronius Vergilius Homer.
Kdo z následujících literátu stál v cele tzv. poetistického hnutí? S.K. Neumann Karel Teige Jií Mucha Jaroslav Hasek.
Kdo je autorem básnického díla Akrobat? K. Biebl F. Halas V. Nezval J. Seifert.
Hesiodova básen Puvod bohu (Theogoniá) vznikla v: 8.-7. stol. pr. n. I. 6. stol. pr. n. I. 5. stol. pr. n. I. 4. stol. pr. n. I.
Autorem Canterburských povídek je: Guillaume de Lorris Geoffrey Chaucer Dante Alighieri Horace Walpole.
Kdo je autorem eposu Ztracený ráj, eposu o pádu cloveka a jeho "osvícení"? Lodovico Ariosto Lope (Felix) de Vega Carpio John Milton Michel de Montaigne.
Kdo je autorem románu Zpoved dítete svého veku: Madame de Stael Victor Hugo Adam Mickiewic Alfred de Musset.
Kdo je autorem povídkové sbírky Perlicka na dne? Bohumil Hrabal Jan Zahradnícek Jan Werich Jiri Kolar.
Smešné lásky Milana Kundery jsou: roman sbirky povidek divadelni hra sbirka basni.
Samizdatovou edici Petlice vedl: Ludvik Vaculik Vaclav Havel Vaclav Kadlec Jachym Topol.
Které dílo je pokládáno za dekadentní? román Hrdina naší doby lyrickoepická básen Pan Tadeás Zpevy Maldororovy Vraždení nevinátek.
Co znamená v teologii výraz apokryf? synonymnm pro evangelium vstupní modlitbavstupní modlitba texty, které církevní autority neuznaly jako soucást bible vyprávení o svatých.
Proglas je: vstupní modlitba veršovaná predmluva k evangeliu staroslovenská liturgická písen vyprávení o svatých.
Které dílo napsal Petr Chelcický? Husitská kronika Reci svátecní a nedelní Hlubina bezpecnosti O boji duchovním.
Postila znamená: veršovaná predmluva k evangeliu soubor výkladu a kázání na výnatky z evangelia a epištol* soubor náboženských písní soubor modliteb.
Jaký cíl mají tzv. pansofické spisy Komenského? mají zlepšit úroven jazykového vzdelání mají napravovat spolecnost zvýšením a rozšírením vzdelanosti mají obhájit zásady Jednoty bratrské mají propagovat ideu ceského státu.
Kdo je autorem knihy Historie literatury ceské z roku 1825? Bohuslav Balbín Josef Dobrovský František Palacký Josef Jungmann.
Máchuv Máj byl zverejnen v roce: 1830 1836 1842 1846.
Kdo je autorem románu Zabiják? Emile Zola Honore de Balzac Fjodor Michailovic DostojevskijFjodor Michailovi Dostojevskij Hnut Hamsun.
Které z následujících del napsal Franz Kafka? Hrad Ohnice Cerne svetlo Promena.
Z které doby pochází divadelní hra V+W Kat a blázen? 1928 1934 1938 1940.
Co znamená titul "Akord"? básnickou sbírku Františka Halase poetistické pásmo Vítezslava Nezvala casopis ceských katolických autoru sbírka básní od Novalise.
Který z uvedených literátu byl clenem Skupiny 42? Kamil Bednár Josef Kainar Jan Zahradnícek Thomas Mann.
Kdo je autorem prózy Štastný Jim? John Braine John Osborne Kingsley Amis Mark Twain.
Co je to literatura faktu? ekonomická literatura encyklopedická literatura dejepisná literatura literární žánr na pomezí vedecké a krásné literatury.
Autori Ray Bradbury, Robert Merle a Stanislaw Lem vynikli v následující oblasti literatury: historická próza vedecko-fantastická literatura literatura faktu milostná poeziemilostná poezie.
Kdo je autorem básnické sbírky Vejír Boženy Nemcové? Jaroslav Seifert František Halas Karel Šiktanc Vítezslav Nezval.
Kdo patrí k tzv, prokletým básníkum? Franz Kafka Charles Baudelaire Carl Sandburg William Blake.
Za predstavitele existencialismu je pokládán: Jean Paul Sartre Gustav Meyrink Ilja Erenburg Jean Jacques Rousseau.
Které z následujících del spadá do oblasti absurdního dramatu? Težká Barbora Cizinec Plešatá zpevacka Smrt vtipu.
Jaké je obcanské jméno nejvýznamnejšího ceského undergroundového autora Egona Bondyho? Václav Kadlec Milan Knížák Zbynek Fišer Mkuláš Medek.
Kdo je autorem díla O státe ceském? Václav Hájek z Libocan Vavrinec z Brezové Pavel Stránský ze Stránky Tomáš Garrigue Masaryk z Hodonína.
Kdo je autorem románu Hrdina naší doby? Michail Jurjevic Lermontov Alfred de Musset Johan Wolfgang Goethe Evžen OneginE.
V kterých letech pusobilo nejstarší stálé ceské (drevené) divadlo Bouda? 1786-1789 1789-1792 1795-1798 1801-1804.
Kdo je autorem románu Zbabelci? Alois Jirásek Ladislav Mnacko Jan Procházka Josef Škvorecký.
Z které doby pochází španelský epos Písen o Cidovi? pol. 10. stol. pol. 11 stol. pol. 12 stol. pol. 13 stol.
Které z následujících del je básnická sbírka? Zahradní slavnost Jeremiášuv plác A bude hur Na ceste.
Kosmas zemrel v roce: 1062 1102 1125.
Predstavitelem ceského surrealismu byl: Vladislav Vancura E. F. Burian Ludvík Kundera Ivan Skála.
Kdo je autorem tragédie Faidra? Pierre Corneille Jean Racin Moliér Nicolas Boileau Despréaux.
Co znamená ready-mades? druh surrealistické koláže abstraktní sochu nový druh dadaistických umeleckých objektu masove vyrábená umelecká.
Z které doby pocházejí nejstarší nálezy pravekého umení? z doby 20 tisíc let pr. n. I. z doby 30-25 tisíc let pr. n. I. z doby 10 tisíc let pr. n. I. z doby 8 tisíc let pr. n. I.
Futurismus vznikl v: Rusku Francii Italii Nemecku.
Kdo je autorem pomníku Jana Husa v Praze? Ladislav Šaloun Josef Václav Myslbek Otto Gutfreund František Bílek.
Autorem obrazu Snídane v tráve je: Edgar Degas Édouard Manet Claude Monet August Renoir.
Který umelecký smer ve svých manifestech formuloval princip "umení žít a užívat"? dekadence poetismus surrealismus futurismus.
Která z následujících památek je románského puvodu? katedrála Notre Dame v Paríži knihovna sv. Marka v Benátkách bazilika sv. Jirí na Pražském hrade katedrála v Chartres.
Jedním ze sedmi divu sveta je: divadlo v Epidauru, 4. stol. pr. n. I. flaviovský palác na rímském Palatinu, 1. stol. n. I´. Artemidin chrám v Efesu, 6. stol. pr. n. I. rímské Koloseum, I. stol. n. l.
Kdo je autorem sochy Diskobolos? Myrón Feidias Doryforos Práxitelés.
Která z následujících památek je renesancního puvodu? Písen o Nibelunzích Fkatedrála v Chartres Raffaeluv obraz Zrození Venuše katedrála v Canterbury.
Obraz Leonarda da Vinci Mona Lisa Gioconda vznikl: 1453-1456 1503-1506 1547-1550 1553-1556.
Autorem obrazu Velké koupání je: Georges Seraut Paul Cézanne Vincent van Gogh Claude Monet.
Za predstavitele fauvismu je pokládán: Carl Maria von Weber Stéphane Mallarmé Filippo Tommaso Marinetti Henri Matisse.
Kde a v kterém roce vznikl dadaismus? v Paríži roku 1921 v Curychu 1916 v Berlíne 1925 v Ríme 1919.
K vrcholným funkcionalistickým stavbám patrí: Tugendhatova vila v Brne dum ing. Tassela v Bruselu parlament v Londýne americký Capitol.
K významným surrealistickým malírum patrí: Carlo Carr Piet Mondrian René Magritte Umberto Boccioni.
Za predstavitele symbolismu je pokládán: Eugéne Delacroix Maurice Maeterlinck William Turner Edgar Degas.
Autorem opery Trubadúr je: Gioacchino Rossini Giuseppe Verdi Gaetano Donizetti Antonio Vivaldi.
Opera Rusalka vznikla v roce: 1885 1892 1900 1907.
Skupina Die Brucke je pokládána za: impresionistickou expresionistickou fauvistickou futuristickou.
Surrealistickým dílem je: obraz Nanebevstoupení Krista sbírka Osvobozená slova obraz Splynutí duší sbírka intimní lyriky Verejná ružes.
Predstavitelem op artu je: Mikuláš Medek Jean Dubuffet Victor Vasarely Alfons Mucha.
Futuristickým dílem je: sbírka intimní lyriky Verejná ruže sbírka Osvobozená slova obraz Splynutí duší román Anna Proletárka.
Které z následujících del je považované za postmoderní? Nesnesitelná lehkost bytí Cizinec Plešatá zpevacka Osm a pul.
Za predstavitele pop artu je pokládán: Paul Delvaux Juan Miró Andy Warhol Emil Nolde.
Za predstavitele futurismu je pokládán: Ludwig Kirchner George Braque Andy Warhol Tommaso Marinetti.
Za predstavitele expresionismu je pokládán: Ludwig Kirchner George Braque Andy Warhol Tommaso Marinetti.
Za predstavitele surrealismu je pokládán: Pablo Picasso George Braque Andy Warhol Salvátor Dalí.
Za predstavitele abstraktní malby je pokládán: František Kupka George Braque Edvard Munch Jindrich Štyrský.
Za predchudce expresionismu je pokládán: František Kupka George Braque Edvard Munch Jindrich Štyrský.
Za predstavitele abstraktního socharství je považován: Umberto Boccioni Henry Moore Otto Gutfreund Jackson Pollock.
Za predstavitele kubistického socharství je považován: Umberto Boccioni Henry Moore Otto Gutfreund Jackson Pollock.
Za predstavitele abstraktního expresonismu je považován: Umberto Boccioni Henry Moore Otto Gutfreund Jackson Pollock.
Za predstavitele fauvismu je pokládán: Pablo Picasso Henri Matisse Andy Warhol Salvátor Dalí.
Za predstavitele impresionismu je pokládán: Vincent van Gogh Paul Cézanne August Renoir Gustav Klimt.
Za predstavitele impresionismu je pokládán: Odilon Redon Paul Cézanne Emil Nolde Edgar Degas.
Za predstavitele symbolismu je pokládán: Odilon Redon Paul Cézanne Emil Nolde Edgar Degas.
Za predstavitele expresionismu je pokládán: Odilon Redon Paul Cézanne Emil Nolde Edgar Degas.
Za predstavitele postimpresionismuje pokládán: Antonín Slavícek Paul Cézanne August Renoir Edgar Degas.
Za predstavitele postimpresionismu je pokládán: Claude Monet Édouard Manet Vincent van Gogh Gustav Klimt.
Za predstavitele secese je pokládán: Claude Monet Édouard Manet Vincent van Gogh Victor Horta.
Výtvarnou poetistickou tvorbu reprezentovali: Antonín Slavícek František Kupka Bohdan Lacina Toyen.
Který z následujících tvurcu je autorem manifestu dadaismu: Jean Moréas Tristan Tzara Tommaso Marinetti André Breton.
Který z následujících tvurcu je autorem manifestu futurismu: Jean Moréas Tristan Tzara Tommaso Marinetti André Breton.
Který z následujících tvurcu je autorem manifestu surrealismu: Jean Moréas Tristan Tzara Tommaso Marinetti André Breton.
Který z následujících tvurcu je autorem manifestu symbolismu: Jean Moréas Tristan Tzara Tommaso Marinetti André Breton.
Které z následujících del není romantického puvodu? román Jakub Fatalista a jeho pán drama Loupežníci zámek Neuschwanstein v Bavorsku zpevohra Tristan a Izolda.
Které z následujících del není osvíceneckého puvodu? novela Robinson Crusoe román Candide drama Gotz von Berlichingen román Zpoved dítete svého veku.
Které z následujících del je romantického puvodu? novela Robinson Crusoe román Candide drama Gotz von Berlichingen román Zpoved dítete svého veku.
Které z následujících del je romantického puvodu? opera Figarova svatba román Gulliverovy cesty román Chrám Matky Boží v Paríži básnická skladba Faust.
Které z následujících del má znaky klasicismu: hra Tartuffe zámek Neuschwanstein v Bavorsku román Chrám Matky Boží v Paríži obraz Únos dcer Leukippových.
Který z následujících skladatelu je považován za predstavitele hudebního impresionismu: Claude Debussy Richard Wagner Claudio Monteverdi Ludwig van Beethoven.
Který z následujících skladatelu je považován za predstavitele hudebního klasicismu: Claude Debussy Richard Wagner Claudio Monteverdi Ludwig van Beethoven.
Který z následujících skladatelu je považován za predstavitele hudebního romantismu: Claude Debussy Richard Wagner Claudio Monteverdi Ludwig van Beethoven.
Který z následujících skladatelu je považován za predstavitele barokní hudby: Claude Debussy Richard Wagner Claudio Monteverdi Ludwig van Beethoven.
Romantická architektura má podobu historického "návratu" k: románskému slohu gotickému slohu renesancnímu slohu baroknímu slohu.
Za predstavitele ceského impresionismu je pokládán: Jan Preisler Josef Mánes Antonín Slavícek Emil Filla.
Která z následujících památek je renesancního puvodu? klášter v Melku katedrála v Chartres Raffaeluv obraz Zrození Venuše zpevohra Tristan a Izolda.
Která z následujících památek není gotického puvodu? kostel sv. Barbory v Kutné Hore Staronová synagoga v ghettu na Starém meste katedrála Notre Dame v Paríži kostel sv. Mikuláše v Praze.
Za predstavitele kubismu není pokládán: Emil Filla George Braque Edvard Munch Pablo Picasso.
Za predstavitele architektonického funkcionalismu není považován: Dušan Jurkovic Josef Gocár Bohuslav Fuchs Josef Hrubý.
Za predstavitele architektonického funkcionalismu není považován: Le Corbusier Walter Gropius Mies van der Rohe Antonio Gaudí.
Kterými puvodními jazyky byla psána bible: hebrejsky a recky hebrejsky, aramejsky a recky hebrejsky, recky a latinsky hebrejsky a latinsky.
Kdo z následujících literátu stál v cele tzv. poetistického hnutí? Vítezslav Nezval Karel Teige Josef Hora Jirí Trnka.
Za predstavitele romantismu jsou pokládáni: Milota Zdirad Polák Walter Scott Samuel Taylor Coleridge John Braine.
Která knižní nakladatelství pusobila v exilu? Krestanská akademie Ceský hlas Ceská expedice Rozmluvy.
Za predstavitele kritického realismu jsou pokládáni: Victor Hugo Gustav Flaubert Tereza Nováková Milan Kundera.
Kdo z uvedených autoru patrí k nemecky píšícím pražským autorum? Franz Werfel Max Brod Ivo Fleischnmann S.K. Neumann.
Který z následujících autoru obohatil ceskou literaturu faktu? Jirí Grygar Pavel Kohout Vladimír Neff Miroslav Ivanov.
Kdo ze jmenovaných autoru se zapojil do programu tzv. poezie všedního dne? Jirí Šotola Miroslav Holub Pavel Kohout Jaroslav Seifert.
Které z následujících románu zpracovávají téma 2. svetové války? Válka svetu Príliš hlucná samota Rímanka Nazí a mrtví od Normana Mailera.
Kdo patrí k tzv. prokletým básníkum? Oscar Wilde Stéphane Mallarmé Karel Hynek Mácha Arthur Rimbaud.
Metoda tzv. psychického automatismu se uplatnila v: surrealismu futurismu poetismu fauvismu.
Která z následujících památek je barokního puvodu? stavební komplex Zwinger v Dráždanech Rubensuv obraz Únos dcer Leukippových Vítezný oblouk v Paríži Francouzský pavilón ve Versailles.
Která z následujících památek je klasicistního puvodu? opera Fidelio obraz Únos dcer Leukippových Vítezný oblouk v Paríži opera Carostrelec.
Která z následujících památek je romantického puvodu? Jakub Fatalista a jeho pán Schillerovo drama Loupežníci zpevohra Tristan a Izolda Braniborská brána v Berlíne.
Predstavitelem pop artu je: Paul Delvaux Robert Rauschenberg Andy Warhol Kurt Vonnegut.
Za predstavitele abstraktního socharství jsou pokládáni: Umberto Boccioni Henry Moore František Kupka Josef Václav Myslbek.
Výtvarnou poetistickou tvorbu reprezentovali: František Muzika Toyen Bohdan Lacina Josef Capek.
Za predstavitele impresionismu jsou pokládáni: Camille Pissarro Aubrey Vincent Beardsley Antonín Slavícek Emil Nolde.
Která z následujících památek je renesancního puvodu? Petrarkovy sonety katedrála v Chartres Raffaeluv obraz Zrození Venuše Afrodíté Mélská.
Která z následujících památek je gotického puvodu? kostel sv. Barbory v Kutné Hore knihovna sv. Marka v Benátkách Staronová synagoga v ghettu na Starém meste katedrála v Canterbury.
Za predstavitele kubismu jsou pokládáni: Emil Filla George Braque Edvard Munch Vasilij Kandinskij.
Za predstavitele symbolismu je pokládán: Gustav Klimt Odilon Redon Eugéne Delacroix Stéphane Mallarrné.
Seradte chronologicky dum U cerné matky Boží v Celetné ulici v Praze Kvety zla Pole orná a válecná.
Seradte chronologicky (vznik divadel) Husa na provázku Semafor Studio Y.
Seradte chronologicky (vznik divadel) román Golem drama Cekání na Godota román Válka s mloky.
Seradte chronologicky (vznik divadel) Na západní fronte klid Cizinec Markéta Lazarováá.
Serad'te následující autory podle data úmrtí Antal Stašek Jan Neruda Lev Nikolajevic Tolstoj.
Serad'te následující autory podle data úmrtí Lope de Vega Dante Alighieri Francesco Petrarca.
Seradte chronologicky Zjevení sv. Jana Odyssea Král Oidipus.
Seradte chronologicky Labyrint sveta a ráj srdce Kosmova Kronika ceská Karluv most v Praze.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests