option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Egzamin 2020
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Egzamin 2020

Description:
61 - 121

Author:
INFoo
Other tests from this author

Creation Date: 24/06/2024

Category: Others

Number of questions: 61
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Głębokość komory przedniej: Zwiększa się z wiekiem Jest zmniejszona w krótkowzroczności znacznego stopnia Jest większa w nadwzroczności Jest mniejsza u kobiet niż u mężczyzn.
Tonometria Goldmanna: Może dawać zawyżony pomiar ciśnienia przy zwiększonej grubości centrum rogówki Nie zależy od sztywności twardówki Może dawać zaniżoną wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego przy mierzeniu ponad blizną rogówki Nie jest zafałszowana przez wykonanie uprzednio laserowej korekcji wzroku LASIK.
W leczeniu torbielowatego obrzęku plamki (CMO) najczęściej stosuje się: Iniekcję anty-VEGF CMO nie trzeba leczyć Okołogałkowo sterydy i laseroterapię poza awaskularną strefą dołeczka Miejscowo sterydy i ogólnie inhibitory anhydrazy węglanowej .
75% pacjentów z zatorem tętnicy środkowej siatkówki choruje na: 1. Miażdżyca 2. Niedokrwistość normocytowa 3. Cukrzyca 4. Nadciśnienie tętnicze 5. Migotanie przedsionków 1,2,3,4 1,3,4 1,2,5 1,3,5.
Wskazaniem do leczenia chirurgicznego (usunięcia oczewki) w przypadku przemieszczenia soczewki nie jest: Jaskra wtórna Zaćma Astygmatyzm Kontakt soczewki ze śródbłonkiem rogówki .
Najczęstszą przyczyną endogennego grzybiczego zapalenia wnętrza gałki ocznej jest: Cryptococcus Rhizopus Candida Aspergillus.
U pacjenta z wieloletnią cukrzycą najbardziej prawdopodobną przyczyną nagłego znacznego pogorszenia widzenia jest: Wystąpienie krwotoku do ciałka szklistego Nasilenie zmętnienia soczewki Nasilenie obrzęku plamki Ostre zamknięcie kąta przesączania w wyniku neowaskularyzacji .
Która z metod nie jest stosowana w leczeniu choroby zezowej: Wstrzyknięcie botuliny do mięśni gałkoruchowych Naprzemienna obturacja oczu w celu rozbicia widzenia obuocznego Wyrównanie wady refrakcji Ćwiczenia ortopedyczne .
Leczeniem preferowanym w jaskrze niemowlęcej są: Skleretomia głęboka Miejscowo β-adrenolityki Trabekulotomia i goniotomia miejscowo brymonidyna.
Długotrwałe stosowanie kropli z pilokarpiną może powodować: nadmierny wzrost rzęs Czynnościową krótkowzroczność Przewlekłe zapalenie spojówek Przebarwienie skóry powiek.
27-letnia kobieta uskarża się na przemijające, jednostronne zaniewidzenie, które pojawiło się po podniesieniu ciężkiego przedmiotu. Incydent trwał około 2 minuty i powtórzył się dwukrotnie. W badaniu okulistycznym nie stwierdzono odchyleń od normy. Najprawdopodobniejszą przyczyną tego objawu jest: Przetrwały drożny otwór owalny Początkowa faza demielinizacji Zmiany o charakterze miażdzycowym w łuku aorty Zwężenie tętnicy szyjnej .
Unerwienie rogówki pochodzi z: Nerwu V1 Nerwu V2 Nerwu VII Nerwu V3.
W leczeniu proliferacyjnej postaci retinopatii cukrzycowej stosuje się: Fotokoagulację siatkówki Fotodiatermokoagulację siatkówki Fotoemulsyfikację siatkówki Fotoablację siatkówki.
Do okulisty zgłosili się rodzice z ośmiomiesięcznym niemowlakiem płci męskiej, których zaniepokoiło u dziecka występowanie obustronnego łzawienia, światłowstrętu oraz zaciskania powiek. W badaniu okulistycznym lekarz wstępnie stwierdził linie Haaba na rogówce, woloocze oraz skierował dziecko do dalszej diagnostyki: Wysokiej krótkowzroczności Jaskry wrodzonej Dystrofii rogówki Bibera - Haaba - Dimmera Niedrożności przewodów nosowo-łzowych .
Demielinizacyjne zapalenie nerwu wzrokowego powodujące pogorszenie ostrości widzenia wymaga zastosowania: Chirurgicznego odbarczania nerwu II 5-10 mg/kg m.c. gancyklowiru dożylnie Stałej substytucji witaminą D complex i kwasem foliowym doustnie 1 g metyloprednizolonu dożylnie.
W którym odcinku nerwu wzrokowego nie występuje osłonka mielinowa: wewnątrzkanałowym wewnątrzoczodołowym wewnątrzmózgowym wewnątrzgałkowym.
W leczeniu zespołu Fuchsa konieczne jest stosowanie: miejscowo mydriatyków i sterydów niesterydowych leków przeciwzapalnych i ewentualnie leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe sterydów w iniekcjach okołogałkowych i ewentualnie leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe tylko miejscowo sterydów .
Wczesne powikłania po operacji zaćmy to: nieszczelność rany zapalenie wnętrza gałki ocznej podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe wszystkie prawidłowe .
Zaćma wtórna może pojawić się we wszystkich poniższych jednostkach chorobowych z wyjątkiem: wysoka krótkowzroczność stan po ostrym zamknięciu kąta przesączania zapalenie nadtwardówki przewlekłe zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej .
Ciecz wodnista wybierz prawdziwe: 1. Jest produkowana przez nabłonek ciała rzęskowego w ilości 2 mm3/min 2. Napływa z komory przedniej przez otwór źreniczny do tylnej komory (z tylnej do przedniej) 3. Równowaga między jej produkcją a odpływem z gałki ocznej zapewnia prawidłowe ciśnienie wewnątrzgałkowe 4. Drenaż cieczy wodnistej w 90% występuje drogą niekonwencjonalną naczyniówkowo twardówkową (90% kanałem Schelmma do żył rzęskowych i spojówkowych, a 10% drogą naczyniówkową) 2,4 1,3 1,2 4.
Objawy okulistyczne w reumatoidalnym zapaleniu stawów: zapalenie rogówki, obwodowe rozmiękanie rogówki, zespół Sjogrena zespół Sjogrena, zapalenie tętniczek rogówki, obustronne zapalenie twardówki zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej, zapalenie rogówki, obustronne zapalenie twardówki zapalenie tętniczek rogówki, zespół Sjogrena, obwodowe rozmiękanie rogówki.
Jakiego badania gałki ocznej nie wykonasz u pacjenta z podejrzeniem metalicznego ciała obcego wewnątrzgałkowego: USG perymetrii kinetycznej tomografii komputerowej rezonansu magnetycznego .
U dzieci z wrodzoną aniridią należy poszerzyć diagnostykę w kierunku galaktozemii zespołu Fuchsa guza Wilmsa siatkówczaka.
Twardówki o charakterystycznym niebieskim zabarwieniu występują w: zespole Russela-Silvera zespole Moebiusa zespole Marfana chorobie z Lyme.
Zespół szczeliny oczodołowej górnej charakteryzują wszystkie wymienione objawy z wyjątkiem: rozbieżne ustawienie gałki ocznej opadnięcie powieki górnej, zniesienie czucia skóry czoła, powieki górnej i rogówki zastój żylny w obrębie oczodołu i wytrzeszcz uszkodzenie n. II i tętnicy ocznej .
Badanie umożliwiające ocenę odwarstwienia siatkówki w przypadku obecności krwotoku do ciała szklistego to: Optyczna koherentna tomografia Usg gałki ocznej Angiografia fluoresceinowa Gonioskopia.
Częstą przyczyną zapalenia błony naczyniowej u dzieci jest Toksokaroza Borelioza Zespół Reitera Młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów (JCA).
Częstą przyczyną ostrego zapalenia tęczówki u dorosłych jest: Choroba Leśniowskiego-Crohna ZZSK Ziarniniak Wegenera SM.
Wczesne powikłanie po operacji zaćmy to: Nieszczelność rany Wszystkie prawidłowe Zapalenie wnętrza gałki ocznej Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkow.
Termin Irydodializa oznacza: Pourazowa przepuklina tęczówki Pourazowy krwotok do komory przedniej oka Pourazowe oderwanie tęczówki od nasady Pourazowe oderwanie siatkówki od rąbka zębatego .
Twardówki niebieskie to anomalia charakterystyczna dla: Zespołu Ehlersa-Danlosa Choroby Norriego Alkaptonurii Zespołu Stickiera .
Witrektomia tylna powinna być wykonywana w trybie pilnym we wszystkich wymienionych za wyjątkiem: Ciało obce wewnątrzgałkowe Zapalenia wnętrza gałki oczne Otwór plamki Odwarstwienie siatkówki .
W przypadku przedarciowego odwarstwienia siatkówki z PVR, nieustępującego krwotoku do komory ciała szklistego leczeniem z wyboru będzie: Witrektomia przez pars plana Trabekuletomia Retinopeksja pneumatyczna Keratoplastyka drążąca .
Ubytki nabłonka rogówki po zabarwieniu fluorosceiną barwią się w świetle kobaltowoniebieskim na: Niebiesko Różowo Fioletowo Żółto.
Objawem patognomonicznym olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnicy skroniowej jest Chromanie żuchwy Figura gwiazdy w plamce żółtej Kredowobiały obrzęk tarczy n.II Podwyższenie CRP i OB.
Cechą niezwiązaną z zespołem pseudoeksfoliacji jest: Wyższa częstość upływu ciała szklistego w czasie operacji zaćmy Głębszy kąt tęczówkowo-rogówkowy Wczesne powstanie zaćmy Samoistne przemieszczenie soczewki .
Tak zwana jaskra 100 dni rozwija się najczęściej u pacjentów: Z cukrzycowym obrzękiem plamki Po zatorze tętnicy środkowej siatkówki Po zakrzepie żyły środkowej siatkówki Z rozpoznanym zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem postać wysiękowa po zastosowaniu trzech dawek wysycających Afliberceptu podanego doszklistowo.
Źrenica Argylla Robertsona jest patognomonicznym objawem dla: Neuropatii nerwów wzrokowych Lebera Pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokowego Kiły III-rzędowej Choroby z Lyme .
Większe upośledzenie widzenia z bliska niż z daleka występuje w zaćmie Korowej Podtorebkowej tylnej Jądrowej Warstwowej.
Późne powikłanie jaskry wrodzonej to: Brak fuzji Anizokoria Ślepota Pęcznienie soczewki.
Wrodzona ektopia soczewki, czyli jej przemieszczenie w stronę dolno-nosową jest charakterystyczne dla: Zespołu Weilla-Marchesaniego Zespołu Marfana Zespołu Lowe’a Homocystynurii.
75-letni mężczyzna podaje w wywiadzie powiększenie się od 2 lat niebolesnego guzka na powiece górnej, który spowodował utratę rzęs oraz zniekształcenie brzegu powieki. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to: Rak kolczystokomórkowy Czerniak - postać guzkowa Rak gruczołu łojowego Rak podstawnokomórkowy.
Do obrazowania ciała szklistego służy: Optyczna koherentna tomografia Badanie USG B Badanie UBM Optyczna koherentna tomografia i Badanie USG B.
Chalkoza (metaloza związana z miedzią) wywołuje następujące zmiany oczne, z wyjątkiem: Mydriaza (stale poszerzona źrenica) Zielone zabarwienie tęczówki Pierścień Kayschera-Fleischera na obwodzie rogówki Zaćma słonecznikowa.
Zespół Sjögrena najczęściej towarzyszy: Chorobie Crohna Reumatoidalnemu zapaleniu stawów Zespołowi Hornera Zesztywniającemu zapaleniu stawów kręgosłupa .
Zespół Tersona charakteryzuje: Krwotok w ciele szklistym podszklistkowo lub przedsiatkówkowo w wyniku ostrego krwawienia podpajęczego Pęknięcie naczyniówki po stronie skroniowej tarczy n. II w wyniku urazu tępego gałki ocznej Obrzęk blady siatkówki w biegunie tylnym w wyniku porażenia małych naczyń siatkówki na skutek urazu tępego gałki ocznej Rozlany obrzęk siatkówki otaczający tarczę n. II z licznymi kłębkami waty przmieszanymi z krwotokami na skutek kompresyjnego urazu klatki piersiowej lub głowy .
Podaj, w którym typie morfologicznym zaćmy pojawia się krótkowzroczność: Podtorebkowa tylna Choinkowa Jądrowa Zaćma korowa.
Cechy charakterystyczne dla soczewki to wszystkie wymienione z wyjątkiem: Nie posiada unerwienia Nabłonek leży pod torebką przednią i tylną Siła załamania światła soczewki własnej wynosi 19D Rośnie przez całe życie .
Charakterystyczne dla chorych w zaawansowanym stadium AIDS zapalenie tylnego odcinka błony naczyniowej powodujące zmiany siatkówki o wyglądzie tzw. „palącej się trawy” jest najczęściej spowodowane zakażeniem: Toxoplasma gondii Toxocara canis Wirusem Cytomegalii Staphylococcus aureus .
Zespół Struge’a- Webera: Występuje częściej u mężczyzn Jest zawsze dziedziczony w sposób autosomalny dominując Występuje zwykle obustronnie U 30-70% pacjentów współwystępuje jaskr.
Stan po wszczepieniu sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej nazywa się: Pseudophakia Myopia Aniridia Aphakia.
Pilnym wskazaniem do przeszczepu rogówki nie jest: Blizna pourazowa Zapalenie rogówki Perforacja rogówki Malacja rogówki .
Metodą chirurgiczną stosowaną w chirurgii jaskry nie jest: Trabekulektomia Trabekuloplastyka Kanaloplastyka Skleretomia głęboka .
Najczęstszym powikłaniem po zabiegu witreoretinalnym jest: Zapalenie wnętrza gałki ocznej Jaskra wtórna Zaćma jądrowa Odwarstwienie siatkówki .
U osób z nadciśnieniem tętniczym można obserwować wszystkie poniższe z wyjątkiem: Objawu „gwiazdy” Objawu Salusa Objawu zaniku geograficznego Objawu „srebrnego druta”.
Do późnych pooperacyjnych powikłań po operacji zaćmy nie zalicza się: Zmętnienie tylnej torebki Torbielowaty obrzęk plamki Nieszczelność rany pooperacyjnej Zapalenie wnętrza gałki ocznej.
Nabyte przemieszczenie soczewki własnej występuje w przypadku: Guzy przedniego odcinka błony naczyniowej Zespół Weila-Marchesaniego Zespół Marfana Hemocystynuria.
Najczęstszym czynnikiem ryzyka rozwoju wrzodu pełzającego rogówki wywołanego pałeczką ropy błękitnej jest: Długotrwałe stosowanie kropli zawierających analogi prostaglandyn przez chorych na jaskrę Długotrwałe noszenie soczewek kontaktowych Narażenie na działanie promieniowania jonizującego Narażenie na działanie promieniowania podczerwonego .
Rumień guzowaty występuje w Guzkowym zapaleniu tętnic Ziarniniaku Wegenera SM Gruźlicy.
U pacjenta z pierwotnym zamknięciem kąta przesączania zwykle można stwierdzić: 1. Krótki wymiar osiowy gałki ocznej 2. Zwiększoną krzywiznę przedniej powierzchni soczewki 3. Niskie wartości średnicy i promienia krzywizny rogówki 4. Głębokość przedniej komory >3,4 4 1 1,2,3 Wszystkie prawidłowe.
Sznury pereł” czyli skupiska komórek zapalnych w komorze ciała szklistego są typowe dla: Sarkoidozy Pneumocystozy Kryptokokozy Kandydozy.
Report abuse