Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONEnglish for lawyers I.4 - lesson 3

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
English for lawyers I.4 - lesson 3

Description:
vocabulary

Author:
AGunner
(Other tests from this author)

Creation Date:
15/03/2012

Category:
Languages

Number of questions: 11
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Listina práv.
nejvyšší predstavitel výkonné moci.
suverénní stát.
prozatimní ustanovení.
právo jednat bez vmešování a zastrašování.
soudní rízení proti vysokému ciniteli.
žaloba proti verejnému ciniteli.
hlasovat tajne hlasovacími lístky.
zisk ze služebních výhod.
prísaha vernosti.
potrebný pocet hlasu.
Report abuse Consent Terms of use