option
My Daypo

Fyzio

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Fyzio

Description:
Fyziologie

Author:
AVATAR

Creation Date:
25/11/2021

Category:
Others

Number of questions: 103
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1 Co se měří pomocí inulinové clearance? a) velikost glomerulární filtrace b) účinnost protiproudového systému ledvin c) velikost vylučování glukozy d) průtok krve ledvinami .
2 Potrava v žaludku je: a) intenzivně rozkládaná slinnou amylázou b) okamžitě promíchaná se žaludeční šťávou c) po určitou dobu (až desítek minut) v klidu d) z významné části vstřebávána .
3 Který enzym produkovaný slinivkou břišní tráví v tenkém střevě bílkoviny? a) pepsin b) alfa-amyláza c) žluč d) chymotrypsin .
4 Pohyby gastrointestinálního traktu jsou ovlivňovány: a) somatickými nervy b) chemoreceptory ve střevní sliznici c) mechanicky d) nervovými drahami z hypotalamu .
5 Přímo v ústech začínají být enzymaticky tráveny: a) jen škroby b) glukosa c) tuk a škroby d) bílkoviny a tuky .
6 Starlingův zákon vyjadřuje vztah mezi silou srdečního stahu a: a) srdeční frekvencí b) úrovní periferního odporu c) stimulací sympatiku d) velikosti žilního návratu .
7 Během plnící fáze jsou chlopně: a) semilunární i cípaté otevřeny b) semilunární uzavřeny a cípaté otevřeny c) semilunární otevřeny a cípaté uzavřeny d) semilunární i cípaté uzavřeny .
8 Ejekční frakce je: a) poměr tepového objemu a konečného diastolického objemu b) rozdíl konečného diastolického a systolického objemu levé komory c) poměr tepového objemu a konečného systolického objemu d) normálně přibližně 40% .
1. V jakém období života je v těle nejvíce přítomno tzv hnědého tuku, který je schopný vytvářet teplo (neberu v potaz případ Wim Hof ) 1. U novorozenců 2. U dospělých lidí 3. Tvoří se až ve staří – cca od 50 roku života 4. Po celý život od narození .
Čeho vytvoří tělo nejvíce během 24 h a. Primární moči b. Plazmy c. Definitivní moči d. Potu .
Čím je dán poměr červených (vytrvalých) a bílých (rychlých) svalových vláken. Tréninkem Geneticky Stravou Věkem .
Co je nejvíce obsaženého v plazmě? Organické látky Voda Anorganické látky Poměr látek je stejný .
Co je to hemolýza? Srážení krve Reakce cév v místě poškození Rozpad červených krvinek Rozpad bílých krvinek .
Co je "vodička" obsažená v puchýři? Tkáňový mok Čistá voda Komorový mok Kožní maz .
Co znamená pojem perfúze? Množství objemu dýchacích cest u dospělé osoby Průtok krve plícemi Výměna plynů mezi okolní atmosférou a plícemi Výměna plynů mezi alveolárním vzduchem a krví .
Řízení kosterního/příčně pruhovaného svalstva se děje prostřednictvím: Vegetativního nervového systému Humorálně Vědomého impulsu Autonomní aktivity .
S kterým z následujících slov je spojen pojem: pyrogeny? Hypotermie Kožní řečiště Hypertermie Horečka .
Ventilace je: a. Výměna plynů mezi okolní atmosférou a plícemi b. Výměna plynů mezi alveolárním vzduchem a krví c. Průtok krve plícemi d. Jiné .
Kde jsou zakódovány informace o žádoucích hodnotách teploty tělesného jádra? Amygdala Hippocampus Hypotalamus Fornix .
Které z bílkovin nejsou krevní? Albuminy Hemoglobin Fibrinogen Globuliny .
Čím se upínají svaly na kost? a. Šlachami b. Snopcem c. Kůží d. Svalovou povázkou .
Jak se dělí svalstvo? Podélné, Příčně pruhované, Kosterní Kosterní, Srdeční, Stěnové Hladké, Krátké, Srdeční Příčně pruhované, Hladké, Srdeční .
Jak rozdělujeme aminokyseliny? Základní, Různorodé Esenciální, Neesenciální Anabolické, Katabolické Přímé, Vedlejší .
Co je to izometrická kontrakce? Práce statická Práce dynamická Práce elastická Práce stahovací .
Které dvě bílkoviny zajišťují pohyb? Myozin a kolagen Aktin a myozin Elastin a keratin Hemoglobin a glutamin .
Které svalstvo lze ovládat vůlí? Srdeční svalovinu Hladkou svalovinu Všechny uvedené jdou Příčně pruhované svalstvo .
Kde se tvoří žluč? Játra Žlučník Slinivka břišní Slezina .
Kde začíná trávení Sacharidů? Tenké střevo Tlusté střevo Dutina ústní Žaludek .
Co to jsou Leukocyty? Červené krvinky Krevní destičky Bílé krvinky Krevní barvivo .
Co je to Likvor? Voda v plicích Pepsin Kloubní tekutina Mozkomíšní mok .
Čeho je nefron základní jednotka? Ledvin Nervové soustavy Srdce Jater .
Kolik molů ATP vznikne z 1 molu glukózy? 23 38 48 53 .
Co je to synapse? Seskupení neuronových těl Seskupení nefronových těl Spojení dvou neuronů (nebo smyslové buňky a neuronu), sloužící k předávání vzruchů Spojení dvou nefronů .
Co je pneumocyt? a. Nervová buňka b. Plicní buňka c. Typ bílé krvinky d. Složka krve .
Při provádění nepřímé srdeční masáže je správná frekvence? a. 100-120 stlačení za minutu b. 65-85 stlačení za minutu c. 150-200 stlačení za minutu d. Ani jedna z odpovědí .
Kolik je krčních obratlů? 1. 9 2. 5 3. 7 4. 11 .
Který orgán produkuje v klidu nejvíce tepla? Srdce Játra Ledviny Mozek .
Jaká je průměrná hmotnost srdce dospělého člověka? 160 g 330 g 450 g 520 g .
Kdy máme největší počet neuronů? a. Po narození d. Kolem 12 let b. Kolem 22 let c. Kolem 27 let .
Diastola je ? a. Pokud srdeční oddíly relaxují a plní se krví b. Odborný název srdce c. Pokud se srdeční oddíly stahují a vypuzují krev d. Klidový tep .
Systola je ? 1. Pokud srdeční oddíly relaxují a plní se krví 2. Odborný název srdce 3. Pokud se srdeční oddíly stahují a vypuzují krev 4. Klidový tep .
Primární funkce bílkovin v lidském těle je ? Zásobní Pomáhají proti únavě organismu Poskytují materiál pro růst a regeneraci organismu Zabraňují tvorbě zánětů v organismu .
Čím je čerpána žilní krev z tělního oběhu do plicního oběhu? Aortou Plicními žilami Pravou komorou Levou komorou .
Difúze (v dýchacím systému) je: Množství vzduchu, který zůstane v plicích po skončení klidového výdechu Výměna plynů mezi okolní atmosférou a plícemi Průtok krve plícemi Výměna plynů mezi alveolárním vzduchem a krví .
Co způsobuje Gastrointestiální hormon Cholecystokinin? Zvyšuje pohyby žlučníku Tlumí mobilitu GIT Je stimulátorem pankreatické reakce Zvyšuje sekreci a pohyby žaludku .
Jaké rozlišujeme typy lymfocytů? A a B lymfocyty B a T lymfocyty X a Y lymfocyty R a Z lymfocyty .
Kolik % tělesné hmotnosti tvoří voda? 50 60 75 80.
Ve kterých kostech se nachází krvetvorná kostní dřeň u dospělého jedince? (po 20. roce života) Obratle, krátké kosti, dolní části dlouhých kostí Krátké i dlouhé kosti, hrudní kosti Obratle, hrudní kosti, horní části dlouhých kostí Dlouhé kosti, horní část krátkých kostí, obratle .
Co nepatří do HORNÍCH cest dýchacích? a. Průdušky b. Nos c. Nosní dutiny d. Hltan .
Co je to tzn. “SVALOVÝ TONUS”? Uvolnění svalstva Svalové napětí Svalové vlákénko Svalová buňka .
Jaká je hodnota tělesné teploty, která se odborně nazývá “HYPOTERMIE”? a. Pod 35°C b. Nad 42°C c. 37-38°C d. 36-36,9°C .
Co je to apnoe? Těžká dušnost Zrychlení dechu Zpomalení dechu Zástava dechu .
Antigen D na červených krvinkách mají: 1. Osoby Rh pozitivní 2. Osoby Rh negativní 3. Osoby krevní skupiny 0 4. Osoby krevní skupiny AB .
Které vitamíny jsou rozpustné v tucích? A, B, C, D A, D, E, K B, C E, K .
Kolik má dospělý člověk kostí? 150 206 210 306.
Co je to fagocytóza? 1. Schopnost pohlcovat cizorodé částice. 2. Vylučování škodlivých látek z těla 3. Rozšiřování cév 4. Zužování cév .
Z čeho se skládá lidská krev? 1. Bílé krvinky, červené krvinky a krevní destičky 2. Červené krvinky, bílé krvinky, krevní plazma a krevní destičky 3. Bílé krvinky, červené krvinky a krevní destičky 4. Červené krvinky a bílé krvinky .
Základní stavební jednotkou ledvin je: a. neuron b. nefron c. axon d. nefrit .
Zdrojem energie pro svalovou činnost je: a. tuk b. voda c. glykogen – živočišný škrob d. vitamín D .
Krev vedou zpět do srdce: a. Žíly b. Tepny c. Vlásečnice d. Aorta .
Železo je nezbytné pro: Imunitu Stavbu kostí Trávení Přenos kyslíku .
Základní buňka nervové soustavy se nazývá: a. Neuron b. Nefron c. Axon d. Neurit .
Seskupení neuronových těl se nazývá • neurit • hypothalamus • šedá hmota • bílá hmota .
Kde se nachází řídící centrum termoregulace? a. V hypothalamu b. V cerebellu c. V mezencephalonu d. Ve Varolově mostě .
Z kolika kostí se skládá tělo průměrného dospělého člověka? 180 206 300 350.
Kde je nejvyšší krevní tlak? a. V aortě b. V plicnici c. Ve vrátnicové žíle d. V krkavici .
Do jaké části srdce VSTUPUJE neokysličená krev jako první? Levá síň Levá komora Pravá síň Pravá komora .
Co NEPATŘÍ do trávicí soustavy? a. Hrtan b. Jícen c. Játra d. Žaludek .
Počet obratlů v lidském těle? 30-31 33-34 40-41 43-44 .
Podchlazení neboli... a. Hypotermie b. Hypertermie c. Hibernace d. Polytermie .
Kolik je přibližně jedna kcal? 1. 5 2. 4,2 3. 2,4 4. 6,5 .
1. jednom vdechu a výdechu dojde v klidu k výměně: 0,5l 2l 3l 5l.
2. Játra mají cévní zásobení: a. z vrátnicové žíly a jaterní tepny b. z vrátnicové žíly c. z jaterní tepny d. ze střevních cév .
3. Šlachy jsou vytvořeny z tkáně: kostní svalové chrupavčité vazivové .
a. Jaký je normální krevní tlak u dospělého člověka? 130/90 120/80 100/60 160/120 .
b. Co je to vitální kapacita plic? Vzduch, který je možno vydechnout po ukončení klidového výdechu. Množství vzduchu, který zůstane v plicích po maximálním výdechu. Množství vzduchu, který se vymění při jednom dechu. Největší objem vzduchu, který můžeme vdechnout, po maximálním výdechu, nebo vydechnout po maximálním nádechu. .
Jak se nazývá sval, který odděluje dutinu hrudní od dutiny břišní a je hlavním dýchacím svalem? bránice mezižeberní sval břišní sval prsní sval .
a. Z čeho se skládají dolní dýchací cesty? nos, dutina nosní, hltan hrtan, průdušnice, průdušky plíce průdušnice, průdušky, průdušinky .
b. Jak se pozná Rh+ faktor? a. Je-li antigen D na povrchu červené krvinky b. Je-li přítemen genotyp Cc c. Podle Rh faktoru vašich rodičů d. Neobsahuje-li krev antigen D .
c. Krevní destičky Obsahuje hemoglobin Ničí do těla vniklé choroboplodné zárodky Mají význam pro srážení krve Rozvádějí po těle kyslík .
1. Jaká je klidová tepová frekvence? 60t/min 70t/min 80t/min 90t/min.
2. Co patří spolu s bránicí mezi hlavní inspirační svaly? Zévní svaly hrudníku b. Prsní svaly c. Svaly horních žeber d. Trapézový sval .
3. Na čem nezávisí počet červených krvinek věku pohlaví hmotnosti nadmořské v.
2. Reziduální objem plic je: 1. Množství vzduchu, který se vymění při jednom dechu. 2. Vzduch, který je možné vydechnout po ukončení klidového dechu. 3. Množství vzduchu, který zůstane v plicích po maximálním výdechu. 4. Vzduch, který je možno nadechnout po klidovém nádechu. .
1. Kde dochází k tvorbě žluči: a. ve slinivce břišní b. v játrech c. ve žlučníku d. ve dvanáctníku .
3. Která krevní skupina značí univerzálního příjemce: 0 A B AB.
a. Co znamená slovo hibernace? a. Krvácení b. Zimní spánek c. Menstruace d. Hyperaktivita .
1. Jaká kyselina se nachází v žaludku? a) fluorovodíková b) jodovodíková c) sírová d) chlorovodíková .
2. Co z názvů tvoří část stavby svalu? a) svalový snopec b) svalový oplet c) svalový spletenec d) svalové lano .
b. Aerobní pohybová aktivita je: a. Rychlostní b. Silová c. Vytrvalostní d. Krátkodobá vysoce intenzivní .
c. Která z níže uvedených živin urychluje střevní peristaltiku? a. Sacharidy b. Vláknina c. Tuky d. Bílkoviny .
Podle kterého vzorce se počítá vitální kapacita (VC) plic? RV + Vt + IRV + ERV Vt + IRV + ERV ERV + RV Vt x Df .
Jak se nazývá tzv. hormon sytosti? a. Leptin b. Sekretin c. Gastrin d. Somatostatin .
Jaká céva odstupuje z pravé komory srdeční Aorta Plicní žíla Horní a dolní dutá žíla Plicnice .
Kam do trávicí soustavy ústí vývod ze slinivky brišní, která tvoří pankreatické šťávy? žaludek dvanáctník slepé střevo tlusté střevo .
Primární moči se za den vytvoří asi 1,5l 5l 160l 220l.
Z jakého důvodu nemůže člověk s krevní skupinou 0 přijmout krev od člověka s krevní skupinou A? 1. Krevní skupina A obsahuje antigen A 2. Krevní skupina 0 obsahuje antigen B 3. Může přijmout krev od krevní skupiny A 4. Může přijmout pouze plazmu .
Která svalová vlákna mají předpoklad pro vytrvalostní práci? bílá červená oboje jiná.
Červené krvinky se tvoří v: srdci b) játrech c) okostnici d) kostní dřeni .
Vazodilatace je a. Rozšíření cév b. Zúžení cév c. Mělké dýchání d. Nízká tepová frekvence .
Jednou z možných reakcí těla pro zvýšení tělesné teploty je i. Svalový třes j. Rozšíření cév k. Zrychlené dýchání l. Pocení .
2. Jakou funkci mají trombocyty? Jsou schopny rozpoznat antigen a zajišťují imunitu těla. Transport kyslíku a oxidu uhličitého mezi tkáněmi a plícemi. Přilnávání a shlukování se s cílem zástavy krvácení. Jsou součástí červených krvinek a vážou na sebe kyslík. .
1. Bílkoviny v buňce nemají funkci: stavební regulační rozpouštědla zásobní.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests