option
My Daypo

Herhalingstoets Economie 2

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Herhalingstoets Economie 2

Description:
Les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Author:
R. Meijerink
(Other tests from this author)

Creation Date:
08/05/2009

Category:
Others

Number of questions: 19
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Welke marktvorm hoort niet in het overzicht thuis? Monopolie Oligopolie Monopolistische concurrentie volledige vrije mededinging Oligopolistische concurrentie.
Hieronder staan een aantal kenmerkingen vermeld van een marktvorm. Geef deze marktvorm. -Paar verkopers -Toetreding is mogelijk -Hetrogeen product.
Hieronder staat de onschrijving van een tussenpersoon. Geef deze tussenpersoon. Handelt op eigen naam en eigen rekening Makelaar Commissionair Handelsagent.
Wat is kleinhandel?.
Geef het belangrijkste kenmerk van de Amulante kleinhandel?.
Er zijn een aantal veilingsvormen. Selecteer de juiste. Opbod Afbod Afslag Eerst opbod, dan afslag Opslag Eerst afbod, dan opslag.
Handel heeft een aantal functies. Hieronder staat één van de functies genoemd: Het vormen van assortiment Daarnaast zijn er nog 4 andere functie die alle beginnen met: Het overbruggen van .... Selecteer de functies die op de stippellijn horen te staan. afstand tijd hoeveelheid kwaliteit concurrentie integratie geld.
Wat is een Bedrijfstak?.
Wat is een bedrijfskolom?.
Geef hieronder de duurzame goederen aan. Brood Auto Fles Cola Kleding Vakantie.
Wat is Produceren?.
Wat is het Nationaal Inkomen?.
Wat is Frictiewerkloosheid?.
Welke verschillende soorten werkloosheid zijn er? Structurele werkloosheid Conjuncturele werkloosheid Seizoenswerkloosheid Frictiewerkloosheid Vorstwerkeloosheid Ouderdomswerkeloosheid.
Welke investeringssoorten zijn er? Vervangingsinvestering Uitbeidingsinvestering Diepte-investering Breedte-investering Lengte-investering Opervlakte-investering.
Welke productiefactoren zijn er: Natuur Arbeid Kapitaal Ondernemersschap Overheid Banken.
Geef hieronder aan wat GEEN delfstof is Hout Olie Steenkool Aardgas.
Geef hieronder aan wat GEEN grondstof is. Goud Kunststof Aardappelen Verf.
Welke soorten inflatie zijn er? Bestedingsinflatie Monetaire inflatie Kosteninflatie Uitgifte-inflatie Duurinflatie.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests