Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONJeřábek, demografické údaje

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Jeřábek, demografické údaje

Description:
Všechny čísla, co by pan Jeřábek mohl na zkoušce chtít

Author:
Pítrsn
(Other tests from this author)

Creation Date:
17/05/2021

Category:
Art

Number of questions: 12
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Porodnost absolutní (živě narozených) pro rok 2011 91 tis. 109 tis. 120 tis.
Porodnost relativní (živě narozených) pro rok 2011 v promile 10,4 8,9 11,5.
Úhrnná plodnost pro rok 2011 1,13 1,427 1,497 1,146.
Čistá míra reprodukce pro rok 2011 0,552 0,725 0,688.
Zemřelí absolutně pro rok 2011 107 tis. 108 tis. 104 tis.
Zemřelí relativně pro rok 2011 v promile 10,5 10,1 10,2.
Kojenecká úmrtnost pro rok 2011 absolutně 360 298.
Kojenecká úmrtnost pro rok 2011 relativně v promile 2,7 4,0.
Průměrný věk ženy při narození dítěte 29,7 27,8 31,5.
Podíl 1. dětí narozených do 8 měsíců po sňatku [%] 40 26.
Absence údajů o otci pro rok 2007 9,2 % 15 %.
Přirozený přírůstek 14,6 tis. - 17 tis. 1,8 tis.
Report abuse Terms of use