option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Kartografie, otázky (prvních 103)
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Kartografie, otázky (prvních 103)

Description:
Odpovědi jsou obsáhlé, slouží jen pro procvičování, nesnaž se vyplňovat :)

Author:
KD
Other tests from this author

Creation Date: 31/01/2017

Category: Others

Number of questions: 102
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Jaká měřítka může mít státní mapa?.
1. vojenské mapování?.
Vlnová délka barevného světla?.
Jaký elipsoid použil Křovák?.
Jaké je Křovákovo zobrazení?.
Jaké zobrazení bys použil při mapování Chile.
Stereografická projekce?.
Ortografická projekce?.
Gnómická projekce?.
Indie vyobrazila svět jako?.
Kde je Schaffhausen?.
Kde je Majkop?.
Kteří činitelé mají vliv na generalizaci?.
Jak přesné jsou geodetické GPS?.
Jaké služby má Galileo zcela zdarma?.
Jak stará je nástěnna mapa z vykopávek sídliště Catalhoyuk?.
Co je to kartografická projekce?.
Základna Galileo v EU?.
Když generalizujeme hranice jaký použjeme výběr?.
Bodové pole patří mezi prvky?.
Oběžné dráhy pro GPS?.
Kdo spravuje Galileo?.
Když máme na mapě výšky a druhy stromů jedná se o mapu..?.
Co přebrala geoinformatika z kartografie?.
Jaké výškové systémy byly u nás používané mezi lety 1900-2000?.
Jaké kódy vysílají družice GPS?.
Kolik je potřeba minimálně viditelných družic pro určení polohy ve 3D?.
Jaké zobrazení používá systém WGS84?.
O co se zasloužil Ptolemaios?.
Co obsahuje Josefský katastr?.
Které prostorové relace mají společný vnitřní bod?.
Co musí mít GDBMS oproti DBMS?.
Kde je Křovákovo zobrazení nejpřesnější?.
Aditivní míchání barev-princip?.
Pojem škála pochází z?.
Co patří do geoinformačních věd?.
Co je to Delaunayova triangulace?.
Které modely jsou vektorové?.
Pokud je seznam všech použitých kartografických znaků a jim odpvídajících významů uveden mimo mapu ve zvláštním sešitě, jedná se o:.
Doplňková barva k zelené? (platí i naopak)..
Nejstarší zachovalý glóbus pochází z období?.
Na co se zaměřovala Římská kartografie?.
Kniha Rogerova byla vydána roku?.
Autorem nejstaršího atlasu je?.
Jaké mapy vznikaly během evropské středověké geografie?.
Mollova mapová sbírka je uložená v?.
Nejstarší mapa Slezska pochází z roku?.
Tháles z Milétu vymyslel jaký typ projekce?.
Appollonius je autor jaké projekce?.
Hipparchos z Nikeje?.
Krates z Milétu?.
Dikaiarchos z Mesiny?.
Eratosthenes?.
Portolan je?.
Katalánský atlas pochází z roku?.
O kolik stupňů je v Křovákově zobrazení posunutá Severka?.
Kde se nachází severní kartografický pól Křovákova zobrazení?.
Referenční koule se v kartografii používá na tvorbu?.
HSV znamená?.
Klad listů vojenských topografických map je odvozen z?.
Tzv. druhé vojenské mapování:.
Třetí vojenské mapování?.
Jaké zobrazení byste použili pro mapu Antarktidy?.
Kdo je autorem představy světa jako nízkého válce, volně se vznášejícího v prostoru?.
Ve kterém roce byla vydaná Komenského mapa Moravy?.
Fabriciova mapa Moravy?.
Klaudyánova mapa Čech?.
Mezi topologické chyby při zpracování dat patří?.
Eratosthenés z Kyrény je považovaný za zakladatele?.
WKT?.
Planární graf?.
V jakých souřadnicích měří GPS? .
Geografická informace je?.
Rozdíl mezi datovým modelováním a prostorovým dotazovánm?.
Fokální funkce mapové algebry?.
Jaký typ databáze je vhodný pro soubor o malém počtu objektů se složitými vzájemnými vazbami?.
Kartografická renesance?.
Mapa 1: 500 000 je dle kartografů?.
Mapa 1:20 000 je?.
Mapa Evropy na formátě A4 by byla mapou?.
Grafické marginálie patří mezi prvky?.
Co patří mezi grafické marginálie?.
Co patří mezi textové marginálie?.
Co nepatří mezi hlavní kompoziční prvky mapy?.
Název mapy nemusí butně obsahovat?.
Kterou podmínku legenda splňovat nemusí?.
Hranice patří na mapě k rvkům?.
popisy by měly být na mapě čitelné jak?.
Které měřítko musí mapa bezpodmíněčně obsahovat?.
Hodnotové měřítko se vyskytuje na mapách?.
Základní (prostorové) relace?.
Topologické relace?.
Která z těchto topologických relací nepatří k základním?.
Které relace nejsou topologické? .
Koláčný?.
Kdo je považován za zakladatele kartografické sémiologie a jazykové koncepce?.
J.Pravda?.
Aslanikašvili?.
Hlavním českým představitelem koncepce matematicko-kartografického modelování, stejně jako systémové koncepce byl?.
Mapový list Kladno 0-9/123 má měřítko?.
Vyberte, které číslo v označení mapového listu Olomouc 2-9 znamená sloupec?.
Sloupce v označení mapových listů v měřítku 1:5000 se číslují?.
Report abuse