option
My Daypo

LF UK-IMUNITA

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
LF UK-IMUNITA

Description:
LF UK- modelové otázky z biológie

Author:
AVATAR

Creation Date:
12/12/2021

Category:
Science

Number of questions: 21
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
411. Ako sa vyvoláva aktívna obrana pred infekciou u ľudí: pasterizáciou aktívnou imunizáciou preventívnym očkovaním dodaním hotových protilátok produkciou cytotoxickych látok očkovaním destiláciou pasívnou imunizáciou.
420. Kde sa nachádzajú protilátky v krvi: v červených krvinkách v krvnej plazme v U lymfocytoch v krvných doštičkách v erytrocytoch v makrofágoch vo fagocytoch v antigénoch.
422. K aktívnej imunizácii organizmu dochádza po podaní: hotových protilátok oslabených choroboplodných mikroorganizmov oslabených choroboplodných zárodkov aj po prekonaní nákazy cudzorodých antigénov do organizmu cicavcov cudzorodých látok do organizmu hubiek usmrtených choroboplodných zárodkov adrenalínu a noradrenalínu.
423. Antigén je: cudzorodá látka, ktorá vzniká pri zrážaní krvi cudzorodá látka, schopná navodiť v organizme imunitnú odpoveď bunka alebo tkanivo iného organizmu, ktoré navodia špecifickú imunitnú odpoveď látku, ktorú vylučuje organizmus ako odpoved pri imunitnej reakcii štruktúra, po kontakte s ktorou B lymfocyt sa mení na plazmatickú bunku a tvorí špecifické protilátky štruktúra, po kontakte s ktorou T lymfocyt sa mení na plazmatickú bunku a tvorí špecifické protilátky štruktúra, po kontakte s ktorou T lymfocyt sa mení na plazmatickú bunku a tvorí cytotoxické látky cudzorodá látka, ktorá vyvoláva tvorbu hormónov v nadobličkách .
440. T-lymfocyty zodpovedajú za: bunkovú obranu protilátkovú obranu protišokovú obranu celulárnu imunitu tvorbu cytotoxických látok tvorbu imunoglobulínov tvorbu aglutinogénov profylaxiu.
444. Bunky zodpovedajúce za aktívnu imunizáciu sú: N-lymfocyty pamäťové bunky granulocyty aktivované B-lymfocyty plazmatické bunky fagocyty erytrocyty trombocyty.
451. Imunoglobulíny sú: produkty T-lymfocytov protilátky bielkovinového charakteru produkty B-lymfocytov cytotoxické látky špecifické protilátky produkty antigénov zvláštne antigény pri imunizácii bunky schopné fagocytózy.
452. Podľa spôsobu vzniku a funkcie rozoznávame lymfocyty: A-lymfocyty B-lymfocyty T-lymfocyty E-lymfocyty makrofágy fagocyty G-lymfocyty trombocyty.
453.Očkovanie je založené na : dejoch špecifickej imunity základe chemického zloženia očkovacej látky činnosti krvných doštičiek protilátkovej odpovedi organizmu vyvolaní aktívnej imunizácie vyvolaní pasívnej imunizácie vpravení usmrtených alebo oslabených choroboplodných zárodkov, ktoré vyvolajú imunitnú reakciu vpravení živých choroboplodných zárodkov, ktoré vyvolajú pasívnu imunizáciu.
461. B-lymfocyty zodpovedajú za: bunkovú ochranu protilátkovú obranu tvorbu imunogloulínov protišokovú ochranu profylaxiu diapedézu aglutináciu tvorba cytotoxických látok .
463. Akú funkciu majú v organizme T-lymfocyty: vykonávajú bunkovú obranu vykonávajú humorálnu protilátkovú obranu produkujú tzv. cytofilné látky zapríčiňujú odmietnutie transplantovaných orgánov produkujú cytotoxické látky rozpoznávajú cudzorodé bunky a ničia ich produkujú imunoglobulíny vytvárajú sa z nich nešpecifické bunky po očkovaní.
464. Čo patrí k prejavom priamo súvisiacim s nešpecifickou bunkovou imunitou: pinocytóza pohyb bunky fagocytóza schopnosť pohlcovať cudzorodé látky diapedéza neutrofilných leukocytov tvorba cytotoxických látok T-lymfocytmi tvorba cytotoxických látok B-lymfocytmi tvorba lyzozýmu a iných látok ničiacich baktérie.
466. Antigény erytrocytov: sa nazývajú aglutiníny sa nazývajú erytrogény sa nazývajú aglutinogény sa nazývajú imunoglobulíny sú podstatou krvných skupín človeka umožňujú izohemagluzináciu sú dedičné nie sú dedičné.
469. Nešpecifická imunita je: vrodená obranyschopnosť organizmu dedičné ochorenie exocytóza prirodzená odolnosť organizmu proti cudzorodým bunkám a pôvodcom infekcie spôsob ochrany organizmu skladajúcich sa zo zdravej neporušenej kože a slizníc, prirodzených antimikrobiálnych látok a buniek schopných fagocytózy vrodená tvorba špecifických protilátok v T-lymfocytoch vrodená tvorba špecifických protilátok v makrofágoch imunitná odpoveď vznikajúca po vpravení hotových protilátok do organizmu.
472. Čo je prejavom protilátkovej špecifickej imunitnej reakcie: tvorba protilátok v kostnej dreni tvorba protilátok v B-lymfocytoch tvorba protilátok v T-lymfocytoch tvorba protilátok v erytrocytoch tvorba pozitívnej chemotaxie tvorba špecifických imunoglobulínov tvorba špecifických antibiotík tvorba špecifických aglutinogénov.
473. Ochranný zákrok v čase, keď ešte nenastalo nebezpečenstvo infekcie sa nazýva: pasterizácia profylaxia paralaxa detoxifikácia preventívne očkovanie karanténa alergia purifukácia.
474. U ktorých živočíchov sa vyskytuje špecifická imunitná reakcia: u cicavcov u placentovcov len u stavovcov u hlavonožcov u mäkkýšov u hubiek u Mammalia u Molusca.
475. Priame dodanie hotových protilátok do organizmu sa nazýva: aktívna imunizácia pasívna imunizácia priama imunitná reakcia očkovanie tvorba pamäťových buniek nepriama imunitná reakcia pasterizácia alergizácia .
478. Aké formy špecifickej imunitnej reakcie poznáme: špecifická protilátková špecifická bunková antigénová vírusová nešpecifická protilátková nešpecifická bunková profylaktická nešpecifická vírusová.
482. Čo sprostredkuje bunkovú špecifickú imunitnú reakciu: B-lymfocyty T-lymfocyty trombocyty erytrocyty lymfocyty produkujúce cytotoxické látky lymfocyty produkujúce špecifické protilátky makrofágy erytrocyty.
495. O aglutinogénov človeka platí, že: sú získané sú vrodené sú dedičné sú nededičné ich vyšetrovanie sa používa napr. v antropológii v súdnom lekárstve ich vyšetrovanie sa používa napr. v paleontológii v súdnom lekárstve majú základný význam pri transfúzii krvi majú základný význam pre šľachtiteľstvo.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests