option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON LFP-BIOLOGIE
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
LFP-BIOLOGIE

Description:
Chemické složení buňky

Author:
Maria M.
Other tests from this author

Creation Date: 09/07/2024

Category: Others

Number of questions: 26
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Stavbu molekuly DNA objasnil J.B.Lamarck W. Harwey J. Watson a F. Crick A. van Leeuwenhoek.
Voda obsažená v buňkách je: vázaná na lipidy využitelná jen u rostlin polárním rozpouštědlem vázaná pouze na sacharidy.
K makromolekulárním sloučeninám nepatří bílkoviny lipidy polysacharidy nukleové kyseliny.
Mezi šestiuhlíkaté monosacharidy patří deoxyriboza sacharoza fruktoza riboza.
V DNA jsou komplementární tyto báze A a C A a G A a U A a T.
Bílkoviny v buňce neplní funkci stavební regulační zásobní rozpoštědla.
Primární struktura bílkoviny není určena pořadím aminokyselin v řetězci genetickou informaci pořadím genů v intronech pořadím nekleotidů v mRNA.
Látky tukové povahy jsou glykoproteiny primárním produktem fotosyntézy po chemické stránce estery pouze zásobárny energie.
K polysacharidům nepatří glykogen chitin chinin škrob.
Enzymy jsou jen funkčně specifické jsou jen substratově specifické nejsou specifické jsou funkčně i substrátově specifické .
rRNA je součástí ribozomů lipozomů cytoplazmy vakuol.
Mezi polysacharidy patří laktoza galaktoza celuloza glukoza.
Mezi polysacharidy nepatří celuloza glykogen sacharoza chitin.
Součástí molekuly ATP je/jsou deoxyriboza dva zbytky kys. fosforečné riboza alanin.
Molekula ADP obsahuje tři zbytky kys. fosforečné deoxyribozu adenin fruktozu.
K makroelementům řadíme tyto prvky C,O,Na,Mn K,Ca,Sr,S,Cl C,H,O,Cu,Zn C,O,H,N,K,Ca.
Glykogen je zásobní fruktan je nejdůležitější zásoby glukózy v lidském organismu se nachází pouze ve svalech se nachází pouze ve játrech.
Bílkoviny obsahují H,O,C a P obsahují H,N,C, a P obsahují peptidické vazby se mohou rozložit na jednotlivé nukleotidy .
AMK jsou stavební jednotkou proteinů lipidů nukleových kyselin sacharidů.
K párování bází v DNA dochází podle schématu A-G,T-C A-T, G-C A-C, G-T G-G, A-A, T-T, C-C.
Stavebními kameny DNA jsou AMK ribonukleotidy deoxyribonukleotidy monosacharidy.
Thymin je v DNA komplementární bází s A T C G.
Řetězec RNA se skládá z amk ribonukleotidů deoxyribonukleotidů ATP.
DNA obsahuje tyto báze A,G,T,U A,G,U,C A,T,G,C U,T,G,C.
RNA obsahuje A,G,T,C A,G,T,C G,T,U,C U,A,G,C.
RNA na rozdíl od DNA obsahuje místo cytozinu uracil místo thyminu uracil místo thyminu uridin místo guaninu uracil.
Report abuse