option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Makedonski jazik- gramatika
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Makedonski jazik- gramatika

Description:
Gramatika-fonetika

Author:
Ucitelka -Svetlana Dodevska
Other tests from this author

Creation Date: 12/05/2009

Category: Others

Number of questions: 17
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Makedonskata azbuka se vika: kirilica latinica glagolica.
Glagolicata ja napisale bracata Kiril i Metodi,a vo kirilica ja uprostile nivnite ucenici: Naum i Kliment Ohridski Naum i Petre Kliment i Petre.
Kolku glasa ima makedonskata kirilica: 31 22 30.
Sekoj glas se belezi so: bukva nota crtez.
Kako se vika azbukata na latinicata? abeceda cededace beceda.
Kako se vikaat najmalite govorni celini? slog zbor recenica.
Sekoj slog treba da ima po: edna samoglaska dve samoglaski tri i povece samoglaski.
Brojot na slogovite , zavisi od brojot na samoglaskite: da ne.
Pronajdi gi samoglaskite! a,o,e,i,u a,o,e,m,u u,e,i,u,o,s.
Samoglaski se delat na: zvucni i bezvucni muzikalni melodiski.
Podeli go tocno zborot VRV na slogovi: vrv v-rv v-r-v.
Zborot na slogovite se delat pomedju: dve soglaski dve samoglaski.
Naglasuvanje e : akcent zvuk eho.
Akcentot vo trislogoviot i poveceslozniot zbor padja na: tretiot slog od krajot na zborot na samoglaskata na posledniot slog na samoglaskata na vtoriot slog od krajot na zborot na samoglaskata.
Na koja samoglaska ce padne akcentot vo zborot JAZIK: a i.
Pronajdi go primerot so koj tocno e podelen zborot KOMPJUTER na slogovi: kom-pju-ter komp-jut-er kom-pjut-er.
Vo zborot KOMPJUTER akcentot padja vrz samoglaskata: o u e.
Report abuse