option
My Daypo

Medicinska Propedeutika II

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Medicinska Propedeutika II

Description:
pro rychle procviceni nebo tak nejak :-P

Author:
tbd
(Other tests from this author)

Creation Date:
13/01/2022

Category:
Others

Number of questions: 103
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Eustachova trubice: vyrovnává tlak propojením pravé a levé plíce vede z hrtanu do středního ucha a vyrovnává tlak vede z nosohltanu do středního ucha a vyrovnává tlak vyrovnává krevní tlak v cévách .
Žluč se tvoří: ve žlučníku v játrech ve žlučovodech ve slinivce .
Kyselina chlorovodíková v žaludku: štěpí bílkoviny chrání žaludeční sliznici rozvolňuje vlákna masa štěpí složité cukry .
Hlavní funkcí tlustého střeva je: ničení choroboplodných zárodků zahuštění a rozklad nestrávených zbytků štěpení cukrů štěpení bílkovin .
Mléčný chrup má: 20 zubů 24 zubů 22 zubů 26 zubů .
Apendix je: slepé střevo tlusté střevo červovitý výběžek slepého střeva slepák.
V úplném trvalém chrupu člověka je nejmenší počet: řezáků špičáků zubů třenových stoliček .
Vyber nepravdivé tvrzení. Hrtan: je orgán tvorby hlasu se u konce rozděluje na dvě průdušky se uzavírá příklopkou hrtanovou přechází v průdušnici .
Do klků v tenkém střevě vstupují: nervové vlásečnice mízní céva a krevní céva krevní vlásečnice a mízní céva lymfatické cévy .
Největší žlázou lidského těla: je slinivka břišní jsou slinné žlázy jsou játra je štítná žláza .
Dvanáctník je: součást žaludku součást tenkého střeva žláza s vnitřní sekrecí součást tlustého střeva .
Žaludeční šťáva obsahuje: ptyalin, štěpící bílkoviny pepsin, štěpící tuky pepsin, štěpící bílkoviny ptyalin, štěpící tuky .
Tlusté střevo má následující části: slepé střevo, příčný tračník, sestupný tračník, esovitá klička a konečník slepé střevo, vzestupný, příčný a sestupný tračník, esovitá klička a konečník vzestupný, příčný a sestupný tračník, esovitá klička a konečník slepé střevo, vzestupný, příčný a sestupný tračník, esovitá klička .
Sacharidy plní funkci jako: zásobárna energie zdroj aminokyselin rychlý zdroj energie zdroj volné energie .
Charakteristikou původců infekcí je: specifická profylaxe, patogenita, virulence specifická profylaxe, patogenita, toxicita patogenita, toxicita, virulence .
Přenos původců malárie je přímý nepřímý biologický .
Alimentární nákazy jsou infekce postihující soustavu: trávicí dýchací kožní.
Toxoplasmóza patří mezi: alimentární nákazy antropozoonózy  kontaktní nákazy .
Infekce postihující dýchací soustavu se označují jako: alimentární nákazy pneumatické nákazy kontaktní nákazy .
Infekční agens je označení pro: původce nákazy přenašeče původců nákazy očkování.
Původci skvrnitého tyfu jsou přenášeni: vší šatní komárem r. Anopheles blechou .
Původcem botulismu je: virus  baktérie prvok.
Svrab patří mezi: pneumatické nákazy kožní onemocnění alimentární nákazy .
Původcem chřipky je: rickettsie  baktérie virus.
Stafylokoky patří do skupiny: virů baktérií mikroskopických hub .
Anglický psycholog Peter Farrel říká, že skutečná inkluze vyžaduje naplnění základních podmínek: umístění (fyzická přítomnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách) a akceptace přítomnost, akceptace, participace a achievement přítomnost, participace a achievement .
Označte správné konstatování: Plán pedagogické podpory zpracuje škola, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání, a to za podmínek stanovených v příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.    Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola plán pedagogické podpory žáka. Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán mají stanovenou normovanou finanční náročnost. .
V rámci společného (inkluzivního) vzdělávání se zavádí nový pojem (termín): žák se speciálními vzdělávacími potřebami žák s odlišnými životními podmínkami a žák z odlišného kulturního prostředí žák se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním .
Žáci s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, se závažnými vadami řeči, se závažnými vývojovými poruchami učení, se závažnými vývojovými poruchami chování, se souběžným postižením a s autismem: jsou vzděláváni ve školách, třídách, odděleních a skupinách podle § 16 odst. 9 školského zákona  jsou vzděláváni ve školách, třídách, odděleních a skupinách podle § 16 odst. 9 vyhlášky č. 27/2016 Sb. nemají nárok na podpůrná opatření, pouze na vzdělávání ve speciálních školách .
Nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta jsou: pomocná opatření speciální opatření podpůrná opatření.
Orgán veřejné moci: je pouze soud je soud a příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je vymezený občanským zákoníkem .
Standardní poradenské služby školy jsou zabezpečeny: školským poradenským zařízením školním poradenským pracovištěm zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence .
Zprávu a doporučení zpracovává a poskytuje zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, zletilému žákovi nebo studentovi: školské poradenské zařízení školní poradenské pracoviště pouze pedagogicko-psychologická poradna.
Typy školských poradenských zařízení jsou: diagnostické ústavy a pedagogicko-psychologické poradny výchovné ústavy a speciálně pedagogická centra pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum.
Podpůrná opatření spočívají: v poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení ve využití osobního asistenta ve využití školního asistenta .
Podvěsek mozkový je: epifýza hypofýza hypotalamus diafýza .
Mozeček je centrem řídícím: zrak příjem potravy žlázy s vnitřní sekrecí udržování rovnováhy a koordinace pohybů .
Podvěsek mozkový je součástí: středního mozku mezimozku koncového mozku mozečku .
Činnost hypofýzy řídí: prodloužená mícha mozeček mezimozek Varolův most .
V míše se nachází: šedá hmota na povrchu a bílá uvnitř bílá hmota na povrchu a šedá uvnitř šedá i bílá hmota jsou v rovnováze pouze šedá hmota .
Mozkové buňky vydrží bez přítomnosti kyslíku 8–10 minut 10–12 minut neomezeně dlouho 4–5 minut .
Urči, které tvrzení je pravdivé: krátké výběžky neuronu se nazývají neurity dlouhý výběžek neuronu se nazývá dendrit krátké výběžky neuronu se nazývají dendrity krátké výběžky neuronu vedou vzruchy odstředivě .
Slinivka břišní vylučuje: pouze inzulin pouze glukagon inzulin i glukagon růstový hormon a prolaktin .
Testosteron se tvoří: ve varlatech ve vejcovodech v hypofýze ve vaječnících.
Na tvorbu mateřského mléka mají vliv hormony: podvěsku mozkového štítné žlázy slinivky břišní placenty .
Základní vazivovní a funkční jednotkou nervové tkáně je: neurit dendrit neuron podpůrná buňka .
Počet hlavových (mozkových) nervů je: 12 párů 21 párů 15 párů 22 párů.
Urči, které tvrzení je pravdivé: krátké výběžky neuronu se nazývají neurity dlouhý výběžek neuronu se nazývá dendrit krátké výběžky neuronu se nazývají axony krátké výběžky neuronu vedou vzruchy dostředivě .
Podvěsek mozkový vylučuje pouze inzulin pouze glukagon růstový hormon a prolaktin růstový hormon, prolaktin a serotonin.
V prodloužené míše jsou uložena centra pro: pohybovou souhru očí řízení rovnováhy a přesnosti pohybu řízení tělesné teploty řízení dýchání, krevního tlaku a činnosti srdce .
Placenta je: přechodná endokrinní žláza přechodná exokrinní žláza endokrinní žláza produkující hormony při stresu organismu ve slinivce břišní .
Na pubertální změny působí hormony: nadledvinek pohlavních žláz slinivky břišní placenty .
Menstruace je: uhnízdění oplozeného vajíčka v děložní sliznici odloupnutí děložní sliznice provázené krvácením samovolné vypuzení ejakulátu samovolné vypuzení zárodku .
O pohlaví plodu rozhoduje: druh spermie, která oplodí vajíčko druh vajíčka, které je oplozeno spermií druh spermie i druh vajíčka, které splynou při plození žádná odpověď není správná .
Žlutá skvrna v oku obsahuje: tyčinky a čípky tyčinky čípky čočku .
Tepna zvaná srdečnice vede krev: smíšenou okysličenou odkysličenou žádná odpověď není správná .
Oběh malý neboli plicní: vede odkysličenou krev z pravé komory do plic vede odkysličenou krev z levé komory do plic vede odkysličenou krev z pravé předsíně do plic vede odkysličenou krev z levé předsíně do plic .
Cévy s nejpružnější a nejsilnější stěnou nazýváme: vlásečnice tepny žíly mízní cévy .
Vazivová blána na povrchu srdce se nazývá: osrdečník osrdečnice okostice povázka .
Činnost srdečního svalu můžeme monitorovat pomocí: EEG EKG tonometru laseru .
Plicnice je: tepna, která vede odkysličenou krev žíla, která vede odkysličenou krev tepna, která vede okysličenou krev žíla, která vede okysličenou krev .
Největší tepna lidského těla je: aorta plicní tepna krkavice horní dutá žíla .
Do plic přitéká krev: z pravé komory z levé síně z pravé síně z levé komory .
Cévy s nejtenčí stěnou nazýváme: vlásečnice tepny žíly mízní cévy .
Oběh tělní neboli velký: vede odkysličenou krev z pravé komory do těla vede okysličenou krev z levé komory do těla vede odkysličenou krev z pravé předsíně do plic vede okysličenou krev z levé předsíně do plic.
Stah srdečního svalu se odborně označuje jako: diastola diafýza systola epifýza .
Mezi kosti horní končetiny nepatří: kost holenní kost vřetenní kost loketní kost zápěstní .
Člověk má celkem žeber: 12 párů 7 párů 13 párů 8 párů .
Zakřivení páteře se netýká pojem: lordóza kyfóza osteoporóza skolióza .
Trojhlavý sval pažní je součástí svalstva: horní končetiny dolní končetiny trupu břicha .
Pletenec horní končetiny obsahuje tyto kosti: pouze lopatku lopatku a klíční kost lopatku, klíční kost, kost pažní kost klíční a kost pažní .
Vřetenovité jednojaderné buňky má: hladké (útrobní) svalstvo srdeční svalovina příčně pruhované (kosterní) svalstvo nejsou u žádného druhu svalů .
Cranium je latinské označení pro: hrudník pánev lebku páteř.
Sval trapézový je součástí svalstva: horní končetiny dolní končetiny trupu břicha .
Somatologie je: nauka o těle (tělověda) nauka o chrupu (zubní lékařství) nauka o očích (oční lékařství) speciální pedagogická disciplína.
Urči, které tvrzení o lidské kostře je pravdivé: kost hrudní je součástí hrudníku mezi kostí stehenní a kostí vřetenní je kolenní kloub, jehož součástí je čéška kost patní tvoří kostěný podklad paty a je součástí nártu lidská kostra má 8 krčních obratlů podobně jako většina savců .
Příčně pruhovaná svalovina je složena: z podélných svalových vláken z vřetenovitých svalových buněk z příčně pruhovaných svalových buněk propojených příčnými spojkami z podpůrných buněk .
Urči, které tvrzení o lidské kostře je pravdivé: kost klíční je součást hrudníku mezi kostí stehenní a kostí vřetenní je kolenní kloub, jehož součástí je čéška kost patní tvoří kostěný podklad paty a je součástí nártu lidská kostra má 7 krčních obratlů podobně jako většina savců .
Vazivová blána na povrchu kosti se nazývá: chrupavka kostní vazivo okostice kostní tkáň .
Achillova šlacha je: na horní končetině na trupu na dolní končetině na lebce .
Příčně pruhované svalstvo se připojuje ke kostem: přímo hladkými svalovými vlákny šlachami chrupavkami .
Dvojhlavý sval pažní je součástí svalstva: horní končetiny dolní končetiny trupu břicha .
Mnohojaderné dlouhé válcovité buňky má: hladké (útrobní) svalstvo srdeční svalovina příčně pruhované (kosterní) svalstvo nejsou u žádného druhu svalů .
Vůlí neovládáme: srdeční, hladké a příčně pruhované svalstvo hladké a příčně pruhované svalstvo srdeční a příčně pruhované svalstvo srdeční a hladké svalstvo.
Okostice pokrývající povrch kosti nasedá na: kost hutnou kostní dřeň kost houbovitou kloubní část .
Thorax je latinské označení pro: hrudník pánev lebku páteř .
Čidla sluchu a pohybů jsou uložena: v kosti čelní v kosti temenní v kosti spánkové jinde .
Ve středním uchu se nachází: blanitý hlemýžď kovadlinka, kladívko, třmínek bubínek a blanitý hlemýžď bubínek, hlemýžď a Eustachova trubice .
Červené krvinky vznikají: ve slezině ve svalech v kostní dřeni v mízních uzlinách .
Základní krevní skupiny jsou: A, B, C, D A, B, AB, O A, B, AB A, B, +, - .
Hemoglobin v červených krvinkách umožňuje: srážlivost krve rozvod kyslíku obranyschopnost organismu trávení .
Úkolem bílých krvinek je: přenášet kyslík zástava krvácení zajistit obranyschopnost organismu přenášet oxid uhličitý .
Vakcína je: látka používaná při pasivní imunizaci živá očkovací látka látka používaná při přirozené imunizaci je synonymum pro sérum .
Po zániku červených krvinek se uvolněný hemoglobin přeměňuje na: žlučová barviva žlučové kyseliny fibrin hemoglobin .
Červené krvinky zanikají: ve svalech ve slezině v kostní dřeni v žebrech .
Krevní destičky se podílí na: srážení krve tvorbě protilátek přenosu kyslíku tvorbě červeného krevního barviva .
K filtraci krve dochází v: močovém měchýři ledvinách slezině játrech .
Hemoglobin v červených krvinkách umožňuje: trávení rozvod kyslíku obranyschopnost organismu srážlivost krve .
Sérum je: látka používaná při pasivní imunizaci živá očkovací látka látka používaná při přirozené imunizaci je synonymum pro vakcínu .
Primární moč vzniká: filtrací krevní plazmy v ledvinovém tělísku filtrací krevní plazmy ve stočených kanálcích vstřebáváním vody a potřebných látek ve stočených kanálcích v močovém měchýři .
Napište jednu komplikaci při podání vakcíny: .
Napište jednu komplikaci při podání séra: .
Klíště obecné je: přenašečem původců některých infekčních chorob původcem 2 infekčních chorob je přenašečem původců i původcem některých infekčních chorob .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests