option

METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA

Description:
kolokvij I - drugi

Author:
99086
(Other tests from this author)

Creation Date:
27/04/2020

Category:
Sport

Number of questions: 15
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Linijom povežite prednosti i nedostatke skale procjene Prednosti skala procjene Nedostaci skala procjene.
Označi vrste intervjua Nestandardizovan intervju Standardizovan intervju Panel intervju Grupni intervju Individualni intervju.
Linijom povežite vrste testova po: Vrste testova (format stavki) vrste testova (format zadavanja) vrste testova (jasnoća stavki) vrste testova (oblast procene).
Navedite ključne karakteristike (odlike) testa: Multiajtemske mjere Standardizovanost procedure ispitivanja, ocjenjivanja i tumačenja Usmjerenost na individualne razlike (poređenje ispitanika) Sklonosti, direkcije, dispozicije za akcije i ponašanja.
Označite glavne mjerne skale: Nominalna Ordinalna Intervala Racio Direktna Indirektna.
Anketa predstavlja tehniku ispitivanja: DA NE.
Eksperiment je način prikupljanja podataka neposrednim čulnim opažanjem, korištenjem pomoćnih tehničkih sredstava ili bez njih. DA NE.
Baždarenje je provjera ispravnosti mjernog instrumenta. DA NE.
Populacija je skup realnih ili hipotetskih objekata koji nas zanima. DA NE.
Uzorak je skup opaženih rezultata. DA NE.
Odredite kriterijume podjele varijabli: Prema vrsti objekata istraživanja Prema načinu izražavanja vrijednosti Prema stepenu kontrole istraživača nad vrijednostima varijable Prema vrsti istraživačkih hipoteza.
Povežite varijable prema: VRSTI OBJEKATA STEPENU KONTROLE NAČINU MJERENJA.
Povežite koncept koji odgovara svakom od elemenata odnosa Teorija-Praksa Metoda Metodologija Vježba Teorija.
Poveži: NE-NAUČNA METODA NAUČNA METODA.
Odaberite vrste istraživanja prema uslovima: Laboratorijska istraživanja Naturalistička istraživanja Transverzalna istraživanja Longitudinalna istraživanja.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests