option

METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA

Description:
Kolokvi I

Author:
FASTO
(Other tests from this author)

Creation Date:
19/04/2020

Category:
Sport

Number of questions: 15
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Kojim vrstama istraživačkih izvora može se pristupiti zbog naučnog ispitivanja Pouzdan izvor, nepouzdan Bibliografski, dokumentarni,direktni posmatrački i indirektni izvori Naučni izvori, empirijski izvori, mješoviti izvori Primarni i sekundarni izvori.
Znanje nastaje u odnosu između Objekt znanja i instrumenti za promatranje Predmet - Objekt.
Povežite koncept koji odgovara svakom od elemenata odnosa Teorija-Praksa Metoda Metodologija Vježba Teorija.
Odaberite odgovor za koji smatrate tačnim: Metoda je način, rezultati i procedure rada Metoda je sposobnost tumačenja stvarnosti.
Šta predstavlja problem istraživanja? Odnosi se na poteškoće koje istraživač ima u obavljanju svog posla. Istraživački problem odnosi se na prepreke ili zapreke razvoju procesa ili ostvarenju ciljeva i svrhe napretka. Istraživački problem povezan je s nedostacima i potrebe pojedinca ili grupe za ispunjenje razvojnih ciljeva.
Povežite sljedeće kategorije: ISKUSTVO RASUĐIVANJE ISTRAŽIVANJE.
Povežite korake u procesu empirijske nauke ISKUSTVO KLASIFIKACIJA KVANTIFIKACIJA OTKRIVANJE VEZA PRIBLIŽAVANJE ISTINI.
Poveži: NE-NAUČNA METODA NAUČNA METODA.
Poveži specifične odlike naučnog znanja: kritičnost sistematičnost racionalnost kontrolisanost.
Povežite naučnike po čemu su poznati: Ronald Fišer Galileo Galilej Frensis Bekon.
Odaberite vrste istraživanja prema uslovima: Laboratorijska istraživanja Naturalistička istraživanja Transverzalna istraživanja Longitudinalna istraživanja.
POVEŽITE: NACRT ISTRAŽIVANJA – TEORIJSKI DIO NACRT ISTRAŽIVANJA – TEHNIČKO METODOLOŠKI DIO.
koliko imamo kriterijuma podjele varijabli (odgovoriti npr. pet).
koje su ključne odlike testa: Multiajtemske mjere Standardizovanost procedure ispitivanja, ocjenjivanja i tumačenja Usmjerenost na individualne razlike (poređenje ispitanika) Sredstvo ili procedura Standardizovani postupak .
Povežite: Prednosti skala procjene Nedostaci skala procjene.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests