option
My Daypo

Němčina (slovní zásoba)

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Němčina (slovní zásoba)

Description:
Slovíčka pro úroveň A1

Author:
AVATAR

Creation Date:
20/06/2021

Category:
Languages

Number of questions: 41
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
roční období die Jahreszeitung die Zeitenjahre die Jahreszeit.
jídelna die Mensa die Mensen die Mensung.
nůžky die Schauer die Schere die Schule.
die Übung hodiny cvičení úkol.
brauchen počítat nosit potřebovat.
domácí úkol die Hausübung die Hausarbeiten die Hausaufgabe.
zeichnen kreslit stříhat psát.
Spoj slovíčka se členy a českým překladem (z každého slovíčka nalevo povedou dvě čáry doprava, jedno ke členu, jedno k překladu). Heft Bleistift Raum Buch Bibliothek Aufgabe Spiel.
Napiš správný tvar slovesa: ich (brauchen).
Napiš správný tvar slovesa: du (finden).
Napiš správný tvar slovesa: er (fragen).
Napiš správný tvar slovesa: wir (suchen).
Napiš správný tvar slovesa: ihr (zeichnen).
sbor der Kurs der Preis der Chor.
die Uhr ulice ucho hodiny.
Co nemůže znamenat slovo „können“? umět smět moct.
všední den der Wochentag die Wochenende das Wochenday.
jezdit fahranen fahren fahrgehen.
vielleicht jednoduše možná nikdy.
zpívat sprechen singen besuchen.
čas die Woche die Uhr die Zeit.
vědět wollen wienen wissen.
Která slovíčka mají člen die? Preis Achtung Konzert Woche Chor Wochentag Party.
Přelož (používej háčky a čárky): natürlich.
Přelož (používej háčky a čárky): kochen.
Přelož (používej háčky a čárky): leider.
Přelož (používej háčky a čárky): klar.
Přelož (používej háčky a čárky): freundlich (mužský rod).
Přelož (používej háčky a čárky): nett (mužský rod).
Spoj český a německý překlad. slovesa žít konec přídavná jména třikrát pracovat jízdní kolo.
Proč se spojení „v momentě“ píše „im“ (im Moment) Předložka „v“ se dá přeložit i jako „in“, ale i „im“. Aby předložka končila stejně, jako začíná slovo „moment“. Jde o spojení předložky in a členu dem.
Spoj anglické a německé názvy. schon das Wochenende glauben die Uhr die Achtung die Zeitung kochen.
Verben jsou:.
Přelož: warum.
Přelož: möchten.
Přelož: der Unterricht.
Přelož: das Spanisch.
Přelož: böse (mužský rod).
Přelož: vydělat.
Přelož: müde (mužský rod).
Spoj slovíčka se slovními druhy. programmieren Geld echt suchen freundlich nett halb schon das Heft.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests