option

Němčina - základní slovíčka

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Němčina - základní slovíčka

Description:
výběr slovíček

Author:
AVATAR

Creation Date:
09/01/2021

Category:
Languages

Number of questions: 24
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
zusammen dohromady, společně odpoledne, podvečer rodina, příbuzní.
Auf Wiedersehen! Na shledanou! Promiňte! Brzy se uvidíme!.
Die Bluse kostet zwölf Euro. Ta halenka stojí dvacet euro. Ta halenka stojí dvanáct euro. Ta sukně stojí dvacet euro. Ta sukně stojí dvanáct euro.
sukně der Pullover die Mütze der Rock.
jedenáct einzehn elfzehn elf.
chléb das Brot der Bread die Breath.
Jak pokračuje číselná řada? Drei, vier, ... fünf eins sieben.
Co nepatří mezi ostatní možnosti? das Hemd der Hund die Katze der Vogel.
Které slovíčko patří významově k těmto: rot, blau, ... neu grün hell mein.
Označ názvy dní. Januar August Freitag Oktober Kartoffel Donnerstag Geburtstag.
Napiš určitý člen: Bruder.
Napiš určitý člen: Milch.
Napiš určitý člen: Katze.
Napiš určitý člen: Grossmutter.
Napiš určitý člen: Eltern (Pl.).
Němčina má stejně jako čeština dvě čísla, jednotné a množné. V jednotném čísle se jejich členy liší (der, die, das), ale v množném čísle existuje jen jeden člen. Který? das der die.
Ve které z možností jsou měsíce přeloženy ve správném pořadí? Leden, květen, prosinec. Dezember, Mai, Januar Januar, Mai, Dezember Mai, Januar, Dezember.
Ve které z možností jsou roční období ve správném pořadí? Sommer, Frühling, Herbst, Winter Sommer, Herbst, Frühling, Winter Herbst, Sommer, Frühling, Winter Frühling, Sommer, Herbst, Winter.
moje sestra meine Schwester mein Schwetter mine Schweseter meine Sechwester.
die Grosseltern prarodiče moji rodiče sourozenci starší sourozenci.
ß se čte jako.
v se čte jako.
z se čte jako.
s se čte jako.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests