Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONNárodní obrození (otázka 1-4)

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Národní obrození (otázka 1-4)

Description:
Státnice (není komplet vytvořené)

Author:
AVATAR

Creation Date:
18/09/2023

Category:
Others

Number of questions: 33
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. První fáze NO, vznik ČNH, generace Dobrovského. Obrozenecká vědecká literatura, noviny, poezie, próza, divadlo a drama. .
Národní obrození: 1740-1810 1770 -1850 po 1810 po 1850.
4 etapy národního obrození - přiřaď Obranná Ofenzivní Vyvrcholení Dovršení snah.
Cílem první fáze národního obrození: _______, byla o_______ a o_______ českého jazyka. Snaha o vytvoření základů své_____ národní kultury a vědy - o______, v______ a j_______ charakter. Doba v______, kteří se zabývali minulostí a vyzdvihovali slávu ________.
Začaly se vytvářet s______ a č_______ g______ a li_______ v_______ práce. Na základě těchto faktů bylo založeno volné sdružení vědeckých pracovníků - S_______ s_______ n________.
Na co se později přejmenovala Soukromá společnost nauk?.
Nejdůležitější díla Bohuslava Balbína: V_____ z d______ če________ aneb H______ _______; Roz_____ _____, ale _______ vydaná Františkem Martinem Pelclem pod názvem O_______ j_____ s_______, zvláště pak __________. (Vypsat názvy celých děl a oddělit čárkou).
V jakém řádu byl Bohuslav Balbín? (jedním slovem).
O čem byly pedagogické spisy Bohuslava Balbína?.
Bohuslav Balbín se věnoval t_______, f_______, u________.
a) V jakém jazyce byla vydána Balbínova Obrana, jaký je její celý název? b) obrana obhajuje _______ jazyk a č______, ob______ a k_________ = t______.
Karel Ignác Thám - pod pseudonymem Karel ______ Thám napsal tuto obranu: Obrana ________ Č_______ proti _______ _______ ________, kde nabádal k studiu ________, a překládal hlavně Sh_______ a Sch_________. Jeho bratr byl V______ ______, který v tomto duchu napsal s bratrem báseň S_______ č_______ ________.
Do Dobrovského generace patřili: J_____ ________, F_______ M________ ________, G_______ D_______, V______ F_______ D_______, F______ F_______ P_______.
Kdo patřil k Puchmajerovcům: A_____ J______ P_______, Š______ H______, V_______ a J____ N_______, J______ H_____ A________ G________ a F_______ L________ H______.
Kdo založil Královskou českou společnost nauk? Jméno a příjmení .
Dobrovský nepsal svá díla v češtině, převážně je psal v ________ a ________.
Přezdívka Josefa Dobrovského?.
Který rukopis považoval Dobrovský již od začátku za padělek? Napiš celý název rukopisu.
Podporoval Josef Dobrovský příměsi cizích slov do českého jazyka? Jak se tento jev nazývá? (ano/ne, název jevu).
Považoval Dobrovský češtinu za jazyk budoucnosti? Ne, protože věřil, že to navždy bude jazyk ________ v______.
Dva známí žáci Dobrovského: H______, P_______.
Dobrovský byl ________, když chránil syna Nos_____.
Měl Dobrovský v lásce mladé?.
Ve kterém díle propagoval Dobrovský sylabotónický systém?.
Jaký slovník napsal Dobrovský?.
Název základního díla slavistiky od Dobrovského?.
Ve kterém díle stanovil Dobrovský mluvnický systém, ustálil jazykovou normu a stanovil nová paradigmata o skloňování a časování a slovesných tříd?.
Která čeština byla dle Dobrovského vrcholem a ve kterém období došlo k úpadku?.
Jaký jazyk dominoval v českých zemích v druhé polovině 18. století?.
Čeština vedla v době před NO k zániku, protože byla používána převážně _________vrstvami a nebyla žádná _________ norma. .
Dalším důvodem možného zániku češtiny byl ________ centralismus a s ním související g________.
Cca od ____. let ____. století se začíná objevovat snaha o konstituování češtiny a formování novodobého ________ českého.
Příčinami snah o konstituování češtiny může být: a) _________ hnutí - důvěra v osvícený ______, odmítání pověr, předsudků a nepodložených tezí; proti a_______, c_______, k________. Začaly se psát vědecké _______, e_______, f_______ eseje a r_______. b) t_____ánské a j______nské reformy: zrušení n_______, zrovnoprávnění c______, vznik n______ h_______, ________ rozvoj, rozvoj v_____ mínění, prosazování myšlenky celého _________. .
Report abuse Terms of use