option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON O-05 2023 (Tarif, SPPO, PL, Hf3)
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
O-05 2023 (Tarif, SPPO, PL, Hf3)

Description:
(Tarif, SPPO, PL, Hf3)

Author:
AVATAR
Dráha
Other tests from this author

Creation Date: 22/01/2023

Category: Others

Number of questions: 100
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Při proplacení poukazu k výplatě hotovosti vytiskne UNIPOK 2x Potvrzení o proplacení hotovosti (PL V-08, čl. 2.3.) jeden tisk obdrží cestující, jeden tisk doloží výdejce k tisku Otevření pokladny UNIPOK jeden tisk obdrží cestující, jeden tisk odešle k uložení na sběrné místo jeden tisk obdrží cestující, jeden tisk odešle výdejce na OPT.
Potvrzení o zaplacení (Hf3, čl. 124) splňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu splňuje všechny náležitosti řádného daňového dokladu nesplňuje podmínky daňového charakteru.
Tarifní poradenství ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě Vám poskytne (PL V-02, čl. 1.) Centrální zákaznický servis (CZS) Odúčtovna přepravních tržeb (OPT) HelpDesk ISOP.
V případě, že hodnota jízdního dokladu/rezervace je vyšší než je hodnota dobropisu, cestující doplatí rozdíl (SPPO, čl. 20.2.) pouze platební kartou v CZK nebo platební kartou pouze v CZK.
Rychlá reklamace je (PL V-08, čl. 1.1.) odstranění dokladu z nezaplaceného nákupního košíku zrušení dokladu prováděné po zaplacení nákupního košíku uplatnění práva z přepravní smlouvy.
Pokud cestující použije bankovku v nominální hodnotě vyšší než 1000 Kč nebo 50 Eur a hotovost na vrácení není k dispozici (PL V-08, čl. 2.) výdejce cestujícímu nabídne vydání poukazu k výplatě hotovosti na částku, kterou nemohl vyplatit nelze cestujícího odbavit výdejce požádá o vyplacení částky, kterou nemohl vyplatit, OPT Olomouc.
Anulace je (PL V-08, čl. 7.6.) odstranění dokladu z nezaplaceného nákupního košíku zrušení dokladu prováděné po zaplacení nákupního košíku  uplatnění práva z přepravní smlouvy.
V průběhu směny musí výdejce (Hf3, čl. 133 c) provádět zákazníkům výměnu bankovek a mincí za jiné nominální hodnoty provádět kontrolní uzávěrku kontrolovat správnost tisku čísla PÚT.
Způsob zabezpečení konkrétních pokladen je uveden v (Hf3, čl. 38) příslušném Opatření k bezpečnosti osob a majetku dané OS předpise Hf3  příslušných procesních listech předpisu ČD KC 13.
Lhůta pro ukládání daňových dokladů je (Hf3, čl. 66 c) pět let deset let jeden rok.
V případě odeslání poptávky na PÚT či zboží UNIPOK (Hf3, čl. 104) automaticky provede záznam v pásce a vytiskne 2x Průvodní doklad automaticky provede záznam v pásce automaticky vytiskne 2x Průvodní doklad.
Jízdní doklad s cenou 1001,- Kč (Hf3, čl. 122.1.) nesplňuje podmínky daňového charakteru má všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu splňuje všechny náležitosti řádného daňového dokladu.
Výdejce k Otevření pokladny UNIPOK doloží (Hf3, čl. 154 b) anulované doklady proplacené poukazy k vyplacení hotovosti servisní tisky.
Za ztracené, poškozené, neoprávněně měněné nebo jinak upravované jízdní doklad (SPPO, čl. 11.1.) náhradní doklad se nevydává náhradní doklad vydá OPT zcela výjimečně vydá náhradní doklad pokladní přepážka ve stanici výdeje dokladu.
Výdejce je povinen ukládat pokladní deník (Hf3, čl. 86. p) tak, aby byl k dispozici kontrolním orgánům spolu s ostatními účetními materiály na sběrném místě.
Funkce "dodatečná anulace" slouží k vrácení (Hf3, čl. 148) rezervovaných míst do systému bez finančního zatížení konta v UNIPOK části rezervovaných míst do systému v případě, že rezervaci chce využít menší počet cestujících, než pro který byla původně zakoupena  rezervovaných míst do systému s finančním zatížením konta v UNIPOK.
Částka hotovosti uvedená na dokladu „Odvod hotovosti“ nesouhlasí s hotovostí uvedenou v peněžní výčetce a odváděnou výdejcem, výběrčí tržeb (Hf3, čl. 236) vytiskne nový doklad „Odvod hotovosti" na skutečnou částku odváděnou výdejcem vrátí částku hotovosti výdejci neprodleně kontaktuje vedoucího OS.
Jak často se provádí uzávěrka, prodává-li z jedné pokladny pokladník i jeho prodejci a všichni tito výdejci nemají uzavřenou dohodu o společné odpovědnosti (Hf3, čl. 167.) dekádně na konci měsíce po směně.
V případě, že nelze vytisknout sestavy o stavu zásob PÚT a zboží, výdejce po provedené kontrole (Hf3, čl. 172.) sepíše písemnou vysvětlivku a odešle po skončení měsíce na OPT v pokladním deníku uvede zápis „Evidenční stav PÚT a zboží souhlasí se skutečným stavem ohlásí toto neprodleně pracovišti HelpDesk ISOP.
Nabíjení účtu ČD Kredit je možné (PL V-15, čl. 12.) pouze na e-shopu na e-shopu a u pokladních přepážek (UNIPOK) na e-shopu, u pokladních přepážek (UNIPOK) a ve vlaku (POP).
Platnost dárkového voucheru je (PL V-15, čl. 15.) není stanoveno 6 měsíců 12 měsíců (na obálce uvedeno 6 měsíců).
Úvěrová poukázka CHČR (Sdružení Charita České republiky) je platná (PL V-08, čl. 16.2.) v den vystavení nebo v den následující po dni vystavení pouze v den vystavení 30 dní ode dne vystavení.
Anulaci vydaného dokladu SJT lze na UNIPOK (z důvodu nesprávného vystavení) provést do (PL V-07, čl. 7.1.) 90 minut 60 minut 20 minut.
Pokud cestujícímu ujede (při přestupu) z důvodu na straně ČD vlak SC (PL V-14, čl. 3.4.) má nárok na bezplatný výdej náhradní místenky na další spoj SC nemá nárok na bezplatný výdej náhradní místenky na další spoj SC pokladník telefonicky kontaktuje rezervační kancelář (UMIKA) a vyčká na další pokyn.
One Ticket 25 Card se prodává ve variantě s platností na (PL V-07, čl. 2.4.) 30, 60, 90 nebo 365 dnů 90 nebo 365 dnů 7, 30, 90 nebo 365 dnů.
Informaci o krátkodobém (mimořádném) uzavření pokladní přepážky (např. z důvodu poruchy tiskárny, výpadku elektrické energie apod.) sdělte (PL V-15, čl. 4.) Centrálnímu zákaznickému servisu (CZS) dispečinku osobní přepravy ČD rezervačnímu pracovišti (UMIKA).
Zkažené PÚT (v pásce záznam zkažení PÚT) výdejce ihned přeškrtne a označí zápisem (Hf3, čl. 95.) anulováno zkaženo nepoužito.
Držitelům zaměstnaneckých jízdních výhod (PL V-35, Poznámka 2) nevzniká při ujetí posledního přípoje nárok na proplacení alternativní dopravy do cílové stanice vzniká při ujetí posledního přípoje nárok na proplacení alternativní dopravy do cílové stanice vzniká při ujetí posledního přípoje nárok na proplacení alternativní dopravy do cílové stanice, a to pouze v případě, že mají zakoupený doplatek do 1. vozové třídy (jednorázový nebo časový).
Skupinová víkendová jízdenka (SVJ) ve variantě + příhraničí je nabízena v těchto variantách (PL M-05, čl. 3. a 4.; mrkni na čl. 1.2.) SVJ+Slovensko, SVJ+Polsko, SVJ+Rakousko SVJ+Slovensko, SVJ+Polsko SVJ+Německo, SVJ+Polsko.
Identifikační štítek, který je součástí stejnokroje noste připevněný (PL V-01, čl. 10.3.) viditelně na nejvrchnější části oděvu na hrudi na jakékoliv vrstvě oděvu na hrudi (tedy např. i pod bundou, svetrem) viditelně na nejvrchnější části oděvu, na levé části hrudi, a to pouze v případě vzniku mimořádné události.
Konkrétní technologické postupy pro manipulaci s nalezenými věcmi v dané stanici, jsou stanoveny v (PL S-02, čl. 12.) Procesních listech Základní přepravní dokumentaci (ZPD), část A Smluvních přepravních podmínkách ČD (SPPO).
Úschovní lístek (PL S-05, čl. 15.) je daňovým dokladem není daňovým dokladem do částky 50 Kč není daňovým dokladem, od částky 51 Kč (včetně) je daňovým dokladem.
Věrnostní systém z tarifu SJT (One Ticket 25 Card ) umožňuje slevu ve výši (PL V-07, čl. 2.4.) 75 % 50 % 25 %.
Jestliže je vlak (kategorie R, dopravce ČD) opožděn o 135 minut (cestující předkládá jízdní doklad v tarifu SJT) (PL V-35, čl. 17.7. c), PL V-07, čl. 9.1.) aktivně nabízejte a vydávejte 2 vouchery na občerstvení není nárok na vydání voucheru na občerstvení aktivně nabízejte a vydávejte 1 voucher na občerstvení.
Přerušení jízdy s jízdním dokladem OneTicket (PL V-07, čl. 1.6.) je možné na základě potvrzení po ujetí vzdálenosti 101 km (včetně) není možné je možné bez dalších formalit, a to kdykoli a kdekoli.
Žádost o uplatnění práva z přepravní smlouvy jsou ČD povinny vyřídit do (SPPO, čl. 72.1.) tří měsíců ode dne podání nebo doručení žádosti šesti měsíců ode dne podání nebo doručení žádosti jednoho měsíce ode dne podání nebo doručení žádosti.
Jízdenky si může cestující zakoupit (není-li u konkrétní nabídky stanoveno jinak – např. EgroNet, SVJ+Polsko…) v předprodeji zpravidla (SPPO, čl. 4.3.) 90 dnů před prvním dnem platnosti 30 dnů před prvním dnem platnosti 60 dnů před prvním dnem platnosti.
Symbolem R v rámečku jsou označeny vlaky (SPPO, čl. 29.4.) s možnou rezervací místa s možnou rezervací místa pro cestujícího a povinnou rezervací pro jízdní kolo s povinnou rezervací místa.
Právo z přepravní smlouvy je cestující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do (SPPO, čl. 71.1.) tří měsíců od prvního dne platnosti jízdního dokladu, souvisejícího cestovního dokladu, nebo u nahraných aplikací nebo průkazu na slevu do konce jejich platnosti šesti měsíců od prvního dne platnosti jízdního dokladu, souvisejícího cestovního dokladu, nebo u nahraných aplikací nebo průkazu na slevu do konce jejich platnosti jednoho měsíce od prvního dne platnosti jízdního dokladu, souvisejícího cestovního dokladu, nebo u nahraných aplikací nebo průkazu na slevu do konce jejich platnosti.
Voucher na občerstvení je platný (SPPO, čl. 110.2.) do 23:59 hod. prvního dne platnosti do 23:59 hod. následujícího dne 1 rok.
Za použití povolené taxislužby ČD proplatí cestujícímu částku maximálně do výše (SPPO, čl. 108.5.) 1 500 Kč / osobu 1 500 Kč / auto limit není stanoven.
U pokladní přepážky lze platbu provést (SPPO, čl. 12.1.) z účtu ČD Kredit poukázkou na přepravu Charita ČR věrnostními ČD Body.
Přeprava psů mimo schránu není vyloučena v (SPPO, čl. 44.3.) oddíle pro samostatně cestující ženy (dámský oddíl) tichých oddílech restauračních a bistro vozech.
Částečné nevyužití časového doplatku do 1. vozové třídy s platností 1 týden (z důvodu na straně cestujícího) (SPPO, čl. 96.3.) je možné, vypočtený návratek se sníží o srážku 50 Kč je možné, vypočtený návratek se sníží o srážku 100 Kč není možné.
Přerušení jízdy s jízdenkou vydanou dle tarifu ČD je možné po ujetí (SPPO, čl. 45.1.) kilometrická vzdálenost není stanovena 51 a více kilometrů 101 a více kilometrů.
Mimořádné zastavení vlaku na žádost cestujícího je možné u pokladní přepážky objednat nejpozději (SPPO, čl. 47.1.) 14 dnů před požadovaným dnem zastavení vlaku 2 dny před požadovaným dnem zastavení vlaku 30 dnů před požadovaným dnem zastavení vlaku.
Odškoděním (za neplnění vybraných standardů) nelze uhradit (SPPO, čl. 105.3.) doklady dle tarifu ČD doklady IDS a SJT místenky, místenky SC / místenky railjet Business.
Ruční zavazadla (SPPO, čl. 60.1.) se přepravují bezplatně jsou zpoplatněna dle tarifu ČD podle kilometrické vzdálenosti se přepravují bezplatně pouze do tarifní vzdálenosti 15 km.
V rámci jedné platby může cestující uplatnit odškodnění za neplnění vybraných standardů v počtu (SPPO, čl. 20.1.) není omezeno maximálně 2 kusů maximálně 5 kusů.
Cestující uplatňuje voucher v hodnotě 1 000 Kč. Požaduje výdej dokladu v hodnotě 700 Kč.  Zbývající částka ve výši 300 Kč bude (SPPO, čl. 20.2.) vyplacena formou výdeje nového voucheru, jehož platnost je shodná s uplatněným voucherem bude cestujícímu vyplacena v hotovosti v Kč bude vyplacena formou výdeje nového voucheru, jehož platnost se stanoví vždy na 1 rok ode dne uplatnění voucheru.
Jízdní doklad vydaný u pokladní přepážky v ceně 900 Kč (SPPO, čl. 7.1.) nesplňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu splňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu nesplňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu, proto pokladní na žádost cestujícího sepíše potvrzení o zaplacení.
Nárok na odškodnění (z důvodu zpoždění/odřeknutí vlaku) je cestující povinen uplatnit nejpozději do (SPPO, čl. 101.1.) 3 měsíců po skončení platnosti jízdního dokladu 6 měsíců po skončení platnosti jízdního dokladu 1 měsíc po skončení platnosti jízdního dokladu.
Poukaz k výplatě hotovosti za platbu vysokou bankovkou je platný (SPPO, čl. 18.2.) 30 dní 1 rok 6 měsíců.
Od placení poplatku za mimořádné zastavení vlaku jsou osvobozeni držitelé (SPPO, čl. 47.5.) In Karty s aplikací železniční průkazka průkazu ZTP průkazu ZTP/P na ortopedickém vozíku.
Jednorázové odškodnění za neplnění vybraných standardů činí (SPPO, čl. 105.2.) 50 Kč 30 Kč 100 Kč.
Formou spoluzavazadla nelze přepravit (SPPO, čl. 61.3.) lehotříkolku vícemístná a tandemová jízdní kola dětský kočárek.
Objednání povolené taxislužby (SPPO, čl. 108.4.) si zajišťují cestující sami zajistí vždy zaměstnanec CZS zajistí vždy pokladník / vlakový doprovod.
Časová jízdenka měsíční platí (Tarif ČD, čl. 3.6.) vždy 31 dní od prvního dne platnosti vždy 30 dní od prvního dne platnosti dle konkrétního počtu dní v daném měsíci (např. v lednu 31 dní, v únoru 28 dní, v březnu 31 dní, v dubnu 30 dní…).
Žádost na odškodnění za neplnění vybraných standardů vyřizuje (SPPO, čl. 105.1.) pověřený zaměstnanec ČD ve vlaku, ve kterém k nedodržení standardů došlo zaměstnanec pokladní přepážky v cílové stanici cestujícího zaměstnanec CZS.
Podané stížnosti cestujících ČD vyřídí do (SPPO, čl. 112.3.) 1 měsíce (v odůvodněných případech do 3 měsíců) 6 měsíců 72 hodin.
UPPS u jízdenky eTiket zakoupené prostřednictvím služby TeleTiket může cestující uplatnit právo také telefonátem na (SPPO, čl. 75.3.) zákaznickou linku CZS OPT Olomouc pokladní přepážku ČD.
Pokud cestujícímu se zakoupenou místenkou nebylo přiděleno žádné místo do 15 minut od odjezdu z nástupní stanice uvedené na dokladu, má nárok na vyplacení částky ve výši (SPPO, čl. 84.2.) čtyřnásobku ceny zaplacené za místenku desetinásobku ceny zaplacené za místenku pětinásobku ceny zaplacené za místenku.
Pokud je při platbě Odškodněním (za nedodržení vybraných standardů) u pokladní přepážky jeho hodnota vyšší než platba (SPPO, čl. 20.2.) u pokladní přepážky nelze při platbě uplatnit Odškodnění rozdíl cen se vyplatí formou nového voucheru rozdíl se nevrací a ani jej nelze použít k další platbě.
Pokud je při platbě Odškodněním (za nedodržení vybraných standardů) ve vlaku jeho hodnota vyšší než platba, (SPPO, čl. 20.4.) rozdíl se nevrací a ani jej nelze použít k další platbě rozdíl cen se vyplatí formou nového voucheru ve vlaku nelze při platbě uplatnit Odškodnění.
Obchodní nabídka „Celodenní jízdenka“ je síťová jízdenka pro (Tarif ČD čl. 60.1.) 2 osoby 5 osob, přičemž pouze maximálně 2 cestující z celkového počtu mohou být starší 15 let 1 osobu.
Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy k obchodní nabídce „Celodenní jízdenka“ (Tarif ČD čl. 60.4.) je možný, a to pouze u vlaků kategorie R a vyšší je možný není možný.
Jako trvalá nabídka Vlak+ ZOO je určena pro cestující, kteří chtějí navštívit zoologickou zahradu v/ve (Tarif ČD čl. 51.1.c) Dvoře Králové nad Labem Ústí nad Labem Praze.
Tarif ČD je platný pouze ve znění všech změn a dodatků k němu vydaných a zveřejněných (Tarif ČD čl. 1.7.) v Přepravně tarifním věstníku na internetových stránkách ČD www.cd.cz v Základní přepravní dokumentaci, část A.
U slevy pro skupinu u skupin 20 a více cestujících se sleva přizná za předpokladu objednání nejpozději (SPPO čl. 37.1.) 72 hodin před odjezdem vlaku dle platného jízdního řádu z nástupní stanice cestujících 48 hodin před odjezdem vlaku dle platného jízdního řádu z nástupní stanice cestujících 24 hodin před odjezdem vlaku dle platného jízdního řádu z nástupní stanice cestujících.
Jízdenku pro skupinu 20 cestujících a více lze objednat (SPPO čl. 37.1.) prostřednictvím objednávkového formuláře na www.cd.cz/skupiny nebo u pokladní přepážky či na zákaznické lince CZS na telefonu 221 111 122 pouze prostřednictvím zákaznické linky CZS na telefonu 221 111 122 pouze prostřednictvím objednávkového formuláře na www.cd.cz/skupiny.
Nárok na zvláštní jízdné pro osoby invalidní ve třetím stupni se prokazuje (Tarif ČD čl. 25.2.) pouze osobním dokladem pouze „Potvrzením pro slevu na jízdném pro osoby invalidní ve třetím stupni“ ve formě 2D čárového kódu „Potvrzením pro slevu na jízdném pro osoby invalidní ve třetím stupni“ ve formě 2D čárového kódu a osobním dokladem.
Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy v části trasy u Vázané jízdenky (Tarif ČD čl. 42.9.) není možný, cestující zaplatí v takovém úseku jízdné 1. vozové třídy, na které prokáže nárok nebo je vystaven doplatek do 1. vozové třídy v celé trase uvedené na jízdence je možný.
Virtuální In Kartu lze poprvé použít až po její autorizaci, kterou provede (Tarif ČD čl. 29.3.) pověřený zaměstnanec ČD u pokladní přepážky pověřený zaměstnanec ČD ve vlaku cestující telefonátem na Centrální zákaznický servis.
Elektronická aplikace IN 50 1T je určena (Tarif ČD čl. 38.1. ) pro všechny kategorie cestujících k cestování v 1. vozové třídě výhradně pro cestující s nárokem na zvláštní jízdné k cestování v 1. vozové třídě výhradně pro cestují starší 70 let k cestování v 1. vozové třídě.
Aplikaci IN 50 1T si může cestující zakoupit (Tarif ČD čl. 38.2.) pouze u pokladní přepážky u pokladní přepážky, v mobilní aplikaci Můj vlak a na e-shopu ČD pouze v mobilní aplikaci Můj vlak.
Zablokovat lze (Tarif ČD čl. 34.3.) virtuální In Kartu předběžnou In Kartu plastovou In Kartu.
Cestující 6 – 15 let nárok na slevu (zvláštní jízdné) (Tarif ČD čl. 18.3.) prokazují, a to osobním dokladem neprokazují prokazují, a to průkazem pojištěnce.
Nárok na zvláštní jízdné pro žáky a studenty 18 – 26 let se (Tarif ČD čl. 19.3.) prokazuje, a to platným průkazem ISIC nebo platným žákovským nebo studentským průkazem neprokazuje prokazuje, a to platným průkazem ITIC nebo platnou žákovskou knížkou nebo studentským indexem.
Po schválení objednávky přepravy u skupin 20 a více cestujících je nutno jízdenky zakoupit (SPPO čl. 37.1.) ve stanoveném termínu nebo nejpozději 48 hodin před odjezdem vlaku ve stanoveném termínu nebo nejpozději 24 hodin před odjezdem vlaku nejpozději 1 hodinu před odjezdem vlaku.
Věrnostní ČD Body může zákazník získávat nákupem jízdného (Tarif ČD čl. 68.5.) u pokladní překážky v e-shopu ČD a v aplikaci Můj vlak (nebo aktivně používá mobilní aplikaci "ČD Vlakem na výlet" jako přihlášený uživatel) v e-shopu ČD, u pokladní překážky a u pověřeného zaměstnance ČD ve vlaku.
Zákaznické aplikace ČD nahrané v čipu Karty IDS (Tarif ČD čl. 35.6.) lze převést na jiného uživatele, a to bezplatně nelze převést na jiného uživatele lze převést na jiného uživatele, a to za poplatek stanovený Tarifem ČD.
Řádně označený asistenční pes je (Tarif ČD čl. 23.6.) vždy přepraven bezplatně v 1. i 2. vozové třídě přepraven bezplatně v 1. i 2. vozové třídě, cestující musí být držitelem průkazu ZTP či ZTP/P přepraven bezplatně pouze ve 2. vozové třídě.
Aplikaci IN 50 1T si může cestující zakoupit s platností na (Tarif ČD čl. 38.2.) 1 rok 3 měsíce, 1 nebo 3 roky 1 týden, 1 měsíc, 3 měsíce nebo 1 rok.
Vázanou jízdenku nelze zakoupit (Tarif ČD čl. 42.2.) v aplikaci Můj vlak u pověřených zaměstnanců ve vlaku u pokladních přepážek.
Časový doplatek do 1. vozové třídy nelze využít k (Tarif ČD čl. 40.4.) jízdním dokladům SJT se slevou za zvláštní jízdné k traťové jízdence pro cestující 18+ Celodenní jízdence .
Dodatečné prokázání nároku na elektronickou aplikaci IN Business (Tarif ČD čl. 41.6.) je možné není možné je možné, cestující musí předložit osobní doklad, zaměstnanec kontaktuje CZS a sepíše potvrzení.
Jízdenka Vlak+ letiště platí (Tarif ČD čl. 52.1.) 60 dnů 14 dnů 30 dnů.
Průvodce držitele průkazu ZTP/P zaplatí při použití 1. vozové třídy rozdíl mezi (Tarif ČD čl. 23.4.) 1. a 2. vozovou třídou IN 50 1. a 2. vozovou třídou jízdného, na které cestující (průvodce) prokáže nárok Flexi základním jízdným 1. a 2. vozové třídy 1. a 2. vozovou třídou jízdného, na které cestující (průvodce) prokáže nárok.
Předprodej obchodní nabídky „Jízdenka na léto“ bude zahájen (Tarif ČD čl. 62.3.) 15. června 2023 1. května 2023 1. července 2023.
Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy v části trasy u Flexi zvýhodněné jízdenky (Tarif ČD čl. 43.7.) je možný, a to pouze u jízdenek zakoupených přes e-shop ČD je možný není možný.
Kombinace Časového doplatku a zlevněné varianty Flexi zvýhodněné jízdenky se slevou na zvláštní jízdné (Tarif ČD čl. 43.7.) je povolena není povolena.
Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy k obchodní nabídce „Skupinová víkendová jízdenka“ (Tarif ČD čl. 61.6.) je možný, a to bez výjimky není možný je možný, a to pouze v případě, že na jízdenku cestují cestující 15+.
Obchodní nabídka „Jízdenka na léto“ je nabízena jako jízdenka (Tarif ČD čl. 62.4.) jednodenní, sedmidenní a čtrnáctidenní desetidenní a čtrnáctidenní sedmidenní a čtrnáctidenní.
Obchodní nabídku „Jízdenku na léto“ si za zvýhodněnou cenu mohou zakoupit cestující (Tarif ČD čl. 62.7.) s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací, s platným průkazem ITIC a cestující s nárokem na vybrané druhy zvláštního jízdného pouze s platnou zákaznickou aplikací IN 25, IN 50 a cestující s platným průkazem ITIC, ISIC, ZTP a ZTP/P s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací a cestující s nárokem na všechny druhy zvláštního jízdného.
Celodenní síťový doklad pro kolo platí (Tarif ČD čl. 63.2.) 24 hodin od okamžiku zakoupení do 24:00 hodin dne platnosti týden, měsíc, čtvrtletí nebo jeden rok.
Aktuální přehled nabídek (benefitů), které může cestující uplatnit za nasbírané ČD Body je zveřejněn (Tarif ČD čl. 68.25.) v SPPO ČD v Tarifu ČD na www.cd.cz.
Plastovou In Kartu může její držitel bezplatně zablokovat (Tarif ČD čl. 34.1.) na www.cd.cz, telefonicky na centrálním zákaznickém servisu nebo osobně u pokladní přepážky pouze elektronicky na www.cd.cz pouze telefonicky na centrálním zákaznickém servisu.
Manipulační přirážka za vystavení jízdenky ve vlaku po nástupu v obsazené stanici činí (Tarif ČD, Cebík A, položka 2) 40 Kč 50 Kč 20 Kč.
Slevu pro skupinu 2 až 19 cestujících (Tarif ČD čl. 50.4.) je nutné objednat 72 hodin před odjezdem vlaku dle platného jízdního řádu z nástupní stanice cestujícího není nutné předem objednávat je nutné objednat 48 hodin před odjezdem vlaku dle platného jízdního řádu z nástupní stanice cestujícího.
Pokud se cestující neprokáže slevovou aplikací ČD nahranou v In Kartě nebo Kartě IDS, může nárok v době jízdy dodatečně prokázat u pokladní přepážky nejpozději (SPPO čl. 23) 90. den od předmětné jízdy 60. den od předmětné jízdy 30. den od předmětné jízdy.
Report abuse