Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONocupatii

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ocupatii

Description:
terapie ocupationala

Author:
Raveica Ionel

Creation Date:
26/06/2012

Category:
Competitive Exam

Number of questions: 4
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Într-o accepţiune mai restrânsă şi ştiinţific mai riguroasă, prin motivaţie vom înţelege o formă specifică de reflectare prin care se semnalează mecanismelor de comandă-control ale sistemului personalităţii o oscilaţie de la starea iniţială de echilibru, un deficit energetico-informaţional sau o necesitate ce trebuie satisfăcută. Care din urmãtoarele afirmatii o considerati potrivita? În calitate de componentă a sistemului psihic uman, motivaţia se evidenţiază şi se individualizează printr-o latură - informaţională, de conţinut, şi printr-una dinamică. Motivul nu creste proportional cu durata amanarii satisfacerii starii de necesitate, ci se estompeaza pânã la disparitia definitiva.
Variabila temporală are un caracter circumstanţial: într-o situaţie ea poate atinge valori ridicate, în alta - se opreşte la valori scăzute. Regula de bază este următoarea: intensitatea motivului creşte proporţional cu durata amânării satisfacerii stării de necesitate. Pe această bază, în studiul experimental al motivaţiei s-a introdus metoda privaţiunii şi a frustraţiei. Alegeti raspunsul corect Privaţiunea constă în interzicerea sau blocarea pentru un anumit timp (evident controlabil) a satisfacerii nevoii de hrană sau de apă în cazul unei intensităţi crescute a motivului, comportamentul de satisfacere cedeaza şi se preste la obstacolele (frustraţiile) ce i se pun în cale.
Acţiunea se încadrează perfect în legea generală a exclusivităţii, potrivit căreia, în fiecare moment, sistemul personalităţii poate efectua o singură activitate principală, care corespunde motivului şi scopului dominant în acel moment. De aici, se desprind şi cele trei funcţii principale pe care le îndeplineşte în mod concret motivul, şi anume: funcţia de declanşare, funcţia de orientare-direcţionare (vectorială) şi funcţia de susţinere (energizantă). Funcţia de declanşare constă în Funcţia de orientare-direcţionare constă în Funcţia de susţinere şi energizare constă în.
Motivaţia înnăscută este legată esenţialmente de procesele de dezvoltare, maturizare şi homeostazie biologică în cadrul organismului. O parte din componentele motivaţiei primare sunt funcţionale încă de la naştere şi ele incită comportamentele specifice de satisfacere (ex., trebuinţele alimentare şi fiziologice) Motivele primare, fiind determinate genetic, au aceeaşi configuraţie şi dinamică diferita la oameni.
Report abuse Consent Terms of use