option

Opakování češtiny (7)

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Opakování češtiny (7)

Description:
mluvnice, pravopis

Author:
AVATAR

Creation Date:
09/01/2021

Category:
Languages

Number of questions: 36
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Jakým slovem si pomáháme při určování pravopisu slova „významně“? významný význam.
Označ chybnou možnost. výběr obězd podběrák sběr.
Jaký je kořen slova „objevit“ obj jev jevit bjev.
Jakou pomůcku používáme, když chceme vědět, zda se ve slově píše „bě“, nebo „bje“? řekneme si příbuzné přídavné jméno určíme slovní druh tohoto slova rozdělíme slovo na slabiky.
podb__l ě je.
sv__tlo ě je.
Která z možností neexistuje? pje bje vje.
U některých slov si lze pomoct tím, že si řekneme slovo s nimi příbuzné. Pokud je ve slově příbuzném í, jak bude vypadat jeho podoba ě/je? ě je.
zm__na ě je.
pom___nka ně ě.
m__sto ě je.
sb__r bylin ě je.
zákaz v__zdu ě je.
na koleni 6. pád 3. pád 4. pád.
pod dekou 7. pád 3. pád 2. pád.
mezi dveřmi 7. pád 1. pád 3. pád.
proti bance 7. pád 3. pád 2. pád.
Urči pád (napiš pouze číslo, např. 2): ve sklenici.
Urči pád (napiš pouze číslo, např. 2): Znáš Honzu?.
Napiš vzor (s háčky/čárkami): král.
Napiš vzor (s háčky/čárkami): pomazánka.
Napiš vzor (s háčky/čárkami): lůžko.
Napiš vzor (s háčky/čárkami): mezerník.
Napiš vzor (s háčky/čárkami): přednosta.
Napiš vzor (s háčky/čárkami): kůň.
Napiš vzor (s háčky/čárkami): školství.
Napiš vzor (s háčky/čárkami): velvyslanec.
Napiš vzor (s háčky/čárkami): kůže.
Napiš vzor (s háčky/čárkami): labuť.
Označ slova ženského rodu: Petr Ester okenice vrata kolej lupič.
Označ všechna slova podle vzoru kost. básně pohotovost lázeň koupele nemoc do Bratislavy Čáslav noc závoj.
Slova příbuzná jsou: slova se stejným kořenem, např. Praha a pražský slova se stejným významem, např. veselý a radostný slova se stejným zněním, např. být a bít slova se stejným smyslem, např. tužka a propiska.
Ve které z možností jsou synonyma? smutný - veselý - nudný dívka - žena - babička chlapec - hoch - kluk.
Slova s opačným významem jsou: synonyma slova příbuzná antonyma slova mnohoznačná.
Spoj vyjmenované slovo se slovem příbuzným. bylina být bydlit.
Spoj koncovky se správnými možnostmi. i y a.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests