Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONOpakování ČJ pro 9. ročník

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Opakování ČJ pro 9. ročník

Description:
český jazyk – BV

Author:
AVATAR

Creation Date:
16/11/2021

Category:
Languages

Number of questions: 19
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Urči větné členy ve větě: Zaměstnanci útulku si s koťaty mohli ve volných chvílích hrát. zaměstnanci útulku mohli si hrát s koťaty ve chvílích volných.
Urči slovní druhy. paprsky vynikající tento patero smí.
Napiš číslo slovního druhu: ano.
Napiš číslo slovního druhu: první.
Napiš číslo slovního druhu: sám.
Napiš číslo slovního druhu: protože.
Napiš číslo slovního druhu: aby.
Napiš číslo slovního druhu: před.
Napiš číslo slovního druhu: doma.
Napiš číslo slovního druhu: který.
Které mluvnické kategorie jsou u tohoto slova určena správně? ZA ŠKOLNÍKEM 7. pád číslo množné rod mužský životný vzor předseda.
Které mluvnické kategorie jsou u tohoto slova určena správně? na představení 6. pád množné číslo rod mužský neživotný vzor stavení.
Vypiš ze slova KARTÁŘKA kořen.
Vypiš ze slova PODKOLENKY předponu.
Vypiš ze slova ZAJÍČCI koncovku.
Vypiš ze slova ODPADKY příponu.
Které tvrzení je pravdivé? slova příbuzná musí mít stejný kořen slova příbuzná musí mít stejný význam slova příbuzná musí začínat stejným písmenem.
Označ kategorie, do kterých by se dala zařadit čeština. východoslovenské jazyky indoevropské jazyky jihoslovanské jazyky západoslovanské jazyky slovanské jazyky slovenské jazyky germánské jazyky.
Přiřaď slova ke správným způsobům obohacování slovní zásoby. Sazka ucho traktorista věrohodný postýlka semestr kolečko MÚ lopatka trojúhelník.
Report abuse Terms of use