We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

Otázky a odpovede z pravidiel futbalu (14/1)

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Otázky a odpovede z pravidiel futbalu (14/1)

Description:
pravidlo 14 - prvá časť

Author:
AVATAR
Tomáš Ralbovský
(Other tests from this author)


Creation Date:
24/02/2016

Category:
Others
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Ako postupuje rozhodca ak hráč, ktorý vykonáva pokutový kop, nastrelí bránkové brvno, lopta sa od brvna odrazí do hracej plochy a ten istý hráč sa lopty znova dotkne nohou bez predchádzajúceho dotyku ktoréhokoľvek z hráčov rozhodca preruší hru a v prospech súpera nariadi nepriamy voľný kop z miesta, kde hráč zahral druhýkrát s loptou rozhodca preruší hru a v prospech súpera nariadi priamy voľný kop z miesta, kde hráč zahral druhýkrát s loptou rozhodca preruší hru a nariadi rozhodcovskú loptu .
Zahrával sa pokutový kop v normálnom hracom čase. Hráč, ktorý pokutový kop vykonáva, zahral loptu dozadu, nie smerom dopredu. Rozhodca nariadi nepriamy voľný kop v prospech súpera z miesta priestupku hru nepreruší, pravidlo nebolo porušené nariadi priamy voľný kop v prospech súpera z miesta priestupku .
Zahrával sa pokutový kop v normálnom hracom čase. Lopta praskla po náraze na bránkovú žrď. Rozhodca po výmene lopty nadviazal na hru rozhodcovskou loptou na mieste, ktoré zodpovedalo miestu, kde praskla po výmene lopty nechal pokutový kop opakovať po výmene lopty nadviazal na hru nepriamym voľným kopom .
Zahrával sa pokutový kop v normálnom hracom čase. Lopta praskla skôr ako narazila na bránkové brvno. Rozhodca po výmene lopty dal pokutový kop opakovať po výmene lopty nadviazal na hru rozhodcovskou loptou po výmene lopty nadviazal na hru nepriamym voľným kopom .
Hráč vykonávajúci pokutový kop pri rozbehu, nie po jeho ukončení, urobil klamlivý pohyb na oklamanie súpera a dosiahol gól. Rozhodca gól uznal gól neuznal.
Hráč vykonávajúci pokutový kop urobil klamlivý pohyb na oklamanie súpera potom, čo už dokončil rozbeh. Je takéto správanie nešportové ? Ak áno, musí rozhodca hráča napomenúť ŽK ? áno nie.
Od ktorého momentu sa považuje klamlivý pohyb hráča zahrávajúceho pokutový kop s cieľom oklamať súperovho brankára za porušenie pravidla ? od momentu, keď už hráč ukončil rozbeh na zahranie lopty od momentu, keď hráč začal rozbeh na zahranie lopty.
Zahrával sa pokutový kop v predĺženom hracom čase. Lopta sa odrazila od bránkovej žrde a následne od brankára priamo do bránky. Rozhodca gól uznal gól neuznal.
Zahrával sa pokutový kop v predĺženom hracom čase. Hráč, ktorý vykonával pokutový kop sa správal nešportovo po signáli rozhodcu na vykonanie pokutového kopu, ale skôr, než bola lopta v hre. Tento hráč pokutový kop zahral a nebol dosiahnutý gól. Rozhodca napomenul hráča ŽK a skončil hru napomenul hráča ŽK a nechal pokutový kop opakovať skončil hru.
Zahrával sa pokutový kop v normálnom hracom čase. Spoluhráč hráča, ktorý vykonával pokutový kop, vkročil predčasne do pokutového územia. Aktér pokutového kopu dosiahol gól. Rozhodca gól neuznal a nechal pokutový kop opakovať gól uznal gól neuznal, nechal pokutový kop opakovať a hráča napomenul ŽK .
Zahrával sa pokutový kop v predĺženom hracom čase. Loptu v pohybe smerom na bránku zadržalo cudzie teleso. Rozhodca predĺžil hrací čas a pokutový kop sa opakoval ukončil stretnutie predĺžil hrací čas a nadviazal na hru rozhodcovskou loptou.
Zahrával sa pokutový kop v predĺženom hracom čase. Loptu zadržalo cudzie teleso potom, čo sa odrazila do hracej plochy od bránkového brvna. Rozhodca skončil hru v okamihu, keď loptu zadržalo cudzie teleso predĺžil hrací čas a pokutový kop sa opakoval predĺžil hrací čas a nadviazal na hru rozhodcovskou loptou.
Zahrával sa pokutový kop v predĺženom hracom čase. Hráč, ktorý vykonal pokutový kop sa správal nešportovo po signáli rozhodcu na vykonanie pokutového kopu, ale skôr, než bola lopta v hre. Pokutový kop tento hráč vykonal a bol dosiahnutý gól. Rozhodca gól neuznal, vinníka napomenul ŽK, predĺžil hrací čas a pokutový kop nechal opakovať gól neuznal, vinníka napomenul ŽK a ukončil stretnutie predĺžil hrací čas a pokutový kop nechal opakovať .
Pri kope na bránku zo značky pokutového kopu v pohárovom stretnutí hráč, ktorý bol v priebehu stretnutia napomínaný ŽK, vykonal kop na bránku pätou, pričom neporušil ustanovenie pravidla o rozbehu na loptu a dosiahol gól. Rozhodca gól uznal gól neuznal.
Zahrával sa pokutový kop v predĺženom hracom čase. Lopta praskla bezprostredne po správnom vykonaní pokutového kopu skôr, akoby sa jej dotkol ktorýkoľvek hráč alebo narazila na bránkovú žrď. Rozhodca predĺžil hrací čas a nechal pokutový kop opakovať ukončil stretnutie predĺžil hrací čas a nadviazal na hru rozhodcovskou loptou .
Zahrával sa pokutový kop v normálnom hracom čase. Rozhodca nechal pokutový kop opakovať. Trval však na tom, aby ho bezpodmienečne vykonal ten istý hráč. Bolo rozhodnutie rozhodcu správne ? nie áno.
Hráč, ktorý vykonával pokutový kop v normálnom hracom čase, sa správal nešportovo po signáli rozhodcu na vykonanie pokutového kopu ale prv, než bola lopta v hre. Táto sa po vykonaní pokutového kopu odrazila od bránkového brvna na hraciu plochu. Rozhodca vinníka napomenul ŽK a nariadil nepriamy voľný kop z miesta priestupku vinníka napomenul ŽK a nariadil priamy voľný kop z miesta priestupku vinníka napomenul ŽK pri najbližšom prerušení hry.
Hráč, ktorý vykonával pokutový kop v normálnom hracom čase, sa správal nešportovo v čase, keď bola lopta po vykonaní pokutového kopu v hre. Rozhodca vinníka napomenul ŽK a nariadil nepriamy voľný kop z miesta priestupku vinníka napomenul ŽK a nariadil priamy voľný kop z miesta priestupku vinníka napomenul ŽK pri najbližšom prerušení hry.
Nechá rozhodca vykonať nariadený pokutový kop, ak v čase medzi nariadeným pokutovým kopom a jeho vykonaním klesol počet hráčov v jednom družstve pod sedem ? nie áno.
Zahrával sa pokutový kop v predĺženej hre. Keď sa lopta po jeho vykonaní blížila k bránke, vhodil nedisciplinovaný divák fľašu do pokutového územia a tá dopadla tesne pred brankára chytajúceho pokutový kop. Bol dosiahnutý gól. Rozhodca gól neuznal, predĺžil hrací čas a nechal pokutový kop opakovať rozhodca stretnutie ukončil gól uznal .
Zahrával sa pokutový kop v predĺženom hracom čase. Spoluhráč toho hráča, ktorý vykonával pokutový kop, bol bližšie k súperovej bránkovej čiare ako značka pokutového kopu. Bol dosiahnutý gól. Rozhodca gól neuznal, predĺžil hrací čas a pokutový kop sa opakoval gól uznal.
Zahrával sa pokutový kop v predĺženom hracom čase. Spoluhráč toho hráča, ktorý vykonával pokutový kop, bol bližšie k súperovej bránkovej čiare ako značka pokutového kopu. Nebol dosiahnutý gól. Rozhodca skončil hru gól neuznal, predĺžil hrací čas a nechal pokutový kop opakovať .
Zahrával sa pokutový kop v normálnom hracom čase. Spoluhráč toho hráča, ktorý vykonával pokutový kop, bol bližšie k súperovej bránkovej čiare ako značka pokutového kopu. Bol dosiahnutý gól. Rozhodca gól neuznal a pokutový kop sa opakoval gól uznal.
Zahrával sa pokutový kop v normálnom hracom čase. Spoluhráč toho hráča, ktorý vykonával pokutový kop, bol bližšie k súperovej bránkovej čiare ako značka pokutového kopu. Nebol dosiahnutý gól. Rozhodca nariadil nepriamy voľný kop v prospech brániaceho družstva z miesta, kde hráč porušil pravidlo nariadil priamy voľný kop v prospech brániaceho družstva z miesta, kde hráč porušil pravidlo nariadil nepriamy voľný kop v prospech brániaceho družstva z miesta, kde hráč porušil pravidlo a hráča napomenul ŽK.
Zahrával sa pokutový kop v predĺženom hracom čase. Hráč brániaceho družstva bol bližšie k súperovej bránkovej čiare ako značka pokutového kopu. Bol dosiahnutý gól. Rozhodca gól uznal a skončil hru gól neuznal a nariadil pokutový kop opakovať.
Zahrával sa pokutový kop v predĺženom hracom čase. Hráč brániaceho družstva bol bližšie k súperovej bránkovej čiare ako značka pokutového kopu. Nebol dosiahnutý gól. Rozhodca predĺžil hrací čas a pokutový kop sa opakoval skončil stretnutie predĺžil hrací čas a pokutový kop sa opakoval a hráča napomenul ŽK .
Zahrával sa pokutový kop v normálnom hracom čase. Hráč brániaceho družstva bol bližšie k súperovej bránkovej čiare ako značka pokutového kopu. Bol dosiahnutý gól. Rozhodca gól uznal gól neuznal.
Zahrával sa pokutový kop v normálnom hracom čase. Hráč brániaceho družstva bol bližšie k súperovej bránkovej čiare ako značka pokutového kopu. Nebol dosiahnutý gól. Rozhodca nechal pokutový kop opakovať nariadil kop od brány nechal pokutový kop opakovať a hráča napomenul ŽK .
Zahrával sa pokutový kop v normálnom hracom čase. Brankár brániaceho družstva porušil pravidlo 14, pričom lopta po zahratí pokutového kopu prešla za bránkovú čiaru do bránky. Rozhodca gól uznal gól neuznal.
Zahrával sa pokutový kop v normálnom hracom čase. Brankár brániaceho družstva porušil pravidlo 14, pričom lopta po zahratí pokutového kopu neprešla za bránkovú čiaru do bránky. Rozhodca nechal pokutový kop opakovať nariadil kop od brány.
Zahrával sa pokutový kop v predĺženom hracom čase. Brankár brániaceho družstva porušil pravidlo 14, pričom lopta po zahratí pokutového kopu prešla za bránkovú čiaru do bránky. Rozhodca gól uznal a skončil hru gól neuznal a nariadil pokutový kop opakovať.
Zahrával sa pokutový kop v predĺženom hracom čase. Brankár brániaceho družstva porušil pravidlo 14, pričom lopta po zahratí pokutového kopu neprešla za bránkovú čiaru do bránky. Rozhodca predĺžil hrací čas a nechal pokutový kop opakovať ukončil stretnutie.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests