Otázky a odpovede z pravidiel futbalu 2016 (2)

INFO
STADISTICS
RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Otázky a odpovede z pravidiel futbalu 2016 (2)

Description:
Pravidlo 2 - Lopta

Author:
AVATAR
Tomáš Ralbovský
(Other tests from this author)


Creation Date:
15/02/2016

Category:
Others
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Lopta praskla počas vykonania pokutového kopu predtým, ako narazila na bránkové brvno. Rozhodca: po výmene lopty nechal pokutový kop opakovať nariadi rozhodcovskú loptu v mieste, kde lopta praskla nariadi NVK proti mužstvu, ktoré PK zahrávalo z miesta, kde bolo do lopty kopnuté.
Lopta sa stala nespôsobilou ku hre priamo po vykonaní kopu od bránky (ešte nebola hre) skôr, ako sa lopty dotkol hráč súperovho družstva. Rozhodca po výmene lopty nariadil kop od bránky opakovať po výmene lopty rozhodca nadviazal na hru rozhodcovskou loptou v mieste, kde lopta praskla po výmene lopty nariadil kop z rohu.
Lopta praskla po vykonaní priameho voľného kopu bez toho, aby sa dotkla bránkového brvna, žrde, alebo sa jej dotkol niektorý z hráčov. Rozhodca po výmene lopty nadviazal na hru rozhodcovskou loptou. Konal správne ? áno nie.
Kedy sa lopta musí v priebehu stretnutia vymeniť ? keď rozhodca zistí, že sa lopta pri hre poškodila keď rozhodca zistí, že na lopte sa poškodilo logo sponzora keď rozhodcovi hráč hostí povie, že sa mu do s ňou zle hrá.
Lopta spôsobilá ku hre v kategórii seniorov musí spĺňať požiadavky pre jej obvod, hmotnosť a vnútorný tlak: 68 – 70 cm, 410 – 450 g, 0,6 – 1,1 atmosféry. 65 – 78 cm, 420 – 450 g, 0,6 – 1,1 atmosféry. 68 – 72 cm, 420 – 450 g, 0,6 – 1,2 atmosféry.
Aký tvar musí mať lopta ? guľatý oválny kockový.
Ako postupuje rozhodca, ak sa pôvodná lopta poškodí v hre a nie je momentálne k dispozícii žiadna náhradná lopta ? vyzve kapitána domáceho družstva, aby usporiadateľská služba dodala náhradnú loptu (určí k tomu primeraný čas, ktorý nastaví na konci príslušného polčasu) vyzve podavača lôpt, aby mu zohnal novú loptu vyzve kapitánov oboch mužstiev, aby dodali náhradnú loptu .
Musí lopta, ktorú rozhodca uznal za spôsobilú ku hre, zostať do konca stretnutia, teda i v polčasovej prestávke pod dohľadom rozhodcu ? áno nie.
Z akého materiálu musí byť zhotovený vonkajší obal lopty ? z kože alebo z iného vhodného a schváleného materiálu akéhokoľvek z bavlny.
Na hracej ploche sa vyskytli dve lopty. Musí rozhodca z tohto dôvodu, pri akejkoľvek hernej situácii na hracej ploche, okamžite prerušiť hru ? nie áno.
Keď bola lopta v hre, dostala sa na hraciu plochu ďalšia lopta, ktorá ovplyvnila hru. Rozhodca prerušil hru, dal ďalšiu loptu odstrániť a nadviazal na hru rozhodcovskou loptou v mieste, kde bola táto v hre v čase jej prerušenia prerušil hru, dal ďalšiu loptu odstrániť a nadviazal na hru NVK v mieste, kde bola táto v hre v čase jej prerušenia hru neprerušil.
Kto je povinný pripraviť ku hre lopty zodpovedajúce pravidlám, čo znamená aj dostatočný počet náhradných lôpt ? usporiadateľ stretnutia hosťujúce mužstvo rozhodca stretnutia.
Je obvod lopty, ktorý vyhovuje pre stretnutia všetkých vekových kategórií seniorov a mládeže (mimo súťaží žien) ? áno, 68 cm nie áno, 66 cm.
Hmotnosť lopty sa v priebehu stretnutia na blatistom teréne nepatrne zvýšila. Musí rozhodca z tohto dôvodu loptu vymeniť ? nie, iba ak by usúdil, že sa stala nebezpečnou pre hráčov áno v žiadnom prípade.
Kto je oprávnený rozhodovať o spôsobilosti lopty ku hre ? rozhodca stretnutia kapitán domáceho mužstva delegát stretnutia.
Aké základné požiadavky (obvod, hmotnosť) musí spĺňať lopta pre súťaže žien ? 62 – 66 cm, 340 – 390 g 64 – 68 cm, 340 – 390 g 66 – 70 cm, 340 – 390 g.
Usporiadajúci klub musí na pokyn rozhodcu dodať náhradnú loptu ihneď. Ak sa tak nestane, rozhodca stanoví primeraný čas. Ak nie je náhradná lopta k dispozícii ani po uplynutí stanoveného času, rozhodca stretnutie predčasne skončí a uvedie to v Zápise o stretnutí stanoví ďalší primeraný čas v stretnutí pokračuje s poškodenou loptou, ale nedostatky uvedie v Zápise o stretnutí.
Report abuse Terms of use
CREATE TEST
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.