option
My Daypo

Přijímačky ČJ (9)

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Přijímačky ČJ (9)

Description:
Zkušební test

Author:
AVATAR

Creation Date:
19/02/2021

Category:
Languages

Number of questions: 12
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Spoj slova se správnými koncovkami. a i y.
Označ možnosti s větami jednočlennými. Zastávka Nemocnice Milosrdných bratří. Jakou knihu jsi přečetl naposledy? U stromečku si vždy zpíváme koledy. Po zablýsknutí silně zahřmělo. Tři dny se jedlo, pilo a slavilo. Babičku včera odpoledne píchlo v zádech. Zhasnout a spát! Dobrý den, paní učitelko. Letos jsem začátek prázdnin slavil se spolužáky.
Ve které z vět se nachází chyba? House a kuřata vyběhly z kurníku. Housata a kuřata vyběhla z kurníku. House a kuře vyběhli z kurníku.
Metafora je obrazné pojmenování založené na vnější podobnosti. Příkladem je spojení „kapka štěstí“. Štěstí fyzicky neexistuje, nemůžeme jej tedy měřit na kapky, ale jeho množství pouhé kapce odpovídá. Označ nyní možnost, ve které se také nachází metafora. Ve většině případů býval hlavou rodiny otec. Publikum naslouchalo sladkému hlasu zpěvačky. Na oslavu si fotbalisté objednali celou bednu šampaňského. Během léta jsem přečetla celého Jiráska.
Jediný větný člen, který může rozvíjet podstatné jméno, je: předmět doplněk příslovečné určení přívlastek.
Urči větné členy ve větě: Od božího rána pobíhala maminka po bytě s prachovkou. od rána božího pobíhala maminka po bytě s prachovkou.
Ve které z možností jsou správně velká písmena? spojené státy Americké Spojené státy americké Spojené státy Americké Spojené Státy Americké.
Spoj souvětí se správným druhem vedlejší věty. Kdo dřív přijde, ten dřív mele. To by mě zajímalo, co si o tom myslíš. Honza se zeptal učitele, jestli se může nechat vyzkoušet. Krajina byla, jako když ji pocukruje. Při jízdě na kole jsme spatřili srnu, jak přebíhá cyklostezku. Lékař mu doporučil, aby přestal kouřit. Dědeček prý nebyl vždy takový, jak si ho vnoučata pamatují.
Označ možnosti, do kterých je nutno doplnit y/ý. Z cesty kolem světa se vrátil doslova nab__tý zkušenostmi. Zkušenosti nab__té během cestování zužitkoval při psaní knihy. Během všedního dne máme vždy naprosto nab__tý program. Toto opatření se vztahuje pouze k majetku nab__tému během manželství. Vyb__ly mi tady nějaké koblihy a loupáky, nechceš si je vzít domů? Oběma kamarádkám se vyb__ly telefony, neměly si jak zavolat taxi.
Označ chybně napsané možnosti. ranní čaj okenní rám jelenní lůj vonné svíčky dřevěná bouda jeskyní malby viný střik je nevinen.
Přiřaď předponu k pravidlu, u něhož se používá. s z vz.
Napiš čísla slovních druhů dle pořadí v následující větě. Jednotlivá čísla odděluj pouze mezerou. Pokud druh některého slova nevíš, napiš místo něj X.: Tento úkol musíte odevzdat ještě dnes, protože do zítřka musí být ve školním systému uzavřené známky.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests