We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

Pan Demoň

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Pan Demoň

Description:
Vy máte nějaký pandemonium? A mohla bych ho vidět??

Author:
Kud
(Other tests from this author)

Creation Date:
06/02/2018

Category:
Others
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Co je preatentivní zpracování podle Neissera vůči pozornosti? rychlejší zpomalené militantní.
S čím si spojujeme Paivia? Teorie integrace znaků Logogeny, imageny Operativní podmiňování.
Přiřaď: Mackworth Paivio B. F. Skinner Freud Behaviorismus.
Zaškrtni, co je správně: Sociální desirabilita je jevem, který souvisí s chováním experimentátora. Proaktivní interference nastává v případě, kdy předchozí poznání brání naučení nového. Biedermanovy geony můžeme označit jako trojrozměrné prvky. V pojetí znaku Ch. Pierce má symbol arbitrární charakter.
Co je to vigilance? Bdělost Záštichtivost Iluze.
Ve výroku „Ivan leží na pláži“ najdeme: relaci, propozici a objekt ikonu, index či symbol trojrozměrné prvky fonologickou smyčku.
Co je předpokladem sebepoznání? .
Přiřaď: Zkusmé řešení problémů Univerzální gramatika Sakády a fixace H. Ebbinghaus.
Vzpomínky z minulosti jsou paměť: Epizodická Deklarativní Procedurální Dlouhodobá.
Přiřaď, co vše se týká pojmu: Sériový opoziční efekt Procedurální H. Ebbinghaus Operativní podmiňování Habituace Agnozie Piaget.
https://www.daypo.net/images/up.png Slovníkové vymezení významu pojmu Kognitivní disonance Univerzální gramatika Anne Treismanová.
Co patří mezi Ebbinghausovy metody? Metody podržených členů, opakování a úspor Metoda počítacího stroje Metoda paralelního zpracování.
Přiřaď: Ebbinghaus Tvořivá aktivita Hereditálně podmíněný jev TOTE Distraktor Roschová Bottom-up.
Přiřaď k Barlettovi: Autorství pojmu schéma Zkoumání smyslupných slabik Vztah řeči a myšlení Asociační experiment.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests