option

Pavlíkoviny

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Pavlíkoviny

Description:
Test, po kterém budete osvícení

Author:
AVATAR

Creation Date:
15/12/2020

Category:
Others

Number of questions: 93
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Která onemocnění byla eradikována (vymýcena)? pravé neštovice mor skoru ptačí chřipka legionelóza.
Je virus slintavky přenosný na člověka? výjimečně, např. když má člověk puchýřky v dutině ústní ne ano, pokud je člověk zraněný jedině, když jste gay.
Proti kterým nemocem NEEXISTUJE očkování/vakcína? proti africkému moru prasat proti vzteklině proti slintavce a kulhavce proti žluté zimnici.
Co je to pandemická chřipka? přemnožení pand přenášejících chřipku nástroj globální vlády iluminátů k manipulaci obyvatel epidemie velkého rozsahu zasahující do více kontinentů onemocnění s vysokou incidencí za určitý časový úsek existují typy A,B,C.
Jak se dá bojovat s malárií? osvěta antimalarika repelenty vakcína.
Jaký je rozdíl mezi mouchou tse tse a zákeřnicí? Tse tse pouští do těla látky proti srážení krve, zákeřnice ne. Tse tse po štípnutí umírá. Proti zákeřnici je očkování. Jsou to dva různé názvy pro téhož živočicha.
Jak se přenáší legionelóza. pohlavním stykem s legionáři aerosolem (postihuje plíce) mezi pacienty neudržovaná klimatizační zařízení.
Co je to prion? model 1:48 auta značky Prius původce BSE původce nemoci šílených krav lék sloužící k protonové léčbě.
Které z následujících tvrzení o vzteklině platí? Může se šířit skrze kousnutí psa. Bacil se šíří po nervech, do mozku může dorazit až za 6 týdnů od kontaktu s nakaženým zvířetem. Proti boji se vzteklinou je podnikána preventivní a terapeutická vakcinace. Člověk se může nakazit i skrze olíznutí zvířetem.
Co znamená, když má slovo koncovku -emie? Např. bakteremie? Daná látka se nachází v krvi. Daná látka je smrtelná. Daná věc/látka byla vymýcena. Daná nemoc se vyskytuje pouze mezi zvířaty.
Které z následujících tvrzení o slintavce neplatí. Virus je přenosný na člověka. Slintavka byla vymýcena před 10 lety. V České republice se stále plošně vakcinuje. V Evropě lze stále nalézt ohniska šíření nákazy slintavkou.
Která tvrzení o kolektivní imunitě platí? Pokud by jeden člověk z kolektivu nebyl očkovaný, ostatní naočkovaní jedinci jej svou imunitou jsou schopni ochránit. Kolektivní imunita funguje do 80-90 procent. Kolektivní imunita je hoax. Kolektivní imunita se zvyšuje, čím více lidí odmítá očkování.
Proti kterým z následujících nemocí vakcína existuje? Mor skotu Slintavka Africký mor prasat Klasický mor prasat.
Které organizace řadíme mezi celosvětové? WHO FAO OIE EFSA CDC.
Která z následujících tvrzení o syfilisu jsou pravdivá? Inkubační doba je průměrně tři měsíce Původce je bakteriální Onemocnění má celkem čtyři stadia Onemocnění je rezistentní na penicilin.
Jaké formy moru známe? bubonický (postihuje uzliny) pneumonický (postihuje plíce) septický (otrava krve, roztroušená infekce) latentní (člověk má v sobě infekci, ale nešíří ji kolem sebe).
Co z následujícího o infekčních a neinfekčních onemocněních platí? U infekčních onemocnění dochází k poškození organismu hostitele prostřednictvím parazita. U neinfekčních onemocnění dochází k šíření pouze z člověka na člověka Mezi neinfekční nemoci patří cukrovka, nemoci pohybového aparátu, kazivost chrupu, srdečně-cévní a nádorová onemocnění Proti infekčním onemocněním neexistuje efektivní ochrana.
Co je to inkubační doba? Doba od nakažení jedince po projevy klinického onemocnění. Doba, kdy je ještě účinné podávat nakaženému jedinci léky. Doba, kterou musí strávit novorozenec v inkubátoru, aby byl vůbec schopný dýchat. Doba, kdy je jedinec sice nakažený, ale není infekční pro ostatní.
Jaké jsou hlavní příznaky tyfu? horečka nechutenství zchvácenost kašel zácpa bolest hlavy.
Jaké jsou známy typy tyfu? skvrnitý břišní návratný evropský návratný klíšťový paratyfus pravý.
Mohou matky postižené leprou kojit? Ano, ale pouze cizí děti. Ne, jelikož se nemoc mateřským mlékem taktéž přenáší. Ano, nemoc není přenosná tímto způsobem Ano, ale nesmím jej přitom držet, protože nemoc se přenáší dotekem.
Jak se přenáší spavá nemoc? Skrze mouchu tse tse. Skrze savanové bodalky. Skrze komáry. Skrze pohlavní styk.
Která z následujících tvrzení o chagasově chorobě platí? Jedná se o tropické parazitární onemocnění způsobené prvokem Trypanosoma cruzi. Přenáší se skrze dravé ploštice, ale i z člověka na člověka (transplantací orgánů, v těhotenství). Přenáší se aerosolem. Existuje očkování. Inkubační doba je 1-4 týdny. Nemoc postihuje především srdce, střeva a mozek.
Jaké formy onemocnění známe u Leischmaniózy? kožní (působící vředy) viscerální (tzv. černá horečka) podtyp AA paraleischmanióza.
Která z tvrzení o plicním moru neplatí? Způsobuje jej bakterie Yersinia pestis. Pokud není nasazena okamžitá antibiotická léčba, v 90 až 100 procentech dochází do 24 hodin k úmrtí. Je to jenom taková horší chřipka. Pokud jedinec již dříve prodělal jiný typ moru, je proti plicnímu imunní.
Které formy dětské obrny neexistují? abortivní aseptická obrna (paralytická poliomyelitida) skrytá anemická.
Skrze co z uvedeného se může přenášet virus HIV? transfúze či injekce pohlavní styk z matky na dítě příbory a jídlo moč a exkrementy komáři.
Co z následujícího platí o tasemnici? Hlavička zůstává vždy v těle hostitele, i když už není živá. Mezi její druhy patří bezbranná, dlouhočlenná, dětská, a škulovec široký. Léčba je možná antivirotiky. Nebyl popsán případ tasemnice v mozku.
Co platí o mykobakteriích? Způsobují tuberkulózu. Vypadají jako plíseň, ale jedná se o bakterie. Lze je zlikvidovat krémem proti mykóze nohou. Neexistuje proti nim léčba.
Co z následujícího neplatí o choleře? Za jejích času nebyla láska. Šíří se skrze znečištěnou vodu. Mezi příznaky nepatří zvracení. S onemocněním se nepojí žádná pandemie.
Jaké typy tuberkulózy byly doposud popsány? Skotu (bovinní) Lidská Ptačí (aviární) Rybí.
Co patří mezi úspěšné faktory pro regionální rozvoj? Chov skotu. Zvyšování populační křivky nad 8 dětí na rodinu. Snižování nezaměstnanosti. Zvyšování úmrtnosti chlapců.
Co z následujícího platí o antroponóze. Vždy se jedná o přenos z muže na muže, nikoli z ženy na ženu. Nejčastější cestou přenosu je "orofekální cesta" Mezi nemoci přenášené antroponózou patří břišní tyfus a černý kašel. Daná onemocnění zkoumají antropologové.
Která onemocnění můžeme řadit mezi sapronózu? Přenos onemocnění způsobený hnilobnými bakteriemi či houbami. Tetanus (skrze kontaminovanou půdu) Antrax (skrze těla mrtvého zvířete) Voda (způsobuje legionelu).
Co platí o nákaze skrze zoonotickou cestou? Mezi onemocnění způsobená zoonózou patří kupříkladu ebola a borelióza. Více onemocnění je na člověka přenášeno skrze obratlovce než malé bezobratlé živočichy. Zoonoticky se nelze nakazit skrze mrtvé tělo zvířete. Mezi možné cesty nákazy patří aerogenní infekce či poranění člověka zvířetem.
Která tvrzení o biologických vektorech jsou pravdivá? Řadíme zde molekulu DNA, jež slouží jako přenašeč genetické informace do buňky. Patří zde plasmidy, viry či umělé chromozomy. Biologické vektory člověka jsou shodná se zvířecími. Biologické vektory jsou vymyšlený konstrukt konspirátorů.
Co je to inaktivovaná vakcína? Tzv. usmrcená vakcína obsahující čištěné suspenze usmrcených virů/bakterií Nefunkční vakcína Její princip je používán při očkování na dětskou obrnu či klíšťovou encefalitidu Vakcína funkční pouze pro negry.
Co platí o pandemii mexické horečky (prasečí chřipky)? Její případy byly zaznamenávány nejvíce v letech 2009 a 2010. Nejvíce se šířil typ A. Zemřelo kolem 40 tisíc lidí. Jedná se o zavádějící název, chřipka nepostihovala prasata, ale lidi, co se chovají jako prasata (např. za volantem, doma...).
Čím se léčí onemocnění způsobená jednobuněčnými parazity? Neexistuje vakcinace Antimalarika, např. suramin Přípravky na bázi azenu, antibiotická clona Jednobuněční parazité nenapadají lidi, takže ničím.
Jaké známe formy vztekliny? městská (urbánní cyklus) - pes, kočka lesní (sylvatický cyklus) - liška zuřivá, tichá, atypická vysokohorská a mořská.
Co jsou to hepatoprotektiva? Látky chránící žaludek Látky chránící játra (mají regenerační účinek na jaterní buňky) Látky podávané alkoholikům, ať si ještě více nezaserou tělo Výmysl farmaceutických koncernů.
Co je to paliativní léčba? Léčba skrze sezení u krbu s horkým kakaem. Léčba, při níž se mírní doprovodné příznaky, např. u žluté zimnice. Léčba, kterou nesmíte přežít. Léčba, která není podávána déle než 48 hodin.
Jaké známe typy šíření žluté zimnice? Městský cyklus (člověk-komár-člověk) Džunglový cyklus (opice-komár-člověk) Přechodný cyklus (mix obou, např. sousedící vesnice v savanách) Velkoměstský cyklus (např. skrze trhovce v pražské Sapě).
Co je to atenuovaná vakcína? Tzv. oslabená vakcína, stále živá Nejstarší typ vakcíny Použití u spalniček, TBC, břišním tyfu Vakcína, která dává pozor (název vznikl zkomolením aglického "attention, please!").
Co je to perzistence? Opak rezistence Rezistence získávaná praním prádla či špinavých peněz Situace, kdy virus přetrvává v buňce bez replikace Situace, kdy genom přetrvává v buňce bez replikace.
Jak se přenáší brucellóza? Skrze božského Bruce. Přes syrové mléko či mléčné výrobky (maltézská horečka) Skrze krev Skrze tělní tekutiny (oči, kůže, ústa...).
Název Q horečky a jeho význam? z výrazu "query" - z Austrálie poukazuje na neznámý původ výraz pochází ze substituce bodu G prapůvodní horečka, q je první písmeno na klávesnici.
Co z následujícího platí o vektorových a rezervoárových zvířatech? Vektor - přenáší původce onemocnění pasivně (je přenašečem) Rezervoár - původce se množí Rezervoárové zvíře má více devastační následky než vektorové Jsou to pouze fancy názvy pro zvířata, doktoři se inspirovali fyzikou.
Co je to spillover animal? Zvíře z filmového spin-offu Patogen uvnitř zvířete se musí vyloučit dříve než zvíře zemře, jinak je neúčinný Patogen uvnitř zvířete se vyloučí, až když je nakažené zvíře sežráno Zvíře, u něhož samotného klinické onemocnění nepropukne.
Co je to invadace a kde se nachází? Jedná se o napadení endoparazitem Nachází se ve střevech (škrkavky, tasemnice) Nachází se v žaludku Jedná se o napadení invalidním zvířetem.
Co je to infestace a kde se nachází? Napadení ektoparazitem Napadení endoparazitem Nachází se v krvi (skrze nakažení komárem) Je to festival nemocí pro lidi, co mají alespoň pět nemocí najednou.
Existuje vakcína proti moru prasat? Ano, ale pouze, když jste svině Ne, léčba se neprovádí Ne, ale prevence je stejná jako u slintavky Ano, perfektně zabírá placebo.
Čím se léčí paraziti? Jednobuněční parazité se léčí vakcinací Střevní parazité se léčí antibiotiky či kortikoidy Červi - používají se na ně tablety na odčervení, antiparazitika V případě tasemnic se operuje cysta.
Jaké jsou formy schistosomiázy? močová střevní schizofrenická jaterní.
Jak se přenáší hepatitida E? infikovanou vodou či potravinami (krev, játra, masová šťáva) pracovním nářadím kýchnutím sdílením účtu na facebooku.
Co je to alimentární onemocnění? Onemocnění, které vám způsobí karma, když neplatíte alimenty Onemocnění pocházející z kontaminované potravy a tekutin (kampylobakterióza, salmonelóza) Zvýšené riziko onemocnění je v zahraničí Přenáší se skrze bakterie, viry, houby.
Co je to epizootie? Obdoba lidské epidemie Nakažlivé onemocnění postihující velké množství zvířat na velkém území Příkladem je SLAK, mor prasat, ptačí chřipka Jiný název pro epicky velkou ZOO.
Jaká zvířata napadá SLAK? skot prasata sudokopytníci lidé.
Co je to synantropní cyklus? přenos nemoci prostřednictvím zvířat žijících v okolí obydlené oblasti přenašeči mohou být potkani, myši, holubi, krysy cyklus přenášený rezervoárovými hostiteli cyklus přenášený pouze syny, nikoli dcerami.
Jaké známe dostupné možnosti vakcinace u vztekliny? preexpoziční (profylaxe) - u zvířat často povinná, preventivní preexpoziční - pro lidi doporučená postexpoziční - ihned po poranění, podávaná třikrát expoziční - preventivní, především při časté práci se zvířaty.
Co z následujících neplatí? Spavá nemoc a chagasova choroba se šíří do organismu skrze sliny sajících bodalek proudící do krve při spavé nemoci a chagasově chorobě dochází k zánětu mízních cév, napaden je mozek chagasovu nemoc přenášejí ploštice spavou nemoc přenášejí ploštice.
Co z následujícího platí pro neinfekční onemocnění? Jejich propuknutí je ovlivnitelné, souvisí např. se životním stylem. Lidé trpící např. hypertenzí nebo obezitou jsou k neinfekčním onemocněním náchylnější. Řadíme zde virová a bakteriální onemocnění. Nepatří zde srdeční, nádorová či plicní onemocnění, nebo cukrovka a nemoci pohybového aparátu.
Co z následujícího platí o brucellóze? Může se přenášet přímým kontaktem se zvířetem. Může se přenášet nepřímým kontaktem skrze kontaminované živočišné produkty (mléko, maso) Na rozdíl od mléka zvířat, skrze mateřské se tato nemoc nepřenáší. Onemocnění bylo až na výjimky úspěšně vymýceno i v rozvojových zemích.
Co z následujícího platí o Q horečce? Přenáší se tepelně neošetřeným mlékem ovcí či koz. Přenašečem je klíště. Kontaminované mléko stačí přefiltrovat, aby se jedinec nenakazil Q horečkou. Pokud teplota nakaženého jedince přesáhne 40°C, už to není Q horečka, ale R horečka.
Co z následujícího neplatí o boreióze? Je způsobována bakteriemi borrelia. Neexistuje očkování. Onemocnění má celkem tři stadia, z nichž poslední je chronická. Nemoc nepostihuje nervy, mozkovou tkáň či srdeční sval, avšak napadá kosti.
Co z následujícího platí o klíšťové encefalitidě? Přenáší se sáním krve klíšťaty. Přenáší se pitím syrového kozího mléka infikovaných zvířat. Přenos ze zvířete na zvíře není možný. Existuje očkování, které se doporučuje především u dětí často se pohybujících v rizikových oblastech.
Co platí o kampylobakterióze? Jedná se průjmové onemocnění, alimentární. Postihuje pacienty, kteří nedodržují zásady správného zpracování a konzumace potravin. Nepasterizované mléko lze zbavit kampylobalerií tabletou vápníku. Hlavní komplikací je hromadění vody v těle.
Co z následujícího je nepravdivé tvrzení o toxoplazmóze? Jediní pacienti, u nichž je průběh bezpříznakoví, jsou již nakažení HIV, nemoci se "překryjí". Přenáší se skrze výkaly koček, z nichž se můžou nakazit i hospodářská zvířata. Na člověka není onemocnění přenosné. Jedná se o parazitární onemocnění.
Kdo je původcem a jak se přenáší syfilis? Původcem je bakteria treponema pallidum. Přenáší se pohlavním stykem. Přenáší se z matky na dítě. Původcem jsou anglikánští gayové z viktoriánské doby.
Co patří mezi ochranu před HIV? bezpečný chráněný styk v případě propuknutí infekce - antivirotika neposílat buzny do prdele nebýt příliš pozitivní.
Co platí o přenosu a průběhu SARS? jedná se o zoonózu (psíci, cibetky) jedná se o přenos ze zvíře na člověka 2-10 dní je inkubační doba, poté přichází horečka a zápal plic epidemie byla v roce 2003 a docházelo následně i z člověka na člověka.
Co patří mezi prevence žluté zimnice? očkování (někde povinné) ochrana před vektorem - komárem (moskytiéra, dlouhý oděv, redukce stojaté vody) dodržování odstupu před osobami asijských etnik pití studených nápojů.
Co patří mezi charakteristiky chronického onemocnění? probíhá dlouhou dobu - vleklé onemocnění, doprovází jej závažné změny v organismu postihuje dýchací cesty, srdce, řadíme zde například alzheimerovu chorobu dělí se na vrozené a získané při diagnostikování vrozeného chronického onemocnění umírá pacient do jednoho roku.
Jaká jsou rezervoárová zvířata eboly? netopýři (kaloni) opice, gorily (např. uhynulé kusy v Subsharské Africe) tapíři dikobrazi.
Charakterizujte vektorového živočicha: takový živočich, který přenáší původce onemocnění pouze pasivně vektorový živočich může šířit onemocnění na povrchu svého těla vektorový živočich může šířit onemocnění ve svém vnitřním prostředí (zažívací trakt, mléko, svalovina...) množství původce onemocnění se u vektorových živočichů zvyšuje a šíří stále rychleji.
Charakterizujte rezervoárového živočicha: rezervoárový živočich onemocnění šíří, v rezervoárovém živočichovi se může onemocnění množit kvůli bovinní tuberkulóze jsou na jihu Afriky lvi na pokraji vyhynutí rezervoárový živočich má tendenci snižovat rychlost a sílu přenosu onemocnění.
Co platí o alimentárním onemocnění? alimentární infekce způsobují živé a infekční agens, nejčastěji se jedná o viry a bakterie, méně často parazity a priony alimentární intoxikace způsobují přítomné toxiny vyskytující se v kontaminovaných potravinách, aniž se podařilo prokázat jejich původce alimentární intoxikace způsobují přítomné toxiny vyskytující se v kontaminovaných potravinách, avšak vždy je znám původce alimentární infekce způsobují živé a infekční agens, nejčastěji se jedná o parazity a priony, méně často viry a bakterie .
Co z následujícího platí o hepatitidě E? nejčastěji je virus přenášen infikovanou povrchovou vodou a potravinami jediným přirozeným hostitelem je člověk, ale už byl virus prokázán i u prasat a další lovené zvěři prevence spočívá v dostatečné tepelné úpravě potravin z masa a orgánů prasat a dalších zvířat pokud jste již prodělali hepatitidu A, typ E nemůžete dostat.
Které z následujících tvrzení o toxoplazmóze je pravdivé? původcem je jednobuněčný parazit (kokcidie) pro člověka není v zásadě tolik nebezpečná, výjimku tvoří těhotné ženy v prvním a druhém trimestru nemoc hůře snášejí osoby s HIV/AIDS hlavním přenašečem jsou psi.
Syfilis řadíme mezi: virová onemocnění bakteriální onemocnění infekční onemocnění civilizační choroby.
Jaké je rezervoárové zvíře eboly? kaloň cibetka ploštice malé černé mimino.
Pod názvy kterých z následujících chřipek stojí pandemie? ruská (H2N2 H3N8) španělská (H1N1) asijská (H2N2) hongkongská (H3N2) mexická (H1N1) australská (H5N1).
Jak se přenáší lepra? aerosolem mateřským mlékem podáním ruky zamáváním na délku kratší než 2 metry.
Které ze stadií syfilisu charakterizuje nebolestivé šíření vředů po těle, malátnost, zvětšené mízní uzliny a bolesti v kloubech? první druhé třetí všechny.
Co je to mikrobiom? svět miniatur eradikované mikroorganismy 2,5 - 3 kg bakterií v těle člověka souhrnný název pro bakterie nacházející se ve střevech zvířat.
Které z následujících tvrzení o tepelné úpravě je pravdivé? denaturační teplota bílkovin je 64°C pasterační teplota bílkovin je 72°C dezinfekční teplota bílkovin je 81°C sterilizační teplota bílkovin je 104°C.
Co je to virulence? schopnost patogenu nakazit či zabít hostitele vir ve vývrtce charakteristika pojící se výhradně se slábnoucí silou viru rychlost šíření viru v metrech za sekundu.
Co je to latentní infekce? virus v těle přežívá, ale nemnoží se potenciální riziko nákazy spící buňky viru infekce šířící se pouze mezi zvířaty.
Co jsou to pantropické nemoci? Nemoci vyskytující se pouze u pánů, co navštívili deštné pralesy. Nemoci postihující všechny tkáně v těle. Cizí název pro panické ataky. Souhrnný název pro všechna onemocnění, jež se v tropických oblastech vyskytují.
Co označuje pojem prevalence? celkový počet nemocných v populaci za určité časové období potenciální počet nemocných v populaci statistický odhad, kolik procent populace již bylo daným onemocněním promořeno termín označující procentuální podíl zemřelých na dané onemocnění vůči přeživším.
Co je to incidence? počet nehod způsobených v důsledku neinfekčních onemocnění počet nově onemocnělých za určité časové období potenciální nebezpečnost zkoumaného viru počet nově onemocnělých ku dříve onemocnělým za určité časové období.
Která z následujících tvrzení o salmonelóze jsou pravdivá? Původce onemocnění salmonely jsou rozšířena ve střevním traktu hospodářských zvířat K infekci dochází nejčastěji v důsledku nedostatečného tepelného zpracování Infikováni salmonelou nemohou být krysy, kočky nebo psi Nasazení antibiotik je kontraproduktivní v léčbě.
Co z následujícího platí o tularémii? jiný název pro toto onemocnění je zaječí mor nejčastěji dochází k nakažení skrze přímý kontakt s infikovanými zvířaty mezi příznaky patří vysoké horečky, zimnice, u poloviny pacientů pak bolestivý otok mízních uzlin pacienti nemocní tularémií nemohou být po dobu léčby operováni.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests