Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONPL a Hf3 (2020) pro O-05

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
PL a Hf3 (2020) pro O-05

Description:
Otázky z PL a Hf3

Author:
AVATAR

Creation Date:
06/02/2020

Category:
Others

Number of questions: 44
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Týdeník osobní přepravy (TOP) vychází v elektronickém prostředí procesních listů každý pátek (není-li vyhlášeno mimořádně jinak) vždy ve čtvrtek 2x týdně (pondělí a pátek).
Vzorník jízdních dokladů je dostupný na internetové adrese www.cd.cz/vzorník HelpDesk ISOP Stránkách osobní přepravy (SOP).
Závazné postupy pro provozní zaměstnance ČD („Desatero“) – pokladníky – při mimořádnostech najdete vyvěšené na pracovištích osobních pokladen v SPPO na www.cd.cz.
Každou vzniklou poruchu zařízení UNIPOK pokladník oznámí na CZS ihned oznámí na pracoviště HelpDesk ISOP ohlásí zaměstnanci přídělu služby (komando).
Identifikační štítek, který je součástí stejnokroje noste připevněný viditelně na nejvrchnější části oděvu, na pravé části hrudi připevněný viditelně na nejvrchnější části oděvu, na levé části hrudi připevněný viditelně na nejvrchnější části oděvu, na levé části hrudi, a to pouze v případě vzniku mimořádné události.
Tarifní poradenství ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě Vám poskytne Centrální zákaznický servis (CZS) Odúčtovna přepravních tržeb (OPT) HelpDesk ISOP.
Informaci o krátkodobém (mimořádném) uzavření pokladní přepážky (např. z důvodu poruchy tiskárny, výpadku elektrické energie apod.) sdělte Centrálnímu zákaznickému servisu (CZS) dispečinku osobní přepravy ČD rezervačnímu pracovišti (UMIKA).
Procesní listy stanovují přestupní doby ve stanicích a přípojné vlaky procesy kvality a procesy řízení na jednotlivých pracovištích jednotnou technologii práce pro zaměstnance ČD ve vztahu k přepravě cestujících a s ní souvisejících činností ve vlacích a železničních stanicích.
Nabití peněženky na In Kartě (EPIK) vložením EUR je možné bez omezení je možné, maximálně lze vložit 50 EUR není možné.
Po předložení Poukazu k výplatě hotovosti po jeho platnosti vystavte ruční reklamační přihlášku, kterou společně s poukazem k výplatě hotovosti ihned zašlete na OPT cestujícího odmítněte s tím, že proplacení poukazu k výplatě v hotovosti již není možné cestujícímu doporučte podat stížnost.
Odebrané Poukazy k výplatě hotovosti není nutné cestujícím odebírat, mohou si je ponechat uložte a vyčkejte příchodu kontrolora přepravních tržeb zašlete dekádně a vždy na konci měsíce prostřednictvím sběrného místa na OPT.
Úvěrová poukázka Charity ČR platí pouze v den vystavení v den vystavení nebo v den následující 30 dní ode dne vystavení.
Pro bezhotovostní platbu fakturou musí být zákazník zaveden v seznamu odběratelů v UNIPOK nemusí být zákazník zaveden v seznamu odběratelů v UNIPOK tuto možnost bezhotovostní platby České dráhy neumožňují.
V roce 2020 lze změny procesních listů očekávat v březnu, červnu, září a v prosinci červnu a v prosinci prosinci.
Voucher na občerstvení (v případě zpoždění vlaku) nelze uplatnit v prodejnách minipekáren Minit PONT Relay.
Výdej voucheru na občerstvení u pokladní přepážky je vždy podmíněn zadáním čísla jízdního dokladu + čísla zpožděného vlaku pouze zadáním čísla jízdního dokladu předložením osobního dokladu (cestovní pas, občanský průkaz apod.) cestujícího.
Jestliže je vlak opožděn o 65 minut vydejte na vyžádání cestujícího 1 voucher na občerstvení aktivně nabízejte a vydávejte 1 voucher na občerstvení aktivně nabízejte a vydávejte 2 vouchery na občerstvení.
Držitelům zaměstnaneckých jízdních výhod nevzniká při ujetí posledního přípoje nárok na proplacení alternativní dopravy do cílové stanice vzniká při ujetí posledního přípoje nárok na proplacení alternativní dopravy do cílové stanice vzniká při ujetí posledního přípoje nárok na proplacení alternativní dopravy do cílové stanice, a to pouze v případě, že mají zakoupený doplatek do 1. vozové třídy (jednorázový nebo časový).
Pokud cestující uplatní právo z přepravní smlouvy na jízdenku označenou záznamem „Dobropis“ cestujícímu doporučte, ať se obrátí na Centrální zákaznický servis vyplaťte cestujícímu přiznaný návratek v hotovosti jízdenku přijměte a odešlete na OPT.
Proti rozhodnutí o zbavení pokladní způsobilosti zaměstnanec může podat písemné odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nemůže podat odvolání může podat písemné odvolání do 5 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Trvalá předávka pokladny se provádí při předpokládané nepřítomnosti trvající déle než 30 kalendářních dnů 10 kalendářních dnů 60 kalendářních dnů.
V případě požadavku cestujícího na validaci mezinárodního dokladu eTiket u pokladní přepážky ČD jej pokladník odkáže na CZS s tím, že validace bude provedena telefonicky kontaktuje pokladník HelpDesk kontaktuje pokladník CZS.
PÚT jsou tiskopisy, u kterých není povinná jejich přesná evidence je povinná přesná evidence pouze u vyjmenovaných druhů na základě opatření OPT je povinná jejich přesná evidence.
OPT vystavuje v případě zjištěného pochybení pokladníků doplatkové nebo přeplatkové výtky vytýkací dopisy s výstrahou doplatkové výtky, přeplatkové výtky se nevystavují.
Neuzná-li zaměstnanec doplatkovou výtku, vysvětlí neuznání OPT v odpovědi na zprávu do 15 pracovních dnů od jejího doručení do 1 měsíce od jejího doručení do 5 pracovních dnů od jejího doručení.
Pokladník každou přijatou žádost o odškodění z důvodu zpoždění vlaku pořídí do UNIPOKu v okně „Návratky (UPPS)“ pod volbou „Reklamační přihláška (ruční)“, reklamační přihláška se nevyplňuje pořídí do UNIPOKu v okně „Návratky (UPPS)“ pod volbou „Reklamační přihláška (ruční)“ a sepíše reklamační přihlášku zapíše do zvláštního záznamníku.
Nabíjení účtu ČD Kredit je možné na libovolné pokladní přepážce a e-shopu ČD pouze u pokladní přepážky s výdejem mezinárodních jízdních dokladů pouze na e-shopu ČD.
Cestujícímu, který požaduje jednosměrnou jízdenku na letiště Václava Havla v Praze vystavte jeden doklad se slevou Vlak+ vystavte jízdenku do stanice Praha hl. n. + nepřestupní jízdenku PID na Airport express s omluvou vysvětlete, že od 15. 12. 2019 České dráhy neodbavují cestující na letiště Václava Havla v Praze.
Při žádosti cestujícího o otisk staničního razítka do jeho „cestovatelského pasu/deníčku/na volný list papíru“ nesmí pokladník požadavku vyhovět pokladník požadavku vyhoví pouze v případě, že se jedná o otisku do cestovatelského pasu pokladník vyhoví požadavku bez omezení.
Účtem ČD Kredit je možná platba u pokladní přepážky není možná platba u pokladní přepážky je možná platba u pokladní přepážky, a to pouze v případě, že cestující vlastní virtuální In Kartu.
Jízdenky Malého pohraničního styku (MPS) jsou v prodeji jako jednosměrné i zpáteční jednosměrné jednosměrné, zpáteční a traťové měsíční.
Při požadavku k proplacení Poukazu k výplatě hotovosti po skončení jeho platnosti pokladník cestujícího odmítne, částka již nebude vyplacena vystaví ruční reklamační přihlášku a spolu s Poukazem k výplatě hotovosti zašle na OPT cestujícímu Poukaz k výplatě hotovosti proplatí, avšak s poplatkem dle tarifu TR 10 (porušení SPPO, protože nezažádal o proplacení v době platnosti poukazu) .
Pokud cestující ztratí předběžnou In Kartu nebo potvrzení žádosti duplikát se nevystavuje vystaví pokladník duplikát pouze v případě krádeže vystaví pokladník vždy duplikát.
Dodatečně požádat o vystavení Dočasné papírové In Karty/RAIL PLUS lze, ale jen u pokladní přepážky, kde cestující o In Kartu požádal lze, ale jen ve lhůtě do 48 hodin od podeje žádosti o In Kartu nelze.
Pokud cestující po výstupu z vlaku zjistí mylné odebraní kupónu ke KMB a požádá u pokladní přepážky o nápravu, pokladník na první volný řádek v KMB uvede text „Náhradní kupón KMB“ a kilometrické rozpětí vystaví cestujícímu hlášenku na omylem odebraný kupón žádost odmítne, nelze provést změnu (nápravu).
Označení asistenční psi jsou ve vlacích ČD přepravováni vždy zdarma, a to i bez nasazeného náhubku zdarma pouze v případě, že mají nasazený náhubek po zaplacení přepravného pro psy dle ČD TR 10.
Pokud cestujícímu ujede z důvodu na straně ČD vlak SC nemá nárok na bezplatný výdej náhradní místenky na další spoj SC má nárok na bezplatný výdej náhradní místenky na další spoj SC pokladník telefonicky kontaktuje rezervační kancelář (UMIKA) a vyčká na další pokyn.
O číslo souhlasu pro vydání bezplatného ubytovacího voucheru (při nemožnosti pokračovat v cestě stejný den) pokladník požádá Centrální zákaznický servis rezervační pracoviště (UMIKA) HelpDesk ISOP.
Jestliže je vlak opožděn více než o 180 minut aktivně nabízejte a vydávejte 3 vouchery na občerstvení aktivně nabízejte a vydávejte 1 voucher na občerstvení aktivně nabízejte a vydávejte 2 vouchery na občerstvení.
Anulaci dokladu lze provést v UNIPOK zpravidla do 100 minut po prodeji dokladu UNIPOK neumožňuje lze provést v UNIPOK zpravidla do 60 minut po prodeji dokladu.
Skupinová víkendová jízdenka (SVJ) ve variantě + příhraničí je nabízena v těchto variantách SVJ+Německo, SVJ+Polsko SVJ+Slovensko, SVJ+Polsko SVJ+Slovensko, SVJ+Polsko, SVJ+Rakousko.
Dárkové vouchery nelze u pokladní přepážky využít k nákupu zboží a k nabití elektronické peněženky na In Kartě traťových jízdenek KMB.
V rámci jednoho odbavení u slevy EgroNet mohou bezplatně cestovat až 5 dětí ve věku 6 - 15 let 3 děti ve věku 6 - 18 let 3 děti ve věku 6 - 15 let.
Opravy zápisů v přesně účtovaných tiskopisech nejsou dovoleny jsou dovoleny na základě povolení kontrolora OPT jsou dovoleny.
Report abuse Terms of use