We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

Prijímacie skúška biológia 281-300

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Prijímacie skúška biológia 281-300

Description:
281-300

Author:
Stela
(Other tests from this author)

Creation Date:
29/11/2019

Category:
University
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
281. Obidvaja rodičia maju heterozygotne krvnú skupinu B. Aká je pravdepodobnosť, že ich deti budú mať krvnú skupinu B: 100% 75% 50% 25% 0,75 0,25 0,80 0,50.
282. Pri neúplnej dominancii alely B nad alelou b je heterozygot Bb fenotypovo: zhodný s bb zhodný s BB zhodný len s BB rovnaký ako BB aj bb odlišný od BB odlišný od bb odlišný od Bb odlišný od BB aj bb.
283. Genotyp jedinca homozygota dominantného pre uvedené znaky je: AAbb AaBb AaBB AABB AABBCC AA Aa AaBb.
284. Mutagény: sú činitele prostredia, vyvolávajúce zmeny tkanív sú činitele vyvolávajúce vznik mutácií v bunke sú činitele zabraňujúce vzniku mutácií v bunke sú gény spôsobujúce mutácie sa podielajú na vzniku indukovaných mutáccií sú fyzikálnej povahy ako napr. ionizujúce žiarenie sú chemickej povahy ako napr. rádiomutácie sú chemickej povahy ako napr. yperit a kofeín .
285. Génove mutácie: menia jednotlivé gény menia jednotlivé chromozómy menia poradie alebo počet nukleotidov menia tvar alebo počet chromozómov dochádza pri nich napr. k strate jedného alebo niekoľkých nukleotidov dochádza pri nich napr. k zaradeniu nadpočetného nukleotidu alebo niekoľkých nukleotidov dochádza pri nich napr. k zámene jedného chromozómu za neprirodzený chromozóm dochádza pri nich napr. k zámene jedného nukleotidu za neprirodzený nukleotid .
286. Koľko autozómov obsahuje telová bunka človeka: 22 párov 23 párov 44 46 párny počet nepárny počet jednu sadu dve sady .
287. Pohlavné chromozómy u živočíšnych druhov: sa označujú X a Y sú v gamétach len po jednom kombinácia YY neexistuje sa nachádzajú v normálnych gamétach len po jednom somatická bunka vždy obsahuje Y chromozóm somatická bunka vždy obsahuje X chromozóm kombinácia YY podmieňuje mužské pohlavie nazývajú sa aj autozómy .
288. Žena, prenášačka heofílie bude mať dieťa s hemofilikom. Môžu mať aj zdravého syna: nikdy nie áno s pravdepodobnosťou 75% vždy áno, ak syn dostane od matky zdravý X chromozóm nemôžu mať synov áno, ak sa im narodí najprv homozygotne zdravá dcéra áno, s pravdepodobnosťou 75%.
289. Obaja rodičia majú heterozygotne krvnú skupinu B. Ich deti môžu mať krvnú skupinu: homozygotne B s pravdepodobnosťou 50% homozygotne B s pravdepodobnosťou 25% heterozygotne B s pravdepodobnosťou 50% homozygotne 0 s pravdepodobnosťou 25% heterozygotne B s pravdepodobnosťou 75% B s pravdepodobnosťou 50% B s pravdepodobnosťou 75% 0 s pravdepodobnosťou 50%.
290. Matka ma krvnú skupinu 0, otec AB. Aku krvnú skupinu môžu mať ich deťi: 0 s pravdepodobnosťou 100% B s pravdepodobnosťou 75% A s pravdepodobnosťou 50% AB s pravdepodobnosťou 25% 0 s pravdepodobnosťou 0% B s pravdepodobnosťou 50% A s pravdepodobnosťou 25% AB s pravdepodobnosťou 0%.
291. Galaktozémia je: dedičná molekulová choroba dedičné autozómové recesívne ochorenie ochorenie, pri ktorom chýba jeden z enzýmov pre odburávanie galaktózy dedičné ochorenie, ktoré patrí medzi dedičné vývinové chyby dedičné ochorenie vyvolané chromozómovou mutáciou dedičné gonozomálne dominantné ochorenie dedičné gonozomálne recesívne ochorenie dedičné ochorenie, kde jedna mutovaná alela má pleiotropný účinok .
292. Do koľkých skupín sú usporiadané chromozómy v karyotype človeka: piatich šiestich siedmych ôsmych A až F troch štyroch A až G.
293. Jeden rodič má heterozygotne krvnú skupinu A, druhý heterozygotne krvnú skupinu B. Akú krvnú skupinu môže mať ich dieťa: heterozygotne skupinu A s pravdepodobnosťou 25% heterozygotne skupinu B s pravdepodobnosťou 25% skupinu AB s pravdepodobnosťou 25% skupinu 0 s pravdepodobnosťou 25% homozygotne skupinu A s pravdepodobnosťou 25% homozygotne skupinu B s pravdepodobnosťou 25% skupinu AB s pravdepodobnosťou 75% skupinu 0 s pravdepodobnosťou 50%.
294. Jeden z rodičov má heterozygotne krvnú skupinu A, druhý homozygotne A. Ich deti môžu mať krvnú skupinu: homozygotne A s pravdepodobnosťou 50% A s pravdepodobnosťou 50% A s pravdepodobnosťou 75% A s pravdepodobnosťou 100% heterozygotne A s pravdepodobnosťou 50% heterozygotne A s pravdepodobnosťou 75% homozygotne A s pravdepodobnosťou 75% homozygotne 0 s pravdepodobnosťou 50%.
295. Fenotyp je: súbor rozlišovacích znakov buniek organizmu súbor všetkých kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov živého organizmu súbor všetkých znakov živého organizmu, ktoré sú vlastne vyjadrením genotypu a prostredia súbor genetických znakov haploidnej bunky súbor všetkých dominantných génov živého organizmu súbor všetkých recesívnych génov živého organizmu súbor všetkých alel v populácii súbor všetkých chromozómov vytvárajúcich karyotyp .
296. Pri úplnej dominancii alely A nad alelou a je heterozygot Aa fenotypovo: zhodný s AA zhodný s aa medzi AA a aa odlišný od AA aj aa rovnaký ako dominantný homozygot rovnaký ako recesívny homozygot iný ako dominantný alebo recesívny homozygot rovnaký ako dominantný alebo recesívny homozygot .
297. Môžu mať manželia daltonici farboslepé dieťa: áno, s pravdepodobnosťou 25% áno, s pravdepodobnosťou 50% áno, s pravdepodobnosťou 75% áno, s pravdepodobnosťou 100% všetky deti musia byť farboslepé áno, ale farboslepých synov bude 25% áno, ale farboslepých synov bude 75% áno, ale narodenie ferboslepej dcéry je pravdepodobnejšie ako farboslepého syna .
298. Súbor genotypovo a fenotypovo zhodných jedincov sa nazýva: čistá línia, ak vznikli pohlavným rozmožovaním inbredná línia, ak vznikli pohlavným rozmnožovaním klon, ktorý vznikol nepohlavným rozmnožovaním kolónia, ak u nej neprebehla diferenciácia autogamia, prebiehajúca nepohlavným rozmnožovaním čistá línia, ak vznikli nepohlavným rozmožovaním inbredná línia, ak vznikli nepohlavným rozmnožovaním klon, ktorý vznikol pohlavným rozmnožením .
299. Obaja rodičia majú heterozygotne krvnú skupinu A. Ich deti môžu mat krvnú skupinu: A s pravdepodobnosťou 25% A s pravdepodobnosťou 50% A s pravdepodobnosťou 75% A s pravdepodobnosťou 100% homozygotne A s pravdepodobnosťou 25% heterozygotne A s pravdepodobnosťou 50% heterozygotne A s pravdepodobnosťou 75% homozygotne 0 s pravdepodobnosťou 25%.
300. Rh faktor sa dedí ako znak: autozomálne recesívny gonozomálne recesívny viazaný na chrmozóm X autozomálne dominantný gonozomálne dominantný viazaný na chrmozóm X autozomálne intermediárny gonozomálne dominantný viazaný na chromozóm Y gonozomálne recesívny viazaný na chromozóm Y autozomálne recesívny viazaný na chrmozóm X.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests