option

PSP-LR2Z-1

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
PSP-LR2Z-1

Description:
Počítačová grafika, prezentace, digitální fotografie

Author:
RNDr. Evžen Gabriel
(Other tests from this author)

Creation Date:
07/04/2021

Category:
Others

Number of questions: 28
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Co je z hlediska zásad správného fotografování na přiloženém snímku (obrázku) zcela špatně? (Vyberte jednu správnou odpověď! Pokud máte pocit, že je více správných odpovědí, vyberte tu nejsprávnější ;-) Pokud je kočka ústředním motivem, pak je příliš malá a prchá ze záběru. Snímek má příliš velký kontrast - stíny jsou příliš tmavé, světla příliš jasná Stromy jsou nevhodně uříznuté. Pozadí snímku (budova) je příliš neostré. V trávě je mnoho listí - prostředí působí neupraveně.
Většina snímků má obvykle zastoupeny všechny základní prvky kompozice snímku. Co je na přiloženém snímku (obrázku) POPŘEDÍM ? Zelené (jehličnaté) rostliny na okrajích snímku. Domy (město) táhnoucí se z levého dolního rohu snímku. Moře a hory s oblaky zvedající se v pravé části snímku.
Většina snímků má obvykle zastoupeny všechny základní prvky kompozice snímku. Co je na přiloženém snímku (obrázku) ÚSTŘEDNÍM MOTIVEM? Zelené (jehličnaté) rostliny na okrajích snímku. Domy (město) táhnoucí se z levého dolního rohu snímku. Moře a hory s oblaky zvedající se v pravé části snímku.
Proč jsou některé bobule a listy na přiložená fotografii ostré, ale většina je více či méně neostrých? (Vyberte jednu správnou odpověď! Pokud máte pocit, že je více správných odpovědí, vyberte tu nejsprávnější ;-) Snímek je fotografovaný v makro režimu (zblízka) s velmi úzkým polem ostrosti. Snímek je špatně zaostřený. Snímek je focený z příliš velké vzdálenosti. Snímek je pořízený přístrojem s nekvalitním objektivem (mobilní telefon).
Proč jsou všechny objekty na přiložená fotografii ostré? (Vyberte jednu správnou odpověď! Pokud máte pocit, že je více správných odpovědí, vyberte tu nejsprávnější ;-) Snímek je fotografovaný v režimu krajina s velmi širokým polem ostrosti - obvykle od několik metrů do nekonečna. Snímek je pořízen fotoaparátem se speciálním objektivem - obyčejným by to nešlo. Takový snímek lze pořídit jen v určité denní době - obvykle ráno nebo večer. Snímek je pořízen speciálním fotoaparátem pro krajinářskou fotografii.
Jaký nejvážnější nedostatek má přiložená fotografie? (Vyberte jednu správnou odpověď! Pokud máte pocit, že je více správných odpovědí, vyberte tu nejsprávnější ;-) Všechny dívky na snímku se nedívají do objektivu. Většina dívek na snímku se dívá do objektivu. Větve tvořící první vrstvu pozadí nejsou dokonale ostré. Větve tvořící první vrstvu pozadí nejsou dokonale rozostřené (rozmazané, neostré). Pozadí snímku, které prosvítá větvemi je příliš jasné (přepal, vypálená místa).
Co je ÚSTŘEDNÍM MOTIVEM na přiložené fotografii? (Vyberte jednu správnou odpověď!) Opadané zbarvené listí na zemi. Skupina dívek. Větve stromu se zbytky listí. Víceméně bílá plocha (asi stěna budovy) prosvítající větvemi. Zelená (travnatá) plocha mezi listím a bílou plochou.
Který typ GRAFICKÉHO FORMÁTU je nejčastěji používán pro ukládání barevných fotografií? Tento formát umožňuje ukládání plnobarevných obrázků, nastavení kompresního poměru, neumožňuje průhledné pozadí ani animaci. GIF JPEG (JPG) BMP TIFF PNG.
Který ze starších typů grafických formátů bývá používán (často na webových stránkách) pro ukládání jednoduchých obrázků a animací? Tento formát umožňuje obrázkům paletu maximálně 256 barev nebo odstínů šedi, umožňuje průhledné pozadí, postupné načítání i animace. Nelze jej však použít pro uložení barevné fotografie v dostatečné kvalitě. GIF JPEG (JPG) BMP TIFF PNG.
Stavba a ovládání "lepších" kompaktních digitálních fotoaparátů bývají velmi podobné jako u digitálních zrcadlovek. Vyberte odpověď s číslem, které podle obrázku označuje elektronický LCD hledáček! 1 2 3.
Stavba a ovládání "lepších" kompaktních digitálních fotoaparátů bývají velmi podobné jako u digitálních zrcadlovek. Vyberte odpověď s číslem, které podle obrázku označuje elektronický LCD display! 1 2 3.
Stavba a ovládání "lepších" kompaktních digitálních fotoaparátů bývá velmi podobné jako u digitálních zrcadlovek. Vyberte odpověď s číslem, které podle obrázku označuje PEVNĚ INSTALOVANÝ OBJEKTIV! 1 2 3.
Digitální fotografické přístroje zaznamenávají obraz nejčastěji ... na skleněné desky potažené fotocitlivou vrstvou. na filmový pás (tenký a pružný materiál) potažený fotocitlivou vrstvou. fotocitlivým (fotoelektrickým) snímačem a ukládají na paměťovou kartu.
Klasické filmové fotografické přístroje zaznamenávali obraz ... na skleněné desky potažené fotocitlivou vrstvou. na filmový pás (tenký a pružný materiál) potažený fotocitlivou vrstvou. fotocitlivým (fotoelektrickým) snímačem a ukládají na paměťovou kartu.
Která kategorie digitálního fotoaparátu odpovídá následujícímu popisu i přiloženému obrázku? (Tyto fotoaparáty jsou obvykle velmi malé a lehké. Objektiv se zoomem obvykle v rozsahu 5-10x se výrazně vysunuje z těla přístroje. Obvykle nemá hledáček, zobrazování probíhá na LCD panelu - display.) kompaktní digitální fotoaparát (kompakt) outdoorový kompaktní digitální fotoaparát (odolný kompakt) "lepší" kompaktní digitální fotoaparát (nepravá zrcadlovka) "pravá" digitální zrcadlovka.
Která kategorie digitálního fotoaparátu odpovídá následujícímu popisu i přiloženému obrázku? (Tyto fotoaparáty se obvykle vyznačují odolností proti pádu, prachu a vodotěsností do určitých hloubek. Objektiv je zapouzdřený se zoomem obvykle do 5x. Obvykle nemá hledáček, zobrazování probíhá na LCD panelu - display.) kompaktní digitální fotoaparát (kompakt) outdoorový kompaktní digitální fotoaparát (odolný kompakt) "lepší" kompaktní digitální fotoaparát (nepravá zrcadlovka) "pravá" digitální zrcadlovka.
Jakou velikost (v megapixelech - MPx) má snímač fotoaparátu, který při plném využití snímače uloží obrázek o rozměrech 4000x3000 bodů? (Snímač digitálního fotoaparátu zajišťuje zaznamenání fotografovaného obrazu (bod po bodu), který je následně zpracován a uložen.) 6 MPx 10 MPx 12 MPx 20 MPx 7 MPx.
Jak můžeme pojmenovat důležitou součást digitálního fotoaparátu (na přiloženém obrázku destička s barevnými čtverečky vpravo nahoře), která zachycuje fotografovanou scénu (zaznamenává obrázek)? akumulátor obrazový snímač objektiv clona filmový pás.
Co je základní částí (nejmenším kouskem) vektorového obrázku? typografický bod pixel (obrazový bod) 1 mm2 křivka (geometrický tvar).
Celkový počet bodů rastrového obrázku (obrazový rastr) je určen násobkem ŠÍŘKY (horizontálně) a VÝŠKY (vertikálně) obrázku v bodech (např. 800x600 bodů). Jaký celkový počet bodů (kolik pixelů - Px nebo megapixelů - MPx) bude mít obrázek s rastrem 3000x2000 bodů? 600 000 Px 1,5 MPx 6 MPx 15 MPx 60 MPx.
Jaký obrazový rastr (vodorovný a svislý počet bodů) mají LCD nebo plasmová zobrazovací zařízení standardu Full HD? (monitory nebo televizory) 800x600 bodů 1024x768 bodů 1280x1024 bodů 1360x768 bodů 1920x1080 bodů.
Kvalitu rastrového obrázku do značné míry určuje tzv. ROZLIŠENÍ (kolik bodů je použito na délku 1 palce obrázku). Kterou zkratku používáme jako jednotku rozlišení? OCR ODS DPI PCM-CIA CAD-CAM.
Jak označujeme základní část (stavební kámen) počítačové prezentace (např. v PowerPointu)? (Z těchto částí seřazených za sebou se běžná lineární prezentace skládá. Při předvádění prezentace tato část zabere obvykle celou obrazovku.) Snímek (=slide) Objekt Osnova Element Efekt.
Z odpovědí vyberte zásady správné prezentace! (Označte všechny správné odpovědi!) Minimum textu - nejlépe ve stručné podobě odrážek Co nejvíce textu - uživatelé požadují co nejvíce informací Raději žádné obrázky - zvětšují velikost prezentace Dostatek obrázků - oživí prezentaci a zlepší názornost Jednotné formátování - stejný styl písma a barev Co nejpestřejší formátování - směs obrázků, barev a písem.
Kolik objektů je vybráno (=označeno) na snímku prezentace v aplikaci PowerPoint? (Odpovídejte podle přiloženého obrázku!) 1 2 3 4 5 6.
Počítačová zařízení a programy vytvářejí barvy mícháním základních barvotvorných složek nejčastěji v modelech RGB nebo CMYK. Ze kterých barev se míchá požadovaná barva v modelu RGB ? červená, zelená, modrá azurová, purpurová, žlutá azurová, purpurová, žlutá, černá modrá, zelená, žlutá červená, modrá, žlutá.
Chceme-li, aby výsledná fotografie byla světlejší (vyšší jas), zvýšíme expozici (expoziční stupeň). Jak to můžeme udělat? Označte všechny správné možnosti! Zmenšíme clonové číslo (více světla) Zvětšíme čas závěrky (delší čas) Zvětšíme clonové číslo (méně světla) Zmenšíme čas závěrky (kratší čas) Zmenšíme čas závěrky a zvětšíme clonové číslo.
Každý snímek (fotografie) by měl mít tzv. ÚSTŘEDNÍ MOTIV (=dominantní prvek). Jak by měl být tento objekt na snímku umístěn podle zásady tzv. ZLATÉHO ŘEZU? Označte všechny správné možnosti! Umístění nejlépe v první nebo poslední třetině snímku. Umístění nejlépe uprostřed snímku. Umístění nejlépe zcela na okraji snímku. Měl by se pohybovat (dívat se, směřovat) do středu snímku. Měl by se pohybovat (dívat se, směřovat) k okraji snímku.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests