option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Test Ranný stredovek
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Test Ranný stredovek

Description:
Test Ranný stredovek

Author:
AVATAR
Mgr.Turčan
Other tests from this author

Creation Date: 29/03/2020

Category: History

Number of questions: 28
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Nepremožiteľný panovník bol: Batuchán Džingischán Ogotaj Orduchán.
Zlatá hordu si Mongoli vytvorili na území: Rusi Poľska Uhorska Bulharska.
Zlatú bulu vydal: Ondrej I. Ondrej III. Belo IV. Ondrej II. .
Nástupcom Ondreja II. bol jeho syn: Ondrej III. Belo III. Belo IV. Ladislav IV.
Bitka pri rieke Slaná sa odohrala v roku: 1240 1241 1242 1243.
Belo IV Tatárov porazil v bitke s Tatármi zahynul pred Tatármi ušiel podpísal s Tatármi mier .
Uhorsko napadli Tatári v: v jednej skupine v dvoch skupinách v štyroch skupinách v troch skupinách .
Tatári plienili Uhorsko v rokoch: 1240-1241 1240-1242 1241-1242 1242-1243.
Dôsledkom Tatárskeho vpádu nebol/o hladomor nárast lúpežníkov zvýšenie počtu obyvateľov prisťahovalectvo .
Anjouovci pochádzali z: Francúzska Anglicka Luxemburska Nemecka.
Omodejovcov porazil Karol Róbert pri: Bratislave Rozhanovciach Trenčíne Budíne.
Vo Vyšegráde sa v r. 1335 stretli králi: Poľska, Ruska, Uhorska Poľska, Francúzska a Čiech Maďarska, Poľska a Čiech Uhorska, Čiech a Poľska.
Zlatý kremnický dukát sa nazýval: groš florén toliar denár.
Ľudovít I. bol kráľom: Poľska a Uhorska Iba Uhorska Uhorska a Sedmohradska Uhorska a Čiech.
Mária I. Uhorská bola Ľudovítovi I. matkou dcérou sestrou manželkou.
Rod Arpádovcov vymrel v roku: 1300 1302 1303 1301.
Anjouvci vládli v Uhorsku v 14. stor. v 13. stor. v 15. stor. v 12. stor. .
Kto nebol kandidátom na uhorský trón po vymretí Arpádovcov v r. 1301 Václav III. Karol Róbert z Anjou Matúš Čák Trenčiansky Žigmund Luxemburský .
Posledným Arpádovcom na tróne bol: Ondrej III. Ladislav IV. Belo IV. Štefan V. .
Po vymretí Arpádovcov sa novým kráľom Uhorska stal: Karol Róbert Matúš Čák Trenčiansky Matej Korvín Štefan I.
Matúš Čák sídlil v: Nitre Bratislave Trenčíne na Spiši .
Matúš Čák mal prezývku /pán/ Váhu a Dunaja Váhu a Tatier Karpát a Tatier Váhu a Hrona .
Matúš Čák bol pôvodom: Slovák Maďar Rakúšan Poliak.
V ktorom storočí sa starí Maďari objavili v Dunajskej kotline? v 9. stor. v 8. stor. v 10. stor. v 12. stor. .
Ktorá bitka zastavila maďarské výboje na západ? Bitka pri rieke Lech v r. 955 Bitka pri Slanej r. 1241 Bitka pri Bratislave r. 907 Bitka pri Rozhanovciach r. 1312.
Ktorý panovník poskytol šľachte vydaním Zlatej buly r. 1222 právo na odpor? Ladislav I. Belo IV. Belo II. Ondrej II. .
Ktoré mesto dostalo prvé mestské privilégia r. 1238? Banská Štiavnica Zvolen Trnava Bratislava.
Omodejovci mali panstvo na západnom Slovensku na východnom Slovensku na severnom Slovensku na južnom Slovensku .
Report abuse