Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONSlovíčka ANGLINA

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Slovíčka ANGLINA

Description:
1. Language

Author:
AVATAR

Creation Date:
17/12/2017

Category:
Languages

Number of questions: 45
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Slavný, významný.
mateřský jazyk.
rodilý mluvčí.
lámaná angličtina.
zlepšit si jazyk.
oprášit si znalosti.
mít dobrou znalost jazyka.
dobrá znalost jazyka.
jazykové dovednosti.
špatně vyslovovat.
psát s pravopisnými chybami.
mluvit plynně.
dělat/opravovat chyby.
mluvit cizím jazykem.
jazyková bariéra.
omezená/velká slovní zásoba.
rozšířit si svou slovní zásobu.
vyhledat ve slovníku.
vyhledat si slovo.
diskutovat o problému.
slovní druh.
vystačit si.
překládat z angličtiny do češtiny.
mother tongue/native language.
native speaker.
broken English.
improve one’s language.
brush up one’s knowledge.
have a good knowledge of a language.
a good command of a language.
language skills.
mispronounce.
misspell.
speak fluently.
make/correct mistakes.
speak a foreign language.
language barrier.
limited/large vocabulary.
extend one’s vocabulary.
consult a dictionary.
look up a word .
discuss a problem.
part of speech.
get by.
translate from English into Czech.
Report abuse Consent Terms of use