We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

ČSN 33 0010

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ČSN 33 0010

Description:
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ - Rozdělení a pojmy

Author:
AVATAR

Creation Date:
12/01/2020

Category:
Others
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Zařízení sloužící k výrobě, přeměně, přenosu a rozvodu elektrické energie a k její přeměně v práci nebo jiný druh energie. (účelem těchto zařízení je využití elektřiny jako formy energie), Jsou to zařízení: silová; energetická; sdělovací; řídící; zvláštní; přenosová; zabezpečovací; speciální;.
Elektrická zařízení se podle účelu dělí na: Silová zařízení Sdělovací zařízení Řídící zařízení Zvláštní zařízení Přenosová zařízení Zabezepečovací zařízení Regulační zařízení Speciální zařízení.
Zařízení sloužící k přenosu, zpracování, záznamu a reprodukci informací v jakékoliv formě. (účelem těchto zařízení je využití elektřiny k přenosu nebo zpracování informací). Jde o zařízení: silová; energetická; sdělovací; řídící; zvláštní; přenosová; zabezpečovací; speciální;.
Zařízení sloužící k ovládání, měření, řízení, ochraně, sledování a kontrole ostatních elektrických a neelektrických zařízení, jsou zařízení: silová; energetická; sdělovací; řídící; zvláštní; přenosová; zabezpečovací; speciální;.
Zařízení, která nejsou zařízeními silovými, sdělovacími nebo řídícími jsou zařízení: silová; energetická; sdělovací; řídící; zvláštní; přenosová; zabezpečovací; speciální;.
Elektrická zařízení podle druhu se dělí na zařízení stejnosměrná (ss), střídavá (st), pro venkovní prostředí, pro vnitřní prostedí, pro veřejné užití, báňská, drážní, zdravotnická a laboratorní, stabilní, mobilní,.
Střídavá elektrická zařízení se dělí: podle počtu fází na jednofázová, trojfázová, více fázová, podle knitočtu napájecího proudu, podle účiníku přenosu na kapacitní a induktivní, podle průběhu proudu na sinusová, pulzní,.
Nízkofrekvenční zařízení silové pracuje s napájecím proudem o kmitočtu: do 20Hz do 50Hz do 60Hz do 100Hz do 500Hz do 5kHz do 9kHz do 10kHz do 100kHz.
Vysokofrekvenční zařízení silvé pracuje s napájecím proudem o kmitočtu: nad 10 000Hz (do 300kHz včetně) nad 50 000Hz (do 300kHz včetně) nad 50 000Hz (do 300MHz včetně) nad 100 000Hz (do 300 MHz včetně) nad 100 000Hz (do 500 MHz včetně) nad 100 000Hz (do 300 kHz včetně) nad 500 000Hz (do 300 MHz včetně) nad 500 000Hz (do 500 MHz včetně).
Středofrekvenční zařízení silové pracuje s napájecím proudem o kmitočtu: nad 20Hz do 10 000Hz včetně nad 50Hz do 10 000Hz včetně nad 50Hz do 100 000Hz včetně nad 60Hz do 10 000Hz včetně nad 60Hz do 100 000Hz včetně nad 100Hz do 10 000Hz včetně nad 50Hz do 1000 000Hz včetně nad 100Hz do 100 000Hz včetně nad 60Hz do 500 000Hz včetně nad 60Hz do 1000 000Hz včetně.
Nízkofrekvenční zařízení sdělovací pracuje proudem nebo vlněním o kmitočtu: do 20Hz do 50Hz do 60Hz do 100Hz do 500Hz do 5kHz do 9kHz do 10kHz do 100kHz.
Vysokofrekvenční zařízení sdělovací pracuje s proudem nebo vlněním o kmitočtu: nad 20Hz do 10 000Hz včetně nad 50Hz do 10 000Hz včetně nad 50Hz do 100 000Hz včetně nad 60Hz do 10 000Hz včetně nad 60Hz do 100 000Hz včetně nad 100Hz do 10 000Hz včetně nad 5kHz do 3THz nad 9kHz do 3THz nad 9kHz do 5THz nad 5kHz do 5THz.
zařízení, v nichž při obvyklém užívání mohou vzniknout proudy nebezpečné osobám, užitkovým zvířatům, majetku a věcem jsou: Silnoproudá zařízení Slaboproudá zařízení Nebezpečná silová zařízení Silová zařízení.
Zařízení jejichž výhradním nebo hlavním účelem je zabezpečení lidských životů, nebo objektů jsou: Zařízení se zvýšenou provozní spolehlivostí. Zařízení s obvyklou provozní spolehlivostí. Jednoduchá zařízení. Zařízení s vysokou provozní spolehlivoastí. Zařízení se zvýšenou inherentní spolehlivostí. Zařízední s střední spolehlivostí. Zařízení bez zaručené spolehlivosti.
Zařízení jejichž selhání může způsobit podstatné ohrožení a zastavení výroby (aniž při tom nastane ohrožení osob), jsou: Zařízení se zvýšenou provozní spolehlivostí. Zařízení s obvyklou provozní spolehlivostí. Jednoduchá zařízení. Zařízení s vysokou provozní spolehlivoastí. Zařízení se zvýšenou inherentní spolehlivostí. Zařízední s střední spolehlivostí. Zařízení bez zaručené spolehlivosti.
Zařízení jejichž selhání nemůže způsobit ohrožení lidských životů ani výroby, jsou: Zařízení se zvýšenou provozní spolehlivostí. Zařízení s obvyklou provozní spolehlivostí. Jednoduchá zařízení. Zařízení s vysokou provozní spolehlivoastí. Zařízení se zvýšenou inherentní spolehlivostí. Zařízední s střední spolehlivostí. Zařízení bez zaručené spolehlivosti.
Vodivé (galvanické) spojení dvou různých obvodů nebo zařízení, kdy části obvodů nebo části obvodů dvou různých zařízení jsou společné (obvody nebo zařízení mají společné např. vodiče, usměrňovací článek, část vinutí točivého měniče nebo transformátoru) je: Přímé spojení Nepřímé spojení Nespojené obvody nebo zařízení Spojené zařízení Pevné spojení Přechodné spojení.
Induktivní spojení (např. transformátorem s oddělenými vinutími, točivým měničem s oddělenými vinutími vstupní a výstupní strany), kapacitní spojení nebo mechanické spojení dvou různých obvodů nebo zařízení (např. motorgenerátorem), je: Přímé spojení Nepřímé spojení Nespojené obvody nebo zařízení Spojené zařízení Pevné spojení Přechodné spojení.
Obvody nebo zařízení, které nejsou spojeny, ale mohou přijít do styku, jsou: Přímé spojení Nepřímé spojení Nespojené obvody nebo zařízení Spojené zařízení Pevné spojení Přechodné spojení.
U obvodů jež mezi sebou nemají vodivé spojení s výjimkou ochranného vodiče a spojení se zemí, je provedeno: Elektrické oddělení. Ochranné oddělení obvodů. Polohové oddělení obvodů. Prostorové oddělení obvodů. Oddělení živých částí obvodů. Galvanické oddělení Vodivé oddělení.
U dokonalé izolačního oddělení obvodu, ve kterém je připojen spotřebič, od napájecího obvodu rozvodné soustavy, je provedeno: Elektrické oddělení. Ochranné oddělení obvodů. Polohové oddělení obvodů. Prostorové oddělení obvodů. Oddělení živých částí obvodů. Galvanické oddělení Vodivé oddělení.
U odděleného umístění obvodů v jednom prostoru (bez použití přepážek) v takové vzdálenosti, aby nedošlo ke styku různých soustav, je provedeno: Elektrické oddělení. Ochranné oddělení obvodů. Polohové oddělení obvodů. Prostorové oddělení obvodů. Oddělení živých částí obvodů. Galvanické oddělení Vodivé oddělení.
Oddělením úplným krytem, přepážkou, uložením do trubky, nebo uložením obvodů v takové vzdálenosti, že není nebezpečí jejich vzájemného ohrožení, je provedeno: Elektrické oddělení. Ochranné oddělení obvodů. Polohové oddělení obvodů. Prostorové oddělení obvodů. Oddělení živých částí obvodů. Galvanické oddělení Vodivé oddělení.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests