We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

ČSN 33 0360

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ČSN 33 0360

Description:
Místa pro připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

Author:
AVATAR

Creation Date:
12/01/2020

Category:
Others
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Provedení způsobu připojení ochranného vodiče je: rozebiratelné, nerozebiratelné, vnitřní vnější pevné pružné flexibilní.
Drsnost styčných ploch pro připojení ochranných vodičů musí být měnší než: Rz 80 (Ra 12,5) Rz 12,5 (Ra 80) Rz 75 (Ra 12,5) Rz 80 (Ra 10) Rz 10 (Ra 75) Rz 85 (Ra 12,5) Rz 80 (Ra 15).
Rozebiratelné připojení ochranného vodiče se provede jako: svorka šroubová, svorka zásuvný, svorka zásuvná se zajištěním, zástrčka a zásuvka,.
Je-li jmenovitý proud elektrického předmětu do 4A, je jemnovitý průměr závitu pro vnitřní připojení nejméně: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Je-li jmenovitý proud elektrického předmětu nad 4A do 6A, je jemnovitý průměr závitu pro vnitřní připojení nejméně: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Je-li jmenovitý proud elektrického předmětu nad 6A do 10A, je jemnovitý průměr závitu pro vnitřní připojení nejméně: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Je-li jmenovitý proud elektrického předmětu nad 10A do 16A, je jemnovitý průměr závitu pro vnitřní připojení nejméně: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Je-li jmenovitý proud elektrického předmětu do 4A, je jemnovitý průměr závitu pro vnější připojení nejméně: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Je-li jmenovitý proud elektrického předmětu nad 4A do 6A, je jemnovitý průměr závitu pro vnější připojení nejméně: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Je-li jmenovitý proud elektrického předmětu nad 6A do 10A, je jemnovitý průměr závitu pro vnější připojení nejméně: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Je-li jmenovitý proud elektrického předmětu nad 10A do 16A, je jemnovitý průměr závitu pro vnější připojení nejméně: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Je-li jmenovitý proud elektrického předmětu nad 16A do 25A, je jemnovitý průměr závitu pro připojení nejméně: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Je-li jmenovitý proud elektrického předmětu nad 25A do 40A, je jemnovitý průměr závitu pro připojení nejméně: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Je-li jmenovitý proud elektrického předmětu nad 40A do 63A, je jemnovitý průměr závitu pro připojení nejméně: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Je-li jmenovitý proud elektrického předmětu nad 63A do 100A, je jemnovitý průměr závitu pro připojení nejméně: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Je-li jmenovitý proud elektrického předmětu nad 100A do 160A, je jemnovitý průměr závitu pro připojení nejméně: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Je-li jmenovitý proud elektrického předmětu nad 250A do 400A, je jemnovitý průměr závitu pro připojení nejméně: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Je-li jmenovitý proud elektrického předmětu nad 400A do 630A, je jemnovitý průměr závitu pro připojení nejméně: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Je-li jmenovitý proud elektrického předmětu nad 630A, je jemnovitý průměr závitu pro připojení nejméně: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Podložku a pružící prvek musí mít: rozebiratelná místa připojení elektorinstalčních výrobků pro jmenovité proudy nad 25A. rozebiratelná místa připojení elektorinstalčních výrobků pro jmenovité proudy nad 16A. rozebiratelná místa připojení elektorinstalčních výrobků pro jmenovité proudy nad 40A. rozebiratelná místa vnějšího připojení elektorinstalčních výrobků pro jmenovité proudy nad 25A. rozebiratelná místa vnějšího připojení elektorinstalčních výrobků pro jmenovité proudy nad 40A. nerozebiratelná místa připojení elektorinstalčních výrobků pro jmenovité proudy nad 16A. místa připojení elektorinstalčních výrobků pro jmenovité proudy nad 16A. místa připojení elektorinstalčních výrobků pro jmenovité proudy nad 25A.
Lze použít několika šroubů s menším průřezem pro připojení ochranného vodiče než je stanovený průřez pro jeden šroub? ANO NE ANO, pro jmenovitý průřez nad M4 pro jedno místo připojení musí být celkový součet průřezů šroubů roven minimálně průřezu požadovaného připojovacího šroubu. ANO, pro jedno místo připojení musí být celkový součet průřezů šroubů roven minimálně průřezu požadovaného připojovacího šroubu.
Za jaké podmínky lze použít pro ochrané vodiče kabelů o větším průřezu než je stanoveno normou ČSN 33 0360? Nelze pužít za žádné podmínky. Pro použití vodičů o větším průřezu není stanovena žádná podmínka. Musí být zjištěna mechanická pevnost spoje a kontaktní tlak rozpojitelného připojení.
Při jmenovitém průřezu ochranného vodiče od 0,5 do 1 mm^2 a jmenovitém proudu elektrického zařízení do 4A je nutno užít pro rozebiratelné vnitření připojení ochranného vodiče šroubový spoj o jmenovitém průměru závitu: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Při jmenovitém průřezu ochranného vodiče od 0,5 do 1 mm^2 a jmenovitém proudu elektrického zařízení do 4A je nutno užít pro rozebiratelné vnější připojení ochranného vodiče šroubový spoj o jmenovitém průměru závitu: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Při jmenovitém průřezu ochranného vodiče od 0,75 do 2,5 mm^2 a jmenovitém proudu elektrického zařízení nad 4 do 6A je nutno užít pro rozebiratelné vnitřní připojení ochranného vodiče šroubový spoj o jmenovitém průměru závitu: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Při jmenovitém průřezu ochranného vodiče od 0,75 do 2,5 mm^2 a jmenovitém proudu elektrického zařízení nad 4 do 6A je nutno užít pro rozebiratelné vnější připojení ochranného vodiče šroubový spoj o jmenovitém průměru závitu: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Při jmenovitém průřezu ochranného vodiče od 0,75 do 2,5 mm^2 a jmenovitém proudu elektrického zařízení nad 6A do 10A je nutno užít pro rozebiratelné vnitřní připojení ochranného vodiče šroubový spoj o jmenovitém průměru závitu: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Při jmenovitém průřezu ochranného vodiče od 0,75 do 2,5 mm^2 a jmenovitém proudu elektrického zařízení nad 6A do 10A je nutno užít pro rozebiratelné vnější připojení ochranného vodiče šroubový spoj o jmenovitém průměru závitu: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Při jmenovitém průřezu ochranného vodiče od 1 do 2,5 mm^2 a jmenovitém proudu elektrického zařízení nad 10A do 16A je nutno užít pro rozebiratelné vnitřní připojení ochranného vodiče šroubový spoj o jmenovitém průměru závitu: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Při jmenovitém průřezu ochranného vodiče od 1 do 2,5 mm^2 a jmenovitém proudu elektrického zařízení nad 10A do 16A je nutno užít pro rozebiratelné vnější připojení ochranného vodiče šroubový spoj o jmenovitém průměru závitu: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Při jmenovitém průřezu ochranného vodiče od 4 do 10 mm^2 je nutno užít pro rozebiratelné vnější připojení ochranného vodiče šroubový spoj o jmenovitém průměru závitu: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Při jmenovitém průřezu ochranného vodiče od 6 do 16 mm^2 je nutno užít pro rozebiratelné vnější připojení ochranného vodiče šroubový spoj o jmenovitém průměru závitu: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Při jmenovitém průřezu ochranného vodiče od 10 do 25 mm^2 je nutno užít pro rozebiratelné vnitřní připojení ochranného vodiče šroubový spoj o jmenovitém průměru závitu: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Při jmenovitém průřezu ochranného vodiče od 16 do 35 mm^2 je nutno užít pro rozebiratelné vnitřní připojení ochranného vodiče šroubový spoj o jmenovitém průměru závitu: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Při jmenovitém průřezu ochranného vodiče od 25 do 70 mm^2 je nutno užít pro rozebiratelné vnější připojení ochranného vodiče šroubový spoj o jmenovitém průměru závitu: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Při jmenovitém průřezu ochranného vodiče od 50 do 150 mm^2 je nutno užít pro rozebiratelné vnější připojení ochranného vodiče šroubový spoj o jmenovitém průměru závitu: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Při jmenovitém průřezu ochranného vodiče od 95 do 185 mm^2 je nutno užít pro rozebiratelné vnitřní připojení ochranného vodiče šroubový spoj o jmenovitém průměru závitu: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Při jmenovitém průřezu ochranného vodiče do 185 mm^2 a jmenovitém proudu elektrického předmětu nad 630A je nutno užít pro rozebiratelné vnitřní připojení ochranného vodiče šroubový spoj o jmenovitém průměru závitu: M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12.
Pro měření přechodového odporu ochranného spojení je nutno použít přístoj s třídou přednosti minimálně: 0,05 0,1 0,5 0,6 1,0 1,5.
Měření přechodového odporu ochranného spojení je nutno provést: ve druhé polovině rozsahu měřícího přístroje. předepsaným měřícím přístrojem. ve druhé polovině stupnice ukazatele analogového měřícího přístroje.
Pro měření přechodového odporu ochranného spojení je nutné použít: střídavý proud 50Hz. střídavý proud sinusového průběhu 50Hz. stejnosměrný proud. střídavý proud o vysokém napětí. střídavý proud sinusového průběhu 25Hz. střídavý proud sinusového průběhu 60Hz. střídavý proud 25Hz. střídavý proud 60Hz.
Měření přechdového odporu ochranného spojení se provádí pomocí: jmenovitého proudu elektrického přístroje. 1,5 násobku jmenovitého proudu elektrického přístroje. 1,2 násobku jmenovitého proudu elektrického přístroje. 1,6 násobku jmenovitého proudu elektrického přístroje. 2 násobku jmenovitého proudu elektrického přístroje. 2,5 násobku jmenovitého proudu elektrického přístroje.
Při dodržení dalších pravidel se měří přechodový odpor ochranného spojení pomocí proudu v rozmezí: 25 až 80A. 20 až 80A 25 až 100A 40 až 80A 16 až 80A 16 až 100A 16 až 60A.
Zdroj pro měření přechodového odporu ochranného spojení má napětí: 12V naprázdno, 12V při jmenovitém zatížení 24V naprázdno, 24V při jmenovitém zatížení 6V naprázdno, 6V při jmenovitém zatížení.
Měření přechodového odporu ochranného spojení se průchodem proudu v rozsahu: 5 až 15s 10 až 20s 1 až 10s 5 až 20s.
U rozebiratelných spojení musí: být zejištěny matice proti krádežím a vandalismu. musí být alespoň jedna část zhotovena z materiálu odolného proti korozi, přednostně z mosazi nebo jiného odolnějšího kovu proti korozi do prostředí pro které je elektrický předmět určen. musí být provedeny obě části elektrického kontaktu spojky provedeny ze shodného kovu tak, aby nemohly společně tvořit elektrický článek a byly odolné proti elektrokorozi.
Pro svorky o jmenovitém průměru M3 na povrchu musí průměr styčné plochy odpovídat: 10 mm. 11 mm. 12 mm. 14 mm. 16 mm. 20 mm. 25 mm. 28 mm. 7 mm. 9 mm.
Pro svorky o jmenovitém průměru M3,5 na povrchu musí průměr styčné plochy odpovídat: 10 mm. 11 mm. 12 mm. 14 mm. 16 mm. 20 mm. 25 mm. 28 mm. 7 mm. 9 mm.
Pro svorky o jmenovitém průměru M4 na povrchu musí průměr styčné plochy odpovídat: 10 mm. 11 mm. 12 mm. 14 mm. 16 mm. 20 mm. 25 mm. 28 mm. 7 mm. 9 mm.
Pro svorky o jmenovitém průměru M5 na povrchu musí průměr styčné plochy odpovídat: 10 mm. 11 mm. 12 mm. 14 mm. 16 mm. 20 mm. 25 mm. 28 mm. 7 mm. 9 mm.
Pro svorky o jmenovitém průměru M6 na povrchu musí průměr styčné plochy odpovídat: 10 mm. 11 mm. 12 mm. 14 mm. 16 mm. 20 mm. 25 mm. 28 mm. 7 mm. 9 mm.
Pro svorky o jmenovitém průměru M8 na povrchu musí průměr styčné plochy odpovídat: 10 mm. 11 mm. 12 mm. 14 mm. 16 mm. 20 mm. 25 mm. 28 mm. 7 mm. 9 mm.
Pro svorky o jmenovitém průměru M10 na povrchu musí průměr styčné plochy odpovídat: 10 mm. 11 mm. 12 mm. 14 mm. 16 mm. 20 mm. 25 mm. 28 mm. 7 mm. 9 mm.
Pro svorky o jmenovitém průměru M12 na povrchu musí průměr styčné plochy odpovídat: 10 mm. 11 mm. 12 mm. 14 mm. 16 mm. 20 mm. 25 mm. 28 mm. 7 mm. 9 mm.
Pro svorky o jmenovitém průměru M3 nad povrchem musí průměr styčné plochy odpovídat: 7 mm. 8 mm. 9 mm. 11 mm. 12 mm. 17 mm. 21 mm. 24 mm. 28 mm. 10 mm.
Pro svorky o jmenovitém průměru M3,5 nad povrchem musí průměr styčné plochy odpovídat: 7 mm. 8 mm. 9 mm. 11 mm. 12 mm. 17 mm. 21 mm. 24 mm. 28 mm. 10 mm.
Pro svorky o jmenovitém průměru M4 nad povrchem musí průměr styčné plochy odpovídat: 7 mm. 8 mm. 9 mm. 11 mm. 12 mm. 17 mm. 21 mm. 24 mm. 28 mm. 10 mm.
Pro svorky o jmenovitém průměru M5 nad povrchem musí průměr styčné plochy odpovídat: 7 mm. 8 mm. 9 mm. 11 mm. 12 mm. 17 mm. 21 mm. 24 mm. 28 mm. 10 mm.
Pro svorky o jmenovitém průměru M6 nad povrchem musí průměr styčné plochy odpovídat: 7 mm. 8 mm. 9 mm. 11 mm. 12 mm. 17 mm. 21 mm. 24 mm. 28 mm. 10 mm.
Pro svorky o jmenovitém průměru M8 nad povrchem musí průměr styčné plochy odpovídat: 7 mm. 8 mm. 9 mm. 11 mm. 12 mm. 17 mm. 21 mm. 24 mm. 28 mm. 10 mm.
Pro svorky o jmenovitém průměru M10 nad povrchem musí průměr styčné plochy odpovídat: 7 mm. 8 mm. 9 mm. 11 mm. 12 mm. 17 mm. 21 mm. 24 mm. 28 mm. 10 mm.
Pro svorky o jmenovitém průměru M12 nad povrchem musí průměr styčné plochy odpovídat: 7 mm. 8 mm. 9 mm. 11 mm. 12 mm. 17 mm. 21 mm. 24 mm. 28 mm. 10 mm.
V případě, že mezi hlavní částí, která je přímo spojena s ochranným vodičem, a odnímatelnou částí je těsnění, nesmí být spolehlivost vodivého spojení obou částí ovlivněna stárnutím nebo deformací těsnění. se za vyhovující spojení těchto částí považuje, je-li přechodový odpor v namontovaném stavu mezi místem připojení ochranného vodiče a nejvzdálenější částí elektrického předmětu nejvýše 0,1Ohm, pokud příslušné normy nestanoví jiná kritéria. musí být těsnění provedeno jako vodivé, nebo musí být přerušeno tak, aby existovalo vodivé spojení mezi objěma částmi. musí být zajištěno vodivé spojení obou částí a izolace takového spojení nesmí jevit známky stárnutí nebo zpuchření. se za vyhovující spojení těchto částí považuje, je-li přechodový odpor v namontovaném stavu mezi místem připojení ochranného vodiče a nejvzdálenější částí elektrického předmětu nejvýše 0,05Ohm, pokud příslušné normy nestanoví jiná kritéria. se za vyhovující spojení těchto částí považuje, je-li přechodový odpor v namontovaném stavu mezi místem připojení ochranného vodiče a nejvzdálenější částí elektrického předmětu nejvýše 0,5Ohm, pokud příslušné normy nestanoví jiná kritéria. se za vyhovující spojení těchto částí považuje, je-li přechodový odpor v namontovaném stavu mezi místem připojení ochranného vodiče a neživým krytem druhé části nejvýše 0,1Ohm, pokud příslušné normy nestanoví jiná kritéria.
Je-li jmenovitý elektrický proud předmětu do 4 A, pak je rozsah jmenovitých průřezů ochranných vodičů nejméně od 0,5 do 1 mm^2 od 0,75 do 2,5 mm^2 od 1 do 2,5 mm^2 od 1 do 4 mm^2 od 4 do 10 mm^2 od 6 do 16 mm^2 od 10 do 25 mm^2 od 16 do 35 mm^2 od 25 do 70 mm^2 od 50 do 150 mm^2.
Je-li jmenovitý elektrický proud předmětu nad 4 A do 6 A, pak je rozsah jmenovitých průřezů ochranných vodičů nejméně od 0,5 do 1 mm^2 od 0,75 do 2,5 mm^2 od 1 do 2,5 mm^2 od 1 do 4 mm^2 od 4 do 10 mm^2 od 6 do 16 mm^2 od 10 do 25 mm^2 od 16 do 35 mm^2 od 25 do 70 mm^2 od 50 do 150 mm^2.
Je-li jmenovitý elektrický proud předmětu nad 6 A do 10 A, pak je rozsah jmenovitých průřezů ochranných vodičů nejméně od 0,5 do 1 mm^2 od 0,75 do 2,5 mm^2 od 1 do 2,5 mm^2 od 1 do 4 mm^2 od 4 do 10 mm^2 od 6 do 16 mm^2 od 10 do 25 mm^2 od 16 do 35 mm^2 od 25 do 70 mm^2 od 50 do 150 mm^2.
Je-li jmenovitý elektrický proud předmětu nad 10 A do 16 A, pak je rozsah jmenovitých průřezů ochranných vodičů nejméně od 0,5 do 1 mm^2 od 0,75 do 2,5 mm^2 od 1 do 2,5 mm^2 od 1 do 4 mm^2 od 4 do 10 mm^2 od 6 do 16 mm^2 od 10 do 25 mm^2 od 16 do 35 mm^2 od 25 do 70 mm^2 od 50 do 150 mm^2.
Je-li jmenovitý elektrický proud předmětu nad 16 A do 25 A, pak je rozsah jmenovitých průřezů ochranných vodičů nejméně od 0,5 do 1 mm^2 od 0,75 do 2,5 mm^2 od 1 do 2,5 mm^2 od 1 do 4 mm^2 od 4 do 10 mm^2 od 6 do 16 mm^2 od 10 do 25 mm^2 od 16 do 35 mm^2 od 25 do 70 mm^2 od 50 do 150 mm^2.
Je-li jmenovitý elektrický proud předmětu nad 25 A do 40 A, pak je rozsah jmenovitých průřezů ochranných vodičů nejméně od 95 do 185 mm^2 do 185 mm^2 od 1 do 2,5 mm^2 od 1 do 4 mm^2 od 4 do 10 mm^2 od 6 do 16 mm^2 od 10 do 25 mm^2 od 16 do 35 mm^2 od 25 do 70 mm^2 od 50 do 150 mm^2.
Je-li jmenovitý elektrický proud předmětu nad 40 A do 63 A, pak je rozsah jmenovitých průřezů ochranných vodičů nejméně od 95 do 185 mm^2 do 185 mm^2 od 1 do 2,5 mm^2 od 1 do 4 mm^2 od 4 do 10 mm^2 od 6 do 16 mm^2 od 10 do 25 mm^2 od 16 do 35 mm^2 od 25 do 70 mm^2 od 50 do 150 mm^2.
Je-li jmenovitý elektrický proud předmětu nad 63 A do 100 A, pak je rozsah jmenovitých průřezů ochranných vodičů nejméně od 95 do 185 mm^2 do 185 mm^2 od 1 do 2,5 mm^2 od 1 do 4 mm^2 od 4 do 10 mm^2 od 6 do 16 mm^2 od 10 do 25 mm^2 od 16 do 35 mm^2 od 25 do 70 mm^2 od 50 do 150 mm^2.
Je-li jmenovitý elektrický proud předmětu nad 100 A do 160 A, pak je rozsah jmenovitých průřezů ochranných vodičů nejméně od 95 do 185 mm^2 do 185 mm^2 od 1 do 2,5 mm^2 od 1 do 4 mm^2 od 4 do 10 mm^2 od 6 do 16 mm^2 od 10 do 25 mm^2 od 16 do 35 mm^2 od 25 do 70 mm^2 od 50 do 150 mm^2.
Je-li jmenovitý elektrický proud předmětu nad 160 A do 250 A, pak je rozsah jmenovitých průřezů ochranných vodičů nejméně od 95 do 185 mm^2 do 185 mm^2 od 1 do 2,5 mm^2 od 1 do 4 mm^2 od 4 do 10 mm^2 od 6 do 16 mm^2 od 10 do 25 mm^2 od 16 do 35 mm^2 od 25 do 70 mm^2 od 50 do 150 mm^2.
Je-li jmenovitý elektrický proud předmětu nad 250 A do 400 A, pak je rozsah jmenovitých průřezů ochranných vodičů nejméně od 95 do 185 mm^2 do 185 mm^2 od 1 do 2,5 mm^2 od 1 do 4 mm^2 od 4 do 10 mm^2 od 6 do 16 mm^2 od 10 do 25 mm^2 od 16 do 35 mm^2 od 25 do 70 mm^2 od 50 do 150 mm^2.
Je-li jmenovitý elektrický proud předmětu nad 400 A do 630 A, pak je rozsah jmenovitých průřezů ochranných vodičů nejméně od 95 do 185 mm^2 do 185 mm^2 od 1 do 2,5 mm^2 od 1 do 4 mm^2 od 4 do 10 mm^2 od 6 do 16 mm^2 od 10 do 25 mm^2 od 16 do 35 mm^2 od 25 do 70 mm^2 od 50 do 150 mm^2.
Je-li jmenovitý elektrický proud předmětu nad 630 A, pak je rozsah jmenovitých průřezů ochranných vodičů nejméně od 95 do 185 mm^2 do 185 mm^2 od 1 do 2,5 mm^2 od 1 do 4 mm^2 od 4 do 10 mm^2 od 6 do 16 mm^2 od 10 do 25 mm^2 od 16 do 35 mm^2 od 25 do 70 mm^2 od 50 do 150 mm^2.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests