We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

ČSN 33 1600 ed. 2

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ČSN 33 1600 ed. 2

Description:
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

Author:
AVATAR

Creation Date:
12/01/2020

Category:
Others
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Lhůta pravidelné revize pro nepřipebněné spotřebiče držené v ruce skupiny B Třídy I.: 1x 3 měsíce 1x za 6měsíců 1 x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců.
Lhůta pravidelné revize pro nepřipebněné spotřebiče držené v ruce skupiny B Třídy II. a III.: 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců.
Lhůta pravidelné revize pro nepřipebněné spotřebiče držené v ruce skupiny C Třídy I.: 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců.
Lhůta pravidelné revize pro nepřipebněné spotřebiče držené v ruce skupiny C Třídy II. a III.: 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců.
Lhůta pravidelné revize pro nepřipebněné spotřebiče držené v ruce skupiny D Třídy I. : 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců.
Lhůta pravidelné revize pro nepřipebněné spotřebiče držené v ruce skupiny D Třídy II. a III. : 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců.
Lhůta pravidelné revize pro nepřipebněné spotřebiče držené v ruce skupiny E Třídy I. : 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců.
Lhůta pravidelné revize pro nepřipebněné spotřebiče držené v ruce skupiny E Třídy II. a III. : 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců.
SKUPINA "A" jsou spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli. používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.). používané při průmyslové a řemeslnné činnosti ve vnitřních prostorách. používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.). používané při administrativní činnosti.
SKUPINA "B" jsou spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli. používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.). používané při průmyslové a řemeslnné činnosti ve vnitřních prostorách. používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.). používané při administrativní činnosti.
SKUPINA "C" jsou spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli. používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.). používané při průmyslové a řemeslnné činnosti ve vnitřních prostorách. používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.). používané při administrativní činnosti.
SKUPINA "D" jsou spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli. používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.). používané při průmyslové a řemeslnné činnosti ve vnitřních prostorách. používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.). používané při administrativní činnosti.
SKUPINA "E" jsou spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli. používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.). používané při průmyslové a řemeslnné činnosti ve vnitřních prostorách. používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.). používané při administrativní činnosti.
Lhůty pravidelných revizí spotřebičů skupiny B třídy I., které nejsou připevněné: 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců.
Lhůty pravidelných revizí spotřebičů skupiny B třídy II. a III., které nejsou připevněné: 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců.
Lhůty pravidelných revizí spotřebičů skupiny C třídy I., které nejsou připevněné: 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců.
Lhůty pravidelných revizí spotřebičů skupiny C třídy II. a III., které nejsou připevněné: 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců.
Lhůty pravidelných revizí spotřebičů skupiny D třídy I., které nejsou připevněné: 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců.
Lhůty pravidelných revizí spotřebičů skupiny D třídy II. a III. , které nejsou připevněné: 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců.
Lhůty pravidelných revizí spotřebičů skupiny E třídy I. , které nejsou připevněné: 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců.
Lhůty pravidelných revizí spotřebičů skupiny E třídy II. a III. , které nejsou připevněné: 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců.
Dle ČSN 33 1600 ed. 2 provádíme měření: měření odporu ochranného vodiče, měření izolačního odporu, měření unikajících proudů, měření proudu protékajícícho ochranným vodičem, měření dotykového napětí, měření náhradního unikajícího proudu, měření zbytkového napětí, měření impedance uzavřené smyčky, měření proudu v živých částech,.
Při prohlídce pro kontrolu se elektrický spotřebič důkladně prohlédne zevně: kryty, držadla, ovládací prvky apod. nesmějí být poškozeny tak, aby byla snížena ochrana před úrazem elektrickým proudem; pohyblivé přívody nesmí mít poškozenou, zpuchřenou nebo nadměrně ztvrdlou izolaci; u vstupu do spotřebiče musí být přívod opatřen ochannou návlečkou a musí být zajištěn proti vytržené z vidlice, nástrčka a pohyblivá zásuvka nebo přívodka nesmějí být poškozené; pevně připojený přívod u elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů třídy ochrany II. a III. musí být neodděleitelně spojen s vidlicí; větrací otvory nesmějí být zaprášené nebo zakryté; evidenční či jiné označení umožňující jednoznačnou identifikaci spotřebiče nesmí chybět ani být poškozeno tak, že to identifikaci spotřebiče znamožňuje; připojovací svorky mají dotažené připojovací šrouby, vodiče v nich musí být spolehlivě připojeny; ploché násuvné spoje mají spolehlivý elektrický i mechanický styk; pájené spoje nejeví známky nespolehlivého spojení; vnitřní vedení nemá poškozenou izolaci (podřenou, přiskřípnutou) a neprochází přes ostré hrany; spínač a další ovládací prvky (např. přepínač, regulátor otáček) jsou-li nějaké, nejsou poškozeny tak, aby byla snížena ochrana před nebezpečným dotykem a jsou spolehlivě připojeny;.
Oproti kontrole musí být při revizi provedena podrobnější prohlídka, která navíc obsahuje např. spínač a další ovládací prvky (např. přepínač, regulátor otáček) jsou-li nějaké, nejsou poškozeny tak, aby byla snížena ochrana před nebezpečným dotykem a jsou spolehlivě připojeny; pohyblivé přívody nesmí mít poškozenou, zpuchřenou nebo nadměrně ztvrdlou izolaci; u vstupu do spotřebiče musí být přívod opatřen ochannou návlečkou a musí být zajištěn proti vytržené z vidlice, nástrčka a pohyblivá zásuvka nebo přívodka nesmějí být poškozené; pevně připojený přívod u elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů třídy ochrany II. a III. musí být neodděleitelně spojen s vidlicí; větrací otvory nesmějí být zaprášené nebo zakryté; evidenční či jiné označení umožňující jednoznačnou identifikaci spotřebiče nesmí chybět ani být poškozeno tak, že to identifikaci spotřebiče znamožňuje; připojovací svorky mají dotažené připojovací šrouby, vodiče v nich musí být spolehlivě připojeny; ploché násuvné spoje mají spolehlivý elektrický i mechanický styk; pájené spoje nejeví známky nespolehlivého spojení; vnitřní vedení nemá poškozenou izolaci (podřenou, přiskřípnutou) a neprochází přes ostré hrany; kryty, držadla, ovládací prvky apod. nesmějí být poškozeny tak, aby byla snížena ochrana před úrazem elektrickým proudem,.
Při prohlídce při revize u motorů musí být splňeno tak, že nesmí být zjevně zaprášený (např. prachem z kartáčů) a poškozený. nesmí mít nadměrně zaprášené držáky kartáčů, musí mít dostatečně dlouhé kartáče (obvykle delší než 5mm) a lanka kartáčů, kabelová oka, pružiny apod. nesmějí být poškozeny, nové kartáče musí být zabroušeny, čepičky držáků kartáčů nejsou prasklé, nechybějí ani nejsou nevhodně nahrazeny; štítová ložiska nevykazují žádnou velkou vůli a mají klidný chod komutátor nevykazuje žádnou vlnkovitost vinutí je celistvé a na izolaci nejsou patrné žádné praskliny.
Oproti kontrole musí být při revizi provedena podrobnější prohlídka, která navíc obsahuje např. spínač musí umožňovat zapnutí/vypnutí spotřebiče, aretační (blokovací) tlačítko musí být funkční, resp. pokud je použito, musí být funkční i deblokovací (odblokovací) tlačítko; pohyblivé přívody nesmí mít poškozenou, zpuchřenou nebo nadměrně ztvrdlou izolaci; u vstupu do spotřebiče musí být přívod opatřen ochannou návlečkou a musí být zajištěn proti vytržené z vidlice, nástrčka a pohyblivá zásuvka nebo přívodka nesmějí být poškozené; pevně připojený přívod u elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů třídy ochrany II. a III. musí být neodděleitelně spojen s vidlicí; větrací otvory nesmějí být zaprášené nebo zakryté; evidenční či jiné označení umožňující jednoznačnou identifikaci spotřebiče nesmí chybět ani být poškozeno tak, že to identifikaci spotřebiče znamožňuje; odrušovací kondenzátor není zjevně poškozený a připojovací vodiče nejsou holé; topný článek, je-li nějaký, nesmí mít rozbité nebo prasklé keramické držáky topných vodičů, korálky vývodů nesmějí chybět; pohyblivý přívod musí být správně zapojený; u transformátoru, je-li nějaký, se postupuje shodně jako při kontrole a prohlídce při revizi elektrických spotřebičů; kryty, držadla, ovládací prvky apod. nesmějí být poškozeny tak, aby byla snížena ochrana před úrazem elektrickým proudem,.
Měření odporu ochranného vodiče se provádí: u elektrických spotřebičů třídy ochrany I., u elektrických spotřebičů třídy ochrany II. a III. u prodlužovacích přívodů a odpojitelných přívodů měřením odporu mezi ochrannou zdířkou vidlice a přístupnými neživými částmi spojenými s ochranným vodičem. měřením odporu mezi kolíkem středního vodiče vidlice a přístupnými neživými částmi spojenými se středním vodičem. za pomoci zdroje o střídavém napětí 4V až 24V a proudem minimálně 0,2A (maximálně 10A). za pomoci zdroje o střídavém napětí 5V až 48V a proudem minimálně 0,5A (maximálně 10A). za pomoci zdroje o stejnosměrném napětí 4V až 24V a proudem minimálně 0,5A (maximálně 20A). za pomoci zdroje o střídavém napětí 48V až 230V a proudem minimálně 0,5A (maximálně 10A). za pomoci zdroje o stejnosměrném napětí 4V až 24V a proudem minimálně 0,2A (maximálně 10A).
Ochranný vodič musí být spolehlivě připojen. Odpor ochranného vodiče, měřený mezi ochrannou zdířkou vidlice a přístupnými vodivými neživými částmi spojenými s ochranným vodičem (u prodlužovacích a odpojitelných přívodů mezi ochrannou zdíčkou vidlice a ochranným kontaktem na druhém konci), nesmí být větší než 0,2 Ohm při délce přívodu do 3m. K tomu se připočte 0,1 Ohm na každé další 3m délky přívodu. V žádném případě nesmí být překročena hodnota 1 Ohm. větší než 0,2 Ohm při délce přívodu do 3m. K tomu se připočte 0,2 Ohm na každé další 3m délky přívodu. V žádném případě nesmí být překročena hodnota 1 Ohm. větší než 0,2 Ohm při délce přívodu do 3m. K tomu se připočte 0,2 Ohm na každé další 5m délky přívodu. V žádném případě nesmí být překročena hodnota 1 Ohm. větší než 0,1 Ohm při délce přívodu do 3m. K tomu se připočte 0,1 Ohm na každé další 1m délky přívodu. V žádném případě nesmí být překročena hodnota 1 Ohm. větší než 0,2 Ohm při délce přívodu do 3m. K tomu se připočte 0,1 Ohm na každé další 3m délky přívodu. V žádném případě nesmí být překročena hodnota 0,5 Ohm.
Izolační odpor se zjišťuje pomocí měřičů izolačního odporu stejnosměrným proudem se zdrojem, jehož jmenovité napětí je nejméně 500V při zatížení 1 mA, (tj. výstupní napětí 500 V při celkoém odporu 0,5 MOhm) po dobu 5s až 10s. stejnosměrným proudem se zdrojem, jehož jmenovité napětí je nejméně 400V při zatížení 1 mA, (tj. výstupní napětí 400 V při celkoém odporu 0,5 MOhm) po dobu 5s až 10s. stejnosměrným proudem se zdrojem, jehož jmenovité napětí je nejméně 500V při zatížení 0,5 mA, (tj. výstupní napětí 500 V při celkoém odporu 0,5 MOhm) po dobu 5s až 10s. střídavým proudem se zdrojem, jehož jmenovité napětí je nejméně 500V při zatížení 1 mA, (tj. výstupní napětí 500 V při celkoém odporu 0,5 MOhm) po dobu 5s až 10s. stejnosměrným proudem se zdrojem, jehož jmenovité napětí je nejméně 500V při zatížení 1 mA, (tj. výstupní napětí 500 V při celkoém odporu 0,5 MOhm) po dobu 10s až 15s. stejnosměrným proudem se zdrojem, jehož jmenovité napětí je nejméně 500V při zatížení 1 mA, (tj. výstupní napětí 500 V při celkoém odporu 0,1 MOhm) po dobu 5s až 15s.
Při měření musí být zapnuty všechny spínače, regulátory atp. měřeného spotřebiče, aby to umožňovalo bezpečné a úplné změření izolace mezi všemi částmi. Měření izolace se provede vždy mimo případů, kdy: elektrický spotřebič je vybaven částmi (relé, stykače, elektronické spínání atp.), které při vypojení (odpojení od síťového napájení) se přestaví do polohy neumožňující změření izolačního odporu celého spotřebiče, elektrický spotřebič obsahuje části, které by při přiložení stejnosměrného napětí 500V mohly být poškozeny nebo úplně zničeny, by se při zapnutí ovládacích prvků (stykačů, relé atp.) a přiložením stejnosměrného napětí 500V uvedl spotřebič do činnosti, která by zamezila bezpečně provést měření. by se při zapnutí ovládacích prvků (stykačů, relé atp.) a přiložením stejnosměrného napětí 1000V uvedl spotřebič do činnosti, která by zamezila bezpečně provést měření. elektrický spotřebič obsahuje části, které by při přiložení stejnosměrného napětí 1000V mohly být poškozeny nebo úplně zničeny, elektrický spotřebič obsahuje části (relé, stykače, elektronické spínání atp.), které by při měření mohly ovlivnit bezoečnou funkci zařízení zvláštního určení (elktromegnetické rušení).
Jaký musí být minimální izolační odpor mezi živou částí a přístupnou kovovou, která je posuzována jako zesílená izolace, u náředí II. třídy? 2 MOhm 5 MOhm 7 Mohm 10 MOhm 0,25 MOhm 0,5 MOhm 1 MOhm 4 MOhm.
Jaký musí být minimální izolační odpor mezi živou částí a přístupnou kovovou částí, která je posuzována jako zesílená izolace, u náředí (úhlová bruska) I. třídy? 2 MOhm 5 MOhm 7 MOhm 10 MOhm 0,25 MOhm 0,5 MOhm 1 MOhm 0,3 MOhm 4 MOhm.
Jaký musí být minimální izolační odpor mezi živou částí a přístupnou kovovou částí, která je posuzována jako zesílená izolace, u spotřebiče III. třídy? 2 MOhm 5 MOhm 7 MOhm 10 MOhm 0,25 MOhm 0,5 MOhm 1 MOhm 0,3 MOhm 4 MOhm.
Jaký musí být minimální izolační odpor mezi žílami a přístupným vodivým pláštěm prodlužovacího nebo odpojitelného přívodu? 2 MOhm 5 MOhm 7 MOhm 10 MOhm 0,25 MOhm 0,5 MOhm 1 MOhm 0,3 MOhm 4 MOhm.
Jaký musí být minimální izolační odpor mezi žílami prodlužovacího nebo odpojitelného přívodu? 2 MOhm 5 MOhm 7 MOhm 10 MOhm 0,25 MOhm 0,5 MOhm 1 MOhm 0,3 MOhm 4 MOhm.
Jaký musí být minimální izolační odpor topidla s příkonem do 3,5 kW, které není připevněno? 2 MOhm 5 MOhm 7 MOhm 0,3 MOhm 0,25 MOhm 0,5 MOhm 1 MOhm 4 MOhm.
Jaký musí být minimální izolační odpor pračky, která není připevněna? 2 MOhm 5 MOhm 7 MOhm 0,3 MOhm 0,25 MOhm 0,5 MOhm 1 MOhm 4 MOhm.
Jaký musí být minimální izolační odpor mezi živou částí a přístupnou kovovou částí, která je posuzována jako zesílená izolace, montážní ruční svítilny II. třídy? 2 MOhm 5 MOhm 7 Mohm 10 MOhm 0,25 MOhm 0,5 MOhm 1 MOhm 4 MOhm.
Jaký musí být minimální izolační odpor stolní lampy (třída ochrany II.), která není připevněna? 2 MOhm 5 MOhm 7 MOhm 0,3 MOhm 0,25 MOhm 0,5 MOhm 1 MOhm 4 MOhm.
Jaký musí být minimální izolační odpor nářadí třídy ochrany III., které není drženo v ruce? 2 MOhm 5 MOhm 7 MOhm 0,3 MOhm 0,25 MOhm 0,5 MOhm 1 MOhm 4 MOhm.
Měřením dotykového proudu se měří proud procházející izolací spotřebiče po přiložení síťového napětí. proud procházející izolací spotřebiče po přiložení zkušebního napětí 48V. proud procházející ochranným vodičem po přiložení síťového napětí na pracovní vodič. proud procházejícící vodivými spoji s vodivou neživou částí spotřebiče.
Měření dotykového proudu se provádí u spotřebičů třídy ochranny II. u všech vnějších vodivých částí spotřebičů třídy ochrany I. spojených s ochranným vodičem. u všech přístupných vnějších vodivých částí spotřebičů třídy ochrany I. nespojených s ochranným vodičem. u spotřebičů třídy ochranny III.
Pro měření dotykového proudu platí, že: se přednostně měří dotykový proud přímo, v některých případech se tento proud zjišťuje nepřímo jako rozdílový proud. se primárně měří rozdílový prou procházející ochraným a pracovními vodiči, v některých případech lze měřit dotykový proud přímo. u spotřebičů, které lze uložit izolovaně, se dotykový proud měří přednostně přímo a to na vodivých částech spotřebiče. u spotřebičů, které lze uložit izolovaně, se dotykový proud měří mezi ochranným vodičem (PE) a středním vodičem (N). u spotřebičů u kterých nelze zaručit, že měřené části jsou izolovány od země, se zjišťuje dotykový proud nepřímo, jako rozdílový proud vyhodnocením proudu do spotřebiče přicházejícího a z něj odcházejícího. u spotřebičů u kterých nelze zaručit, že měřené části jsou izolovány od země, se zjišťuje dotykový proud, jako proud měřený tak, že se první pól měřícího přístroje připojí na vodivé vnější části spotřebiče a druhů pól se připojí k uzemnění soustavy.
Pro měření dotykového proudu platí, že: u spotřebiče připojeného na síťové napětí se přikládá jeden pól měřícího přístroje na povrch přístupných vodivých částí měřeného spotřebiče a druhý pól se uzemní popř. se připojí k ochrannému vodiči (PE). v případě uzemněné napájecí sítě je izolace namáhána pracovním (přibližně jmenovytým) napětím. Mimo přívodu síťového napětí nesmý být připojen žádný další přívod, který by mohl způsobit překlenutí na zem. Tato podmínka se vztahuje i na vodovodní, plynové, anténní přípojky včetně vedení pro přenos dat. Mimo přívodu síťového napětí nesmý být připojen žádný další přívod, který by mohl způsobit překlenutí na zem. Tato podmínka se nevztahuje na vodovodní, plynové, anténní přípojky včetně vedení pro přenos dat, které nelze z důvodu nepřetržité činnosti spotřebiče odpojit. v případě uzemněné napájecí sítě je izolace namáhána maximálním efektivním napětím. u spotřebiče připojeného na síťové napětí se přikládá jeden pól měřícího přístroje na ochranný vodič (PE) a druhý se přiloží na střední vodič (N). Je-li spotřebič připojen k soustave PE-N připojí se druhý pól na pracovní vodič (L).
Dotykový proud na vodivých částech přístupných dotyku nesmí překročit hodnotu: 0,5 mA; 0,5 A; 0,25 mA; 1 mA; 0,1 A; 0,1 mA;.
Postup revize spotřebiče, který je možno odpojit od sítě. (Položku vlevo spojte s položkou která má následovat ze sloupce vpravo). Prohlídka při kontrole elektrickéh spotřebiče Prohlídka při revizi elektrického spotřebiče Měření odporu ochranného vodiče Měření izolačního odporu Měření unikajících proudů Kontrola vývodů zkouška chodu označení spotřebiče.
U elektrických spotřebičů se o revizi vystavuje doklad s obsahem: Datum revize, výsledek prohlídky spotřebiče, výsledky provedených zkoušek (uvedou se použité metody měření a zjištěné hodnoty), použité přístroje, vyhodnocení zkoušky chodu, přesné oznčení spotřebiče, celkové vyhodnocení stavu elektrického spotřebiče z hlediska bezpečnosti, návrh lhůty další revize, jméno revidujícího. Datum revize, výsledek prohlídky spotřebiče, výsledky provedených zkoušek (uvedou se použité metody měření a zjištěné hodnoty), otisk razítka revizního technika, vyhodnocení zkoušky chodu, přesné oznčení spotřebiče, celkové vyhodnocení stavu elektrického spotřebiče z hlediska bezpečnosti, návrh lhůty další revize, jméno revidujícího. Datum revize, výsledek prohlídky spotřebiče, výsledky provedených zkoušek (uvedou se použité metody měření a zjištěné hodnoty), použité měřící přístoje včetně údajů o jejich kalibraci, vyhodnocení zkoušky chodu, přesné oznčení spotřebiče, celkové vyhodnocení stavu elektrického spotřebiče z hlediska bezpečnosti, návrh lhůty další revize, jméno revidujícího. Datum revize, výsledek prohlídky spotřebiče, výsledky provedených zkoušek (uvedou se použité metody měření a zjištěné hodnoty), použité přístroje, vyhodnocení zkoušky chodu, přesné oznčení spotřebiče, celkové vyhodnocení stavu elektrického spotřebiče z hlediska bezpečnosti, jméno revidujícího.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests