We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

Description:
Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti

Author:
AVATAR

Creation Date:
12/01/2020

Category:
Others
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Automatické odpojení od zdroje je ochranné opatření jehož základní ochrana je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty, v souladu s Prostředky základní ochrany (přílohou A), ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy, funce je zajištěna bezpečnostními prvky obvodu příslušní sítě, např. jističem, proudovým chráničem, funkce je zajištěna pomocí uzemnění neživých částí a tím vyrovnání potenciálů,.
Mezi "Prostředky základní ochrany" patří i "Základní izolace živých částí" a musí pro ni platit: Živé části musí být zcela pokryty izolací, kterou je možno odstranit pouze jejím zničením. U zařízení musí izolace vyhovět požadavkům příslušných norem pro elektrická zařízení. Provedení izolace musí být vyhovovat určenému prostředí elektrického zařízení. Izolace musí být zesílená nebo dvojitá, jestliže nelze zajistit spolehlivé uzemnění zařízení.
Živé části musí být uvnitř krytů nebo za přepážkami zajišťujícími stupeň ochrany alespoň IPXXB nebo IP IP2X kromě případu, kdy se větší otvory objeví během výměny částí, jako tomu je u určitých objímek žárovek nebo pojistek nebo kde jsou větší otvory zapotřebí, aby umožnily řádnou funkci zařízení podle příslušných požadavků na zařízení: vhodná opatření musí bránit nahodilému dotyku živých částí osobami nebo hospodářskými zvířaty; musí se, nekolik je to proveditelné, zajistit, aby si osoby byly vědomy toho, že se otvorem mohou dotknout živých částí a že do otvoru nemají úmyslně sahat; otvory musí být tak malé, jak to jen odpovídá požadavkům na řádnou funkci a výměnu části; otvory musí být umístěny tak, aby byl vyloučen vliv počasí a kapalin na bezpečnost (např. zahradní hadice a pod.); je-li možno řádnou funkci zařízení zajistit bez použití součástí (žarovek, pojistek, a pod.), které vyžadují větší otvory, je nutno tyto součástky při opravě nebo jiné nejbližší vhodné příležitosti nahradit tak, aby byla zjištěna ochrana předepsaným krytím;.
Vodorovné horní povrchy krytů nebo přepážek, které jsou snadno přístupné, musí zajišťovat krytí alespoň IP4X (IPXXD) IP3X IP5X.
Jestliže je nutné odstranit přepážky nebo otevřít kryty nebo odstranit části krytů, musí to být možné pouze: s použitím klíče nebo nástroje; po odpojení napájení živých částí, před jejichž dotykem přepážky nebo kryty poskytují ochranu, přičemž napájení může být obnoveno pouze po obnoveném umístění nebo opětném vetknutí přepážek nebo krytů; jestliže vnitřní přepážka zajišťující stupeň ochrany alespoň IPXXB nebo IP2X brání dotyku živých částí, přičemž odstranění této vnitřní přepážky je možné pouze použitím klíče nebo nástroje; při odpojení zařízení od napájecí sítě; pokud je zajištění automatizované odpojení od napájecí sítě při odstranění krytu.;.
Jestliže za přepážkami nebo uvnitř krytů jsou instsalována zařízení na kterých mohou po té co, byla odpojena, zůstat nebezpečné elektrické náboje (kondenzátory atd.), požadují se výstražné tabulky, malé kondenzátory jako jsou ty, které jsou používány pro uhašení oblouku, pro zpoždění odezvy relé apod. nemusí být považovány za nebezpečné, musí být zajištěno po sejmutí krytů nebo přepážek jejich automatizované vybití.
Automatické odpojení od zdroje: Kde je to určeno, uplatní se ještě ochrana proudovým chráničem jehož jmenovitývybavovací reziduální proud nepřekračuje 30 mA. 20 mA. 10 mA. 40 mA. 50 mA.
V každé budově musejí být do tzv. ochranného pospojování vzájemně spojeny ochranný vodič, uzemňovací přívod a níže uvedené vodivé části: kovová potrubí uvnitř budovy pro zásobování např. plynem, vodou; konstrukční kovové části, pokud jsou při normálním použití dosažitelné, kovové ústřední topení, klimatizace; kovová konstrukční výztuž betonu v případech, kdy je tato výztuž přístupná a spolehlivě propojená; kovové stavebně technické prvky (např. kovové zárubně dveří, telekomunikační a televizní rozvaděče apod.).
Musí být jakékoliv pláště telekomunikačních kabelů spojeny ochranným pospojováním? Ano, všechny tlekomunikační kabely musejí být spojeny ochranným pospojováním. Ano, při tom je však nutno brát v úvahu požadavky majitele nebo operátora těchto kabelů. Ne, telekomunikační kabely nemusejí být spojeny ochranným pospojováním.
Pro koncový obvod sítě TN, jehož proud nepřekračuje 32A a jehož jemnovité střídavé napětí vodiče Uo vůči zemi je 50V < Uo <= 120V, platí, že maximální doba odpojení v případě poruchy je 0,04s. 0,07s. 0,1s. 0,2s. 0,3s. 0,4s. 0,8s. 5s. Odpojení může být vyžadováno z jiných důvodů než je ochrana před úrazem elektrickým proudem. Pokud je odpojení zajišťováno proudovým chráničem, může splnění požadavku na odpojení vyžadovat residuální proudy podstatně vyšší než jmenovitý vybavovací reziduální proud I delta-n použitého chrániče (typicky je to 5 x I delta-n).
Pro koncový obvod sítě TT, jehož proud nepřekračuje 32A a jehož jemnovité střídavé napětí vodiče Uo vůči zemi je 50V < Uo <= 120V, platí, že maximální doba odpojení v případě poruchy je 0,04s. 0,07s. 0,1s. 0,2s. 0,3s. 0,4s. 0,8s. 5s. Odpojení může být vyžadováno z jiných důvodů než je ochrana před úrazem elektrickým proudem. Pokud je odpojení zajišťováno proudovým chráničem, může splnění požadavku na odpojení vyžadovat residuální proudy podstatně vyšší než jmenovitý vybavovací reziduální proud I delta-n použitého chrániče (typicky je to 5 x I delta-n).
Pro koncový obvod sítě TN, jehož proud nepřekračuje 32A a jehož jemnovité stejnosměrné napětí vodiče Uo vůči zemi je 50V < Uo <= 120V, platí, že maximální doba odpojení v případě poruchy je 0,04s. 0,07s. 0,1s. 0,2s. 0,3s. 0,4s. 0,8s. 5s. Odpojení může být vyžadováno z jiných důvodů než je ochrana před úrazem elektrickým proudem. Pokud je odpojení zajišťováno proudovým chráničem, může splnění požadavku na odpojení vyžadovat residuální proudy podstatně vyšší než jmenovitý vybavovací reziduální proud I delta-n použitého chrániče (typicky je to 5 x I delta-n).
Pro koncový obvod sítě TT, jehož proud nepřekračuje 32A a jehož jemnovité stejnosměrné napětí vodiče Uo vůči zemi je 50V < Uo <= 120V, platí, že maximální doba odpojení v případě poruchy je 0,04s. 0,07s. 0,1s. 0,2s. 0,3s. 0,4s. 0,8s. 5s. Odpojení může být vyžadováno z jiných důvodů než je ochrana před úrazem elektrickým proudem. Pokud je odpojení zajišťováno proudovým chráničem, může splnění požadavku na odpojení vyžadovat residuální proudy podstatně vyšší než jmenovitý vybavovací reziduální proud I delta-n použitého chrániče (typicky je to 5 x I delta-n).
Pro koncový obvod sítě TN, jehož proud nepřekračuje 32A a jehož jemnovité střídavé napětí vodiče Uo vůči zemi je 120V < Uo <= 230V, platí, že maximální doba odpojení v případě poruchy je 0,04s. 0,07s. 0,1s. 0,2s. 0,3s. 0,4s. 0,8s. 5s. Odpojení může být vyžadováno z jiných důvodů než je ochrana před úrazem elektrickým proudem. Pokud je odpojení zajišťováno proudovým chráničem, může splnění požadavku na odpojení vyžadovat residuální proudy podstatně vyšší než jmenovitý vybavovací reziduální proud I delta-n použitého chrániče (typicky je to 5 x I delta-n).
Pro koncový obvod sítě TT, jehož proud nepřekračuje 32A a jehož jemnovité střídavé napětí vodiče Uo vůči zemi je 120V < Uo <= 230V, platí, že maximální doba odpojení v případě poruchy je 0,04s. 0,07s. 0,1s. 0,2s. 0,3s. 0,4s. 0,8s. 5s. Odpojení může být vyžadováno z jiných důvodů než je ochrana před úrazem elektrickým proudem. Pokud je odpojení zajišťováno proudovým chráničem, může splnění požadavku na odpojení vyžadovat residuální proudy podstatně vyšší než jmenovitý vybavovací reziduální proud I delta-n použitého chrániče (typicky je to 5 x I delta-n).
Pro koncový obvod sítě TN, jehož proud nepřekračuje 32A a jehož jemnovité stejnosměrné napětí vodiče Uo vůči zemi je 120V < Uo <= 230V, platí, že maximální doba odpojení v případě poruchy je 0,04s. 0,07s. 0,1s. 0,2s. 0,3s. 0,4s. 0,8s. 5s. Odpojení může být vyžadováno z jiných důvodů než je ochrana před úrazem elektrickým proudem. Pokud je odpojení zajišťováno proudovým chráničem, může splnění požadavku na odpojení vyžadovat residuální proudy podstatně vyšší než jmenovitý vybavovací reziduální proud I delta-n použitého chrániče (typicky je to 5 x I delta-n).
Pro koncový obvod sítě TT, jehož proud nepřekračuje 32A a jehož jemnovité stejnosměrné napětí vodiče Uo vůči zemi je 120V < Uo <= 230V, platí, že maximální doba odpojení v případě poruchy je 0,04s. 0,07s. 0,1s. 0,2s. 0,3s. 0,4s. 0,8s. 5s. Odpojení může být vyžadováno z jiných důvodů než je ochrana před úrazem elektrickým proudem. Pokud je odpojení zajišťováno proudovým chráničem, může splnění požadavku na odpojení vyžadovat residuální proudy podstatně vyšší než jmenovitý vybavovací reziduální proud I delta-n použitého chrániče (typicky je to 5 x I delta-n).
Pro koncový obvod sítě TN, jehož proud nepřekračuje 32A a jehož jemnovité střídavé napětí vodiče Uo vůči zemi je 230V < Uo <= 400V, platí, že maximální doba odpojení v případě poruchy je 0,04s. 0,07s. 0,1s. 0,2s. 0,3s. 0,4s. 0,8s. 5s. Odpojení může být vyžadováno z jiných důvodů než je ochrana před úrazem elektrickým proudem. Pokud je odpojení zajišťováno proudovým chráničem, může splnění požadavku na odpojení vyžadovat residuální proudy podstatně vyšší než jmenovitý vybavovací reziduální proud I delta-n použitého chrániče (typicky je to 5 x I delta-n).
Pro koncový obvod sítě TT, jehož proud nepřekračuje 32A a jehož jemnovité střídavé napětí vodiče Uo vůči zemi je 230V < Uo <= 400V, platí, že maximální doba odpojení v případě poruchy je 0,04s. 0,07s. 0,1s. 0,2s. 0,3s. 0,4s. 0,8s. 5s. Odpojení může být vyžadováno z jiných důvodů než je ochrana před úrazem elektrickým proudem. Pokud je odpojení zajišťováno proudovým chráničem, může splnění požadavku na odpojení vyžadovat residuální proudy podstatně vyšší než jmenovitý vybavovací reziduální proud I delta-n použitého chrániče (typicky je to 5 x I delta-n).
Pro koncový obvod sítě TN, jehož proud nepřekračuje 32A a jehož jemnovité stejnosměrné napětí vodiče Uo vůči zemi je 230V < Uo <= 400V, platí, že maximální doba odpojení v případě poruchy je 0,04s. 0,07s. 0,1s. 0,2s. 0,3s. 0,4s. 0,8s. 5s. Odpojení může být vyžadováno z jiných důvodů než je ochrana před úrazem elektrickým proudem. Pokud je odpojení zajišťováno proudovým chráničem, může splnění požadavku na odpojení vyžadovat residuální proudy podstatně vyšší než jmenovitý vybavovací reziduální proud I delta-n použitého chrániče (typicky je to 5 x I delta-n).
Pro koncový obvod sítě TT, jehož proud nepřekračuje 32A a jehož jemnovité stejnosměrné napětí vodiče Uo vůči zemi je 230V < Uo <= 400V, platí, že maximální doba odpojení v případě poruchy je 0,04s. 0,07s. 0,1s. 0,2s. 0,3s. 0,4s. 0,8s. 5s. Odpojení může být vyžadováno z jiných důvodů než je ochrana před úrazem elektrickým proudem. Pokud je odpojení zajišťováno proudovým chráničem, může splnění požadavku na odpojení vyžadovat residuální proudy podstatně vyšší než jmenovitý vybavovací reziduální proud I delta-n použitého chrániče (typicky je to 5 x I delta-n).
Pro koncový obvod sítě TN, jehož proud nepřekračuje 32A a jehož jemnovité střídavé napětí vodiče Uo vůči zemi je Uo > 400V, platí, že maximální doba odpojení v případě poruchy je 0,04s. 0,07s. 0,1s. 0,2s. 0,3s. 0,4s. 0,8s. 5s. Odpojení může být vyžadováno z jiných důvodů než je ochrana před úrazem elektrickým proudem. Pokud je odpojení zajišťováno proudovým chráničem, může splnění požadavku na odpojení vyžadovat residuální proudy podstatně vyšší než jmenovitý vybavovací reziduální proud I delta-n použitého chrániče (typicky je to 5 x I delta-n).
Pro koncový obvod sítě TT, jehož proud nepřekračuje 32A a jehož jemnovité střídavé napětí vodiče Uo vůči zemi je Uo > 400V, platí, že maximální doba odpojení v případě poruchy je 0,04s. 0,07s. 0,1s. 0,2s. 0,3s. 0,4s. 0,8s. 5s. Odpojení může být vyžadováno z jiných důvodů než je ochrana před úrazem elektrickým proudem. Pokud je odpojení zajišťováno proudovým chráničem, může splnění požadavku na odpojení vyžadovat residuální proudy podstatně vyšší než jmenovitý vybavovací reziduální proud I delta-n použitého chrániče (typicky je to 5 x I delta-n).
Pro koncový obvod sítě TN, jehož proud nepřekračuje 32A a jehož jemnovité stejnosměrné napětí vodiče Uo vůči zemi je Uo > 400V, platí, že maximální doba odpojení v případě poruchy je 0,04s. 0,07s. 0,1s. 0,2s. 0,3s. 0,4s. 0,8s. 5s. Odpojení může být vyžadováno z jiných důvodů než je ochrana před úrazem elektrickým proudem. Pokud je odpojení zajišťováno proudovým chráničem, může splnění požadavku na odpojení vyžadovat residuální proudy podstatně vyšší než jmenovitý vybavovací reziduální proud I delta-n použitého chrániče (typicky je to 5 x I delta-n).
Pro koncový obvod sítě TT, jehož proud nepřekračuje 32A a jehož jemnovité stejnosměrné napětí vodiče Uo vůči zemi je Uo > 400V, platí, že maximální doba odpojení v případě poruchy je 0,04s. 0,07s. 0,1s. 0,2s. 0,3s. 0,4s. 0,8s. 5s. Odpojení může být vyžadováno z jiných důvodů než je ochrana před úrazem elektrickým proudem. Pokud je odpojení zajišťováno proudovým chráničem, může splnění požadavku na odpojení vyžadovat residuální proudy podstatně vyšší než jmenovitý vybavovací reziduální proud I delta-n použitého chrániče (typicky je to 5 x I delta-n).
Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které může vzniknout při provozu elektrických zařízení, s ohledem na vnější vlivy a jejich působení se člení na prostory: normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné; základní, nebezpečné a zvlášť nebezpečné; bezpečné, nebezpečné a zvlášť nebezpečné;.
Za bezpečné proti zemi se v prostorách normálních a nebezpečných považuje střídavé napětí působící trvale o velikosti nejvýše 12V 25V 50V 60V 120V.
Za bezpečné proti zemi se v prostorách normálních a nebezpečných považuje střídavé napětí působící krátkodobě o velikosti nejvýše: (Za krátkodobé se považuje působení v době, kdy je zařízení nebo elektrická instalace v poruše, než tato porucha bude odstraněna). 12V 25V 50V 60V 120V.
Za bezpečné proti zemi se v prostorách zvlášť nebezpečných považuje střídavé napětí působící krátkodobě o velikosti nejvýše: (Za krátkodobé se považuje působení v době, kdy je zařízení nebo elektrická instalace v poruše, než tato porucha bude odstraněna). 12V 25V 50V 60V 120V.
Za bezpečné proti zemi se v prostorách normálních a nebezpečných považuje stejnosměrné napětí působící trvale o velikosti nejvýše 12V 25V 50V 60V 120V.
Za bezpečné proti zemi se v prostorách normálních a nebezpečných považuje stejnosměrné napětí působící krátkodobě o velikosti nejvýše: (Za krátkodobé se považuje působení v době, kdy je zařízení nebo elektrická instalace v poruše, než tato porucha bude odstraněna). 12V 25V 50V 60V 120V.
Za bezpečné proti zemi se v prostorách zvlášť nebezpečných považuje stejnosměrné napětí působící krátkodobě o velikosti nejvýše: (Za krátkodobé se považuje působení v době, kdy je zařízení nebo elektrická instalace v poruše, než tato porucha bude odstraněna). 12V 25V 50V 60V 120V.
Jaké jsou meze bezpečných napětí pro prostory nebezpečné, pokud se při obsluze dotýkáme i živých částí? 50V ss; 24V st; 60V ss; 25V st; 65Vss; 24V st;.
Jaké jsou meze bezpečných napětí pro prostory normální, pokud se při obsluze dotýkáme i živých částí? 50V ss; 24V st; 60V ss; 25V st; 65Vss; 24V st;.
V síti TN je pro distribuční obvody a pro obvody, jejichž proud překračuje 32A nebo nejsou koncové, dovolena doba odpojení od zdroje nepřekračující 5s. 0,2s. 0,4s. 1s.
V síti TT je pro distribuční obvody a pro obvody jejichž proud překračuje 32A nebo nejsou koncové dovolena doba odpojení od zdroje nepřekračující 5s. 0,2s. 0,4s. 1s.
Jestliže není možno dosáhnout automatické odpojení od zdroje v požadovaných dobách, musí být provedeno doplňující (místní) pospojování. provedena dvojítá izolace. musí být zajištěna bezpečnost polohou. doplněn proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA. zařízení provozováno pouze pracovníky seznámenými s použitím doplňkové izolace.
Ve střídavé síti musí být doplňková ochrana prodovými chrániči provedená u zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20A, které jsou užívány laiky (osobami bez elektrotechnické kvalifikace) a jsou určeny pro všeobecné použití a mobilních zařízení určených pro venkovní použití, jejichž jmenovitý proud nepřesahuje 32A. Vyjímkou mohou být zásuvky určené k použití pod dohledem znalé nebo poučené osoby, např. v některých komerčních nebo průmyslových provozech nebo zvláštní zásuvka určená pro připojení speciálního druhu zařízení. zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 16A, které jsou užívány laiky (osobami bez elektrotechnické kvalifikace) a jsou určeny pro všeobecné použití a mobilních zařízení určených pro venkovní použití, jejichž jmenovitý proud nepřesahuje 32A. Vyjímkou mohou být zásuvky určené k použití pod dozorem znalé osoby, např. v některých komerčních nebo průmyslových provozech nebo zvláštní zásuvka určená pro připojení speciálního druhu zařízení. zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20A, které jsou užívány laiky (osobami bez elektrotechnické kvalifikace) a jsou určeny pro všeobecné použití a mobilních zařízení určených pro venkovní použití, jejichž jmenovitý proud nepřesahuje 40A. Vyjímkou mohou být zásuvky určené k použití pod dohledem znalé nebo poučené osoby, např. v některých provozech zvláštního určení (nemocnice, elektrárny a pod.) nebo zvláštní zásuvka určená pro připojení speciálního druhu zařízení (zařízení jehož přerušení provozu by mělo za následky značné škody.
Jakou základní podmínku musí splňovat impedance smyčky u sítí TN? 1,5 x Zs x Ia ≤ Uo Zs x Ia ≤ Uo 1,25 x Zsm x Ia ≤ Uo.
Jakou základní podmínku s respektováním bezpečnostního součinitele musí splňovat impedance smyčky u sítí TN? 1,5 x Zs x Ia ≤ Uo Zs x Ia ≤ Uo 1,25 x Zsm x Ia ≤ Uo.
V síti TN nesmí být celkový odpor uzemnění Rb vodičů PEN odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje, pro sítě u jmenovitém napětí Uo = 230V, větší než? 2Ω 5Ω 15Ω.
Vodič PEN v síti TN-C se musí uzemnit, spojit s uzemňovací soustavou ještě v těchto místech: ve vnitřním rozvodu u podružných rozvaděčů, jsou-li vzdáleny více než 100m od nejbližšího místa uzemnění. ve venkovním rozvodu u kabelového vedení delšího než 100m od místa předchozího uzemnění na jeho konci. ve vnitřním rozvodu na konci odboček delších jak 100m od místa předcházejícího uzemnění.
v jakých místech se musí spojit vodič PEN v síti TN-C? Ve vnitřním rozvodu u objektů s vlastním transformátorem vždy u hlavních rozváděčů. Ve vnitřením rozovdu na konci odboček delších než 100m od místa předchozího uzemnění. Ve venkovním rozvodu u vrchního vedení každých 200m a na jeho konci.
Všeobecně se v sítích TT musí pro ochranu při poruše použít proudové chrániče. pro ochranu při poruše použít nadproudové ochranné přístroje. pro ochranu při poruše použít proudové chrániče. Jinak je možno použít i nadproudové ochranné přístroje, ovšem za předpokladu, že je trvale a spolehlivě zajištěna dostatečně nízká hodnota Zs (impedance poruchové smyčky).
Jestiže je pro ochranu při poruše v síti TT použit proudový chránič musí být splněny požadovaná doba odpojení a Ra x I delta-n ≤ 50V Ra x I delta-n ≤ 120V Zs x Ia ≤ Uo.
Jestiže je pro ochranu při poruše v síti TT použit nadproudový ochranný přístroj musí být splněna následující podmínka Ra x I delta-n ≤ 50V Ra x I delta-n ≤ 120V Zs x Ia ≤ Uo.
V sítích IT musí být živé žásti izolovány od zemně nebo spojeny se zemí přes dostatečně vysokou impedanci. být pro ochranu při poruše použit proudový chránič. být nulový nebo střední bod silové napájecí sítě uzemněn.
Neživé části v sítích IT musí být uzemněny individuálně, po skupinách nebo společně. individuálně nebo po skupinách. po skupinách nebo společně. individuálně.
V sítích IT musí být splněny tyto podmínky: v DC sítích Ra x Id ≤ 120V; v AC sítích Ra x Id ≤ 50V. Ra x Id ≤ 120V. Ra x Id ≤ 50V. Ra x Id ≤ 230V. v DC sítích Ra x Id ≤ 120V; v AC sítích Ra x Id ≤ 24V. v DC sítích Ra x Id ≤ 600V; v AC sítích Ra x Id ≤ 230V. v DC sítích Ra x Id ≤ 230V; v AC sítích Ra x Id ≤ 120V.
V síti IT mohou být pro monitorování, hlídání a ochranu použity následující přístroje: hlídače izolačního stavu (IMD); přístroje pro monitorování reziduálního proudu (RCM); systémy pro vyhledávání izolačních poruch; nadproudové ochranné přístroje; proudové chrániče; ochrana proti přepětí nízkofrekvenční filtry.
V případech, kdy je síť IT použita z důvodu zajištění kontinuity napjení, musí být použit hlídač izolačního stavu, aby signalizoval výskyt první poruchy mezi částí a neživými částmi a zemí. Tento přístroj musí spustit zvukový a/nebo vizuální signál, který musí trvat tak dlouho, dokud porucha trvá. může být použit hlídač izolačního stavu, aby signalizoval výskyt první poruchy mezi částí a neživými částmi a zemí. Tento přístroj musí spustit zvukový a/nebo vizuální signál, který musí trvat tak dlouho, dokud porucha trvá. mohou být pro ochranu při poruše použity nadproudové ochranné přístroje nebo proudové chrániče. musí být pro ochranu při poruše použity nadproudové ochranné přístroje nebo proudové chrániče. musí být použit přístroj pro monitorování reziduálního proudu (RCM). Tento přístroj musí spustit zvukový a/nebo vizuální signál, který musí trvat tak dlouho, dokud porucha trvá. musí být použit přístroj pro monitorování reziduálního proudu (RCM). Tento přístroj musí spustit zvukový a/nebo vizuální signál, který musí trvat tak dlouho, dokud porucha trvá.
Poté, co se objeví první porucha v síti IT, musí být splněny podmínky pro automatické odpojení v případě výskytu druhé poruchy na jiném pracovním vodiči a jestliže jsou neživé části propojeny ochranným vodičem a společně uzemněny ke stejné uzemňovací soustavě, platí podmínky obdobné jako pro síť TN a tyto podobné podmínky musí být splněny jestliže nulový bod v případě střídavých sítí nebo stření bod v případě stejnosměrných sítí není vyveden: 2 x Ia x Zs ≤ U - U jmenovité střídavé nebo stejnosměrné napětí mezi vodiči; - Zs impedance poruchové smyčky obsahující vedení vodič a ochranný vodič obvodu; - Ia proud způsobující zapůsobení ochranného přístroje v čase požadovaném pro sítě TN; 2 x Ia x Zś ≤ Uo - Uo jmenovité střídavé nebo stejnosměrné napětí mezi fázovým vodičem a nulovým nebo středním vodičem; - Zś impedance poruchové smyčky obsahující nulový vodič a ochranný vodič obvodu; - Ia proud způsobující zapůsobení ochranného přístroje v čase požadovaném pro sítě TN; Ra x Ia ≤ 50V - Ra součet odporů zemniče a ochranného vodiče k neživým částem; - Ia proud vyvolávající automatickou funkci odpojovacího přístroje v době odpovídající pro síť TT;.
Poté, co se objeví první porucha v síti IT, musí být splněny podmínky pro automatické odpojení v případě výskytu druhé poruchy na jiném pracovním vodiči a jestliže jsou neživé části uzemněny po skupinách nebo jednotlivě, platí tato podmínka: 2 x Ia x Zs ≤ U - U jmenovité střídavé nebo stejnosměrné napětí mezi vodiči; - Zs impedance poruchové smyčky obsahující vedení vodič a ochranný vodič obvodu; - Ia proud způsobující zapůsobení ochranného přístroje v čase požadovaném pro sítě TN; 2 x Ia x Zś ≤ Uo - Uo jmenovité střídavé nebo stejnosměrné napětí mezi fázovým vodičem a nulovým nebo středním vodičem; - Zś impedance poruchové smyčky obsahující nulový vodič a ochranný vodič obvodu; - Ia proud způsobující zapůsobení ochranného přístroje v čase požadovaném pro sítě TN; Ra x Ia ≤ 50V - Ra součet odporů zemniče a ochranného vodiče k neživým částem; - Ia proud vyvolávající automatickou funkci odpojovacího přístroje v době odpovídající pro síť TT;.
Poté, co se objeví první porucha v síti IT, musí být splněny podmínky pro automatické odpojení v případě výskytu druhé poruchy na jiném pracovním vodiči a jestliže jsou neživé části propojeny ochranným vodičem a společně uzemněny ke stejné uzemňovací soustavě, platí podmínky obdobné jako pro síť TN a tyto podobné podmínky musí být splněny jestliže nulový bod v případě střídavých sítí nebo stření bod v případě stejnosměrných sítí je vyveden: 2 x Ia x Zs ≤ U - U jmenovité střídavé nebo stejnosměrné napětí mezi vodiči; - Zs impedance poruchové smyčky obsahující vedení vodič a ochranný vodič obvodu; - Ia proud způsobující zapůsobení ochranného přístroje v čase požadovaném pro sítě TN; 2 x Ia x Zś ≤ Uo - Uo jmenovité střídavé nebo stejnosměrné napětí mezi fázovým vodičem a nulovým nebo středním vodičem; - Zś impedance poruchové smyčky obsahující nulový vodič a ochranný vodič obvodu; - Ia proud způsobující zapůsobení ochranného přístroje v čase požadovaném pro sítě TN; Ra x Ia ≤ 50V - Ra součet odporů zemniče a ochranného vodiče k neživým částem; - Ia proud vyvolávající automatickou funkci odpojovacího přístroje v době odpovídající pro síť TT;.
Jako FELV se označuje soubor opatření: Jestliže se z funkčních důvodů používá napětí, které není vyšší naž AC 50V nebo DC 120V, přičemž však nejsou splněny požadavky na SELV a PELV, a pokud SELV a PELV nejsou zapotřebí, pak aby byla zajištěna základní ochrana i ochrana při poruše, platí, že základní izolace musí být zajištěna buď základní izolací podle článku A1 odpovídající jmenovitému napětí vstupního (primárního) obvodu, nebo - přepážkami nebo kryty podle článku A2 a dále platí že neživé části obvodu FELV musí být spoejny s ochranným vodičem vstupního (primárního) obvodu zdroje. Při tom se předpokládá, že vstupní obvod je chráněn automatickým odpojením od zdroje, jak je uvedeno v 411.3 až 411.6. Jestliže se z funkčních důvodů používá napětí, které není vyšší naž AC 50V nebo DC 120V, přičemž však jsou splněny požadavky na SELV a PELV, avšak pokud SELV a PELV nejsou zapotřebí, pak aby byla zajištěna základní ochrana i ochrana při poruše, platí, že základní izolace musí být zajištěna buď základní izolací podle článku A1 odpovídající jmenovitému napětí vstupního (primárního) obvodu, nebo - přepážkami nebo kryty podle článku A2 a dále platí že neživé části obvodu FELV musí být spoejny s ochranným vodičem spojeným se zemí. Při tom se předpokládá, že vstupní obvod je chráněn automatickým odpojením od zdroje, jak je uvedeno v 411.3 až 411.6.
Jak se provádí ochrana před nebezpečným dotykem živých částí obvodů FELV? Obvody FELV včetně zdrojů musí být od obvodů vyššího napětí odděleny základní izolací. Obvody FELV včetně zdrojů musí být od obvodů vyššího napětí odděleny dvojitou izolací. Obvody FELV kromě zdrojů musí být od obvodů vyššího napětí odděleny základní izolací.
Zdrojem sítě FELV musí být buď transformátor alespoň s jednoduchým oddělením vinutí nebo vyhovující zdroji pro sítě SELV a PELV. zdroj úplně oddělený od sítě FELV, např. elektrochemický (baterie), sólární články apod. zařízení, které zajistí napájení sítě napětím max. AC 50V nebo DC 120V. Takové napětí nesmí být zavislé na na napětí sítě, ze které je napájecí sítě FELV provedeno.
Vidlice a zásuvky pro obvody FELV musí vyhovět následujícím požadavkům: vidlice nesmí být možno zasunout do zásuvek sítí o jiných napětí; do zásuvek FELV nesmí být možno zasunout vidlice sítí o jiných napětích; zásuvky musí mít ochranný kontakt; zásuvky nesmí mít ochranný kontakt; zásuvky nemusí mít ochranný kontakt; vidlice nesmí mít ochranný kontakt; vidlice musí mít ochranný kontakt;.
Vidlice a zásuvky pro obvody PELV musí vyhovět následujícím požadavkům: vidlice nesmí být možno zasunout do zásuvek sítí o jiných napětí; zásuvky musí vylučovat použití vidlice pro jiná napětí; zásuvky musí mít ochranný kontakt; zásuvky nesmí mít ochranný kontakt; zásuvky nemusí mít ochranný kontakt; vidlice nesmí mít ochranný kontakt; vidlice musí mít ochranný kontakt;.
Vidlice a zásuvky pro obvody SELV musí vyhovět následujícím požadavkům: vidlice nesmí být možno zasunout do zásuvek sítí o jiných napětí; zásuvky musí vylučovat použití vidlice pro jiná napětí; zásuvky musí mít ochranný kontakt; zásuvky nesmí mít ochranný kontakt; zásuvky nemusí mít ochranný kontakt; vidlice nesmí mít ochranný kontakt; vidlice musí mít ochranný kontakt;.
Dojitá nebo zesílená izolace je ochranné opatření u něhož základní ochranna je zajištěna základní izolací, ochranna při poruše přídavnou izolací; základní ochrana i ochrana při poruše jsou zajištěny zesílenou izolací mezi nebezpečnými živými částmi a přístupnými částmi; základní ochranna je zajištěna základní izolací, ochranna při poruše doplňkovou izolací; základní ochrana i ochrana při poruše jsou zajištěny dojitou izolací mezi nebezpečnými živými částmi a přístupnými částmi;.
Ochranné opatření dvojitou nebo zesílenou izolací je možno uplatnit ve všech situacích vždy. kromě některých omezení uvedených v odpovídajících oddílech částí 7 HD 60364 nebo HD 384.
Jestliže se má dvojitá nebo zesílená izolace uplatnit jeko jediné ochranné opatření (tj. tam, kde celá instalace nebo obvod je určen k tomu, aby obsahoval pouze zařízení s dvojitou nebo zesílenou izolací), - musí se ověřit, že obvod nebo část instalace bude během normálního provozu pod účinnou kontrolou tak, aby nebyla provedena žádná změna, která by mohla narušit účinnost tohoto ochranného opatření. Toto ochranné opatření proto nesmí být uplatněno v žádném obvodě, který obsahuje zásuvku nebo, ve kterém by uživatel mohl bez oprávnění měnit jednotlivé elektrické předměty. - musí se ověřit, že obvod nebo část instalace bude během normálního provozu pod účinnou kontrolou tak, aby nebyla provedena žádná změna, která by mohla narušit účinnost tohoto ochranného opatření. Toto ochranné opatření proto nesmí být uplatněno pouze v obvodě, který neobsahuje zásuvku a nebo má zásuvková spojení, která nelze zaměnit s jinými zásuvkami a navíc jsou chráněna proti nahodilému rozpojení (např. šroubovacím převlečným zajišťovacím spojením).
Elektrické zařízení připravené k provozu, jehož vodivé části jsou od živých částí odděleny pouze základní izolací, musí být uzavřena v izolačním krytu zajišťující stupeň ochrany alespoň IPXXB nebo IP2X. musí být uzavřena v izolačním krytu zajišťující stupeň ochrany alespoň IPXXD nebo IP4X. musí být uzavřena v izolačním krytu zajišťující stupeň ochrany alespoň IP3X. musí být doplněna o jiné druhy ochran (odpojení od zdroje, atp.). musí být provozována pouze v sítích SELV a PELV. lze provozovat pouze v síti FELV.
Při ochranném opatření "Dvojitá nebo zesílená izolace" platí požadavky: Izolačním krytem nesmějí procházet vodivé části, které by mohly přenášet napětí; Izolační kryt nesmí obsahovat žádné šrouby nebo jiné upevňovací prostředky, které by mohly být odstraněny nebo u nichž je pravděpodobné, že by mohly být odstraněny během instalování a údržby a jejichž nahrazení kovovými šrouby nebo jinými upevňovacími prostředky by mohlo narušit izolaci krytu; Izolační kryt musí být vytvořen tak, aby bylo zabráněno jeho otevření nebo odstraněno laiky. Pro jeho upevnění, je třeba použítí speciálním šroubů z izolačního materiálu nebo obdobné upevňovací prostředky, se kterými nelze manipulovat běžně dostupným nářadím; Izolačním krytem mohou procházet vodivé části, které by mohly přenášet napětí. Toto napětí musí být buď SELV nebo PEL nebo musí být vodivé části procházející krytem opatřeny dvojitou izolací;.
Jestliže se poklopy, víka nebo dveře v izolačním krytu mohou otvírat bez pomoci nástroje nebo klíče, musí být všechny vodivé části, které jsou při otevřeném poklopu nebo dveřích přístupné, za izolační přepážkou (zajišťující krytí alespoň IPXXB nebo IP2X) bránící osobám, aby přišly do nahodilého dotyku s těmito vodivými částmi. Tato izolační přepážka musí být odstranitelná pouze pomocí nástroje nebo klíče. musí být všechny vodivé části, které jsou při otevřeném poklopu nebo dveřích přístupné, za izolační přepážkou (zajišťující krytí alespoň IPXXD nebo IP4X) bránící osobám, aby přišly do nahodilého dotyku s těmito vodivými částmi. Tato izolační přepážka musí být odstranitelná pouze pomocí nástroje nebo klíče. musí být všechny vodivé části, které jsou při otevřeném poklopu nebo dveřích přístupné, opatřeny zasílenou izolací (zajišťující krytí alespoň IPXXB nebo IP2X) bránící osobám, aby přišly do nahodilého dotyku s těmito vodivými částmi. musí být všechny vodivé části, které jsou při otevřeném poklopu nebo dveřích přístupné, opatřeny zasílenou izolací (zajišťující krytí alespoň IPXXD nebo IP4X) bránící osobám, aby přišly do nahodilého dotyku s těmito vodivými částmi.
Při ochranném opatření "Dvojitou nebo zesílenou izolací" vodivé části uzavřené v izolačním krytu nesmí být spojeny s ochranným vodičem. Mohou se však provést opatření k propojení ochranných vodičů, které krytem musejí procházet proto, aby sloužily dalším elektrickým zařízením, jejichž napájecí obvod také prochází krytem. Všechny takové vodiče a jejich svorky uvnitř krytu musejí být izolovány, jako by se jednalo o živé části, a jejich svorky musí být označeny jako PE svorky. musí být spojeny s ochranným vodičem. Nesmí se však provést opatření k propojení ochranných vodičů, které krytem musejí procházet proto, aby sloužily dalším elektrickým zařízením, jejichž napájecí obvod také prochází krytem. Všechny takové vodiče a jejich svorky uvnitř krytu musejí být izolovány, jako by se jednalo o živé části, a jejich svorky musí být označeny jako PE svorky. mohou být spojeny s ochranným vodičem. Musí se však provést opatření k propojení ochranných vodičů, které krytem musejí procházet proto, aby sloužily dalším elektrickým zařízením, jejichž napájecí obvod také prochází krytem. Všechny takové vodiče a jejich svorky uvnitř krytu musejí být izolovány, jako by se jednalo o živé části, a jejich svorky musí být označeny jako PE svorky.
Při ochranném opatření "Dvojitou nebo zesílenou izolací" neživé části a mezilehlé části nesmí být spojeny s ochranným vodičem, pokud v příslušných specifikacích pro zařízení pro to nejsou předepsána příslušná opatření. nesmí být spojeny s ochranným vodičem. musí být spojeny s ochranným vodičem, kromě případů kdy jsou v příslušných specifikacích pro zařízení pro to předepsána příslušná opatření.
Instalace zařízení u nichž je jako ochranného opatření užito dvojité nebo zesílené izolace (upevnění, připojení vodičů atd.) se musí provést tak, aby tím nebyla narušena ochrana poskytovaná podle dokumentace zařízení. provést tak, aby tím nebyla omezna ochrana automatickým odpojením od zdroje (ochranné uzemnění, ochranné pospojování atd.).
Kromě případu kdy je užito dvojité nebo zesílené izolace jako jediného ochranného opatření, musí mít obvod napájející jednotlivá zařízení třídy ochrany II. ochranný vodič vyvedený ke každému bodu připojení, kde musí být také ukončený. musí být všechny ochranné vodiče navzájem pospojovány a označeny PE a uzemněny. musí být splněny stejné požadavky jako u elektrických zařízení třídy ochrany I.
O vedeních instalovaných v souladu s IEC 60364-5-52 se předpokládá, že splňují požadavky na základní ochranu (ochranu před dotykem živých částí) a ochranu při poruše (ochranu před dotykem neživých částí) jestliže: jejich jmenovité napětí není menší než jmenovité napětí sítě a přitom není menší než 300/500V a mají odpovídající mechanickou ochranu základní izolace zajištěnou nekovovým pláštěm kabelu; mají odpovídající mechanickou ochranu základní izolace zajištěnou nekovovými lištami nebo kanály odpovídající IEC 31084 nebo nekovové instalační trubky odpovídající buď souboru IEC 60614 nebo souboru IEC 61386.
Elektrické oddělení je ochranné opatření u něhož: základní ochrana je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami a kryty podle přílohy A; ochrana při poruše je zajištěna jednoduchým oddělením odděleného obvodu od ostatních obvodů a od země; ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy; základní ochrana je zajištěna základní izolací a ochrana při poruše přídavnou izolací; základní ochrana i ochrana při poruše jsou zajištěny zesílenou izolací mezi nebezpečnými živými částmi a přístupnými částmi;.
Jestliže je z neuzemněného zdroje s jednoduchým oddělemín napájen více než jeden spotřebič a má-li být užito elektrického oddělení jako ochranného opatření musí být splněny požadaky: veškerá elektrická zařízení musí splňovat jedno z opatření pro základní ochranu (ochranu před přímým dotykem neboli ochranu před dotykem živých částí) popsanou v příloze A; Musí být učiněna opatření, aby se oddělený obvod chránil před poškozením a poruchou izolace; Neživé části odděleného obvodu musí být navzájem spojeny izolovanými vodiči neuzemněného pospojování. Takové vodiče nesmějí být spojeny s ochrannými vodiči nebo neživými částmi jiných obvodů nebo s cizími vodivými částmi. Všechny zásuvky musí být opatřeny ochrannými kontakty, které musí být spojeny se soustavou pospojování. (Jež spojuje neživé části odděleného obvodu.) Všechny ohebné kabely, s výjimkou těch, které napájejí zařízení se zesílenou nebo dvojitou izolací, musí obsahovat ochranný vodič použitý jeko vodič pospojování. V případě výskytu dvou poruch, které postihnou dvě neživé části, a kdy tyto poruchy jsou napájeny vodiči různé polarity, se musí zajistit, aby ochranný přístroj odpojil napájecí přívod v době odpojení vyhovující tabulce 41.1 (Maximální doby odpojení). Doporučuje se, aby součin jmenovitého napětí obvodu ve voltech a délky rozvodu v metrech nepřesáhl 100 000 V*m a aby délka rozvodu nepřesáhla 500m. Neživé části odděleného obvodu musí být navzájem spojeny izolovanými vodiči uzemněného pospojování. Takové vodiče musejí být spojeny s ochrannými vodiči nebo neživými částmi jiných obvodů. V případě výskytu dvou poruch, které postihnou dvě neživé části, se musí zajistit, aby ochranný přístroj odpojil napájecí přívod v době odpojení vyhovující tabulce 41.1 (Maximální doby odpojení). Musí být zajištěno monitorování obvodu měřícím přístrojem izolačního stavu. Vznikne-li porucha izolace musí takový přístroj spustit akustický nebo vizuální výstražný a varovný signál.
Oddělené obvody musí být napájeny ze zdroje alespoň s jednoduchým oddělením, jehož napětí nepřesahuje 500V. jehož napětí nepřesahuje 500V. alespoň s jednoduchým oddělením, jehož napětí nepřesahuje 120V. jehož napětí nepřesahuje 120V. alespoň s jednoduchým oddělením, jehož napětí nepřesahuje 300V. jehož napětí nepřesahuje 300V.
Živé části odděleného obvodu nesmějí být v žádném bodě spojeny s jiným obvodem ani se zemí ani s ochranným vodičem. nesmějí být v žádném bodě spojeny s jiným obvodem. Ochranné vodiče musejí být pospojovány, ale nesmí být spojeny se zemí. nesmějí být v žádném bodě spojeny s jiným obvodem. Ochranné vodiče musejí být pospojovány a musí být spojeny se zemí. je nutno spojit s ochrannými vodiči jiných obvodů pouze s použitím nadproudového ochraného přístroje. mohou být spojeny s jiným obvodem, ale jejich ochranné vodiče nesmí být spojeny se zemí.
Aby se zajistilo elektrické oddělení, musí být provedena taková opatření, aby mezi obvody bylo dosaženo základní izolace. dvojité izolace. zesílené izolace. dvojité nebo zesílené izolace.
Ohebné kabely a šňůry musí být viditelné po celé délce na všech svých částech, na nichž je nebezpečí jejichž mechanického poškození. musí být odpojitelné od zařízení tak, aby je bylo možné vždy celé zkontrolovat na mechanická poškození. musí být vedeny u zařízení tak, aby nemohlo dojít k jejich mechanickému poškození. Tam kde vlivem provozu zařízení, které je napájeno elektricky odděleným obvodem, hrozí, že dojde k mechanickému poškození, musí být kabely a šňůry vedeny v ochraných krytech a trubkách.
Jestliže jsou oddělené obvody a ostatní obvody ve stejném rozvodu musí se použít vícežilové kabely bez kovového pláště, izolované vodiče v izolačních elektroinstalačních trubkách, izolačních žlabech nebo kanálech, a to za předpokladu že - jejich jmenovité napětí není menší než nejvyšší jmenovité napětí (které se může vyskytnout) a -každý obvod je chráněn před nadproudem. musí se použít krytů nebo jiných prostředů, kterými je zajištěno dostatečné oddělení vodičů. Tam, kde nelze užít kryty je nutno vést vodiče v izolačních elektroinstalačních trubkách, izolačních žlabech nebo kanálech, a to za předpokladu že - jejich jmenovité napětí není menší než nejvyšší jmenovité napětí (které se může vyskytnout) a -každý obvod je chráněn před nadproudem.
Neživé části oddělených obvodů nesmí být spojeny ani s ochranným vodičem ani s neživými částmi ostatních obvodů ani se zemí. musí být spojeny ani s ochranným vodičem a prostřednictvím něj pospojovány s ostatními neživými částmi odděleného obvodu. Nesmí být ale spojeny se zemí, nebo jinými obvody. musí být spojeny se zemí, ale nesmí být spojeny s neživými částmi jiných obvodů. mohou být spojeny s neživými částmi jiných obvodů pro vyrovnání indukovaného potenciálu napětí, ale nesmí být spojeny se zemí.
Jako zdroje pro sítě SELV a PELV se mohu používat: Bezpečnostní ochranné transformátory odpovídající EN 61558-2-6; Proudový zdroj zajišťující rovnocenný stupeň bezpečnosti k bezpečnostnímu ochrannému transformátoru (např. motorgenerátor s vinutím zajišťujícím rovnocenné oddělení). elektrochemický zdroj (např. baterie) nebo jiný zdroj nezávislý na obvodu s vyšším napětím (např. generátor poháněný vznětovým motorem). solární články, nebo jiný zdroj pro ostatních druhů energie na energii elektrickou, pokud je zajištěno, že nepřekročí bezpečné malé napětí.
Ochranné opatření: ochrana malým napětím SELV a PELV vyžaduje: omezení nepětí v síti SELV nebo PELV horní mezí napěťového pásmaI., tj. 50V pro střídavé a 120V pro stejnosměrné napětí (viz. IEC 60449); ochranné oddělení sítě SELV nebo PELV od všech ostatních sítí jiných než SELV a PELV a základní izolaci mezi sítí SELV nebo PELV a ostatními sítěmi SELV nebo PELV; pouze u sítí SELV základní izolaci mezi sítí SELV a zemí; omezení nepětí v síti SELV nebo PELV horní mezí napěťového pásmaI., tj. 120V pro střídavé a 50V pro stejnosměrné napětí (viz. IEC 60449); ochranné oddělení sítě SELV nebo PELV od všech ostatních sítí jiných než SELV a PELV a dvojitou nebo zesílenou izolací izolaci mezi sítí SELV nebo PELV a ostatními sítěmi SELV nebo PELV; pouze u sítí SELV dvojitou nebo zesílenou izolaci mezi sítí SELV a zemí; instalaci přepěťových ochranných přístrojů pro bezpečné odpojení napájení sítě SELV nebo PELV.
Použití SELV a PELV je považováno za ochranné opatření účinné za jakýhkoliv okolností. účinné pokud je doplněno ještě dlším ochranným opatřením. účinné, pokud je užito zdroje, který není závislý na jiných napájecích obvodech (např. baterie).
Ve stejnosměrných sítích s bateriemi převišují nabíjecí napětí a napětí ne nepřipojené plovoucí elektrodě jmenovité napětí baterie, které závisí na typu baterie. To nevyžeduje žádné další ochranná opatření navíc k těm, která jsou uvedena v tomto článku. Nabíjecí napětí by nemělo překročit 75V pro střídavé nebo 150V pro stejnosměrné napětí, v závislosti na tom, jaké jsou vnější vlivy uvedené v tabulce 1 IEC 61201:1992. To nevyžeduje žádné další ochranná opatření navíc k těm, která jsou uvedena v tomto článku. Nabíjecí napětí by nemělo překročit 60V pro střídavé nebo 175V pro stejnosměrné napětí, v závislosti na tom, jaké jsou vnější vlivy uvedené v tabulce 1 IEC 61201:1992. To vyžduje ochranné opatření automatickým odpojením od zdroje pomocí použití nadproudového ochranného přístroje nebo proudového chrániče. I tak by nemělo překročit 60V pro střídavé nebo 175V pro stejnosměrné napětí, v závislosti na tom, jaké jsou vnější vlivy uvedené v tabulce 1 IEC 61201:1992. To vyžduje ochranné opatření automatickým odpojením od zdroje pomocí použití nadproudového ochranného přístroje. I tak by nemělo překročit 75V pro střídavé nebo 150V pro stejnosměrné napětí, v závislosti na tom, jaké jsou vnější vlivy uvedené v tabulce 1 IEC 61201:1992.
Obvody SELV musí mít mezi živými částmi a zemí základní izolaci. musí mít mezi živými částmi a zemí dvojitou nebo zesílenou izolaci. a/nebo neživé části zařízení napájených z obvodů SELV mohou být uzemněny.
Obvody PELV musí mít mezi živými částmi a zemí základní izolaci. musí mít mezi živými částmi a zemí dvojitou nebo zesílenou izolaci. a/nebo neživé části zařízení napájených z obvodů PELV mohou být uzemněny.
Obvody SELV a PELV musí mít: základní izolaci mezi živými částmi a ostatními obvody SELV a PELV; ochranné oddělení od živých částí obvodů, které nejsou SELV nebo PELV, které je zajištěno dvojitou nebo zesílenou izolací nebo základní izolací a ochranným stíněním, které odpovídají nejvyššímu napětí obvodů; ochranné oddělení od živých částí obvodů, které nejsou SELV nebo PELV, které je zajištěno dvojitou nebo zesílenou izolací; dvojitou nebo zesílenou izolaci mezi živými částmi a ostatními obvody SELV a PELV;.
Ochranné oddělení vedení obvodů SELV a PELV od živých částí jiných obvodů, které mají alespoň základní izolaci, může být dosaženo jedním z těcho způsobů: vodiče obvodů SELV a PELV, kromě toho, že mají vlastní základní izolaci, musí být uzavřeny v nekovovém plášti nebo v izolačním krytu; vodiče obvodů SELV a PELV musí být odděleny od vodičů obvodů s napětím vyšším, než je napětí napěťového pásma I. uzemněným kovovým pláštěm nebo uzemněným kovovým stíněním; vodiče obvodů s napětím vyšším, než je napětí napěťového pásma I., mohou být obsaženy ve vícežilovém kabelu nebo v jiném seskupení vodičů, jestliže vodiče SELV a PELV jsou izolovány na nejvyšší použité napětí; prostorovým (fyzickým) oddělením; jestliže vedení jiných obvodů - má jmenovité napětí, které není menší než jmenovité napětí sítě a přitom není menší než 300/500V a - má odpovídající mechanickou ochranu základní izolace zajištěnou některým nebo některými z následujících způsobů: a) nekovový plášť kabelu; b) nekovové lišty nebo kanály odpovídající IEC 61084 nebo nekovové instalační trubky odpovídající buď souboru IEC 60614 nebo souboru IEC 61386. použitím proudového chrániče, do jehož ochranné smyčky je zapojen i vodič obvodu PELV. vodiče obvodu SELV nebo PELV jsou odděleny dvojitou nebo zesílenou izolací.
Neživé části obvodů SELV nesmějí být spojeny se zemí nebo ochrannými vodiči nebo neživými částmi jiného obvodu. musí být spojeny se zemí nebo ochrannými vodiči nebo neživými částmi jiného obvodu. musí být spojeny se zemí a od jiných obvodů odděleny alespoň základní izolací.
Jestliže jmenovité napětí překračuje 25V pro střídavé nebo 60V pro stejnosměrné napětí, nebo jestliže je zařízení ponořeno, musí být základní ochrana pro obvody SELV a PELV zajištěna: základní izolací živých částí. Tj. živé části musí být zcela pokryty izolací, kterou je možno odstranit pouze jejím zničením. přepážkami a kryty. (dle článku A2 přílohy A). neuzemněným místním pospojováním (dle článku C2 přílohy C). dvojitou nebo zesílenou izolací (dle článku 412).
Pro obvody SELV a PELV musí být základní ochrana zajištěna: - základní izolací v souladu A1, nebo - přepážkami a kryty v souladu s článkem A2; jestliže jmenovité napětí překračuje: 25V pro střídavé nebo 60V pro stejnosměrné napětí. 12V pro střídavé nebo 50V pro stejnosměrné napětí. 50V pro střídavé nebo 120V pro stejnosměrné napětí. 60V pro střídavé nebo 25V pro stejnosměrné napětí.
Základní ochrana všeobecně není nutná za normálních podmínek suchého prostředí pro obvody SELV, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 25V střídavého a 60V stejnosměrného napětí; obvody PELV, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 25V střídavého a 60V stejnosměrného napětí a neživé části a/nebo živé části jsou pomocí ochranného vodiče spojeny s hlavní uzemňovací přípojnicí; obvody SELV, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 50V střídavého a 120V stejnosměrného napětí; obvody PELV, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 50V střídavého a 120V stejnosměrného napětí a neživé části a/nebo živé části jsou pomocí ochranného vodiče spojeny s hlavní uzemňovací přípojnicí; obvody PELV, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 50V střídavého a 120V stejnosměrného napětí;.
Ve všech ostatních případech se (mimo, normálních podmínek suchého prostředí a pokud není zařízení ponořeno) základní ochrana nevyžaduje, jestliže jmenovité napětí sítí SELV nebo PELV nepřesahuje 12V střídavého nebo 25V stejnosměrného napětí. nepřesahuje 25V střídavého nebo 50V stejnosměrného napětí. nepřesahuje 25V střídavého nebo 60V stejnosměrného napětí. přesahuje 12V střídavého nebo 25V stejnosměrného napětí. přesahuje 25V střídavého nebo 50V stejnosměrného napětí. přesahuje 25V střídavého nebo 60V stejnosměrného napětí.
Za doplňkovou ochranu v případě selhání opatření základní ochrany a/nebo ochrany při poruše nebo při neopatrnosti uživatelů se ve střídavých sítích považuje použití proudových chráničů, jejichž jmenovitý vybavovací reziduální proud nepřekračuje 30 mA. nepřekračuje 20 mA. nepřekračuje 40 mA. překračuje 30 mA. překračuje 40 mA.
Doplňující ochranné pospojování musí zahrnovat všechny neživé části upevněných zařízení současně přístupné dotyku a cizí vodivé části včetně, pokud je to proveditelné, hlavních kovových armatur železobetonu. Systém ochranného pospojování musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení včetně zásuvek. zahrnovat spojení ochranných vodičů všech upevněných zařízení.
Jestliže existují pochybnosti o účinnosti doplňujícího ochranného pospojování, musí se ověřit, že odpor R mezi neživými částmi současně přístupnými dotyku a cizími vodivými částmi splňuje tuto podmínku: R ≤ (50V / Ia) ve střídavých sítích (kde Ia je vypínací proud) R ≤ (120V / Ia) ve stejnosměrných sítích (kde Ia je vypínací proud) R ≤ (60V / Ia) ve střídavých sítích (kde Ia je vypínací proud) R ≤ (120V / Ia) ve stejnosměrných sítích (kde Ia je vypínací proud) R ≤ (25V / Ia) ve střídavých sítích (kde Ia je vypínací proud) R ≤ (60V / Ia) ve stejnosměrných sítích (kde Ia je vypínací proud) R ≤ (120V / Ia) ve střídavých sítích (kde Ia je vypínací proud) R ≤ (400V / Ia) ve stejnosměrných sítích (kde Ia je vypínací proud).
Základní izolace živých částí: Živé části musí být zcela pokryty izolací, kterou je možno odstranit pouze jejím zničením. Živé části musí být zcela pokryty izolací, kterou je možno odstranit pouze za pomoci nástroje (např. odšroubováním). Živé části musí být zcela pokryty izolací, s krytím alespoň IP1X.
Kromě případu, kdy se větší otvory objeví během výměny částí, jako je tomu u určitých objímek žárovek nebo pojistek, musí být živé části uvnitř krytů nebo za přepážkami chráněny dle stupně ochrany alespoň IPXXB nebo IP2X IP1X IPXXD nebo IP4X IP3X.
Vodorovné horní povrchy krytů nebo přepážek, které jsou snadno přístupné, musí zajišťovat krytí alespoň IPXXB nebo IP2X IP1X IPXXD nebo IP4X IP3X.
Ochranná opatření představovaná zábranami a polohou (umístěním mimo dosah) zajišťují pouze základní ochranu. Jsou určena pro uplatnění v instalacích, kde je i kde není zajištěna ochrana při poruše a které jsou ovládány osobami znalými nebo poučenými, nebo které jsou pod dozorem těchto osob. zajišťují pouze základní ochranu. Jsou určena pro uplatnění v instalacích, kde je zajištěna ochrana při poruše a které jsou ovládány osobami poučenými nebo seznámenými. zajišťují pouze základní ochranu. Jsou určena pro uplatnění v instalacích, kde není zajištěna ochrana při poruše a které jsou ovládány osobami znalými, nebo které jsou pod dozorem těchto osob.
Zábrany (zábrany a ochrana polohou) mohou být odstraněny bez použití klíče nebo nástroje, ale musí být zajištěny tak, aby to bránilo jejich neúmyslnému odstranění. musí být odstraněny s použitím klíče nebo nástroje a musí být zajištěny tak, aby to bránilo jejich neúmyslnému odstranění.
Části současně přístupné dotyku, které mají rozdílný potenciál nesmí být v dosahu rukou. O dvou částech se předpokládá, že jsou současně přístupné dotyku, jestliže od sebe nejsou dále než 2,5m. 1,5m. 2m.
Pokud je běžně přístupné místo omezeno ve vodorovném směru nějakou zábranou (např. zábradlím, drátěným pletivem), která umožňuje krytí nižší než IPXXB nebo IP2X, počítá se dosah ruky od této zábrany. Ve směru nahoru je dosah ruky 2,5m od stanoviště S přičemž se neberou v úvahu žádné mezilehlé zábrany, které zajišťují nižší stupeň ochrany než IPXXB nebo IP2X. 1m od stanoviště S přičemž se neberou v úvahu žádné mezilehlé zábrany, které zajišťují nižší stupeň ochrany než IP1X. 2m od stanoviště S přičemž se neberou v úvahu žádné mezilehlé zábrany, které zajišťují nižší stupeň ochrany než IPXXB nebo IP2X.
Na místech, kde se běžně manipuluje s objemnými nebo dlouhými vodivými předměty, se musí požadované vzdálenosti zvětšit s ohledem na rozhodující rozměry těchto předmětů. se musí umístit zábrana do takové vzdálenoti od živých částí, aby bylo zabráněno neúmyslnému dotyku živých částí těmito předměty.
Jestliže je provoz instalace řízený osobou znalou nebo pod jejím dohledem musí všechna zařízení vyhovovat požadavkům na základní ochranu, které jsou popsány v příloze A. vyhovovat požadavkům na základní izolaci, které jsou popsány v příloze A.1 . vyhovovat požadavkům na dvojitou nebo zesílenou izolaci, které jsou popsány v odstavci 412.
Jestliže je provoz instalace řízený osobou znalou nebo pod jejím dohledem musí být neživé části uspořádány tak, aby se osoby za běžných podmínek nemohly dotýkat současně dvou neživých částí, nebo neživé části a kterékoliv cizí vodivé části. Tyto požadavky jsou splněny, jestliže prostor má izolační podlahu a stěny a je uplatněno alespoň jedno z opatření: Dostatečná vzdálenost neživých částí a cizích vodivých částí a též dostatečná vzdálenost neživých částí. Vzdálenost je dostatečná, jestliže dvě části od sebe nejsou blíže než 2,5m; tuto vzdálenost lze zmenšit až na 1,25m, jsou li tyto části mimo dosah ruky. Vložení účinných zábran nezi neživé a cizí vodivé části. Takové zábrany jsou dostatečně účinné, jestliže zvyšují vzdálenost k překlenutí na hodnoty 2,5m (resp. 1,25m jsou-li části mimo dosah ruky). Nesmějí být spojeny se zemí nebo s neživými částmi; pokud je to možné musí být z izolačního materiálu. Izolování nebo izolační uspořádání cizích vodivých částí. Izolace musí mít dostatečnou mechanickou pevnost a musí být schopná vydržet zkušební napětí alespoň 2000 V. Unikající proud nesmí v podmínkách normálního použití překročit 1mA.
Jestliže je provoz instalace řízený osobou znalou nebo pod jejím dohledem nesmí být v prostorách s nevodivým okolím žádný ochranný vodič. musí být v prostorách s nevodivým okolím pospojovýny všechny neživé části ochranným vodičem.
Jestliže je provoz instalace řízený osobou znalou nebo pod jejím dohledem musí být neživé části uspořádány tak, aby se osoby za běžných podmínek nemohly dotýkat současně dvou neživých částí; neživé části a kterékoliv cizí vodivé části; neživé části a jen jediné živé žásti; nepospojovaných dvou neživých částí;.
Jestliže je provoz instalace řízený osobou znalou nebo pod jejím dohledem nesmí být odpor izolačních podlah a stěn v žádném bodě měření menší než 50kΩ tam, kde jmenovité napětí instalace nepřekračuje 500V; 100kΩ tam, kde jmenovité napětí instalace překračuje 500V; 50kΩ tam, kde jmenovité napětí instalace překračuje 500V; 100kΩ tam, kde jmenovité napětí instalace nepřekračuje 500V; 50kΩ tam, kde jmenovité napětí instalace nepřekračuje 600V; 100kΩ tam, kde jmenovité napětí instalace nepřekračuje 600V;.
Jestliže je provoz instalace řízený osobou znalou nebo pod jejím dohledem a je nutno zajistit ochranu neuzemněným místním pospojováním, platí ustanovení: Veškerá elektrická zařízení musí splňovat jedno z opatření pro základní ochranu (ochranu před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí) popsanou v příloze A. Vodiče pospojování musí vzájemně spojovat všechny neživé části a cizí vodivé části, které jsou současně přístupné dotyku. Soustava místního pospojování nesmí být v elektrickém spojení se zemí ani přímo ani prostřednictvím neživých nebo cizích částí. Je nutno provést opatření, aby osoby vstupující do místa chráněného pospojováním, nemohly být vystaveny nebezpečnému rozdílu potenciálu, zvláště když je spojena vodivá, od země izolovaná podlaha s neuzemněným pospojováním. Pokud nelze zajistit, že není soustava místního pospojování ve spojení se zemí, lze uplatnit ochranu elektrickým oddělením podle článku 413. Pokud nelze zajistit, že není soustava místního pospojování ve spojení se zemí, lze uplatnit ochranu automatickým odpojením od zdroje podle článku 411.
Jestliže je provoz instalace řízený osobou znalou nebo pod jejím dohledem a je třeba uplatnit elektrické oddělení pro napájení více než jednoho spotřebiče musí platit: Veškerá elektrická zařízení musí splňovat jedno z opatření pro základní ochranu (ochranu před přímým dotykem živých částí) popsanou v příloze A. Musí být upltněny ustsnovení pro ochrnanu elektrickým oddělením podle článku 413 avšak bez omezení rozsahu pouze na jeden spotřebič. Musí být učiněna opatření, aby se oddělený obvod chránil před poškozením a poruchou izolace. Neživé části odděleného obvodu musí být spojeny izolovanými vodiči neuzemněného pospojování. Takové vodiče nesmějí být spojeny s ochrannými vodiči nebo neživými částmi jiných obvodů s cizími vodivými částmi. Všechny zásuvky musí být opatřeny ochrannými kontakty, které musí být spojeny se soustavou (neuzemněného) pospojování. Všechny ohebné kabely s výjimkou těch, které napájejí zařízení s dvojitou nebo zesílenou izolací, musí obsahovat ochranný vodič použitý jako vodič (neuzemněného) pospojování. V případě výskytu dvou poruch, které postihnou dvě neživé části, a kdy tyto poruchy jsou napájeny vodiči různé polarity, se musí zajistit, aby ochranný přístroj odpojil napájecí přívod v době odpojení vyhovující tabulce 41.1 . Doporučuje se, aby součin jmenovitého napětí obvodu ve voltech a délky rozvodu v metrech nepřesáhl 100 000V*m a aby délka rozvodu nepřesáhla 500m. Musí být zajištěna kontrola ěřením potenciálu mezi ochranným pospojováním a zemí tak, aby při náhlé změně ochranný přístroj odpojil napájecí přívod v době odpojení vyhovující tabulce 41.1 . Zásuvky použité v izolované soustavě bez uzemnění musí vylučovat požití přístrojů jiných soustav.
Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem v prostorách s elektrickým zařízením se rozlišují stupně ochrany: normální ochrana a doplněná ochrana. základní ochrana a ochrana při poruše. základní ochrana a doplňková ochrana.
Ochrana normální se dosáhne jední z těchto (vybraných) opatření: automatické odpojení od zdroje; dvojitá nebo zesílená izolace; elektrické oddělení; funkční malé napětí (FELV); ochrana malým napětím SELV a PELV; doplňková ochrana;.
V prostorech normálních se pro zařízení, jehož části není nutno držet v ruce uplatní stupeň ochrany: normální ochrana. doplněná ochrana. základní ochrana.
V prostorech nebezpečných se pro zařízení, jehož části není nutno držet v ruce uplatní stupeň ochrany: normální ochrana. doplněná ochrana. základní ochrana.
V prostorech zvlášť nebezpečných se pro zařízení, jehož části není nutno držet v ruce uplatní stupeň ochrany: normální ochrana. doplněná ochrana. základní ochrana.
Stupeň ochrany: Doplněná ochrana se užije u zařízení, které není nutné držet v ruce v prostředí: normálním nebezpečném; zvlášť nebezpečném;.
Stupeň ochrany: Normální ochrana se užije u zařízení, které není nutné držet v ruce v prostředí: normálním nebezpečném; zvlášť nebezpečném;.
V prostorech nomálních se pro části zařízení, jež je nutno držet v ruce uplatní stupeň ochrany: Požaduje se zhotovení z izolantu pokud článek NA.2.2 neumožňuje jinak. normální ochrana. doplněná ochrana.
V prostorech nebezpečných se pro části zařízení, jež je nutno držet v ruce uplatní stupeň ochrany: Požaduje se zhotovení z izolantu pokud článek NA.2.2 neumožňuje jinak. normální ochrana. doplněná ochrana.
V prostorech zvlášť nebezpečných se pro části zařízení, jež je nutno držet v ruce uplatní stupeň ochrany: Požaduje se zhotovení z izolantu pokud článek NA.2.2 neumožňuje jinak. normální ochrana. doplněná ochrana.
U zařízení do AC 1000 V a DC 1500 V, s nimiž mohou pracovat i pracovníci bez elektrotechnické kvalifikace, u nichž nelze splnit požadavek na izolaci částí pro uchopení, se považuje za postačující, použije-li se u elektrických předmětů podle NA2.2 kromě, popř. namísto základní izolace nekterá z (vybraných) ochran: oddělení neživých částí od živých částí zvýšenou přednostně dvojitou izolací; elektrické oddělení obvodů za předpokladu, že je použito zvýšené izolace přívodu spotřebiče; elektrické oddělení obvodů se současným uvedením pracovního místa na stejný potenciál neživých částí pospojováním; elektrické oddělení obvodů se současným použitím ochrany chráničem; bezpečné malé napětí; u zařízení připojených k síti s uzemněným nulovým středem (uzlem) - ochrana automatickým odpojením v síti TN a TT, při tom se musí ještě splnit: - vodivé stanoviště dobře spojené s částí, která se má uchopit, nebo - užití dpolňkové izolace, např. podložek a ochranných pomůcek (přezůvky nebo rukavice se dovolují jen ve zvláštních případech). u zařízení připojených k síti s izolovaným nulovým bodem - síť IT: ochrana doplňovou izolací, např. izolované stanoviště.
U zařízení do AC 1000 V a DC 1500 V, s nimiž mohou pracovat pracovníci alespoň poučení, může být použito některé z těchto ochran: oddělení neživých částí od živých částí zvýšenou přednostně dvojitou izolací; elektrické oddělení obvodů za předpokladu, že je použito zvýšené izolace přívodu spotřebiče; elektrické oddělení obvodů se současným uvedením pracovního místa na stejný potenciál neživých částí pospojováním; elektrické oddělení obvodů se současným použitím ochrany chráničem; bezpečné malé napětí; u zařízení připojených k síti s uzemněným nulovým středem (uzlem) - ochrana automatickým odpojením v síti TN a TT, při tom se musí ještě splnit: - vodivé stanoviště dobře spojené s částí, která se má uchopit, nebo - užití dpolňkové izolace, např. podložek a ochranných pomůcek (přezůvky nebo rukavice se dovolují jen ve zvláštních případech). u zařízení připojených k síti s izolovaným nulovým bodem - síť IT: ochrana doplňovou izolací, např. izolované stanoviště.
U zařízení a instalací do AC 1000 V a DC 1500 V se normálního stupně ochrany dosáhne pokud je užito: automatické odpojení od zdroje; dvojitá nebo zesílená izolace; elektrické oddělení; ochrana malým napětím SELV a PELV; elektrické oddělení pouze pro napájení jediného spotřebiče; funkční malé napětí FELV;.
U zařízení a instalací do AC 1000 V a DC 1500 V se doplněného stupně ochrany dosáhne pokud je užito: automatické odpojení od zdroje a doplňující pospojování nebo chránič nebo doplňková izolace. dvojitá nebo zesílená izolace a doplňující pospojování nebo chránič nebo doplňková izolace. elektrické oddělení pouze pro napájení jediného spotřebiče a izolace vstupních míst a pohyblivých přívodů nebo chránič nebo doplňková izolace. ochrana malým napětím SELV a PELV a omezení napětí živých částí na AC 12V resp. DC 25V a krytí nebo izolace živých částí i při omezení jejich napětí. automatické odpojení od zdroje nebo doplňující pospojování nebo chránič nebo doplňková izolace. dvojitá nebo zesílená izolace nebo doplňující pospojování nebo chránič nebo doplňková izolace. elektrické oddělení pouze pro napájení jediného spotřebiče nebo izolace vstupních míst a pohyblivých přívodů nebo chránič nebo doplňková izolace. elektrické oddělení a izolace vstupních míst a pohyblivých přívodů nebo chránič nebo doplňková izolace. ochrana malým napětím SELV a PELV nebo omezení napětí živých částí na AC 12V resp. DC 25V a krytí nebo izolace živých částí i při omezení jejich napětí. elektrické oddělení nebo izolace vstupních míst a pohyblivých přívodů nebo chránič nebo doplňková izolace.
V prostorech normálních, dochází-li při obsluze k dotyku živých částí zařízení, je velikost nejvyššího bezpečného malého napětí živých částí: 25V st., 60V ss. 50V st.,120V ss. neexistuje bezpečné malé napětí. 12V st., 25(30)V ss. 25V st., 50V ss. 60V st.,120V ss.
V prostorech nebezpečných, dochází-li při obsluze k dotyku živých částí zařízení, je velikost nejvyššího bezpečného malého napětí živých částí: 25V st., 60V ss. 50V st.,120V ss. neexistuje bezpečné malé napětí. 12V st., 25(30)V ss. 25V st., 50V ss. 60V st.,120V ss.
V prostorech zvlášť nebezpečných, dochází-li při obsluze k dotyku živých částí zařízení, je velikost nejvyššího bezpečného malého napětí živých částí: 25V st., 60V ss. 50V st.,120V ss. neexistuje bezpečné malé napětí. 12V st., 25(30)V ss. 25V st., 50V ss. 60V st.,120V ss.
V prostorech normálních, dochází-li při obsluze k dotyku krytů (izolovaných od živých částí) zařízení, je velikost nejvyššího bezpečného malého napětí živých částí: 25V st., 60V ss. 50V st.,120V ss. neexistuje bezpečné malé napětí. 12V st., 25(30)V ss. 25V st., 50V ss. 60V st.,120V ss.
V prostorech nebezpečných, dochází-li při obsluze k dotyku krytů (izolovaných od živých částí) zařízení, je velikost nejvyššího bezpečného malého napětí živých částí: 25V st., 60V ss. 50V st.,120V ss. neexistuje bezpečné malé napětí. 12V st., 25(30)V ss. 25V st., 50V ss. 60V st.,120V ss.
V prostorech zvlášť nebezpečných, dochází-li při obsluze k dotyku krytů (izolovaných od živých částí) zařízení, je velikost nejvyššího bezpečného malého napětí živých částí: 25V st., 60V ss. 50V st.,120V ss. neexistuje bezpečné malé napětí. 12V st., 25(30)V ss. 25V st., 50V ss. 60V st.,120V ss.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests