We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

ČSN EN 60349-2 ed. 2

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ČSN EN 60349-2 ed. 2

Description:
Elektrická trakce - Střídavé motory napájené z elektronických měničů

Author:
AVATAR

Creation Date:
08/02/2020

Category:
Others
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Všechny motory na něž se vztahuje tato část IEC 60349, musí mít výkonostní štítek, na němž jsou minimálně tyto informace: Jméno výrobce; Označení typu motoru; Výrobní číslo motoru; Rok výroby; Účiník při maximálním dosaženém výkonu motoru; Odkaz na normu IEC 60349;.
Výrobní číslo musí být vyraženo na statoru i na rotoru každého motoru. musí být, kromě uvedení na výkonostním štítku, i vyraženo na rotoru každého motoru. musí být vyraženo na statoru každého motoru a být snadno čitelné i je-li motor namontován na vozidle.
Zkušební napětí pro zkoušky elektrické odolnosti střídavých motorů napájených z elektrických měničů pro zkoušení jiných částí než budících vinutí synchonních motorů pro zkoušky prováděné střídavým napětím jsou 2 x Udc + 1000 V 2 x Urp / √2 + 1000 Urpb / √2 + 1000 3,4 x Udc + 1700 V 2,4 x Urp + 1700 V 1,2 x Urpb + 1700 V AC 10 Ue nebo DC 17 Ue s minimem AC 1500 V nebo DC 2550 V s maximem AC3500 V nebo DC 5950 V.
Zkušební napětí pro zkoušky elektrické odolnosti střídavých motorů napájených z elektrických měničů pro zkoušení jiných částí než budících vinutí synchonních motorů pro zkoušky prováděné stejnosměrným napětím jsou 1,2 x Urpb + 1700 V 2 x Urp / √2 + 1000 Urpb / √2 + 1000 3,4 x Udc + 1700 V 2,4 x Urp + 1700 V 2 x Udc + 1000 V AC 10 Ue nebo DC 17 Ue s minimem AC 1500 V nebo DC 2550 V s maximem AC3500 V nebo DC 5950 V.
Zkušební napětí pro zkoušky elektrické odolnosti střídavých motorů napájených z elektrických měničů pro zkoušení budících vinutí synchonních motorů jsou s maximem AC3500 V nebo DC 5950 V 2 x Urp / √2 + 1000 Urpb / √2 + 1000 3,4 x Udc + 1700 V 2,4 x Urp + 1700 V 2 x Udc + 1000 V AC 10 Ue nebo DC 17 Ue s minimem AC 1500 V nebo DC 2550 V 1,2 x Urpb + 1700 V.
Zkušební napětí pro zkoušky elektrické odolnosti: Definovaná napětí Udc Urp Urpb Ue.
POČÁTEČNÍ ODPOR ZA STUDENA: Měření počátečního odporu za studena musí být prováděno za použití stejných přístrojů jako při následných měřeních za tepla, měření však není třeba opakovat na začátku každé zkoušky. Teploty vinutí je nutno brát jako jejich povrchové teploty, zaznamenávané teploměrem v době měření odporu, a nesmí se lišit od teploty okolního vzduchu v této době o více než. 4 K. 5 K. 6 K. 3 K.
ODPOR ZA TEPLA: Odpor za tepla se musí měřit okamžitě, jak je to možné, po zastavení motoru na konci zkoušky. Měření může být prováděno metodou voltmetru a ampérmetru (volt-ampérovou metodou) nebo pomocí můstku nebo jinými vhodnými prostředky, u daného vinutí však musí být použita stejná metoda pro všechny odečítané hodnoty, včetně počátečního měření za studena. Je-li použita metoda voltmetru a ampérmetru, proud musí být dost vysoký, aby byla zajištěna nezbytná přesnost, aniž by sám oblivňoval oteplení.(obecně bude tento požadavek splňovat hodnota nepřekračující 10 % jmenovitého proudu). 15 % jmenovitého proudu). 20 % jmenovitého proudu). 5 % jmenovitého proudu).
Zkoušky elektrické odolnosti musí být obvykle prováděny za použití střídavého proudu s prakticky sinusovým tvarem vlny a při kmitočtu 25 Ha až 100 Hz., může však být použito zkoušení stejnosměrným proudem, je-li to dohodnuto mezi uživatelem a výrobcem při objednání. za použití stejnosměrného proudu. Může však být použito zkoušení střídavým proudem s prakticky sinusovým tvarem vlny a při kmitočtu 25 Ha až 100 Hz., je-li to z technických hledisek pro zkoušky výhodnější. za použití střídavého proudu s prakticky sinusovým tvarem vlny a při kmitočtu 50 Hz. nebo stejnosměrným proudem.
Zkoušky elektrické odolnosti musí být provedeny s motorem v teplemém stavu. ve studeném stavu.
Zkušební napětí pro zkoušky elektrické odolnosti musí mít nejvyšší hodnotu z hodnot uvedených v tabulce 4 pro zvolenou metodu zkoušky. Dosažená konečná hodnota musí být udržována po dobu 60 s. 30 s. 120 s.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests