Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONSoučasná EU

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Současná EU

Description:
Současná EU

Author:
Patrick Bateman
(Other tests from this author)

Creation Date:
10/03/2023

Category:
Others

Number of questions: 21
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Jednotný evropský akt (JEA) / The Single European ACT (SEA) v roce 1986 s platností v roce 1987 zavedl mimo jiné kompetence společenství v oblasti daňové harmonizace novou legislativní proceduru spolupráce, která posílila postavení EP hlasování dvojí většinou 55 % zemí a 65 % obyvatel nová pravidla pro stanovování cel v rámci ESUO.
Robert Schuman v tzv. Schumanově deklaraci navrhl v roce 1950 dojednání tzv. Římských smluv v roce 1957 dojednání tzv. Římských smluv v roce 1957 vytvoření Evropského hospodářského společenství v roce 1950 vytvoření Společenství uhlí a ocel.
Společenství uhlí a oceli bylo příkladem posílené spolupráce mezivládní spolupráce sektorové integrace jednotného trhu.
Členy Evropskoho sdružení volného obchodu (European Free Trade Association) se v roce 1960 staly státy, které měly zájem o ekonomickou spolupráci, ale ne o předání suverenity na nadnárodní úroveň Velká Británie, Dánsko, Norsko, Irsko, Španělsko a Finsko Velká Británie, Irsko, Norsko, Švédsko, Dánsko a Finsko státy, kterým nevyhovovalo pomalé tempo integrace EHS.
Název Evropská unie zavedla Smlouva o Evropské unii, tzv. Maastrichtská smlouva dojednaná v roce 1993 Smlouva o Evropské unii, tzv. Amsterdamská smlouva dojednaná v roce 1997 Smlouva o Evropské unii, tzv. Amsterdamská smlouva dojednaná v roce 1991 Smlouva o Evropské unii, tzv. Maastrichtská smlouva dojednaná v roce 1991.
Lucemburský kompromis dojednaní v lednu 1966 ukončil tzv. euroskleróz umožnil odstranění práva veta při rozhodování společenství ukončil tzv. krizi prázdných křesel umožnil rychlé dokončení jednotného trhu.
Konvergenční kritéria jsou kritéria pro stanovení měnových kurzů vůči euru kritéria pro vstup do eurozóny kritéria pro vstup do Evropského hospodářského společenství kritéria pro hodnocení ekonomické úspěšnosti členů eurozóny.
V roce 1949 vznikla mezivládní organizace Rada Evropy, která není součástí EU Rada Evropy, předchůdkyně dnešní Evropské rady Rada Evropy, předchůdkyně dnešní Evropské rady Pařížská deklarace vyzývající k vytvoření jednotného trhu.
Římské smlouvy vedly k založení Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství uhlí a oceli Evropského hospodářského společenství Evropského společenství uhlí a oceli a Západoevropské unie Evropského hospodářského společenství a Euratomu.
Významnou roli při vytváření jednotného trhu měl/měla Tlak Evropského hospodářského a sociálního výboru (ECOSOC) zájem Německa na vytvoření volného trhu s agrárními výrobky judikatura Evropského soudního dvora (dnes Soudního dvora EU) Evropská komise, kterou vedl Roy Jenkins.
Lisabonská smlouva byla podepsána a vstoupila v platnost v letech 2011 a 2012 2008 a 2010 2007 a 2009 2005 a 2007.
Evropské společenství uhlí a oceli vzniklo v roce 1950 1954 1952 1957.
Tzv. zakládající šestku tvořily Německo, Belgie, Francie, Itálie, Nizozemí Španělsko Dánsko Lichtenštejnsko Lucembursko.
Při třetím rozšíření Evropského společenství (dnešní EU) se členem stalo Řecko Rakousko, Švédsko a Finsko Španělsko a Portugalsko Španělsko.
Evropské obranné společenství (European Defence Community, EDC) byl/byla/bylo právní předchůdce EHS neúspěšný projekt integrace v oblasti obrany součástí ESUO výsledkem Maastrichtské smlouvy.
Římské smlouvy byly podepsány a vstoupily v platnost v letech 1957 a 1958 1958 a 1960 1955 a 1958 1955 a 1958.
Tzv. Maastrichtský chrám odkazuje na rozdělení politiky EU do tří pilířů. Které z následujících prohlášení je pravdivé? Lisabonská smlouva pilířovou strukturu zrušila. První pilíř zahrnoval mimo jiné otázky policejní spolupráce. První pilíř zahrnoval mimo jiné otázky týkající se zahraniční politiky. Označení Evropská unie se vztahovalo právě na první pilíř.
V roce 1995 se EU rozšířila o Finsko, Švédsko a Dánsko Rakousko, Finsko, Švédsko a Dánsko Maltu, Kypr, Finsko Rakousko, Finsko a Švédsko.
Řecko vstoupilo do Evropského společenství v roce 1985 1981 1975 1977.
Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) / European Free Trade Association (EFTA) je ekonomické sdružení některých evropských států, které nejsou členy EU organizace zajišťující ekonomickou spolupráci mezi EU a dalšími evropskými zeměmi už nění sdružení, které v roce 1948 založila Evropská rada.
V roce 1973 vstoupily do Evropského společenství Velká Británie, Irsko, Dánsko Velká Británie, Irsko, Norsko Velká Británie, Dánsko, Norsko Velká Británie, Irsko, Dánsko, Norsko.
Report abuse Terms of use