option
My Daypo

Sovietizácia Československa

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Sovietizácia Československa

Description:
Dejepis

Author:
AVATAR
Mgr. Branislav Turčan
(Other tests from this author)


Creation Date:
05/06/2020

Category:
History

Number of questions: 26
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Kto sa v januári 1968 stal prvým tajomníkom ÚV KSČ? Antonín Novotný Antonín Zápotocký Ludvík Svoboda Alexander Dubček.
Kedy bol vyhlásený Akčný program KSČ? v apríli 1968 v auguste 1968 v októbri 1968 v januári 1969.
Kto bol predchodcom Ludvíka Svobodu v prezidentskom úrade? Alexander Dubček Antonín Novotný Václav Havel Gustáv Husák .
Kedy sa začala invázia vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR? v noci z 20. na 21. augusta 1968 31. júla 1968 17. novembra 1968 28. októbra 1968.
Kde prijali štáty Varšavskej zmluvy tzv. Brežnevovu doktrínu? v Moskve v Drážďanoch vo Viedni v Kyjeve.
Kto bol na čele prvej povojnovej vlády ČSR? K. Gottwald Z. Fierlinger E. Beneš L. Svoboda.
Ako sa volal prvý povojnový program vlády ČSR? Pražský vládny program Vianočná dohoda Program obnovy Košický vládny program.
Ako sa ČSR vysporiadalo s nemeckou menšinou? Odsunom do Nemecka Výmenou obyvateľstva s Nemeckom Vysťahovaním do Poľska Ponechaním v ČSR bez majetku .
Kto bol prezidentom ČSR v rokoch 1945-48? Klement Gottwald Antonín Novotný Edvard Beneš Antoním Zápotocký.
Ktorá strana vyhrala voľby 1946 v českých krajinách? Sociálna demokracia Komunistická strana Československa Čs. strana lidová Čs. strana národnosocialistická.
Ktorá strana vyhrala voľby 1946 na Slovensku? KSS Strana práce Strana obrody Demokratická strana.
Za akú republiku vyhlásila Ústava 9. mája ČSR? Ľudovodemokratickú Socialistickú Federatívnu Sovietsku.
Kto nebol popravený v politických procesoch? Milada Horáková Vladimír Clementis Laco Novomestský Rudolf Slánsky.
V ktorých akciách boli zrušené mužské a ženské kláštory? Akcia P Akcia K a R Akcia Z a R Akcia P a R.
Kto nebol odsúdený v procesoch po r. 1948? Ján Vojtaššák Pavol Gojdič Jozef Tiso Michal Buzalka.
Kto bol hlavný obvinený v procese so slovenskými buržoáznymi nacionalistami? Gustáv Husák Rudolf Slánsky Milada Horáková Michal Buzalka.
Najvyšším predstaviteľom ZSSR bol v roku 1968 M. Gorbačov N. Chruščov J.V. Stalin L.I.Brežnev.
Pojem normalizácia označoval: návrat ku komunizmu odpor voči komunizmu návrat k normálnym pomerom koniec stalinskej éry.
Protestná listina proti porušovaniu ľudských práv v ČSSR sa nazývala: Charta práv Protest 68 Protestná listina Charta 77.
Ján Palach protestoval proti okupácii: zajatím vystúpením na námestí sebaupálením ozbrojeným bojom.
Sovietizácia ČSR prebiehala v rokoch 1948 - 1950 1950 - 1960 1948 - 1953 1948 - 1960.
Mimoriadne politické procesy sa nazývali čistky monsterprocesy akcia P akcia K.
J. Vojtaššák, M. Buzalka, P. Gojdiš boli politici biskupi spisovatelia dôstojníci.
Vpád do ČSSR v roku 1968 mal krycí názov: Bratislava Dunaj Praha Vltava.
Na okupácii ČSSR sa nezúčastnilo Rumunsko Maďarsko Poľsko Bulharsko.
Ján Palach sa upálil v roku: 1968 1969 1971 1970.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests