Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONStaroveký Rím

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Staroveký Rím

Description:
Staroveký Rím

Author:
AVATAR
Mgr. Branislav Turčan
(Other tests from this author)


Creation Date:
13/01/2022

Category:
History

Number of questions: 25
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
V ktorom roku bol podľa legendy založený Rím? 753 BC 594 BC 449 BC 510 BC.
Ako sa volali bratia, ktorí chceli zreformovať Rímsku republiku? Tuliovci Claudiovci Catonovci Gracchovci .
Kto nepatril do druhého rímskeho triumvirátu? Marcus Antonius Marcus Lepidus Octavianus Julius Caesar.
Spartakovo povstanie trvalo v období rokov od 73 do 71 pred Kr. od 70 do 71 pred Kr. od 70 do 71 od 73 do 71 .
Spartakovo povstanie potlačil Brutus Caesar Pompeius Crassus.
Kartágo založili Rimania Arabi Egypťania Feničania.
Púnske vojny prebiehali v rokoch 264 – 146 p.n.l 264 -246 264 – 246 p.n.l 264 – 46 p.n.l.
Hamilkar Barkas bojoval v 2. púnskej vojne 1. púnskej vojne 3. púnskej vojne v 1. a 2. púnskej vojne.
Hanibala porazil Riman Marius Scipio Oktavius Caesar.
Caesar získal v Ríme titul faraóna kráľa cisára diktátora .
Légie ktorého cisára boli zmasakrované v Teutoborskom lese? Caesara Nera Augusta Trajána.
Ktorý cisár dal vypáliť Rím? Caligula Titus Nero Trajánus.
Cisár Hadrián začal na obranu proti Germánom v Európe stavať Veľký múr Berlínsky múr Hadriánov val Limes Romanus.
Ako sa volal posledný rímsky kráľ? Servius Tulius Marcus Aurelius Romulus Augustus Tarquinius Superbus.
V ktorom roku bol zavraždený Caesar? 31 BC 44 BC 64 AD 14 AD.
Ktorý rímsky cisár pobýval istý čas na našom území? Marcus Aurelius Traján Hadrián Titus Flavius.
Spartakovo povstanie začalo v meste Capua Neapol Rím Pompeje .
Zajatých Spartakových bojovníkov za trest upálili ukrižovali obesili hodili šelmám.
Dnes nájdeme Kartágo v Tunise v Maroku v Líbii v Egypte.
Púnske vojny začali kvôli územiam na ostrove Korzika Sicília Sardínia Elba.
Hanibal podnikol cestu do Itálie z územia Kartága Gálie Hispánie Sicílie.
1. triumvirát tvorili Caesar, Pompeius, Antonius Crassus, Pompeius, Caesar Caesar, Pompeus, Octavius Caesar, Pompeius, Augustus.
2. triumvirát tvorili Antonius, Lepidus, Caesar Crassus, Lepidus, Octavius Antonius, Lepidus, Octavius Antonius, Augustus, Octavius.
Ktorý generál velil légiam v Teutoborskom lese Cornelius Scipio Africanus Varus Caesar Antonius.
Ako sa volalo kráľovstvo ktoré vzniklo na území Slovenska? Marabudovo kráľovstvo Samova ríša Veľká Morava Vaniovo kráľovstvo.
Report abuse Terms of use