Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONStupňování adjektiv

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Stupňování adjektiv

Description:
NK angličtina

Author:
AVATAR

Creation Date:
13/03/2022

Category:
Languages

Number of questions: 24
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Přiřaď, co patří k sobě: comparativ superlativ koncovka -er the + koncovka -st worse the worst.
Který z tvarů je comparative? colder cold the coldest.
Který z tvarů je comparative? happier happy the happiest.
Který z tvarů je comparative? later late the latest.
Který z tvarů je superlative? the smallest small smaller.
Který z tvarů je superlative? the youngest younger young.
Napiš comparative slova strong.
Napiš comparative slova nice.
Napiš comparative slova hot.
Napiš comparative slova big.
Napiš comparative slova intelligent.
Napiš comparative slova beautiful.
Napiš superlative slova šťastný.
Napiš superlative slova špinavý.
Napiš superlative slova zlý/špatný.
Napiš superlative slova dobrý.
Napiš superlative slova mokrý.
Napiš superlative slova daleko.
Spoj způsob tvoření druhého stupně se slovy, která tento způsob používají krásný inteligentní dlouhý chladný, studený velký mokrý šťastný špinavý dobrý daleký.
Spoj, co patří k sobě. the biggest bigger hungry hungrier the hungriest the deepest deep deeper.
Co znamená the noisiest? nejhlučnější, nejhlasitější nejlepší, nejúžasnější nejhezčí, nejmilejší.
Co znamená the most poisonous? nejjedovatější nejbohatší nejprodávanější.
Jak se tvoří třetí stupeň přídavných jmen, u nichž se druhý stupeň tvoří pomocí slova „more“? most + základní tvar the more + základní tvar the most + základní tvar.
U kterých slov většinou dochází k tvoření druhého stupně s pomocí slova „more“ a třetího stupně s pomocí slov „the most“? u slov s více slabikami u slov bez samohlásek u slov cizího původu u slov končících souhláskou.
Report abuse Consent Terms of use