Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONSystém rastlín a živočíchov (1-25)

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Systém rastlín a živočíchov (1-25)

Description:
Sinnice nemajú jadro obalené cytoplazmatickou membránou sú autotrofné organyzmy

Author:
AVATAR

Creation Date:
08/06/2022

Category:
Competitive Exam

Number of questions: 25
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1.Sinice nemajú jadro obalené cytoplazmatickou membránou sú autotrofné organyzmy rozmnožujú sa len pohlavne majú lineárnu DNA majú kruhovú DNA rozmnožujú sa len nepohlavne sú heterotrofné organizmy obsahujú modrozelené farbivo fykocyanín.
2.Označte správne zoradené (od najvyššej po najnižšiu) systematické jednotky: trieda, ríša, čeľaď, druh, rod rad, čeľaď, rod, druh rad, oddelenie, trieda, druh ríša, podríša, oddelenie, trieda oddelenie, trieda, rod, rad rod,druh, čeľaď, rad oddelenie, trieda, rad, čeľaď čeľaď, rad, trieda, oddelenie.
3.Riasy sa rozmnožujú: nepohlavne rôznymi časťami stielky redukčným delením pučaním priečnym delením meiózou mitózou vegetatívne.
4.Červené riasy (Rhodophyta): charakterizuje červené farbivo -fukoxantín sa využívajú na produkciu antibiotík sa využívajú na produkciu agaru sa využívajú na produkciu látok využívaných v mikrobiológii patria medzi vyššie rastliny patria medzi nižšie rastliny charakterizuje červené farbivo- fykoerytrín sú zastúpené predovšetkým chaluhami.
5.Gametofyt: prevláda nad sporofytom u semenných rastlín v bunkách obsahuje 2n chromozómov stratil u semenných rastlín svoju fyziologickú samostatnosť sa od sporofytu líši počtom chromozómov sa od sporofytu nelíši počtom chromozómov sa od sporofytu líši len morfológicky prevláda nad sporofytom u machorastov sa od sporofytu líši len fyziologicky.
6.Označte správnu odpoveď : pri izogamii splývajú dve pohyblivé gaméty rozdielného tvaru a veľkosti pri anizogamii splývajú dve pohyblivé gaméty rozdielneho tvaru a veľkosti pri oogamii splývajú dve pohyblivé bunky rozdielneho tvaru a veľkosti pri oogamii splýva väčšia nepohyblivá gaméta s menšou pohyblivou gamétou gametofyt zabezpečuje tvorbu spór rodozmena je striedanie pohlavnej a nepohlavnej generácie gametofyt zabezpečuje tvorbu pohlavných buniek pri izogamii splývajú dve pohyblivé gaméty rovnakého tvaru a veľkosti.
7.Červená očná škvrna: je charakteristická pre euglény obsahuje škrob reaguje na smer a intenzitu dopadajúceho svetla je charakteristická pre spájavky je charakteristická pre chaluhy leží v jadre je charakteristická pre rozsievky leží v citoplazme.
8.Zelené riasy sa rozdeľujú na triedy: zelené bičíkovce, vláknité zelené riasy, bunkové zelené riasy vlastné zelené riasy a zelené bičíkovce chaluhy a chary Chlorophyceae, Conjugatophyceae, Charophyceae rozsievky a hnedé riasy vlastné zelené riasy, spájavky a chary kryptomonády a panciernatky chary a spájavky.
9.Riasy: patria medzi eukariotické organizmy patria medzi prokariotické organizmy zaraďujeme medzi Cormobionta zaraďujeme medzi Thallobionta zaraďujeme medzi nižšie rastliny neobsahujú žiadne membránové organely sú autotrofné organizmy sú významnou súčasťou zooplanktónu.
10.Chary: majú stielku rozlíšenú na pakorienky, pabyľky a palístky predstavujú najdokonalejší vývojový stupeň oddelenia zelených rias rastú v moriach majú mikroskopické rozmery sú makroskopické riasy majú jednoduchú vláknitú stielku majú bunkovú stenu rozdelenú na viac časti majú pletivovú stielku.
11.Pôvod vyšších rastlín sa odvodzuje od oddelenia: Dinophyta Cryptophyta Euglenophyta Chlorophyceae červenoočká zelené riasy Chlorophyta Heterokontophyta.
12.Čo zabezpečuje siniciam modrozelené sfarbenie fykocyanín fykoerytrín karotenoid fukoxantín xantofyl β karotén sinicový škrob baktériochlorofyl.
13.Pre sinice platí, že: často tvoria aj slizom obalené kolónie patria medzi eukaryotické organizmy patria medzi prokariotické organizmy ich telo môže byť jednobunkové obsahujú chloroplasty so zeleným chlorofylom nachádzame ich v sladkých aj slaných vodách niektoré patria k pôdnym organizmom sú najstaršie a najjednoduchšie autotrofné organizmy na Zemi.
14.Rozsievky: majú bunkovú stenu inkrustovanú oxidom kremičitým majú jednobunkovú stielku obsahujúcu v plastidoch hnedé farbivá vytvárajú sedimentačnú horninu známu ako biolit sú mikroskopické organizmy sú jednobunkové riasy žijú len v kolóniách patria do triedy hnedé riasy majú v bunkovej stene oxid vápenaty.
15.Pre jednobunkové riasy je typický typ stielky: plazmódium vláknitý bunkový bičíkaty rúrkovitý meňavkovitý pletivový amorfný.
16.Pre huby platí, že: v bunkových stenách prevláda chitín patria medzi heterotrofné organizmy ich telo tvorí stielka sú prevažne saprofyty niektoré druhy môžu mať chloroplasty nie sú schopné fotosintézy produktom ich metabolizmu je škrob patria medzi prokariotické organizmy.
17.Spleť hubových vlákien tvorí: mycélium hýfy schizogónium gametangium plazmódium plektenchým podhubie prvorast.
18.Plazmódium je stielka: rozsievok spájaviek kvasiniek Myxomycota váľač kryptomonád Sargassum slizoviek.
19.Bunka húb: obsahuje vakuoly nikdy neobsahuje plastidy nie je schopná fotosyntézy obsahuje lyzozómy obsahuje plastidy obsahuje v bunkovej stene glykogén ma bunkovú stenu veľmi zriedkavo môže byť súčasťou dlhých vlákien- hýf.
20.Medzi najznámejšie jedlé huby patria: kozák brezový hríb vysoký hríb dubový pečiarka poľna hríb satanský muchotrávka zelená muchotrávka tigrovaná bedľa vysoká.
21.Penicillium notatum: sa používa pri výrobe penicilínu je pleseň hlavičkatá patrí medzi paplesňotvaré huby vytvára mycelárne povlaky na potravinách je huba vreckatá je huba bazídiova produkuje antibiotiká patrí medzi spájavé plesňe.
22.Hrdze patria medzi: bazídiové huby spájavé plesne paplesňotvaré huby parazitické huby , ktoré nevytvárajú plodnice autotrofné huby cudzopasné vreckaté huby známe parazity hospodarských rastlín kvasinkotvaré huby.
23.Námeľ je: drevokazovitá huba útvar, ktorý vzniká v dôsledku pôsobenia parazitujúcej huby u rôznych druhov lipnicovitých pestovaný umelo najmä na raži siatej infikovaný semmenník raži premenený na tvrdý, černastý útvar tmavý, rožkovitý útvar obsahujúci alkaloidy ražná hubka vačkovitý nádor na kukurici surovina na výrobu liekov na úpravu krvného tlaku.
24.Kyjanička purpurová patrí k: bazídiovým hubám kvasinkotvarým hubám paplesňotvarým hubám parazitickým hubám cudzopasným hubám vreckatým hubám spájavým hubám hubám, ktoré sa pestujú umelo najmä na raži siatej.
25.Penicilín bol vyrobený: z paplesne štetkovitej z kyjaničky purpurovej z plesne štetkovitej z druhu Penicillium notatum z druhu Aspergillus niger z plesne hlavičkatej z druhu Candida albicans z Claviceps purpurea.
Report abuse Consent Terms of use