option
My Daypo

Systém rastlín a živočíchov (102-115)

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Systém rastlín a živočíchov (102-115)

Description:
Biologia UPJŠ

Author:
AVATAR

Creation Date:
09/06/2022

Category:
Competitive Exam

Number of questions: 14
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
102.Neoténia: sa nazýva tiež juvenilizácia je typická napr. pre axolotla a jaskyniara je jav, keď aj v dospelosti si živočíchy zachovávajú niektoré larválne znaky je jav, keď larválne štádium má určité znaky dospelého živočícha môže byť výsledkom osobitnej evolúcie sa nazýva tiež hibernácia je jav, keď sa živočíchy nikdy nevyvinú do podoby dospelých jedincov ich príbuzných druhov môže byť dôsledkom určitých podmienok prostredia.
103.Medzi Amniota patria: jašterice mloky plazy ryby kruhoústnice obojživelníky vtáky cicavce.
104.Medzi Anamnia patria: obrúčkavce vtáky obojživelníky cicavce plazy ryby jašterice mloky.
105.Slepúch lámavý: je had so zakrpatenými nohami je beznohý jašter nemá pohyblivé očné viečka žije na Slovensku má pohyblivé očné viečka patrí medzi jaštery patrí medzi hady nežije na Slovensku.
106.Označte spoločné znaky vtákov s cicavcami: telesnú teplotu si regulujú vnútornými fyziologickými mechanizmami štvordielne srdce typ lebky vlhká koža pokrytá množstvom žliaz tvoria zárodočné obaly sú endotermné netvoria zárodočné obaly sú ektotermné.
107.Vtáky: nemajú v koži nijaké žľazy sú endotermné nemajú žiadne žľazy majú zlý sluch majú vyššiu telesnú teplotu ako cicavce sú ektotermné majú nižšiu telesnú teplotu ako cicavce majú v koži jednú párovú nadchvostovú žľazu.
108.Podtriedy cicavcov sú: mäsožravce kloakovce párnokopytníky vajcorodce plášťovce hmyzožravce primáty vačkovce.
109.Všetky cicavce: majú kloaku majú chrbticu zloženú zo stavcov živia svoje mláďatá materským mliekom rodia mláďatá dýchajú pľúcami majú krídla majú párové obličky majú placentu.
110.Delfín patrí: do triedy cicavce do kmeňa stavovce medzi lúčoplutvovce do podkmeňa stavovce do triedy veľryby do triedy drsnokožce do triedy placentovce medzi vajcorodce.
111.Najväčší živočích, aký kedy žil na Zemi, je: slon africký stavovec plaz sekvojovec mamutí cicavec suchozemský živočích brachyosaurus vráskavec obrovský.
112.V čreve človeka parazituje: hlísta detská Enterobius vermicularis vlasovec miazgový háďatko pásomnica dlhá mrľa ľudská motolica Lucilla sericuta.
113.Medzi prvoúste (Protostomia) zaraďujeme: hmyz pŕhlivce kopijovce trilobity kruhoústnice ostnatokožce mäkkýše ploskavce.
114.Ako sa volá látka tvoriaca pevný pancier tela článkonožcov: uhličitan vápenatý pektín chitín tunika kutikula dentín tunicín spongín.
115.Do kmeňa Chordata patria podkmene: ostnatokožce kruhoústnice Deuterostomia plášťovce hadovice kopijovce Vertebrata stavovce.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests