option
My Daypo

Systém rastlín a živočíchov (26-50)

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Systém rastlín a živočíchov (26-50)

Description:
Prijímačky UPJŠ, Biologia

Author:
AVATAR

Creation Date:
08/06/2022

Category:
Competitive Exam

Number of questions: 25
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
26.Kožné alebo pľúcne ochorenia človeka spôsobuje: papleseň štetkovitá Candida albicans Candida niger Penicillium notatum Mucor mucedo Aspergillus niger pleseň hlavičkatá kyjanička purpurová.
27.Označte správnu odpoveď: početné druhy rodu Candida vyvolávajú kvasinkové ochorenia niektoré paplesne produkujú mykotoxíny spájavé plesne sú väčšinou parazitické huby kvasinky patria do triedy kvasinkotvarých húb kvasinky sa rozmnožujú pučaním paplesňotvaré huby sú prevažne saprofytické z kvasiniek sa vyrábajú vitamínové liečivá kvasinky patria do triedy vreckatých húb.
28.Nádorovky: parazitujú na kapuste žijú saprofyticky na rôzných vodných rastlinách parazitujú na človeku vyvolávajú nádorové ochorenia živočíchov vyvolávajú nádorové ochorenia rastlín spôsobujú škody v zdravotníctve spôsobujú škody v poľnohospodárstve infikujú listy zemiakov a rajčiakov.
29.Ako huby spájavé sa označujú: mycelárne huby endomycéty napr.peronospóra napr. pleseň hlavičkatá spájave plesne bazídiové huby paplesňotvaré huby Zygomycetes.
30.Kvasinky rodu Candida: patria medzi Micromicéty sa využívajú pri výrobe piva sa využívajú pri výrobe kefíru môžu spôsobovať gynekologické ochorenia patria medzi spájavé plesne sa využívajú pri výrobe vína môžu spôsobovať kožné ochorenia môžu spôsobovať pľúcne ochorenia.
31.Kyjanička purpurová: patrí medzi bazídiové huby môže spôsobovať hromadné otravy poľnohospodárskych zvierat cudzopasí na raži patrí medzi vreckaté huby vytvára útvar nazývaný námeľ cudzopasí na rybách sa využíva pri výrobe liečiv môže produkovať toxické látky.
32.Na hnilobe ovocia sa podieľajú: kyjanička purpurová saprofytické huby sneti bazídiové huby kyjaničkotvaré huby rôznotvaré huby paplesňotvaré huby kvasinkotvaré huby.
33.Telo vyšších rastlín: je stielka reprezentuje gametofyt je kormus je rozčlenené na základné vegetatívne orgány a reprodukčné orgány je rozdelené na koreň, stonku, listy, výtrusnice, kvety reprezentuje sporofyt reprezentuje pohlavná generácia je thallus.
34.Borovicorasty: sa rozdeľujú na triedy ginkgá, ihličnany a borovicotvaré tvoria kvety nazývané šištičky sú krytosemenné rastliny sú nahosemenné rastliny zaraďujeme medzi Sporophyta sú vetroopelivé rastliny sa rozdeľujú na triedy ginkgá a ihličnany sú semenné rastliny.
35.Označte nesprávne odpovede ginkgo dvojlaločné patrí do radu tisotvaré oplodnenie pri semenných rastlinach je viazané na prítomnosť vody ihličnany sú triedou oddelenia borovicorasty hličnany sú najčastejšie dvojdomé rastliny šišky smreka obyčajného visia smerom nadol a opadávajú v celku ihličnany sú prevážne jednodomé stromy magnóliorasty patria medzi nahosemenné rastliny semenné rastliny sú rôznovýtrusné.
36.Označte správne odpovede: sporofyt vytvára výtrusy, gametofyt pohlavné bunky gametofyt vytvára výtrusy, sporofyt pohlávne bunky riasy patria medzi semenné rastliny telo semenných rastlín tvorí diferencovaná stielka u machorastov je dominantné štádium gametofytu sladičorasty sú výtrusné rastliny porastnica mnohotvará je dvojdomá rastlina jasene, bresty a duby sú dreviny mäkkého lužného lesa.
37.Pre čeľaď astrovité je charakteristické súkvetie: úbor šúľok pavidlica chocholik hlávka strapec okolík metlina.
38.V ktorej čeľadi rastlín je v pletivách mnohých druhov veľa alkaloidov: hluchavkovité makovité pŕhľavovité palmovité ružovité mrkvovité kapustovité ľuľkovité.
39.V ktorej čeľadí rastlín je v pletivách druhov veľa silíc: ľuľkovité hluchavkovité pŕhľavovité mrkvovité makovité konopovité kapustovité palmovité.
40.Pre ktorú čeľaď je najtypickejšie súkvetie okolík: mrkvovité lipnicovité hluchavkovité bôbovité silenkovité astrovité ružovité ľaliovité.
41.Dvojklíčnolistové rastliny majú: koreňovú sústavu pozostávajúcu z hlavného a bočných koreňov vedľajšiu koreňovú sústavu v stonke roztrúsené cievne zväzky v stonke cievne zväzky usporiadané do kruhu listy zvyčajne jednoduche žilnatinu listov najčastejšie rovnobežnú kvety najčastejšie trojpočetné kvety zvyčajne štvor-a päťpočetné.
42.Do čeľade ružovité patria: slivka domáca mrkva obyčajná agát biely čerešňa višňová rajčiak jedlý jahoda obyčajná margaréta biela ostružina malinová.
43.Do čeľade ľuľkovité patria: paprika ročná šalvia lúčna mäta pieporná tabak virgínsky rumanček kamilkový rajčiak jedlý púpava lekárska mak siaty.
44.Plod malvicu má: slivka domáca jabloň domáca slivka trnková marhuľa obyčajná čerešňa višňová hruška obyčajná hruška planá ostružina malinová.
45.Medzi jednoklíčnolistové rastliny patria: cibuľa lopúch sója narcis zeler ryža kapusta palmy.
46.Lišajníky: vznikli symbiózou húb a rias vznikli symbiózou prvokov a rias nie sú schopné autotrofie môžu mať fungicídne účinky vznikli symbiózou húb a siníc neznášajú v porovnaní s inými rastlinami vysoké a nízke teploty môžu mať cytostatické účinky rastú len na organicky bohatých pôdach.
47.Biogenetický zákon: tvrdí, že všetky vlastnosti organizmov sa prenášajú z rodičov na potomkov tvrdí, že organizmy prekonávajú vo svojom embryonálnom vývine skrátený vývoj-fylogonézu charakterizuje podstatu prenosu génov z generácie na generáciu vyjadruje, že každý organizmus uskutočňuje vo svojej fylogenéze skrátenú ontogenézu tvrdí, že všetky biologické vlastnosti organizmu sú podmienené geneticky sa nazýva tiež zákon rekapitulácie tvrdí, že všetky organizmy prekonávajú v svojom embryonálnom vývine skrátený vývoj -ontogenézu sa nazýva tiež zákon retrospektívy.
48.Označte správne usporiadanie systematických jednotiek od najvyššej po najnižšiu: ríša, kmeň, trieda, rad, čeľaď, rod, druh rad, čeľaď, rod, druh, ríša, kmeň, trieda kmeň, ríša, trieda, čeľaď, rad, rod, druh ríša, kmeň, podkmeň, trieda, rad, čeľaď, rod, druh kmeň, trieda, ríša, rad, čeľaď, rod druh ríša,trieda,kmeň, rad, čeľaď, druh, rod ríša,kmeň, trieda, podtrieda, rad, čeľaď, rod, druh druh,rod,čeľaď, rad, trieda, kmeň,ríša.
49.Živočíchy sú: heterotrofne sa vyživujúce organizmy Prokaryota všetky bez výnimky zložené z eukaryotických buniek zložené z prokaryotických i eukaryotických buniek mnohobunkové organizmi všetky heterotrofné organizmy-jednobunkové i mnohobunkové konzumenty prevažne heterotrofné organizmy, autotrofia je zrietkavá.
50.Pre prvoky platí, že: sú mikroskopické organizmy sa vyživujú len autotrofne môžu byť parazity majú na povrchu tenkú, elastickú blanu- kutikulu niektoré vytvárajú schránky mnohé majú organelu zvanú bunkové ústa všetky sú horninotvorné sa pohybujú pomocou bičíkov, bŕv a pseudopódií.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests