option
My Daypo

Systém rastlín a živočíchov (51-75)

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Systém rastlín a živočíchov (51-75)

Description:
Biologia UPJŠ

Author:
AVATAR

Creation Date:
08/06/2022

Category:
Competitive Exam

Number of questions: 25
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
51.Medzi parazitujúce prvoky spôsobujúce rôzne ochorenia u človeka patria: Negleria eliptica Trypanosoma gambiense kokcídia pečeňová Toxoplazma gondii dierkavce meňavka pošvová Trichomonas histolytica slzovičkovka zhubná.
52.Meňavka červienková: v agresívnej forme magna spôsobuje krvácanie do čreva a hnačky spôsobuje v niektorých oblastiach epidémie v neškodnéj forme minuta sa živí črevnými baktériami patrí medzi cudzopasné výtrusovce patrí medzi cudzopasné koreňonožce žije v čreve človeka v troch formách:minuta, magna a sporogónium v agresívnej forme minuta napáda črevný epitel v neškodnej forme magna sa živí črevnými baktériami.
53.Toxoplazma gondii: patrí medzi výtrusovce vyvoláva zápal mozgových blán patrí medzi nálevníky vyvoláva spavú nemoc môže spôsobiť potratenie plodu môže spôsobiť poškodenie plodu prenáša sa pohlavným stykom prenáša sa cystami pri nedostatočnej hygiene.
54.Plasmodium malariae: patrí medzi bičíkovce spôsobuje spavú nemoc patrí medzi koreňonožce spôsobuje ochorenie, ktoré sa vyskytuje hlavne v severských krajinách sa prenáša na človeka komárom rodu Anopheles sa prenáša na človeka muchou tse tse spôsobuje u človeka hnačkovité ochorenie vyskytuje sa hlavne v tropických krajinách s močiarmi.
55.Trypanozóma spavičná: napáda nervovú sústavu človeka spôsobuje maláriu spôsobuje spavú nemoc žije v krvi živočíchov patrí medzi bičíkovce je na človeka prenášaná muchou tse tse je na človeka prenášaná komárom rodu Anopheles žije v pohlavných orgánoch živočíchov.
56.Trichomonas pošvový: žije v pohlavných orgánoch patrí medzi koreňonožce patrí medzi bičíkovce spôsobuje spavú nemoc sa prenáša pohlavným stykom môže spôsobiť až neplodnosť patrí medzi parazity človeka spôsobuje hnačkovité ochorenia.
57.Slzovičkovka zhubná : spôsobuje u človeka nadmerné slzenie patrí medzi bičíkovce spôsobuje u človeka maláriu žije v teplých vodách spôsobuje u človeka atypický zápal mozgových blán prenáša sa pohlavným stykom patrí medzi koreňonožce nosom sa dostáva k mozgovým nervom.
58.Pôvodcom malárie je: komár piskľavý zástupca triedy Apicomplexa zástupca kmeňa výtrusovce prvok z triedy výtrusovcov zástupca triedy kokcídie zástupca rodu Culex zástupca rodu Plasmodium Anopheles maculipenis.
59.Označte správne odpovede: voš šatová môže prenášať pôvodcu škvrnitého týfusu Negleria fowleri spôsobuje u človeka atypický zápal mozgových blán spavú nemoc spôsobuje trypanozóma spavičná maláriu spôsobujú baktérie prenášané komármi na človeka charakteristické pre výtrusovce sú makronukleus a mikronukleus veľké jadro nálevníkov sa po redukčnom delení stáva pohlavným jadrom toxsoplazmóza je nebezpečné ochorenie predovšetkým pre tehotné ženy pôvodcom morovej nákazy je blcha ľudská.
60.Označte nesprávne odpovede: Animalia sa delia na jednolistovce (monoblastika) a dvojlistovce (diblastika) do oddelenia dvojlistovcov patria len živočíchy s dvojstrannou súmernosťou tela u mnohobunkových organizmov sa sa prudko znižuje schopnosť jednotlivých buniek prežívať samostatne živočichy (Animalia ) sa delia na jednobunkovce (Protozoa) a mnohobunkovce (Anthozoa) mnohobunkové živočíchy majú telo tvorené dvoma základnými typmi buniek, sú to pohlavné a generatívne bunky pre všetky skupiny mnohobunkových živočíchov sú spoločné jednotné štádia emryogenézy- morula, blastula a gastrula prvotná telová dutina sa vytvára medzi endodermom a mezodermom prvotná telová dutina sa nazýva blastocél.
61.Zástupcovia kmeňa hubky (Porifera): žijú prisadnuto trávia svoju potravu intracelulárne majú telo lúčovito súmerné majú telo nepravidelného tvaru sú predovšetkým vodné živočíchy, ale patri tu i suchozemské živočíchy dráždivú činnosť prejavujú až v dospelosti sa rozmnožujú pohlavne i nepohlavne v nepriazdnivých podmienkách vytvárajú vonkajšie puky- gemule.
62.Pŕhlivce: už majú pohlavné žľazy a oplodnenie je vnútorne majú vysokú schopnosť regenerácie sa delia na 4 triedy: polypovce, medúzovce, štvorhranovce a koraly sú vždy dravé živočíchy majú telo lúčovito súmerne majú telo dvojstranne súmerné sa vyskytujú buď v štádiu polypa alebo medúzy sa delia na tri triedy: štvorhranovce, polypovce a medúzovce.
63.Trojlistovce- Triblastica: majú telo tvorené 3 zárodočnými vrstvami- ektodermom, endodermom a mezodermom sú oproti dvojlistovcom na vyššom fylogenetickom stupni sú oproti dvojstranovcom na vyššom fylogenetickom stupni majú telo dvojstranne i lúčovito súmerné sú všetky dvojstranne súmerné a preto sa nazývajú tiež dvojstranovce- Bilateralia majú telo vždy tvorené troma zárodočnými vrstvami -ektodermom, endodermom a mezenchýmom sa delia na prvoúste a druhoúste sa delia na prvoúste, kde z prvotného otvoru- prvoúst vzniká análny otvor a ústny sa znovu otvorí a na druhoúste,kde na mieste prvoúst vznikajú ústa a analny otvára.
64.Protostomia majú ústny otvor: na chrbtovej strane tela zaniknuty ktorý je u všetkých druhov súčasne aj vyvrhovací z prvotného otvoru- prvoúst a análny otvor sa vytvára druhotne premenený na análny na prednom konci tela a vnútornú kostru mezodermového pôvodu zo zvyšku prvoúst gastruly a vyvrhovací otvor na opačnom konci tela na zadnom konci tela a vyvrhovací otvor vzniká z blastopóru.
65.Medzi prvoústovce patria: obrúčkavce hlístovce kôrovce pásomnice mäkkýše ploskulice ulitníky pijavice.
66.Ploskavce(Plathelminthes): nemajú vo svojom vývine larvu majú črevo bez análneho otvoru dýchaju protonefrídiami dýchajú celým povrchom tela sú voľne žijúce i parazitické živočíchy sú dvojstranne súmerné nie sú v žiadnom prípade parazity majú vyvinutú hlavovú časť s primitívnymi očami.
67.Motolica pečeňová: patrí medzi hlístovce patrí do triedy ploskavce patrí do kmeňa motolice je dlhá 20-30 mm na hlave a bruchu má prísavky cicia krv žije v pečeni a žlčovodoch dobytka a oviec sa vyvíja cez medzihostiteľa- Galda truncatula.
68.Vylučovacia sústava sa prvýkrát objavuje pri kmeni: Porifera polypovce ploskavce vo forme protonefrídií meňavkobičíkovce pŕhlive Plathelminthes mäkkýše ploskavce vo forme nefrídií.
69.Tráviacu sústavu nemajú vyvinutú: článkonožce ostnatokožce meňavkobičíkovce pijavice mäkkýše ploskulice háďatka nálevníky.
70.Označte správne odpovede: dospelé pásomnice parazitujú v krvnom obehu, svalovine alebo v iných orgánoch dospelé pásomnice spôsobujú málokrvnosť a ich larvy môžu spôsobovať zápaly a nekrózu tkanív pásomnica dlhá sa do človeka môže dostať z nedostatočne upraveného bravčového mäsa ploskulice majú pigmentované oči a často aj statocystu ploskulice majú veľkú regeneračnú schopnosť motolice žijú paraziticky vlasovce napádajú lymfatické cievy vlasovce napadajú vlasové folikuly.
71.Označte správne odpovede: Trichinella spiralis spôsobuje zdurenie a gigantizmus častí tela hlísty a mrle patria medzi hlístovce pijavice patria k ektoparazitom vlasovec ušný môže stočený v strednom uchu spôsobiť dočasnú hluchotu mnohé hlístovce dokážu žiť aj v podmienkach bez kyslíka samice hlísty detskej kladením vajíčok na okraje konečníka vyvolávajú svrbenie Ascaris lumbricoides dosahuje veľkosť do 20mm svalovec špirálový môže vyvolať u človeka horúčkovité ochorenia.
72.Pásomnice: sú hermafrodity potravu prijímajú celým povrchom tela majú na prednom konci tela ústny otvor, potom hltan a rozkonárené črevo dosahujú dĺžku až 10m sú gonochoristy nemajú gasrovaskulárnu sústavu patria k ektoparazitom patria k zooparazitom.
73.Svalovec špirálový: sa prenáša na človeka pohlavným stykom patrí medzi hlístovce patrí medzi ploskavce sa do tela človeka dostáva konzumáciou nedostatočne tepelne spracovaného mäsa zvierat sa do človeka dostáva nedostatočne umytou zeleninou vyvoláva hnačkovité ochorenie vyvoláva horúčkovité ochorenie je parazitom človeka.
74.Hirudo medicinalis: patrí medzi článkonožce produkuje v slinných žľazách hirudín patrí medzi pijavice produkuje v slinných žľazách látky podporujúce zrážanie krvi sa používala už v stredoveku na odsávanie krvi pri nízkom tlaku krvi žije v sladkých vodách žije v moriach je endoparazit.
75.K druhoústovcom patri: motolice ostnatokožce ploskavce kopijovce stavovce chordáty pásomnice holotúrie.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests