option
My Daypo

Systém rastlín a živočíchov (78-101)

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Systém rastlín a živočíchov (78-101)

Description:
Biologia UPJŠ

Author:
AVATAR

Creation Date:
08/06/2022

Category:
Competitive Exam

Number of questions: 25
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
78.Druhovo najbohatším kmeňom živočíchov sú: chordáty Insecta pŕhlivce obrúčkavce stavovce hmyz článkonožce mäkkýše.
77.otvorenú cievnu sústavu majú: zástupcovia hmyzu kôrovce článkonožce pijavice ulitníky všetky mäkkýše obrúčkavce hlavonožce.
79.Hlavonožce: nedokážu meniť farbu svojho tela majú uzatvorenú cievnu sústavu majú len krátkodobú pamäť sú hermafrodity sú pohlavne dimorfné dokážu meniť farbu svojho tela sú schopné sa učiť majú otvorenú cievnu sústavu.
82.Článkonožce majú : uzatvorenú cievnu sústavu hydrolymfu hemolymfu na každom článku pár tykadiel homonómnu článkovanosť tela na každom článku pár článkovaných končatín otvorenú cievnu sústavu heteronómnu článkovanosť tela.
80.Obrúčkavce: majú heteronómnu článkovanosť tela majú rovnocenné články majú v každom článku pár nervových uzlín sa rozmnožujú len pohlavne majú vylučovacie orgány, ktoré sa opakujú v každom článku majú metanefrídie len v zadných článkoch majú pohlavné orgány umiestnené v každom článku majú homonómnu článkovanosť tela.
81.Pijavice: sa používavali na lekárske účely na odsávanie krvi pri nízkom tlaku patria medzi máloštetinavce majú slinné žľazy obsahujúce hirudín patria medzi mnohoštetinavce žijú v moriach i sladkých vodách majú slinné žľazy obsahujúce látku podporujúcu zrážanie krvi sú dravé i parazitujúce majú črevo s bočnými výrastkami na ukladanie krvi do zásoby.
83.Vylučovacími orgánmi článkonožcov sú: premenené nefrídie pozmenené nefróny Malpighiho žľazy obličkové žľazy protonefídie čeľustné žľazy tykadlové žľazy žľaznaté článkované končatiny.
84.Klepietkavce: sa zvliekajú z panciera dýchajú pľúcami alebo vzdušnicami majú hryzadlá majú zložené oči majú klepietka premenené na hmatadlá sa nezvliekajú z panciera dýchajú vzdušnicami alebo pľúcnymi vakmi sú oddeleného pohlavia.
85.Označte správne odpovede: roztoče majú celistvé telo zákoška svrabová patrí medzi roztoče roztoče majú telo rozdelené na hlavu, hruď a bruško kliešte v našich podmienkach môžu prenášať pôvodcov encefalitídy a boreliózy roztoče prenášajú vírusové ochorenia kliešť obyčajný nepatrí medzi roztoče kliešť obyčajný môže prenášať hepatitídu, boreliózu a bilharziózu Ixodes ricinus môže prenášať pôvodcov zápalu mozgových blán a boreliózy.
86.Pri kôrovcoch: sú končatiny dvojvetvové už nachádzame rovnovážny orgán sa nachádza statocysta niektoré druhy v nepriaznivých podmienkach vytvárajú statocystu veľmi pokročila diferenciácia končatín na rozdiel od klepietkavcov nedochádza k diferenciácii končatín sa končatiny nachádzajú len na hlavohrudi sa končatiny nachádzajú aj na brušku.
87.Označte nesprávne odpovede: samička vši detskej nakladie počas života 3 000 vajíčok samičky komára piskľávého sa živia rastlinnými šťavami Yersinia pestis je pôvodcom moru ploštica posteľná patrí medzi bzdochy iba samčeky komára piskľavého sa živia paraziticky larvy blchy ľudskej sa vyvíjajú mimo tela človeka ploštica posteľná sa živí odumretými bunkami ľudskej pokožky blcha ľudská je endoparazit.
88.Hmyz: ma krídla homologické s krídlami vtákov má krídla analogické s krídlami vtákov je oddeleného pohlavia má pevnú vonkajšiu kostru sú prevažne obojpohlavné živočíchy má vysoký stupeň inštinktívneho správania nemá ešte dobre vyvinuté komunikačné schopnosti sú živočíchy s pevnou vnútornou chitínoznou kostrou.
89.Mimikry: sú napr. podobnosť krídla muchy a vtáka vytvárajú len dospelé jedince hmyzu vytvárajú aj larválne štádia hmyzu je napr. schopnosť napodobniť hmyz nebezpečný pre dravca sú miniatúrne vajíčka niektorých druhov morských rýb je spôsob maskovania sú samičie gaméty rýb sú ikry, ktoré sa využívajú v potravinárskom priemysle ako kaviár.
90.Chrobáky prechádzajú počas svojho vývinu úplnou premenou majú slabo vyvinuté , zakrpatené tykadlá majú vzdušnice umiestnené i v krídlach majú prvý pár krídel premenený na krovky majú druhý pár krídel blanitý patria k hmyzu s neúplnou premenou sa počas svojho vývinu zakukľujú majú druhý pár krídel premenený na krovky.
91.Komár Anofeles môže prenášať na človeka: kokcídie mor krvinkovky pôvodcu malárie škvrnitý týfus blchy spavú nemoc ochorenie tse-tse.
92.Mikroorganizmy: sú pozorovateľné len pod mikroskopom zahŕňajú aj niektoré riasy zahŕňajú vírusy vôbec nie sú patogénne študuje mikrobiológia zahŕňajú aj nebunkové organizmy sú väčšie ako 0,1mm zahŕňajú baktérie.
93.Medzi bezstavovce patria: mihule ascídie kruhoústnice kopijovce čeľustnatce ježovky drsnokožce plášťovce.
94.Všetky stavovce majú: žiabrové otvory nervovú sústavu v určitom štádiu ontogenézy chordu končatiny kožu čeľuste rúrkovú nervovú sústavu gangliovú nervovú sústavu.
95.Označte fylogeneticky správne zoradené stavovce: bezčeľustné stavovce, drsnokožce, ryby, suchozemské stavovce drsnokožce, bezčeľustné stavovce, ryby, suchozemské stavovce kruhoústnice, drsnokožce, kopijovce, ryby kopijovce,kruhoústnice, drsnokožce, ryby, obojživelníky drsnokožce,ryby, suchozemské stavovce, bezčeľustné stavovce plášťovce, kopijovce, drsnokožce, ryby, obojživelníky žraloky, ryby, plazy ryby, raje, plazy.
96.Kopijovce: sú nepohyblivé nemajú čeľuste nemajú chrbticu nemajú oči majú na povrchu tela šupiny nemajú kostru majú jednoduché oči nemajú tráviacu sústavu.
97.Mihule: žijú len v mori majú dobrý zrak nemajú kostenú chrbticu u nás nežijú nemajú larválnu periódu života nemajú čeľuste sa neresia v sladkých vodách majú na povrchu šupiny.
98.Drsnokožce: majú v pečeni veľa vzduchu, ktorý ich nadľahčuje majú chrupkovitú vnútornú kostru väčšinou majú ktenoidné šupiny majú kostenú kostru žijú aj v sladkých vodách väčšinou majú plakoidné šupiny sa vyznačujú vonkajším oplodnením majú v pečeni veľa oleja, ktorý ich nadľahčuje.
99.Ryby zachytávajú vibrácie pomocou: bočnej čiary receptorov v kanálikoch v kostiach hlavy a pozdĺž bokov tela vnútorného ucha žiabrových lúčov plavajúceho mechúra skrely receptorov na plutvách Lorenziniho ampúl.
100.Vývojovými predchodcami obojživelníkov sú: chiméry raje lúčoplutvovce dinosaury plazy drsnokožce ryby násadcoplutvovce.
101.obojživelníky: majú mozog zložený z 3 časti- predný mozog, medzimozog a predĺžená miechá majú dvanástnik majú vyvinutý lymfatický systém nemajú ešte vyvinuté obličky majú žlčník majú zboku sploštenú lebku majú srdce zložené z 1 predsiene a 1 komory majú pankreas.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests