Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONSZU BIO 1050-1090

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
SZU BIO 1050-1090

Description:
biológia

Author:
patricia
(Other tests from this author)

Creation Date:
22/03/2023

Category:
Others

Number of questions: 41
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1050. Ušný bubienok sa nachádza medzi:. vonkajším zvukovodom a stredným uchom stredným uchom a slimákom Eustachovou trubicou a stredným uchom slimákom a Eustachovou trubicou.
1051.Sluchové kostičky prenášajú zvuk postupne smerom: bubienok – nákovka, kladivko – strmienok bubienok – kladivko – nákovka – strmienok kladivko – nákovka – strmienok – bubienok bubienok – strmienok – kladivko – nákovka.
1052.Vnútorné ucho tvorí: Eustachova trubica slimák a polkruhové kanáliky tri sluchové kostičky a slimák blanitý slimák.
1053.Ktorými receptormi na sietnici oka rozlišujeme farbu? tyčinkami čapíkmi chromatínom chlorofilom.
1054.Kde sú uložené receptory na vnímanie polohy tela? v medzimozgu vo vnútornom uchu v strednom uchu v predĺženej mieche.
1055.Videnie človeka je: jednorozmerné dvojrozmerné trojrozmerné štvorrozmerné.
1056.Teplo a chlad vnímame: jedným typom receptorov dvoma typmi receptorov troma typmi receptorov štyrmi typmi receptorov.
1057.Človek rozlišuje nasledovné základné pachy: hnilobný, korenistý, spáleninový, živočíšny, ovocný, kvetinový hnilobný, voňavý, sírový, mŕtvolný ovocný, príjemný, odporný, voňavý, kyslastý príjemný a nepríjemný.
1058.Pre sietnicu oka platí: je tvorená zmyslovými bunkami čapíkmi a tyčinkami čapíky sú na farebné videnia tyčinky vnímajú hlavne intenzitu svetla žltá škvrna na sietnici je tvorená výlučne čapíkmi.
1059.Zrakový analyzátor je schopný registrovať svetelné vlny v rozsahu : 700-800nm 500-800nm 400-700nm 500-1000nm.
1060.Zrakom získame z prostredia informácií: viac ako 90% 80% 70% 60%.
1061.Miestom najostrejšieho videnia v oku je: sietnica dúhovka žltá škvrna sklovec.
1062.Zrenica slúži na: zaostrovanie obrazu reguláciu množstva svetla prichádzajúceho do oka vyživovanie oka farebné videnie.
1063.Slepá škvrna označuje: poruchu videnia miesto na sietnici, kde sú iba čapíky miesto na sietnici, kde sú iba tyčinky miesto na sietnici, kde chýbajú fotoreceptory.
1064.Šošovka zabezpečuje: akomodáciu oka lámanie svetelných lúčov, aby sa zbiehali na sietnici prenos obrazu na sklovec farebné videnie.
1065.Daltonizmus znamená: farbosleposť neschopnosť rozlišovať červenú a zelenú farbu vnímanie len v šedých odtieňoch neschopnosť zaostrovať obraz.
1066.Signálom pre sluch sú zvukové vlny s frekvenciou: 16-20 000Hz 10-2 000Hz 5-10 000Hz 10-30 000Hz.
1067.Koľko receptorov bolesti sa nachádza v priemere na 1 cm2 kože? 5-10 20-50 50-150 150-300.
1068.Kedy sa u žien začínajú tvoriť vajíčka? počas embryonálneho štádia vývinu v puberte po narodení po dosiahnutí schopnosti reprodukcie.
1069.Spermiogenéza u muža začína: pred narodením po narodení v puberte po zahájení pohlavného života.
1070.Spermie žijú približne: 12 hodín 24 hodín 2 dni 5 dní.
1071.Koľko spermií vzniká z jednej zárodočnej bunky počas spermiogenézy? 2 3 4 5.
1072.AIDS je vírusová choroba prenášaná: komármi nečistými rukami krvou a pohlavným stykom vzduchom.
1073.Vzdušnou cestou sa môže prenášať: AIDS hepatitída anémia tuberkulóza.
1074.Prostata je: endokrinný párový orgán exokrinný nepárový orgán väzivový nepárový orgán nie je žľaznatý orgán.
1075.Priemerná dĺžka gravidity ( tehotenstva) žien trvá: 260 dní 270 dní 280 dní 290 dní.
1076.V ktorých dňoch menštruačného cyklu je najväčšia pravdepodobnosť oplodnenia ženy? 12-16 17-21 22-26 27-31.
1077.Pohlavie jedinca je určené: v prvom mesiaci embryonálneho vývoja v treťom mesiaci embryonálneho vývoja pri narodení v momente oplodenenia.
1078.Vajíčkovod je vystlaný: riasinkovým epitelom dlaždicovým epitelom cylindrickým epitelom endotelom.
1079.V priebehu reprodukčného obdobie ženy dozrieva striedavo vo vaječníkoch približne: 300 vajíčok 400 vajíčok 500 vajíčok 600 vajíčok.
1080.Žlté teliesko vo vaječníku produkuje hlavne hormón: estrogény progesterón luteotropný hormón testosterón.
1081.Žlté teliesko sa tvorí: na obličke v semenníku na vaječníku v placente.
1082.Žlté teliesko produkuje progesterón : do 4 mesiaca tehotnosti do 6 mesiaca tehotnosti počas celej gravidity neprodukuje progesterón.
1083.K vnútorným pohlavným orgánom ženy patria: vaječníky a maternica vaječníky, vajíčkovody, maternica a pošva len vaječníky vaječníky, vajíčkovody a maternica.
1084.Ovariálny cyklus zahŕňa fázy: ovogenéznu, folikulovú a ovulačnú folikulovú , ovulačnú, luteínovú ovulačnú a menštruačnú progresívnu a regresívnu.
1085.Uterinný cyklus zahŕňa fázy: menštruačnú, proliferačnú, sekrečnú a ischemickú ovulačnú, proliferačnú a sekrečnú folikulovú, proliferačnú, sekrečnú a ovulačnú sekrečnú, menštruačnú, proliferačnú a ischemickú.
1086.K uhniezdeniu vajíčka v stene maternice (nidácii) dochádza u človeka: do 2 dní po oplodnení 2 – 4 dni po oplodnení 6 – 7 dní po oplodnení po viac ako 10 dňoch po oplodnení.
1087.Počas vnútromaternicového vývinu zabezpečuje výživu, dýchanie a exkréciu plodu: blastocysta placenta amnion pupočná šnúra.
1088.Placenta je s maternicou spojená prostredníctvom: choriových klkov pupočnej šnúry je jej súčasťou samostatným krvným obehom.
1089.Embryonálny vývin u človeka trvá: od 1. – 5. týždeň vývinu od 1. – 6. týždeň vývinu od 1. – 8. týždeň vývinu od 1. – 10. týždeň vývinu.
1090.Fetálny vývin plodu u človeka trvá: od 6. – 20. týždeň vývinu od 9. – 35. týždeň vývinu od 9. – 40. týždeň vývinu od 10. – 40. týždeň vývinu.
Report abuse Terms of use