Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONSZU BIO 900-950

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
SZU BIO 900-950

Description:
biológia

Author:
patricia
(Other tests from this author)

Creation Date:
22/03/2023

Category:
Others

Number of questions: 51
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
900. Vitamín D je: antikoagulačný antirachitický antiinfekčný antiskorbutický.
901.Horné dýchacie cesty tvoria: prínosové dutiny, nosohltan a hltan nosová dutina a prínosové dutiny nosová dutina a nosohltan nosová dutina a hltan.
902.Dolné dýchacie cesty sú tvorené: hltan, hrtan a priedušky nosohltan, hrtan a priedušky hrtan, priedušnica a priedušky priedušnica a priedušky.
903.Hlasivky sú: uložené v hrtanovej dutine 2 hlasivkové väzy, ktoré ohraničujú hlasivkovú štrbinu tvorené tenkým blanitým epitelom pozdĺžne chrupky v hrtane.
904.Popľúcnica je: jemná väzivová blana na povrchu pľúc tepna, ktorá privádza okysličenú krv do pľúc žila, ktorá odvádza okysličenú krv z pľúc časť priedušnice, ktorá vchádza do pľúc.
905.Alveoly sú: rozvetvené krvné vlásočnice v pľúcach pľúcne mechúriky miesta v pľúcach, kde prebieha výmena dýchacích plynov čuchové receptory v nosovej dutine.
906.Pľúcna ventilácia znamená: výmenu dýchacích plynov medzi alveolami a krvou vyšetrenie činnosti pľúc spirometrom výmenu vzduchu medzi pľúcami a prostredím striedanie nádychu a výdychu.
907.Vitálna kapacita pľúc je: celkový objem pľúc respiračná plocha pľúc objem vzduchu, ktorý sa vymení v pľúcach za minútu maximálny objem vzduchu vydýchnutý po maximálnom nádychu.
908.Vonkajšie dýchanie znamená: výmenu vzduchu medzi pľúcami a prostredím výmenu dýchacích plynov medzi alveolami a krvou difúziu dýchacích plynov cez alveolárno-kapilárnu membránu striedanie nádychu a výdychu.
909.Vnútorné dýchanie znamená: prechod kyslíka z pľúc do krvi výmenu dýchacích plynov medzi krvou a tkanivami procesy bunkového dýchania vznik oxyhemoglobínu.
910.Dýchacie centrum človeka sa nachádza: v medzimozgu v predĺženej mieche a moste na dne 4 mozgovej komory v spánkovom laloku mozgu.
911.Pri dýchaní cicavcov sa uplatňujú najmä svaly: brušné svalstvo medzirebrové svalstvo prsné svalstvo bránica.
912.Dychový objem je: objem vzduchu, vdýchnutého a vydýchnutého za 1 min. objem vydýchnutého vzduchu po maximálnom nadýchnutí objem vzduchu vdýchnutého a vydýchnutého počas jedného dychu v pokoji cca 500ml.
913.Vitálnu kapacitu pľúc meriame: spirometrom spirografom tonografom tonometrom.
914.Výmena dýchacích plynov cez alveolárno-kapilárnu membránu sa uskutočňuje: osmózou difúziou iónovými interakciami v smere koncentračného spádu.
915.Ktoré zložky krvi zabezpečujú transport CO2 z tkanív do pľúc? červené krvinky biele krvinky krvná plazma miazga.
916.Oxid uhličitý sa pri výmene plynov v pľúcnych alveolách viaže na: hem globín plazmu difunduje z krvi do alveolárneho priestoruc.
917.Pri zápalových ochoreniach rýchlosť sedimentácie erytrocytov: stúpa klesá nemení sa je nepravidelná.
918.Koľko percent vody obsahuje krvná plazma? 91-92% 80-90% 70-80% 93-97%.
919.K funkciám červených krviniek patrí: prenos dýchacích plynov prenos živín udržiavanie pH termoregulácia.
920.Kyslík sa v červených krvinkách viaže na: hem aglutinogén železo hemoglobín.
921.Červené krvinky nemajú jadro: u všetkých cicavcov u všetkých vtákov u žiadnych stavovcov majú jadro len u rýb a obojživelníkov.
922.Pre bunky červených krviniek cicavcov je charakteristické, že: nemajú žiadne organely majú diskovitý tvar nemajú jadro obsahujú hemoglobín.
923.Červené krvinky majú približnú životnosť: 12 dní 120 dní 1200 dní viac ako 1200 dní.
924.Červené krvinky sa tvoria: v kostnej dreni na začiatku embryogenézy aj v pečeni na začiatku embryogenézy aj v lymfatických uzlinách v slezine.
925.Červené krvinky zanikajú: v pečeni v slezine v lymfocytoch v miazgových uzlinách.
926.Hematokrit je: množstvo krvných buniek množstvo bielych krviniek pomer červených krviniek k bielym krvinkám podiel červených krviniek v celkovom objeme krvi.
927.Kto má väčší počet červených krviniek v rovnakom objeme krvi: žena muž majú rovnaký počet počet závisí len od veku.
928.Trombocyty sa tvoria: v pečeni v slezine v lymfatických uzlinách v kostnej dreni.
929.Na zastavení krvácania sa podieľajú procesy: vazokonstrikcie hemokoagulácie aglutinácie aktivácie trombocytov.
930.Čo znamená proces vazokonstrikcie? ide o reakciu cievy pri poranení ide o proces prechodu červenej krvinky do tkanív je to reakcia aglutinogénu s aglutinínom je to premena fibrinogénu na fibrín.
931.Čo znamená proces hemokoagulácie? je to vyšetrenie pred transfúziou je to proces usádzania červených krviniek je to tvorba krvnej zrazeniny je to reakcia cievy na poranenie.
932.Ktoré z uvedených orgánov sa podieľajú na imunite? týmus ( detská žľaza) slezina lymfatické uzliny kostná dreň.
933.Detská žľaza – týmus slúži na: dozrievanie T-lymfocytov dozrievanie B-lymfocytov likvidáciu opotrebovaných červených krviniek produkciu hormónov.
934.Pre detskú žľazu – týmus platí, že: je centrálnym orgánom lymfatického systému dozrievajú v nej T-lymfocyty na imunokompetentné bunky v dospelosti je lymfatické tkanivo nahradené tukovým v dospelosti sa mení na slezinu.
935.Miazgová sústava je tvorená: systémom otvorených miazgových ciev systémom tenkých kapilár, ktoré vyúsťujú do krvného obehu miazgovými uzlinami pečeňou.
936.Hrudníkový miazgovod vyúsťuje do do miazgových uzlín priamo do srdca do pečene žilového krvného obehu.
937.Ktoré z uvedených orgánov sa zúčastňujú obranných reakcií? lymfatické uzliny, pečeň, Langerhansove bunky krv (biele krvinky) , týmus, lymfatické uzliny uzliny, pečeň nadobličky týmus, uzliny, podžalúdková žľaza.
938.Za bunkovú imunitnú reakciu sú zodpovedné: B- lymfocyty T -lymfocyty lymfocyty, ktoré dozrievajú v týmuse plazmatické bunky.
939.B- lymfocyty v organizme zabezpečujú: bunkovú imunitu protilátkovú imunitu cytotoxickú reakciu alergickú reakciu.
940.Za protilátkovú imunitnú odpoveď sú zodpovedné: T- lymfocyty B- lymfocyty H- lymfocyty pamäťové bunky.
941.Reakciu antigénu s protilátkou môžeme porovnať s reakciou enzýmu: s hormónom s ribozómom s kovom so substrátom.
942.K orgánom miazgovej sústavy dospelého človeka patria: uzliny rozptýlené miazgové tkanivo slezina týmus .
943.Prirodzená (vrodená) odolnosť voči určitej nákaze je podmienená: len T-lymfocytmi len B lymfocytmi geneticky aktívnou imunitou.
944.Pasívne protilátky sú také ktoré: si organizmus vytvorí po infekcii si organizmus vytvorí po vakcinácii ktoré do organizmu dodáme hotové, alebo sú získané od matky ktoré sa vytvoria po prekonaní infekčnej choroby.
945.Zápalové procesy sa v krvi prejavia: zrýchlenou sedimentáciou spomalenou sedimentáciou zvýšením počtu bielych krviniek zvýšením počtu červených krviniek.
946.Leukémia je ochorenie: pri ktorom sa do krvného obehu dostávajú nezrelé biele krvinky vo veľkom počte ktoré môže mať akútny alebo chronický priebeh pri ktorom dochádza k zníženiu počtu červených krviniek pri ktorom dochádza k riziku vykrvácania.
947.Anémia sa prejavuje: poklesom počtu bielych krviniek zvýšením počtu červených krviniek zvýšením počtu bielych krviniek poklesom počtu červených krviniek.
948.Základný počet krvných skupín u človeka je: 2 3 4 5.
949.Krvná skupina ľudí sa rozpoznáva podľa antigénov: na povrchu bielych krviniek na povrchu červených krviniek na povrchu krvných dostičiek v krvnej plazme.
950.Ak je aglutinogén B a aglutinín anti A, jedná sa o krvnú skupinu: B A 0 AB.
Report abuse Terms of use